Creeper

måndag, mars 31, 2008

Prioriteringar

"Den 2 april kommer Sveriges utbildningsminister Lars Leijonborg på besök till högskolan. Han kommer att ha en öppen föreläsning kl 13.30 i D105 där alla studenter är välkomna att delta. Passa på och kom och hör vad Lars har att säga om bland annat studiemedel."
Utdrag ur det månadsmail som samtliga studenter vid högskolan i Skövde får av studentkåren. Har jag tid kanske jag tittar in i salen. Vet dock inte om studiemedelsfrågan verkligen är det viktigaste att få svar på. Vad hände med frågor som utbildningskvalité?

Etiketter: ,

Byråkrati a´la posten

Jag har fått en räkning. Från posten, på hela 21 kronor.

Anledningen till räkningen är att någon har skickat ett brev till mig, men inte satt på tillräckligt många frimärken. Eller så har denna någon satt på tillräckligt många frimärken, men de har i postens hantering försvunnit. Det framgår inte, för det står bara att brevet är "otillräckligt frankerat".

Visst, någon måste givetvis betala frimärken om man vill skicka brev, om alla bara började lägga brev på lådan utan att betala, hade systemet snabbt kollapsat. Man sen kan man ju fråga sig vad posten sysslar med också.

Av dessa 21 kronor är nämligen 10 kronor expeditionsavgift. Den saknade frimärkena har ett värde av 11 kronor, och frimärken för 11 kronor sitter tydligen kvar på paketet. Med tanke på att expeditionsavgiften är minst 25 kronor på de brev som har en avsändare, kan man fråga sig i fall de administrativa kostnaderna för att skicka ut en räkning till mig på 21 kronor ens täcks om jag betalar räkningen. För att inte tala om lagringskostnaden för brevet tills dess att det blir utdelat.

Dessutom lämnar posten bara 14 dagars betalningsutrymme, och med tanke på att jag varit bortrest de senaste tio dagarna och planerat alla räkningar jag visste om att jag hade att betala efter det, så är det väl för väl för posten att jag inte bestämde mig för att vara bortrest ett par dagar till. Om jag inte betalar brevet i tid, så hamnar nämligen brevet hos post och telestyrelsen som obeställbart.

Då kommer toppen på postbyråkratin. För brevet som skickades till mig med två saknade frimärken kommer nämligen tillfalla staten om jag inte löser ut det. Brevet får nämligen öppnas om det inte går att se avsändaren (och mitt brev saknade avsändare, och det där därför som posten vill att jag ska betala för det) och postlagen säger att:
"13§ Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då omedelbart förstöras. Annat innehåll än pengar skall säljas, om det lämpligen kan ske och en försäljning inte kan antas medföra att någons personliga integritet kränks. I annat fall skall egendomen förstöras."
Då är ju frågan vad som är min personliga integritet, och om någonting som var tänkt att skickas till mig, kan återfinnas hos någon helt annan person. Eller om brevet kommer förstöras, och posten sannolikt kommer få en högre kostnad för den processen, än om de bara hade lämnat brevet i min brevlåda.

Jag har fortfarande inte besämt mig ifall jag ska betala 21 kronor och få reda på vad det är för brev. Jag har en aning, men utan att ens få se brevet i förväg, hur ska jag då vara säker?

---

När jag ändå retar mig upp på systemen hos bolag med monopol så har vi SJ. I dag fick jag reda på att det var omöjligt att boka en platsbiljett på sträckan Nässjö-Falköping. Om jag däremot fortsatt att åka lite längre, hade det inte varit några problem. Men systemet omöjliggör att jag inte ens kan välja att betala extra för en platsbiljett på min mest sammanhängande sträcka på en resa som hade två byten. Givetvis lyckades jag sätta mig på en plats som var bokad, och fick byta sittplats totalt fyra gånger på en två och en halv timmas resa.

Etiketter: , ,

söndag, mars 30, 2008

Några självklarheter

Det är söndag kväll på årets kortaste dygn, och efter att ha spenderat den senaste veckan med att åka tåg runt halva södra Sverige, konstaterar jag lätt att helgens nyhetsskörd mest består av självklarheter.

Barnombudsmannen vill förbjuda kollektiv bestraffning i skolan. När jag gick på högstadiet antog vi att det var förbjudet, och påpekade det varje gång en lärare använde sig av metoden. Av någon anledning köptes argumenten rätt ofta, och de värsta bestraffningarna uteblev. Att som elev ens behöva påpeka känns dock absurt, och kanske kan BO:s utspel bli en påminnelse till de skolor som tycker det är okej att straffa flera för någonting en enskild person begått.

Lika självklart i skolvärlden känns kravet att vara godkänd i fysik om man ska läsa natur på gymnasiet. Grundskolorna borde verkligen satsa på fler ämnen än bara svenska, engelska och matematik. Sen tycker jag faktiskt inte att de praktiska gymnasieprogrammen skall tvingas läsa historia. Borde inte all grundläggande kunskap få plats på grundskolan?

Att sjuksköterskorna säger nej till SKL:s bud känns också som en självklarhet. Bara att hoppas att sjuksköterskorna står på sig, och kan få komma upp lite i lön. Utbildning borde verkligen löna sig, och som läget ser ut i dag kan det nästan löna sig att arbeta som undersköterska. Inte minst med tanke på att sjuksköterskan ofta har ett studielån att betala av.

Etiketter: , ,

torsdag, mars 27, 2008

Statlig medmänsklighet

Äntligen kommer det förslag om arbetskraftinvandring vi är många som har väntat på. Det är regeringen som har gjort upp med miljöpartiet (all heder åt mp) om att det både skall vara möjligt att komma hit för att arbeta, och omöjligt för migrationsverket att tvinga tillbaka någon som har arbete.

Kalle Larsson för vänsterpartiet är positiv till förslaget men kritiserar också:
"För det första ger förslaget ingen garanti att arbetsgivaren måste följa kollektivavtal. De skriver bara att de ska följa praxis, vilket är ett svagare uttryck."
Han glömmer att det inte är lag på kollektivavtal för svenska arbetstagare heller, men vänstern kanske vill ha hårdare regler för människor med annan bakgrund?

Socialdemokraterna tycker heller inte om förslaget, och Sven-Erik Österberg vill att arbetsförmedlingen skall avgöra ifall man behövs på arbetsmarknaden eller inte (och hur många har fått jobb genom ams, egentligen?) och kritiserar förslaget:
"Det innebär att vi skulle kunna ta hit arbetskraft trots att den redan finns i landet. Det handlar i grunden om respekt för dem som redan är här. Det vi vill ha är ordning och reda."
Österberg tycker alltså det är okej att tex. utvisa människor som har arbete och bor i landet (om de tex. får avslag på en asylansökan), bara för att det kanske finns någon annan i landet som skulle kunna ta arbetet. Vi har ett till parti i det här landet* som heller inte vill bevilja arbetstillstånd om arbetskraften redan finns i landet. Det partiet börjar också på "s" och slutar med "demokraterna".

Öppnare gränser behöver vi inte bara för det rena ekonomiska behovet av mer arbetskraft, utan också för medmänsklighetens skull. Det borde vara var människas rätt att kunna få röra sig fritt, och bosätta sig där den vill. Om man dessutom kan stå för sitt eget uppehälle, så borde det inte finnas en enda rimlig anledning till att förbjuda någon att göra det.

Att arbetstillstånd dessutom ska bli möjligt att söka inifrån landet, borde dessutom öppna upp för alla de papperslösa som i dag lever i landet.

Förslaget är oavsett ett viktigt steg i rätt riktning för regeringen. Ett stort hinder för människors frihet rivs, och för många blir det en portion medmänsklighet istället för förbud. En förändring, som tack vare uppgörelsen med miljöpartiet förhoppningsvis kan bli bestående även vid eventuella maktskiften.

I dag gillar jag alliansen.

Fler bloggare samma ämne hittar du här.

Etiketter: , , ,

onsdag, mars 26, 2008

It's all about the money

"De tre fjärdedelar av vårdförbundarna som jobbar inom landstinget tjänar dryga två tusenlappar mindre i snitt än de medlemmar som arbetar för privata arbetsgivare (för en sjuksköterska exv 22 800 resp 25 500 kronor sept 2006)."
- Per Gudmundson i SvD:s ledarblogg.

