Creeper

torsdag, mars 13, 2008

Vänstern gör kvinnor till offer

Och så får kvinnor högre lön för att de är kvinnor, i stället för att landets kommuner skall behöva bry sig om sina anställdas kompetens. I alla fall om vänsterpartiet skulle få som de vill. Själv skulle jag säkert tacka och ta emot några hundralappar mer i lön varje månad, om jag hade jobbat i offentlig sektor, men jag hade hellre fått dem för min kompetens, än för att staten ville göra en jämställdhetssatsning.

Jag tycker att den offentliga sektorn borde vara ett föredöme i frågor som rör jämställdhet, men bidragssatsningar som den vänsterpartiet vill genomföra visar dels på ett misslyckande hos kommunerna, samtidigt som det lätt skulle skapa en bild av att kvinnor behöver bidrag för att kunna få ordentlig lön.

Det finns inget enkelt sätt att lösa problemet med låglönejobben i offentlig sektor, vissa skillnader kan bero på frivilligt deltidsjobbade (och jag vill inte förbjuda människor att arbeta deltid), medan andra skillnader säkert är klart omotiverade.

Det svåra sättet att lösa problemet på, är att politiker börjar ta ansvar. Att varenda kommunpolitiker ute i vårt avlånga land försöker se bortom normen i den offentliga sektorn. Att man arbetar med det här på egen hand, inser vikten av en mångfald bland anställda liksom det finns mångfald bland kommuninvånare. Kanske borde man också fundera på vilka som sitter och beslutar i kommunstyrelser, nämnder, partiföreningsstyrelser och styrelserna för de kommunala bolagen. Om man inte ens lyckas med jämställdhet i de egna partileden, kanske det inte är så konstigt att man styr kommunen på samma sätt. Lika lön för lika arbete borde varje kommun med någon sorts självaktning se till att ha. Utan att staten skall ge bidrag för det.

Pengar i all ära, men ibland är lön inte allt. Makt över sin egen arbetssituation, eller att slippa arbeta åtta timmar varje dag kan vara värt en del. Det är ingenting som underlättas i de fall där kommunen är ensam arbetsgivare i en hel sektor.

50/50-statistik är inte en viktig jämställdhetsfråga. Viktigt är hur kvinnor och män bemöts, och om de bedöms efter kön istället för individ och kompetens. Att som vänsterpartiet utmåla kvinnor i offentlig sektor som offer, är ingenting som kommer hjälpa.

Etiketter: , , ,

4 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Helt rätt!

13 mars, 2008 07:24  
Anonymous Anonym sa...

Instämmer.

13 mars, 2008 08:22  
Anonymous Anonym sa...

Helt fel!

14 mars, 2008 10:56  
Anonymous Anonym sa...

Fakta ang Vänsterpartiets debattartikel: Statistik från Medlingsinstituiet som är ansvarig myndighet för officiell lönestatistik visar att kommunerna är BÄST på jämställda löner. Kvinnor har 99% av männens löner. Däremot privata företag ligger på 91%.
Vänsterpartiets utspel medverkar till att kvinnor i offentliga sektorn känner sig mer undertryckta än nödvändigt.

15 mars, 2008 11:58  

Skicka en kommentar

<< Home