Creeper

torsdag, februari 07, 2008

Lite hårdare krav, men för alla - tack!

Regeringen har gått ut med ett nytt utspel om att det skall bli hårdare krav för anhöriginvandrare. Kortfattat innebär det att den anhöriga som är bosatt i Sverige kommer vara tvungen att visa upp möjlighet till försörjning och boende för att familjemedlemmar skall få uppehållstillstånd i landet. Det kommer inte gälla flyktingar, anhöriga till barn och när annat skyddsbehov föreligger.

Det är ett rätt rimligt krav att ställa. Kommer man hit och inte har ett särskilt skyddsbehov eller är flykting, så borde man också ansvara för sin egen försörjning.

Vad som saknas i den utredning som regeringen kommer tillsätta i frågan, är att det här borde gälla en större grupp än bara anhöriginvandrarna.

Om regeringen verkligen ville göra framsteg i invandringsfrågan, så borde man välkomna samtliga personer till landet som kunde ansvara för sin egen försörjning och sitt eget boende. Istället för att behöva ha familjeband till någon, ha ett verk till att avgöra vem det är mest synd om och får stanna, så skulle migrationspolitiken kunna bli så mycket enklare och mer medmänsklig.

De personer som idag klassas som flyktingar och har behov av skydd ska vi givetvis fortsätta hjälpa ekonomiskt, antingen under en temporär period för att personen sedan vill återvända, eller under en längre period med mål att personen skall kunna stanna permanent i landet.

De personer som inte klassas som flyktingar skulle välkomnas direkt utan köer av handläggningstider på migrationsverket eller i famnen på andra myndigheter. Om man klarar att ta hand om sig själv*, så ska man också få stanna. Sedan kan rättigheter till diverse bidrag för vuxna människor få prövas efter hand och få öka proportionerligt mot hur lång tid man varit här och haft ett arbete.

Det hade inte behövt vara så mycket svårare än så. Vi hade fått in lite mer medmänsklighet i migrationspolitiken, sluppit humanitärt katastrofala avvisningar, och människor hade kunnat få koncentrera sig på att leva istället för att vänta på en massa byråkrati.

Men det är väl lättare för regeringen att bara presentera hårdare krav, utan att öppna upp för fler möjligheter.

---

*Dvs. klarar av att försörja sig själv och har en bostad. Om det sedan är frugan/maken/dottern/sonen som står för den faktiska inkomsten är sedan mindre relevant.

Etiketter: , ,

5 Kommentarer:

Blogger Platinaapa sa...

"De personer som inte klassas som flyktingar skulle välkomnas direkt utan köer av handläggningstider på migrationsverket eller i famnen på andra myndigheter. Om man klarar att ta hand om sig själv*, så ska man också få stanna. Sedan kan rättigheter till diverse bidrag för vuxna människor få prövas efter hand och få öka proportionerligt mot hur lång tid man varit här och haft ett arbete.
"

Tänk lite nu. "Flykting" statusen missbrukas kraftigt av andra invandrare, exempelvis syrianer, libaneser, iranier osv hävdar att de är irakier.

Dessutom kan Sverige inte vara världens ändhållplats för alla världens flyktingar, det har vi varken råd med ekonomiskt eller socialt. Om fröken verkligen tycker så, tycker jag att hon bör gå i spetsen och inhysa en familj från Irak tills de kan försörja sig själva...

Man ska leva som man lär.

07 februari, 2008 16:32  
Blogger Johanna sa...

Nu har ju Sverige skrivit under FN:s flyktingkonvention och är skyldiga att ta emot de som kommer hit och har flyktingbehov. Av alla som invandrar är antalet flyktingar dock rätt liten.

Flyktingar får redan idag rätt till ekonomiskt stöd, så även om jag inte inhyser en hel familj någonstans ifrån så stöttar jag gladeligen dem genom min skattesedel. Vi är inte ändhållsplats för alla världens flyktingar idag, och kommer nog aldrig bli det heller. Att ändra reglerna för de grupper som inte är flyktingar skulle knappast ändra på det heller.

07 februari, 2008 16:46  
Blogger Hemlige sa...

Helt rätt, de här kraven borde naturligtvis gälla ALLA. Om någon svensk medborgare förlorar sitt jobb eller sin bostad, så tar man i från dem medborgarskapet och kastar ut dem, till Afrika eller något. På så sätt skulle man automatiskt avskaffa arbetslösheten och hemlösheten också.

07 februari, 2008 18:31  
Blogger fatima sa...

Jag är säker på att vi snart får se regeringen öppna upp för arbetskraftsinvandring. Jag vet att det är Tobias Billströms intention och jag har fortfarande inte träffat en enda borgerlig politiker som är emot.

08 februari, 2008 08:18  
Anonymous Anonym sa...

Hemlige: Medborgare och icke-medborgare har olika rättigheter, det är inget konstigt med det.

Det här är ett bra förslag! Ännu bättre vore att begränsa flyktinginvandringen till människor som verkligen är flyktingar och istället öppna upp för arbetskraftinvandring.

08 februari, 2008 21:33  

Skicka en kommentar

<< Home