Det stat/kommun/landsting är sällan bäst, och visst finns det en fördel i att ha mer än en möjlig arbetsplats att välja mellan.

Etiketter: , ,

tisdag, mars 25, 2008

23 miljarder

Drygt 23 miljarder kostar barnbidragen skattebetalarna varje år. Rättsväsendet kostar 32 miljarder och budgetposten för hälsovård/sjukvård ligger på 50 miljarder.

Trots detta så är det från vänsterhåll de största protesterna kommer, när Maud Olofsson nu öppnar upp för att inkomstpröva barnbidraget.

Förslaget behöver givetvis redas ut, och marginaleffekter och arbetslinje borde tas med i beräkningarna, så att ingen förlorar på att ta sig över barnbidragsgränsen. Det känns dock mer tekniskt och marginellt, liksom frågan om inkomstgränsen på 20000kr/mån verkligen är rätt nivå att ligga på, eller vad som händer familjer som har fler än ett barn.

Socialdemokraterna påpekar också att förslaget främst kommer slå mot kvinnor, men då glömmer man det förslag som kom för bara någon vecka sedan, om att barnbidraget borde delas på mitten och mammorna slutar favoriseras.

Personligen tycker jag inte att det är riktigt rätt att personen som tjänar 16000 i månaden skall betala skatt som betalas ut till barnbidrag för den som tjänar 61000 i månaden. Även om Olofssons förslag inte är riktigt perfekt, så har hon allt en bra poäng, och det tåls att titta vidare på.

Etiketter: , , ,

Prioritera de riktiga övergreppen

Riktiga barnporrbrott (det vill säga fotografier på sexuella övergrepp mot barn) är bland det vidrigaste som går att hitta på nätet. Ingenting annat hävdas på något sätt i det här inlägget. Men för att man skall kunna bekämpa det, så behöver det vara övergreppsbilderna som prioriteras, och man bör vara försiktig när man utvidgar begreppet barnporr ytterligare.

Kristdemokraten Inger Davidson vill göra det. I ett debattinlägg i DN skriver hon att:
"Varje barnpornografisk bild är dokumentation av ett övergrepp på ett barn och därför måste tydligheten i lagstiftningen vara extrem. De utsatta barnen måste så långt det någonsin är möjligt skyddas från det nya övergrepp som det innebär att bilderna på övergreppet sprids.

Ju tydligare lagen är, desto mindre måste risken vara att någon vågar lägga ut eller ladda ned barnpornografiska bilder. Utredningens förslag om en åldersgräns är därför välkommen liksom förslaget att preskriptionstiden ska förlängas och räknas från det att offret fyllt 18 år.
"
Att preskriptionstiden bör räknas från det att offret fyllt 18 borde gälla på samtliga sexualbrott, och därmed även på barnpornografibrott (även om det inte ligger under samma del i lagboken). Så långt håller jag med Davidson. Sedan tar det stopp.

I den utredning som Davidson hänvisar till vill man nämligen att alla pornografiska bilder på personer under 18år skall räknas som barnporr (runt s.205), samt att pornografiska bilder på ej könsmogna 19-åringer också ska vara barnporr.

Davidson har alltså helt fel om utredningsförslaget, eftersom det vill att barnporrbegreppet skall omfatta bilder som inte alls visar övergrepp på barn, utan även nakna 17-åringar. Då har man flyttat fokus från de barn som idag omfattas av lagen (de unga, och de dokumenterade övergreppen), till personer som till och med kan ha ställt upp på bilderna frivilligt.

Givetvis kommer det bli betydligt lättare för polis att jaga barnporrbrottslingar med den en lagstiftning i enlighet med förslaget. Men kommer det vara människor som spanat nakna 17-åringar som buras in, eller de som suktat efter övergrepp på småbarn?

Sen finns det en massa andra invändningar man kan ha mot utredningen Davidson refererar till, och man borde fundera på om personer under 18 inte borde ha någon sorts frihet eller samtyckesmöjlighet. Att Davidson dessutom nämner flickorna som offer, men inte pojkarna, är även det noterbart. Men, alla vet vi väl vid det här laget, att ingen tjej under 18 skulle kunna tänka sig att frivilligt vara naken inför någon annan. Vid varje sådant tillfälle är det ju alltid någon annan som utnyttjat henne.

Etiketter: , , ,

måndag, mars 24, 2008

Landsbygdscharmen

Jag har svårt för de förslag som vill behålla landsbygdens alla charmigheter med konstgjord andning. Lanthandlar och annan kommers på landet kommer alltid ha det lite knepigare än storstadens motsvarigheter, och ibland måste man helt enkelt acceptera viss urbanisering, i alla fall tills dess att den lantliga charmen uppskattas så mycket att den kan överleva.

Att från det gå och lagstifta om saker som direkt gör livet på landet svårare, är dock helt idiotiskt. Regeringen borde inte lägga sig i vilka drivmedel bensinmackarna skall erbjuda sina kunder. När tillräckligt många kunder vill ha ett visst drivmedel så kommer det ske ändå.

Av någon anledning så har dock både regeringen och oppositionen svårt för det där med transporter. Tidigare i år föreslog oppositionspartierna en kilometerskatt för tunga fordon, dvs. lastbilar, något som skulle drabba landsbygden ännu hårdare.

Enklaste lösningen på transportproblemet är att göra hela Sverige till en enda gigantstor jättestad. Tunnelbana och pendeltåg i spår över hela landet hade eliminerat bilbehovet. Ju tätare inpå varandra vi bor, ju färre koldioxidstinkande transporter hade behövts, och man hade heller inte behövt oroa sig för kossor och grisars spridande av gaser och koldioxid. Det hade ju inte fått plats med någonting mer än själva staden Sverige.

Eller så accepterar man att människor på landet kommer behöva förflytta sig. Att transporter och bra kommunikationer är en nödvändighet för att kunna ha ett land som består av mer än betong, och slutar göra det ännu svårare och dyrare att bo utanför stan.

Oavsett om förslagen handlar om att sätta upp regler för småhandlare, eller att beskatta själva transporten (kilometerskatt handlar inte om bränsleåtgång eller utsläpp, utan om körd sträcka), så är båda förslag som skulle göra det dyrare att bo på landet.

Låt inte träd utanför fönstret bli en klassfråga.

Etiketter: , ,

lördag, mars 22, 2008

Är queer höger eller vänster?

Om det är i efterdyningarna av Zarambas diskrimineringsartiklar om lärarhögskolan och gaystudenterna, det vet jag inte, men det förekommer i alla fall en diskussion om queer och socialism, med avstamp från ett par artiklar i Aftonbladet.

I den första hävdas det att queer är socialism, något som efterföljande repliker säger sådär om. Bland de socialistiska bloggarna finns Svensson som inte alls tycker att queer har någonting med socialism att göra, och Röd Libertarian som visst tycker att socialism och queer hör ihop.

Eftersom jag själv inte är socialist, så tänker jag inte uttala mig om hur mycket socialism egentligen går ihop med queerteorier (det finns så många andra som är så mycket mer inlästa). Vad jag däremot vill hävda är att det går alldeles utmärkt att kombinera queerteori med andra politiska ideologier oavsett om det är på höger eller vänsterkanten, även om jag själv skulle vilja placera queerteorier bland liberaler, eller i alla fall individualister.

Problemet som queer har, är inte den politiska höger-vänster-skalan. Det är konservatismen bland de som är både ekonomiskt höger, och ekonomiskt vänster. Judith Butler* sätter fingret på fenomenet.

Butler tar upp problematiken bland de "mjuka" sociala frågorna, och hur fel det kan bli om de sociala frågorna särskiljs helt från de ekonomiska:
"Nostalgin efter en falsk och exkluderande enighet hör samman med ett nedvärderande av det kulturella och en sexuell och social konservatism inom vänstern"
och senare även:
"Nykonservatismen inom vänstern som söker avfärda det kulturella kan aldrig bli mer än en annan kulturell intervention, oavsett vad den är för övrigt."
Snarare än att påstå att queer är antingen vänster eller höger, så pekar hon på vikten av ett queerperspektiv i ekonomisk politik, som Butler själv lägger ett vänsterperspektiv på.

