Creeper

tisdag, mars 25, 2008

23 miljarder

Drygt 23 miljarder kostar barnbidragen skattebetalarna varje år. Rättsväsendet kostar 32 miljarder och budgetposten för hälsovård/sjukvård ligger på 50 miljarder.

Trots detta så är det från vänsterhåll de största protesterna kommer, när Maud Olofsson nu öppnar upp för att inkomstpröva barnbidraget.

Förslaget behöver givetvis redas ut, och marginaleffekter och arbetslinje borde tas med i beräkningarna, så att ingen förlorar på att ta sig över barnbidragsgränsen. Det känns dock mer tekniskt och marginellt, liksom frågan om inkomstgränsen på 20000kr/mån verkligen är rätt nivå att ligga på, eller vad som händer familjer som har fler än ett barn.

Socialdemokraterna påpekar också att förslaget främst kommer slå mot kvinnor, men då glömmer man det förslag som kom för bara någon vecka sedan, om att barnbidraget borde delas på mitten och mammorna slutar favoriseras.

Personligen tycker jag inte att det är riktigt rätt att personen som tjänar 16000 i månaden skall betala skatt som betalas ut till barnbidrag för den som tjänar 61000 i månaden. Även om Olofssons förslag inte är riktigt perfekt, så har hon allt en bra poäng, och det tåls att titta vidare på.

Etiketter: , , ,

14 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Fast jag protesterar ju inte utan är bara lite skeptisk till hennes motiv

25 mars, 2008 11:34  
Anonymous Anonym sa...

Kul, det blev lite fel med min bloggadress ovan.

25 mars, 2008 11:37  
Blogger Johanna sa...

Din skepsism i sig är ju lite intressant, eftersom du hänvisar till "småborgarnas intressen" (när det är småborgarna som vill göra sig av med bidraget). Har hört Göran Greider försvara kulturstödet till operan & dramaten med samma argument... Men visst, du var väl bland de mer nyanserade.

25 mars, 2008 12:03  
Anonymous stefan hallgren sa...

Symboliskt sett kanske det har ett värde att samhället markerar att det anser att alla barn är "created equal" i termer av barnbidrag, att de inte ska behöva lida av något slags stigma för att föräldrarna är så fattiga att de måste SÖKA barnbidrag, som då blir ett slags fattigbarnsocialbidrag. Dessutom får man komma ihåg att i Sverige har man länge haft en oro för att för få barn föds, och den oron har nog inte försvunnit, men skulle säkert öka om det generella barnbidraget togs bort. Det skulle kunna uppfattas som en "signal" att inte föda barn om du inte är över en viss inkomstnivå.

25 mars, 2008 12:49  
Anonymous Resurs@resurs.be sa...

Det här är INTE ett ogenomtänkt förslag. Det är en härskarteknik . Det presenteras just nu bara för att dra uppmärksamhet från Påskupproret mot Regeringens förslag att utförsäkra sjuka! Gå in på resurs.blogg.se och läs mer om härskartekniker mm. Vi Svenskar låter oss inte längre luras hur som helst! Blogg-Sverige är fantastiskt! Som feminist- har du säkert uppmärksammat att sjukförsäkringsförslaget som presenteras på torsdag riskerar att bli en riktig kvinnofälla??

25 mars, 2008 16:17  
Anonymous Anonym sa...

Jag tror du läste lite fel om storleken på barnbidragen.
1,8 miljarder inte 23 miljarder. Eller hur har du tänkt då?

25 mars, 2008 19:01  
Anonymous Anonym sa...

förlåt det var jag som läste fel!!!

25 mars, 2008 19:08  
Anonymous Anonym sa...

avskaffa lite skatter samtidigt så slipper man ytterligare en "du får tillbaka dina egna pengar i form av bidrag".

26 mars, 2008 11:55  
Blogger JorgenL sa...

Korkat förslag. Om man nu tycker att det ska vara progressivitet i systemet, och det tycker jag, vi som tjänar bra har råd att betala lite högre skatt, så ska man samla progressiviteten på ett ställe, inkomstskatten. Annars blir det en jäkla massa byråkrati för att övervaka, oöverskådliga tröskeleffekter och tillfällen att trixa och krångla till det.