Själv tycker jag (även om Butler kanske inte skulle hålla med mig), att det går alldeles utmärkt att utgå från både queerteorier och feminism samtidigt som man gillar fri marknad och tycker att staten borde krympa till minimal nivå. Inte minst för att den statliga inblandningen i människors privatliv tenderar till att ytterligare befästa de normer queerteorierna vill bekämpa.

I stället är det de konservativa delarna av både vänster och höger som borde ses som queerteorins största fiende. De auktoritära och statskramande delarna av både högern och vänstern har svårt för queerteorin (här är Röd Libertarian inne på rätt spår), som på det stora hela faktiskt förespråkar "sann" individualitet i frågor som rör kön och genus.

Men, det är väl lätt att avfärda queerbegreppet som obegripligt resonemang om man vill det. Ärligare vore att ägna en liten stund åt att sätta sig in i det, och ge en riktig förklaring, till varför queerteorins människoperspektiv är så farligt.

---

*Citaten från Judith Butler är hämtade från kapitlet "Bara kulturellt?" i antologin "Könet Brinner" med texter av Judith Butler översatta till svenska, utvalda av Tiina Rosenberg.

---

Sen skulle jag egentligen vilja ha ett begrepp/teori som omfattar både det biologiska könet, det sociala genuset och det sexuella genuset. Jag är inte så säker på att de båda senare alltid hänger ihop. Om någon har lästips på området så får ni gärna delge det.

Etiketter: , , , ,

fredag, mars 21, 2008

Fantastiska knappar...

Ibland är det fantastiskt vad något så simpelt som gamla politiska knappar kan vara roliga. Hemma hos min farfar (som varit också varit politiskt aktiv) hittade jag bland andra dessa knappar. Den politiska hemvisten är inte jättetydlig (klicka för större bild):
Biafra är ett numera en del av Nigeria, men var i slutet av 60-talet en självständig stat, och FNL var den sydvietnamesiska gerillan. "Kampen går vidare"-knappen gissar jag har med kärnkraftsomröstningen att göra.

Trots att de flesta knapparna är riktigt gamla, så är flera av dem fortfarande aktuella...

Etiketter:

För övrigt...

...så tycker jag att idén med direktsänd NewYork-opera på landets småbiografer är riktigt häftig.

Varför sänds inte de (delvis) statsfinansierade föreställningarna från Dramaten och Kungliga Operan ut på landets biografer? Det borde inte kosta så mycket mer, och hade kunnat locka en publik långt utöver de som bor eller har möjlighet att ta sig till storstaden.

Mer kultur till folket!

Etiketter:

torsdag, mars 20, 2008

SJ och ologiken

Jag åker tåg ofta. Just nu sitter jag på SJ:s supersega internetuppkoppling mellan Skövde och Göteborg (för att ta mig vidare till Halmstad och påskfirande med familjen), och läser om hur SJ hamnat i blåsväder pga. sitt nya biljettsystem.

SJ har gjort om i sitt biljettsystem, lite på gott och ont. De allra billigaste biljetterna på de längre sträckorna har blivit dyrare (från 95kr til 118), och de har också blivit färre. Om man har flyt, så kan man som jag gör just nu, med det nya systemet hitta förstaklass-biljetter som kostar mindre än andraklass-biljetterna (hela 5kr). Själv uppskattar jag det, eftersom jag gillar saker som internet, men tycker att det är för dyrt att betala nästan 70kronor för en timmas tillgång till det. I synnerhet när 70kr motsvarar ungefär en tredjedel av vad jag betalat för hela biljetten.

Men någon logik finns det inte i systemet, och ärligt talat hade jag klarat mig utan både frukten, internet och kaffet (det senare får jag gratis ändå eftersom jag åker så mycket tåg), om jag hade fått betala lite mindre för själva biljetten.

Fast, SJ har knappt någon konkurrens ute på järnvägarna, och även om det per automatik inte hade blivit bättre med fler tågföretag (järnvägar är trots allt lite mer begränsade), så hade man haft ett val över sina transporter. I dagsläget finns inte det. Om man inte väljer att köra bil.

För om valet ligger mellan flyg, bil och tåg, så har både bil och flyg en fördel, när det gäller bekvämlighet och hastighet. Tåg är ett mellanting som ofta kräver både anslutningar och tar tid, och när det är dyrast, så kommer inte miljöskälen klara av att väga upp bekvämlighetsfaktorerna, eller motivera det högre priset.

---

För övrigt, börjar jag sakna min bil igen. Räknat på denna resan, som är rätt så mycket mitt på dagen, tillräckligt lite människor på tåget för att den billigare förstaklass-vagnen skall vara rätt så avbefolkad, så går biljettpriset rätt så jämt ut med den bensinkostnaden jag skulle haft om jag hade kört samma sträcka. Detta trots att jag åker på både ungdomspris och valde dagens billigaste resa.

---

och när jag ändå håller på; Glad påsk!

Etiketter:

måndag, mars 17, 2008

Tibet, datorlicens och bloggmarknadsföring

Några lästips såhär på måndagskvällen:

- Blogge ger en nyanserad bild av Tibet-frågan. Världen är inte svart eller vit, och när man inte är insatt själv, är det upplyftande att kunna läsa om mer än en sida av en fråga.

- Eva Hamilton uppgav i lördagens ekot att hon vill utöka tv-licensen att även gälla datorer med internetuppkoppling. Totalt orimligt att införa licens på ytterligare en teknisk produkt. Och vad definierar egentligen en dator? Men kanske är det en öppning i att ha tv-licensen på skattesedeln istället, och låta människor få betala proportionerligt mycket.

- Ingerö diskuterar vad som egentligen är reklam, och att marknadsföringslagen är förlegad. Produktplacering är knappast någonting nytt, och om en bloggare får betalt för att skriva om någonting, borde det inte finnas något fel i det. Väldigt få bloggare har utgett sig för att vara oberoende, och så länge man inte ljuger om något, så tror jag läsarkretsen kan tackla det.

För om all reklam skall gå att identifiera, så borde vi genast ta itu med alla gråzoner. Var hamnar positiva bloggposter om företaget bloggaren arbetar på? Är det reklam? Även om ersättningen kanske inte är direkt uppenbar? Recensionsexemplar av böcker, kläder eller skor? Var ligger skillnaden där? Politiska partiers anställda ombudsmän som uppdaterar bloggen på arbetstid?

Jonas Morian är av en annan åsikt.

Etiketter: , ,

Hur kan de sova på nätterna?

Papperslösa är de människor som hör till de mest rättslösa i vårt svenska moderna samhälle. Inte ens något som grundläggande mänskliga rättigheter gäller, om du av någon anledning inte kan visa upp rätt papper.

Som papperslös är "omedelbar akutvård" det enda du kan räkna med, men inte ens den är ovillkorad, utan personen i fråga krävs på hela kostnaden efteråt, bara för att den inte kan visa upp rätt papper. Till och med USA, som ofta kritiseras för sitt sjukvårdssystem skriver av akutsjukvårdsräkningarna för den som inte kan betala.

Men det är inte bara den omedelbara akutvården som är nödvändig. Om man inte får tillgång till den vanliga sjukvården för att man inte klarar av att betala hela kostnaden (som är långt högre än egenavgifterna), kan det ha lika dödliga konsekvenser.

Om detta skriver ett antal personer på dagens brännpunktsida i SvD. Mänskliga rättigheter gäller oberoende vilka papper man kan visa upp, och även om det finns några landsting som tagit saken i egna händer, så har vi fortfarande ett regelsystem för papperslösa som är under all kritik.

Förutom folkpartisterna Helene Odenljung och Ulf Nilssons debattartikel i GP för några veckor sedan, har det varit tyst i frågan från allianspolitiskt håll. Regeringen har nyligen antagit en proposition om vård för asylsökande, som inte omfattar de som lever gömda eller är papperslösa. Trots att man där hade chansen att rätta till ett grundläggande fel.

Var är de högljudda protesterna från kristdemokraterna och folkpartiet? Varför kan en fråga som könsneutrala äktenskap(som trots allt bara handlar om vad man skall kalla någonting för) nästintill orsaka en splittring i alliansen, samtidigt som brott mot mänskliga rättigheter bara verkar generera tystnad? Var är medmänskligheten? Var är försvaret för alla människors lika värde?

Men, det är väl lätt att blunda för mänskliga rättigheter, om man tror det kommer kosta att upprätthålla dem.

Etiketter: , , , ,

Foton, upphovsrätt och Dagens Nyheter

Det där med upphovsrätt är alltid intressant, i synnerhet när man tar upp upphovsrättsligt skyddade verk som inte är musik och film.

Nu rapporteras det om att en av världens största bildbyråer i samband med New York-guvernören Elliot Spitzers egna lilla prostutitionsskandal, har kopierat bilderna från kvinnan i frågas MySpace-sida. Utan att ha gett någon ersättning för det. Allmänintresset har fått gå före.

Om det är rätt eller inte, är en intressant moralisk fråga. Inte minst när det inte ens handlar om "kopiering för eget bruk" som "vanlig fildelning" handlar om, utan om kopiering som uppenbarligen sker för ett kommersiellt bruk. Personligen tycker jag att det senare borde garantera någon form av ersättning till upphovsmannen, men det finns gråzoner även här. Inlänkar till bilder på nätet är ett exempel på det.

Inte ens den ideella upphovsrätten respekteras i det här fallet, då till och med Dagens Nyheter anger MySpace som fotograf.

Fast, våra upphovsrättsliga regler bestäms ju av de stora företagen snarare än upphovsmännen i det här landet, så det kanske inte är särskilt konstigt.

Etiketter: , ,

söndag, mars 16, 2008

Integritet och queerfeminism enligt SvD

Dagens lästips blir två ledare från SvD:

- Maria Abrahamsson briljerar när hon slår på regeringen för den personliga integritetens skull. Tänk om Beatrice Ask faktiskt skulle följa den övertygelsen hon hade innan hon blev minister, och sätta stopp för datalagringsdirektivet.

- Det andra tipset är Göran Skytte som inte riktigt klarar av att vi har en finansminister som kallar sig för feminist. I stället har Skytte köpt någon sorts vänsterdefinition av queer, trots att queerfeminismen inte alls tas emot med öppna armar av den etablerade vänstern, eftersom den i mångt och mycket har inslag av både sexpositiv feminism och liberalfeminism.

Att Anders Borgs åsikter ligger rätt långt i från queerfeminismen, verkar vara något Skytte inte bryr sig om, utan Skytte bråkar om ordval snarare än innebörd.

Etiketter: ,

lördag, mars 15, 2008

Ajj löööve Youuuråååp

Eftersom jag har en sån fantastisk fascination över melodifestivalen, så kommer här den obligatoriska bloggposten om schlagern.

Charlotte Perrelli- Hero. Smålänskan och den forna eurovisionvinnaren har en riktigt stark låt. I min tv-soffa handlade diskussionen främst om huruvida den svartvita effekten i början berodde på ljussättning, eller pålagt filter i kamera/dator. Classy, men det finns en risk att hennes tidigare schlagervinst talar emot henne. Svenska folket röstade ut Carola, men kanske kan Charlottes förhållande till sin tro passa svenska folket lite bättre. Trots allt så gillar vi divor, i alla fall när divorna står med fötterna på jorden och inte uppe bland molnen.

Sibel - That is were I'll go. Forna Idoldeltagaren har även hon en av kvällens starkaste låtar. Med fördel att ha sjungit låten fler gånger än resten (deltagandet i andra chansen behöver inte vara dåligt), tävlar hon främst mot Charlotte och Sanna. Dessutom är det fascinerande att se hur en så liten person kan ha en så stark röst. Var kommer alltifrån?

Rongedal - Just a minute. Jag hade aldrig hört talas om bröderna före melodifestivalen, men tittar heller inte på "Så ska det låta". Tydligen gör resten av svenska folket det, och har tagit Rongedal till sina hjärtan. Jag tyckte faktiskt inte att det var vare sig så bra, eller särskilt unikt. Musikaliskt så låter det lite som att Ola Salo skulle sjunga krogshow, men det har ju uppenbarligen gått hem, så de kanske har en chans ändå. Jag har ingen aning.

Linda Bengtzing - Hur svårt kan det va? Första året jag bodde i Skövde drog en av mina vänner med mig till det lokala köpcentret för att se Linda mima till två av hennes hitlåtar. Det var fullproppat med folk och funkade sådär. Sen kan man ju fråga sig hur svårt det kan va att vinna melodifestivalen, och Lindas låt är trots allt en av de få som både är en riktig gladschlagerlåt och ändå lyssningsbar. Antingen är det Lindas tur nu, eller så riskerar hon att göra en Magnus Carlsson och blir den eviga tvåan. På vägen hoppas jag att hon får göra många konserter och tjäna lite pengar på resan.

Christer Sjögren - I love Europe. Sorry, men här är kvällens vinnare. Det enda som kan hindra det, är ifall juryn och svenska folket kommer ha fundamentalt olika smaker, men jag tror inte det. Skickar vi Christer till Serbien så kommer han vinna där. Lite som de danska Olsen Brothers och "Fly on the wings of love". Det är en låt som sätter sig hårdare än superlim, och hur mycket alla hatar den (och kommer avsky den innan året är slut), så finns det ingen annan låt som har den lim-effekten. Den som tvivlar bör se den här videon.

Amy Diamond - Thank you. En bra låt, men Amy kan betydligt bättre än det här. Troligen kommer hon få några röster för sin unga ålder, och några för att hon är en bra artist. Jag tror att Amy är för bra för schlagern.

Sanna Nielsen - Empty room. Ytterligare en riktigt stark låt. Dessvärre så kommer denna kämpa om samma röster som Charlotte och Sibel, vilket troligen resulterar i att det inte kommer gå så bra för någon av dem. Låten i sig är dock det bästa Sanna gjort i melodifestivalen, och känns vuxet på något sätt.

Nordman - I lågornas sken. Whitetrashhårdrock på svenska. Fantastiska verser, men kan Nordman gå ur festivalen med heder i behåll när refrängen innehåller ett "woohoo"? Jag tippar på en placering någonstans i mitten.

Frida feat. Headline - Upp och hoppa. Gladpop från skåne. En av våra första sommarplågor, men knappast en schlagervinnare, även om Frida troligen skulle bli en av de genuint gladaste vinnarna. Pluspoäng för att hon köper scenkläder på H&M. Känns skönt bland alla divorna.

BWO - Lay your love on me. Martin är fantastiskt snygg. BWO är alltid bra, och det funkar som schlagerkoncept. Tyvärr så har de försvunnit lite bland alla andra. Jag vill fortfarande skicka BWO till eurovision, men jag tror inte resten av melodifestivaltittarna håller med mig. Tyvärr.

---

Och, bara för att jag skriver att Christer Sjögren kommer vinna, så kommer han inte göra det, eftersom jag alltid har fel i sånt här. Så se det som en bloggpost i preventivt syfte, och tacka mig när han kommer sist. Har jag däremot rätt, så är det inte mitt fel.

Etiketter:

fredag, mars 14, 2008

Ett rätt och flera fel från regeringen

Regeringen presenterar sitt förslag om fildelning SvD Brännpunkt. Det är både bra och dåliga besked.

För det första känns det riktigt skönt, att regeringen bestämt sig för att slopa renforsutredningens förslag om att stänga av internetuppkopplingen för de som misstänks/döms för fildelning. Det är ett litet steg på vägen, att från politiskt håll inse att tillgången till internet är en fundamental del i dagens infrastruktur.

Tyvärr så är skrotandet av internettillgångsstrypandet det enda bra i regeringens förslag. Ask och Adelsohn-Liljeroth tar tydligt ställning för en konservativ upphovsrättsvänlig hållning, och ser inte någon som helst problematik med att samma lagstiftning gäller både verk med begränsad tillgång, som den med oändlig.

Innan Beatrice Ask blev justitieminister var hon en av de moderata politiker som var en stark röst i fråga om datalagringsdirektivet. Nu har hon som justitieminister lagt fram ett förslag som är beroende av att datalagringsdirektivet finns, nämligen att upphovsrättsorganisationerna skall kunna få tag i användares ip-adresser och personuppgifter efter domstolsbeslut om intrång misstänks*.

Förutom att förslaget helt innebär att man lägger sig i hur företag använder sina kunders personuppgifter, handlar det om att tvinga ut uppgifter för något så simpelt som bötesbrott, och kommer inte kunderna kunna lita på internetleverantörerna, så kommer fler lära sig kryptera ordentligt, krypteringstjänsterna kommer bli enklare, och det kommer bli ännu svårare att spåra den riktiga brottsligheten på nätet - som tex. hot om våld.

Nej, när vi nu har två moderater på ministerposterna för justitiepolitik och kulturpolitik, så hade man kunnat hoppas på lite marknad.

Att även det upphovsrättsliga området hade tillägnats marknaden, och att de aktörer som finns där kunde få fatta besluten själva, utan hot om polis eller fängelse.

Om marknaden hade fått råda i den digitala världen istället för den ekonomiska upphovsrätten, så hade skivindustrin och filmindustrin fått anstränga sig lite för att formulera avtal deras kunder kan tänka sig att skriva under. Om upphovsrättsindustrin hade ägnat en tanke på vad deras kunder vill ha, så hade de kanske också haft ett förtroende och en vilja från marknaden att konsumera deras produkter. Dessutom hade det varit upp till varje internetleverantör att välja själv vilken typ av personuppgifter de skulle lämna ut till intresseorganisationer.

Men, i dagens Sverige verkar inte ens moderater bry sig om marknaden, och regeringen vill tillgängliggöra ip-nummer till den dryga miljonen svenskar som fildelar. Vinnare är den upphovsrättsindustri som inte visar en tillstymmelse till förändringsvilja.

Några har insett att kopiering inte går att stoppa. Tyvärr är det fortfarande alldeles för få.

---

*Det står att intrång skall vara bevisat, men den misstänkte kommer inte få lämna något försvar.

---

Uppdatering 09:17: SvD:s rubriksättning på brännpunkt-artikeln har varit riktigt intressant att följa. Från en rubrik i natt som löd: "Regeringen ger besked om fildelning" till "Lättare att hitta fildelare" till "Lättare att veta vem som laddar ner" tills det senaste: "Kulturarbetare får rätt i domstol". Tydligare vinkling av en rubriksättning har jag inte sett på länge.

Peter Sunde på tpb uttalar sig här. DN skriver här, och aftonblaskan här.

Etiketter: , , ,

torsdag, mars 13, 2008

Just nu gillar jag Monica Green

Nu delar jag inte Monica Greens åsikt om att det är synd om dagens unga tjejer (viket hon upprepade gånger hävdade i kvällens debatt), men om jag inte hade haft hennes blogg i min rss:läsare, mycket tack vare Ingerös inlägg om henne, så hade jag säkerligen missat barnombudsmannens rapport om barn och unga.

Den innehöll rätt så precis exakt den statistik som jag letat efter till mitt exjobb. Så säga vad man vill om politiken, men Monica förtjänar ett stort tack för hjälpen med statistiken.

Etiketter:

Lite av L:et i Luf

Ett mail kom under kvällen som inleddes med:
"Jag tänkte att det kanske skulle vara roligt för dig att se att Luf inte enbart består av sexualkonservativa prostutitionsmotstàndare. Efter att vàr nya DO gick ut med ett pressmeddelande sà har det rört upp en mediastorm i lilla Dalarna och även ett avstàndstagande fràn fp:s länsförbund."
Säga vad man vill om Luf Dalarnas åsikter, om att de vill både legalisera cannabis, prostitution och fri invandring, men det är fortfarande år 2008 radikala åsikter, och det är ingen som kan anklaga dem för att lyda under någon partipiska.

Ett välkommet inslag i den rätt tråkiga partipolitiska debatten.

---

Tack till Erik.

Etiketter: , ,

Tjejsajt om IT

It24/Idg-nätverket har startat en rödrosa tjejsajt: it-tjej.se

Flip eller flopp återstår att se. Risken finns att man med sin livstilsbetoning och "så lyckas du"-reportage missar att fånga upp alla de tjejer/kvinnor i IT-branchen som finns där just för att de som person bryter mot traditionella kvinnliga normer. Eller så är sidan precis det som behövs.

Jag kommer att följa med spänning.

Etiketter: ,

Vänstern gör kvinnor till offer

Och så får kvinnor högre lön för att de är kvinnor, i stället för att landets kommuner skall behöva bry sig om sina anställdas kompetens. I alla fall om vänsterpartiet skulle få som de vill. Själv skulle jag säkert tacka och ta emot några hundralappar mer i lön varje månad, om jag hade jobbat i offentlig sektor, men jag hade hellre fått dem för min kompetens, än för att staten ville göra en jämställdhetssatsning.

Jag tycker att den offentliga sektorn borde vara ett föredöme i frågor som rör jämställdhet, men bidragssatsningar som den vänsterpartiet vill genomföra visar dels på ett misslyckande hos kommunerna, samtidigt som det lätt skulle skapa en bild av att kvinnor behöver bidrag för att kunna få ordentlig lön.

Det finns inget enkelt sätt att lösa problemet med låglönejobben i offentlig sektor, vissa skillnader kan bero på frivilligt deltidsjobbade (och jag vill inte förbjuda människor att arbeta deltid), medan andra skillnader säkert är klart omotiverade.

Det svåra sättet att lösa problemet på, är att politiker börjar ta ansvar. Att varenda kommunpolitiker ute i vårt avlånga land försöker se bortom normen i den offentliga sektorn. Att man arbetar med det här på egen hand, inser vikten av en mångfald bland anställda liksom det finns mångfald bland kommuninvånare. Kanske borde man också fundera på vilka som sitter och beslutar i kommunstyrelser, nämnder, partiföreningsstyrelser och styrelserna för de kommunala bolagen. Om man inte ens lyckas med jämställdhet i de egna partileden, kanske det inte är så konstigt att man styr kommunen på samma sätt. Lika lön för lika arbete borde varje kommun med någon sorts självaktning se till att ha. Utan att staten skall ge bidrag för det.

Pengar i all ära, men ibland är lön inte allt. Makt över sin egen arbetssituation, eller att slippa arbeta åtta timmar varje dag kan vara värt en del. Det är ingenting som underlättas i de fall där kommunen är ensam arbetsgivare i en hel sektor.

50/50-statistik är inte en viktig jämställdhetsfråga. Viktigt är hur kvinnor och män bemöts, och om de bedöms efter kön istället för individ och kompetens. Att som vänsterpartiet utmåla kvinnor i offentlig sektor som offer, är ingenting som kommer hjälpa.

Etiketter: , , ,

onsdag, mars 12, 2008

Dagens citat

"Handel har alltid varit grunden till fattigdomsbekämpning. Att vi handlar med världens mindre utvecklade länder gör att de kan bygga sitt välstånd. Det är också fattigdomsbekämpning som kommer att skapa möjlighet för dessa länder att satsa på miljövänlig teknik. Minskad konsumtion, tullar, hinder och subventioner av egna varor är det i särklass bästa sättet att tvinga fattiga länder fortsätta vara fattiga."
- Magnus Andersson (CUF-ordf) på DN debatt.

För övrigt verkar han dela min åsikt att kilometerskatt är dåligt för miljön.

Etiketter: ,

Den oklippta versionen...

Med tanke på några olyckliga klipp i min debattartikel, publicerar jag på begäran den version jag skickade in:

Ana Martinez skrev i gårdagens tidning att det råder åldersrasism i Sverige, att äldre personer diskrimineras på arbetsmarknaden och att silikontuttar och glamour värderas högre än kompetensutveckling och erfarenhet. Martinez har delvis rätt. Äldre personer diskrimineras ibland på arbetsmarknaden. Men de som verkligen diskrimineras är faktiskt ungdomar.

I Sverige är det ”sist in - först ut” (Lagen om anställningsskydd) som gäller så fort en arbetsplats behöver minska antalet anställda. När man blivit anställd har större vikt än vilken kompetens man som anställd har. Det är inte konstigt att företag tvekar inför att anställa unga människor, om de i stället kan få någon med några års erfarenhet. Lagen gör dessutom att de unga som väl har fått ett jobb fortfarande har en långt otryggare anställning än sina medarbetare. Är du sist in på din arbetsplats så ryker du vid en nerskärning - hur duktig du än är på ditt jobb.

Vi har skaffat oss en stel arbetsmarknad med höga trösklar. Det är svårt för unga att ta sig in, och när de väl har fått ett jobb, är anställningen desto otryggare. En arbetsgivare behöver inte ens säga ”Hej lilla vän, du åker du ut för att du är för ung” - det gör lagen!

Har man väl arbetat några år på samma arbetsplats, är anställningen säkrare, det blir ett risktagande att byta jobb, och fler stannar på en arbetsplats man kanske inte riktigt trivs på. Kvar blir arbeten du både behöver ett antal års arbetslivserfarenhet för att kunna ta, och där arbetsgivaren helst ser att man stannar kvar ett antal år på arbetsplatsen. Det blir inte intressant för företag att anställa någon, som vare sig är relativt ny på arbetsmarknaden, eller som bara har några år kvar på densamma.

Kompetens och lång erfarenhet ska förstås respekteras. Men när 55-åringen har all denna arbetslivserfarenhet, kompetens och livserfarenhet att stå på, har den som är ung ingenting. Jag tänker dra ett exempel ur min egen närhet; Linda. Hon är 22 år gammal och har studerat tre år på högskola, jobbat extra både under somrar och parallellt med studier, och har likväl varit arbetslös sedan hon slutade studera vid årsskiftet. Linda är inskriven på arbetsförmedlingen och söker alla arbeten som hon inte uttryckligen är diskvalificerad för. Om Linda hade varit tre år äldre, hade hon kunnat söka betydligt fler arbeten. En stor mängd arbeten stället nämligen krav på ålder, och allt som oftast är denna önskvärda uppnådda ålder 25 år.

Redan i platsannonsen blir åldern viktigare än kompetensen, och då hjälper vare sig glittrig glamour, högskolepoäng eller silikonbröst. Om åldersdiskriminering ska förbjudas, så får man inte glömma åldersdiskrimineringen av unga. På samma sätt finns det flera kollektivavtal som har särskilda ”ungdomslöner” för unga på arbetsplatser. När jag jobbade i restaurangbranchen såg Hotell- och Restaurangfacket till att jag hade lägre lön, just för att jag var ung. Där är ingångstimlönen för till exempel en outbildad 55-åring 25 procent högre än ingångstimlönen för en outbildad 18-åring, även om de båda utför exakt samma arbetsuppgifter.

Vad man skulle vinna med en lagstiftning mot åldersdiskriminering är tveksamt (och vilka åldrar diskrimineras, egentligen?). Snarare behövs en attitydförändring bland arbetsgivare: inse att kompetensen är viktigare än födelseår! För en stelbent arbetsmarknad med höga trösklar gagnar vare sig yngre eller äldre på arbetsmarknaden, hur mycket diskrimineringslagar vi än har. I stället borde man uppmuntra människor att byta jobb då och då. Det borde inte vara en stor sak att vare sig byta jobb, eller att anställa någon.

Det är sorgligt att läsa om de fall när äldre nekas jobb för att arbetsgivaren tänkt sig någon yngre. Men den som är ung på arbetsmarknaden kan bli behandlad lite hur som helst utan att vuxenvärlden ens rycker på axlarna. Unga, som med lagens hjälp, inte ens får en chans att få ett jobb.

Etiketter:

tisdag, mars 11, 2008

Om unga och arbetsmarknad på Expressen debatt

I dag skriver jag på Expressens debattsida om ålder, arbetsmarknad och kompetens. Det är ett svar på gårdagens inlägg av Ana Martinez.

Och för att förhindra ett par arga kommentarer: Jag ifrågasätter inte på något sätt att äldre nekas jobb på grund av ålder, utan skriver att kompetens och erfarenhet skall respekteras.

Det jag ifrågasätter är ifall vi verkligen ska ha en lagstiftning mot det, och pekar på den åldersdiskriminering som drabbar oss unga.

måndag, mars 10, 2008

Men hur många öl kan man dricka då?

Titta sex minuter in i det här klippet. Där berättar Agnes Wold, docent och microbiolog, om varför en ammande mammas alkoholintag är lika farligt som en ammande mammas juiceintag (om man får i sig en så stor mängd alkohol att det kan vara skadligt för barnet, så är den som intar alkoholen död innan). Samma forskare menar också att det kanske inte alls är så bra att amma sitt barn länge som livsmedelsverket vill.

Allt detta angående att livsmedelsverket ändrar sina kostråd, och numera menar att det är okej för ammade mammor att dricka 1-2 glas vin, 1-2 glas i veckan.

Förutom det absurda i att vi har en statlig myndighet som arbetar med att ta fram riktlinjer över hur vi borde äta, så blir det ännu absurdare när de inte utgår från vetenskapliga fakta. För någon minut senare i samma intervju berättar folkhälsoinstitutrepresentanten: "att det också handlar om omhändertagandet av barnen".

Och visst, det är knappast bra föräldraskap att vara jättefull om man ska ta hand om ett spädbarn, men det gäller ju faktiskt båda föräldrarna, och oavsett om barnet ammas eller inte.
Men med både nuvarande riktlinjer, och de föreslagna om alkohol och amning, verkar det snarare vara någon sorts moralsyn bakom, än fakta som säger att det är dåligt för hälsan. Inte heller nämner livsmedelsverket någonting om lämplig ölkonsumtion, men de kanske tror att kvinnor bara dricker vin.

Men, å andra sidan så tycker samma livsmedelverk att man ska åka kommunalt istället för att ta bilen (för att öka vardagsmotionen). Som att fem kilometer bussåkande skulle innebära mer motion än fem kilometer bilåkande.

---

Nu kan ju Alice Wold ha helt fel, och det är inte på något sätt fel att hålla sig till max 4 glas vin i veckan om man ammar. Men livsmedelsverket borde hålla sig till att göra rekomendationslistor som bygger på vetenskap. Ingenting annat.

Etiketter: , ,

Inte ett ord om hårdare regler för blodgivare

Nu inför påskhelgen kommer det återigen rubriker om blodbrist på flera blodcentraler runt om i landet. Inte med ett enda ord nämns det att vi fick nya hårdare regler [infogat: för drygt ett år sedan] för att bli blodgivare, vilket har hindrat bland annat undertecknad från att ge blod.

Tidigare texter om blodbrist.

Uppdatering: SvD nämner också blodbristen, men inte ett ord om de hårdare reglerna. Bara för den som är helt säker på att han/hon får ge blod, att bege sig till närmaste blodcentral.

Etiketter:

söndag, mars 09, 2008

Moralpanik eller en sexualisering av samhället?

Det råder moralpanik i Sverige. Tonårstjejer vill egentligen inte ha sexuella kontakter, och därför är alla tonårstjejer som vill ha sexuella kontakter offer för det samhälle som sätter press på dem att ha dessa sexuella kontakter.

Ungefär det handlar sexualrådgivaren Hannah Arnhögs debattartikel i dagens Aftonbladet om. Hannah kritiserar moralpaniken, och menar på att kompissex kan vara betydligt hälsosammare än att unga tjejers sexliv är tabu. Artikeln är mycket läsvärd.

Problemet med dagens debatt om sex är att det lite för mycket antingen eller.

Antingen råder det moralpanik i landet, och det är tjejerna som inte vill ha sex, som utmålas som offer. Den muslimska tjejen som inte vill visa upp sig i bikini inför klassens killar under simundervisningen är ett offer, liksom frikyrkotjejen gärna badar i bikini, men som bestämt sig för att vänta med sex tills hon är gift.

Eller, så är samhället allt för sexualiserat. Unga tjejer är offer eftersom de pressas till sex, av pojkar i omgivningen, eller av mediabilden över tjejer. Ingen 16-årig tjej vill frivilligt ha analsex, utföra oralsex, eller knulla en kompis nån gång i veckan. Om en 14-årig flicka har sex med en pojke som är något år äldre, är det givetvis våldtäkt och ingenting annat.

I bland är säkert båda bilderna befogade. I de fall den bikinivägrande tjejen är utsatt för en hederskultur och hotas av sin familj, så måste samhällets skydd och rättsystem vara betydligt bättre och kraftfullare än vad det ens är i närheten av i dag. Lika allvarligt måste man se på den gång den 16-åriga tjejen, trots hur många eller få tidigare sexuella erfarenheter som helst, blir tvingad till att utföra någonting hon inte vill. Samhällets insatser måste bli bättre där också.

Men för att med allvar kunna ta itu med de ovan nämnda allvarliga fallen, måste vi respektera alla de flickor, tjejer och kvinnor som själva valt att bryta den sexuella normen. Det måste få vara lika okej att vilja vänta med sex till den enda sanna kärleken, som att hoppa i säng med en kompis. I alla fall om man vågar försvara tanken att även unga tjejer har någon form av fri vilja, även när det kommer till sex.

Etiketter: , ,

Public Service på dagisnivå

"Och här har SVT bett mig köra two girls and a cup, men vi struntar i det"
- Kristian Luuk under kvällens melodifestivalen till Sussie Tapper och Therese Andersson, innan resultatet presenterades. Ingen skrattade.

Hur tänkte SVT här?

[Förklaring till 2 Girls 1 Cup]

Etiketter: ,

lördag, mars 08, 2008

Internationella-kvinnodagen-bloggen

Två bilder från Skövde, Internationella Kvinnodagen 2008.

Hertig Johans Torg, ungefär mitt på dagen:
Vägg i min lägenhet:
Två bilder av samma fantastiska feminism. Jag vill inte att alla feminister skall vara eniga. Jag vill ha diskussion och debatt. Tänker alla lika, tänks det inte så mycket. Vill man läsa in lite politik i schlagern också, kan det vara intressant att notera att den ena av kvällens vinnarlåtar handlade om en av den svenska kvinnohistoriens mörkaste delar - häxbränningar.

För övrigt anser jag fortfarande att vi borde släppa diskussionen om procentsatser och statistik där 50/50 verkar vara det enda rätta. Jag vill veta varför kvinnor, i Sverige, år 2008, fortfarande inte är riktigt myndigförklarade, utan offer för en norm som säger att kvinnor är offer.

Etiketter:

fredag, mars 07, 2008

Kvällens citat

Återfinns i ett webmemo från amerikanska Heritage Foundation:
"Members of Congress must resist rising protectionist sentiment. Virtually every economist on both the Left and the Right agrees that free trade benefits the economy"..."Americans will not become more prosperous by shutting off trade and investment from the rest of the world."
Appropå Hillarys och Baracks krig om vem som är mest emot frihandel.

Heritage har dessutom en blogg, där man bland all konservativ propaganda återfinner något så trevligt som "Dagens frihandelsfakta".

Etiketter: ,

Digital stenålder hos SF Anytime och Film2Home

"Hej staten!
Jag klarar inte av att marknadsföra min produkt, jag vet inte riktigt varför. Jag tror inte det beror på att produkten kommer i ett drm-skadat format, bara släpps på ett operativsystem, och endast till personer som har en specifik webbläsare. Inte heller kan det bero på att mina digitala produkter är dyrare än sina fysiska motsvarigheter, eller att de bara kan visas på begränsat sätt.

Jag tror det beror på piraterna, och eftersom Sverige är som Albanien när det gäller upphovsrätt, så snälla staten, lagstifta hårdare, så jag slipper bry mig om att skapa en bra produkt, utan kunderna blir tvungna att vända sig till mig.

Mvh.
Jonas Dahllöf, vd SF:s internettjänst SF Anytime"
Så skulle det kunna låta, om man grundar sig på vad Dahllöf säger i en DN artikel om att det råder fiasko för hyrfilm på nätet. Dahllöf har visserligen rätt i att Sverige är ungefär som Albanien när det gäller upphovsrättlagstiftningen, men å andra sidan så tror jag inte att den albanska upphovsrättslagstifningen (som du hittar här) skiljer sig från de flesta EU-länderna. Kanske är den en och annan fördom som visar sig när Dahllöf hänvisar till Albanien och menar att det är någonting dåligt.

I stället handlar det om att det digitala filmuthyrningssystemet helt enkelt är uruselt. Surfar man in på SF Anytime eller Film2Home möts jag av meddelanden att jag inte kan nå sidan om jag inte använder mig av Internet Explorer. Eftersom att jag, liksom drygt hälften av de som läser den här bloggen, använder mig av en annan webbläsare, så är det lite kört redan där.

Om jag har både windows och internet explorer så kan jag visserligen använda tjänsen, men för att kunna hyra behöver jag ha en stabil internetuppkoppling, eftersom filmen strömmas. Inte heller kan jag bränna ut den och se via dvd-spelare, utan det gäller att jag har antingen stor dataskärm, eller kan koppla ihop datorn med tv:n.

Vill jag dock slänga ut en hundring på en film, så går det alldeles utmärkt att tanka hem filen, men får en DRM-skadad fil som bara går att köra i windows mediaplayer. Om jag vill kunna se filmen på min DVD-spelare måste jag alltså dessutom köpa en fysisk kopia för ytterligare 40-100kronor som företaget skickar hem till mig, endast innehållande filmen, och inget extramaterial.

Då kommer man upp i ett pris som ligger ungefär i samma nivå som vilka "vanliga" dvd-filmer som helst. Det är inte så konstigt att så få personer hyr film på nätet.

Om man från filmföretagens sida verkligen vill tjäna pengar, så måste man hitta en vettig modell som fungerar på marknaden.

ZML.com har tagit fasta på det. De tar betalt för tjänsten att tillhandahålla ett stort utbud filmer i DVD-kvalitet, i valbar upplösning, och utan obehagliga överraskningar, snabba nerladdningstider och konceptet att man vet vad man får. Sidan ligger under rysk upphovsrättslagstiftning, på samma sätt som AllOfMp3.com gjorde.

Dessvärre ger inte ZML.com därmed heller inte någon större ersättning till skaparna av filmerna, vilket kan ses som smått problematiskt. Å andra sidan så erbjuder sidan det som användare vill ha, och med ett liknande initiativ med garanterad ersättning till upphovsmännen, så tror jag att vi är en hel del lata filmälskare som mycket väl skulle kunna betala ett par tior för att snabbt få tag i film med bra kvalité.

Att Dahllöf dessutom försvarar systemet med att filmer släpps på olika tidpunkter i olika länder, känns ännu mer förlegat. Vi lever i en allt mer digitaliserad och globaliserad värld, och när det kan ta månader för en film att visas på bio i Sverige, är det inte konstigt om människor letar upp den och laddar ner den på nätet först.

Om filmindustrin själva var i framkant på utvecklingen hade man haft världsläpp på de digitala filerna, hajpat upp det lite lagomt, och se till att erbjuda produkten själva, först, för att slå under fötterna på piratsidorna. Tills man förstår det, så får de faktiskt bli omkörda av de som inser vad vi digitala filmälskare vill ha.

Johan Folin och Högerkonspirationen skriver bra på samma ämne.

Etiketter: ,

Delat barnbidrag inte en dag för tidigt

Moderaterna föreslår att barnbidraget skall delas rakt av mellan de två vårdnadshavarna så länge de har gemansam vårdnad. Förslaget kommer inte en dag för tidigt, och skulle ändra en av de regler där faktiskt män är diskriminerade.

För de familjer där mamman och pappan bor tillsammans och har gemensam ekonomi borde förslaget inte göra någon större skillnad alls. Om man vill föra över hela summan till någon av föräldrarna så borde man kunna lösa det utan större problem heller. Det borde man kunna lösa utan statens inblandning. Därför faller också kristdemokraternas kritik mot förslaget rätt platt.

Där förslaget verkligen kommer göra skillnad, är när föräldrarna är särboende/skilda och fortfarande har gemensam vårdnad. I dag måste mamman godkänna att pappan skall få hela, eller halva bidraget. Om föräldrarna inte kommer överens (att inte komma överens är en rätt trolig orsak till skilsmässa), så kan pappan få stå helt utan bidrag, även om det är så att barnet spenderar mest tid* hos honom och tex. är skriven på hans adress.

Sen kan man fråga sig varför socialdemokraterna inte genomförde det här under sin tid vid makten...

---

*Det är möjligt att någonting ändrats de senaste åren, men så fungerade systemet 2003.

Etiketter: , ,

Ron Paul-musik

Nu är ju Ron Paul helt och definitivt uträknad i presidentvalet, men kan ändå inte riktigt undvika att visa den här musikvideon som du hittar här.

Kvinnan bakom heter Aimee Allen och har medverkat både på ett par filmsoundtrack och i American Idol.

Via Politiski.

Etiketter: ,

torsdag, mars 06, 2008

Flumsjukvården

Alternativa behandlingsmetoder kan säkert vara bra i vissa fall. Men att låta skattebetalare stå för en heldagsföreläsning för hundratalet landstinganställda i ämnen som klart och tydligt inte har någonting med vetenskap eller vård att göra, blir inte riktigt rätt. I synnerhet när psykiatrin i Kronoberg verkar behöva vartenda öre.

Läs mer och se reportagen hos Krohnman.

Etiketter:

Dialog mellan skola och föräldrar krävs

dagens DN Debatt skriver integrationsministern, utbildningsministern och folkpartiets partisekreterare om att de vill avskaffa möjligheten för elever och föräldrar att på grund av religiösa eller kulturella skäl avstå skolundervisning.

Jag tycker det är bra. Elever skall få samma undervisning oavsett vilka åsikter föräldrarna har. Men, genomförandet av förslaget måste ske på rätt sätt.

Om man inte vill att de elever som i dag är undervisningsbefriade skall anmäla sjukfrånvaro eller liknande, så måste man från skolans sida vara öppen för en dialog. Om till exempel, en elev av religiösa skäl bär heltäckande kläder, så borde det vara skolans uppgift att se till att eleven kan bära dem även vid t.ex. simundervisning. Undervisning i t.ex. mindre grupper, eller under andra former borde också diskuteras, så att de religiösa skälen kan tillgodoses utan att själva undervisningen uteblir.

Annars riskerar förslaget falla platt, med resultat att eleverna blir sjukanmälda, och skolan tappar respekt bland föräldrar som redan har synpunkter på undervisningen.

---

Uppdatering, 11:41: Lärarförbundet är inne på min linje om att dialog är det viktigaste. Att föra dialog om att anpassa undervisningen efter religiösa eller kulturella önskemål först är ju faktiskt inte en motsättning med att undervisningen är obligatorisk.

Socialdemokraterna är dock av en annan åsikt, och tycker lagen är bra som den är, utan deras vice ordförande i utbildningsutskottet är misstänksam mot utspelet eftersom att folkpartiet enligt henne har lagt fram förslag som "andas främlingsfientlighet".

Personligen tycker jag inte det finns en uns främlingsfientlighet i att kräva att skolbarn får samma undervisning oavsett bakgrund, kultur eller religion. Snarare tvärt om.

Etiketter: , , ,

tisdag, mars 04, 2008

Flickan som var 27 år gammal

Ytterligare ett exempel på hur kvinnor omyndigförklaras kan man läsa i TT-klippet från dagens SvD. En 27-årig kvinna som polisen misstänker blivit knuffad från en balkong, blir kallad för - flicka.
"Polisen har utgått från att det var ett självmord när en 27-årig kvinna föll från en balkong i Bromma i västra Stockholm för drygt ett år sedan. Men nu inleds en förundersökning - utredarna tror att flickan kan ha blivit knuffad."
Sen kan man ju fråga sig vad det var som gjorde att man från första början utgick från att det var ett självmord....

Via SixDays.

Etiketter: ,

Barack, Hillary och de stängda gränserna

I morgon bitti finns det stor chans att vi har lite större koll på vilka två kandidater som det amerikanska presidentvalet slutgiltigen kommer stå emellan. Jag har tidigare skrivit om hur jag inför supertisdagen i början av februari trodde det skulle stå mellan Obama och McCain, och kanske kommer jag få rätt. Återstå att se.

Hur som helst, så är Hillary Clinton populärast bland svenska kvinnor. Det har Timbro tagit reda på (och "Come to think of it" skriver mer). Detta trots att Hillary på en höger-vänster-skala ligger mer till höger i ekonomiska frågor än vad Barack gör. I alla fall om man skall tro "Political compass". Själv har jag inte någon kandidat som ens ligger i samma fyrkant som jag gör (nedre högra).

Nu är det dock svårt att dra några för stora slutsatser med tanke på hur den svenska mediebevakningen ser ut. Jag som ändå läser de flesta artiklar jag kommer över om USA-valet och räknar mig som hyfsat intresserad, kan ändå inte riktigt säga vad vare sig Hillary eller Barack egentligen vill. I stället låter det som att man rapporterar om och skriver om ett sportevenemang där bästa kapplöpningshästen kommer vinna.

Någon nämner frihandelsfrågan som viktig, och man bör faktiskt inte glömma bort, att det är demokraterna som tävlar om vem som vill stänga gränserna mest.

Etiketter: , , ,

Tjejer, klass och offer

Det är snart internationella kvinnodagen och jag tänkte försöka skriva lite mer om feminism än vanligt. Nu blev detta ett lite längre inlägg än jag hade tänkt mig, och bygger på att jag läst avhandlingen "I en klass för sig" av Fanny Ambjörnsson som kom ut 2004. Kanske kommer det komma något mer inlägg med mer vetenskaplig prägel, eftersom jag håller på att läsa in mig på genusvetenskap för mitt examensarbetes skull.

Ambjörnsson har under ungefär ett års tid följt tjejer från två olika program på en gymnasieskola utanför Stockholm. Den ena klassen består av samhällselever, och den andra klassen består av elever på barn och fritidsprogrammet. Rent spontant kan jag applicera nästan samtliga personer som förekommer i boken, på någon av de jag träffade antingen i min egen naturvetarklass, eller på de barn&fritidtjejer som jag läste en kurs ihop med, under min tid på Alvesta gymnasium.

Boken belyser hur samhällstjejerna, (som Ambjörnsson i stort räknar som medelklass,) och barn&fritidtjejerna, (som Ambjörnsson i stort räknar som arbetarklass,) förhåller sig till heteronormativiteten, och det ideal som heteronormativiteten format.

Ambjörnsson snuddar på hur kön skapas, och hur hur vi reagerar på normer beroende på var i samhällskiktet vi befinner oss. Beteende som inte följer idealet betraktas som okvinnligt, och faller sålunda längre ner i hierarkin.

Slutsatsen blir att tjejer med arbetarklassbakgrund drabbas hårdare av könsrollerna än tjejer med medelklassbakgrund. Inte så mycket för att arbetarklassbakgrunden är extra hård, utan för att genom att från början räknas bort från idealet.

Klassperspektivet är intressant eftersom det på ett illustrativt sätt visar hur komplex den kvinnliga könsrollen är, och hur vi alla förhåller oss till den. Det ger också signaler till hur man borde agera politiskt.

För om man vill bryta på de normer och ideal som hindrar människor från att bli bemötta för de individer de är, bör man inte fortsätta klumpa ihop människor efter kön. I stället borde vi fokusera på att låta människor få vara det de är, och respektera det.

Jag tror att en av de allra största hindren för det är offerrollen. För trots att det var 89 år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig rösträtt i landet, så är vi fortfarande inte riktigt myndigförklarade än. Inte minst om kvinnan i fråga fortfarande är ung.

Tanken om att kvinnor är svagare varelser och behöver skyddas, lever fortfarande kvar. Det handlar om tonårstjejer som skall skyddas i från det mesta mellan vuxna män på nätet, till självskadebeteende i armar eller utmanande klädsel. Vuxna kvinnor är det inte riktigt lika synd om, men facken diskuterar "kvinnopotter" för att råda bot på misslyckade löneförhandlingar, och näringsministern inför "kvinnosatsningar" för att öka andelen företag som drivs av kvinnor.

Samtliga uppräknade exempel bygger på goda intentioner, men är lösningar som bygger på att man fortfarande inte ser kvinnan riktigt lika myndig och vuxen som mannen är. Man måste sluta uppmåla kvinnor som offer även då det är enklare att skyffla över problemen på staten. Kvinnor, måste liksom män, få lov att vara ansvarstagande individer som begår misstag, prioritera som de själva vill, och ta sina egna beslut.

Samtidigt måste man inse att män också faller illa ibland. För män är det fortfarande inte lika okej att må dåligt och vara ett offer. Det är minst lika mycket en könsrollsfälla och uttryck för de normer och ideal jag tagit upp. Inte heller det är en jämställdhetsfråga man kan lösa genom att axla ansvaret på staten. Det är bara du, jag, och alla andra som kan skapa en omgivning där det är okej att vara den man är.

Etiketter: , , ,