Principen för barnbidraget är dessutom att det är i allas intresse att det föds tillräckligt med barn eftersom det är dom som ska ta hand om oss när vi blir gamla.

Alltså finns det ett gemensamt ansvar för finansieringen av dom små liven, det kostar trots allt nån miljon per styck att dra upp dem, så varför ska dom som inte bekvämar sig med att skaffa egna komma undan utgifterna? Det är trots allt mina ungar som ska se till att betala dom som tar hand om även dem på gamla dar...

27 mars, 2008 01:48  
Blogger Nils sa...

Det här är en fråga som i ett vidare perspektiv handlar om den generella välfärdens vara eller icke vara.

Bo Rothstein har skrivit om effekten av generella välfärdssystem på socialt kapital och argumenterar för att genrella system skapar högre förtroende för välfärdssystemet. Se här ett långt citat:

"En andra ledtråd är att länder med en omfattande och generell välfärdspolitik, såsom de skandinaviska, är de som enligt tillgängliga mätningar också har mest socialt kapital. För många har detta delvis framstått som något av ett mysterium eftersom en sådan "från-vaggan-till-graven" välfärdsstat borde ha en negativ inverkan på det sociala kapitalet eftersom den skulle göra det mindre nödvändigt för människor att engagera sig i frivilliga organisationer.

Den nu rätt omfattande empiriska forskningen om det sociala kapitalets utveckling har dock visat att någon sådan "utträngningseffekt" inte existerar. En omfattande välfärdsstat kan existera tillsammans med en hög nivå på den mellanmänskliga tilliten. Vad som förefaller vara av betydelse är inte kvantiteten utan istället kvalitén på de offentliga institutionerna.

I ett jämförande perspektiv utmärks nämligen de skandinaviska välfärdsstaterna av att den huvudsakliga delen av välfärdspolitiken genomförs via generella istället för via selektiva program. Eftersom selektiva program innebär att varje fall måste behovsprövas, är dessa mer utsatta för misstankar om godtycklighet, partiskhet, diskriminering och andra former av byråkratiskt maktmissbruk än vad som är fallet för generella program.

I selektiva program, som socialhjälp, tilldelas medborgarna stöd först efter en ingående individuell behovsprövning. Detta ställer stora krav på de offentliga tjänstemännen som måste tolka och applicera en ofta mycket komplicerad mängd regler på ett stort antal fall av mycket varierande karaktär. Av dessa skäl är selektiva välfärdsprogram, med deras logiska efterföljd i form av byråkratins diskretionära makt, svåra att passa samman med principer om likabehandling, opartiskhet och rättvisa procedurer än vad som är fallet med generella program.

Vårt argument är att såväl direkt korruption och diskriminering som olika former av upplevd särbehandling, som kan vara följden av kontakter med selektiva program, skapar misstroende gentemot de politiska institutionerna."

Hela texten här: Generall välfärd skapar socialt kapital

27 mars, 2008 11:37  
Anonymous Anonym sa...

Att fler barn föds gynnar samhället, att stimulera barnafödandet är barnbidragets primära uppgift. Det är rimligt att tro att det är lika bra för samhället om en som tjänar trettiotusen i lön skaffar barn som en som tjänar femton. Därför bör de båda kompenseras lika mycket (eller lite). Om det är omfördelningsmekanismer man vill skapa är det enligt mig bättre att ändra skattenivåer eller nivåerna på strikt inkomstrelaterade bidrag.

27 mars, 2008 16:39  
Anonymous Anonym sa...

Intressant att samma regering som vill öka arbetskraftsinvandringen vill ta bort barnbidraget för större delen av befolkningen.Med tanke på att vi måste förlita oss på att folk utifrån vill komma hit att arbeta för att bevara välfärden verkar det som om barnbidragen snarare varit för låga än för höga.

27 mars, 2008 22:42  
Anonymous Anonym sa...

En konsekvens av att inkomstpröva barnbidragen blir att incitamenten att utbilda sig för att kunna få lite bättre betalt minskar. Det är redan idag ett problem i Sverige att det ofta inte lönar sig tillräckligt mycket att utbilda sig. Barnbidragen är knappast försumbara i dessa sammanhang, särskilt om man har fler än ett barn.

27 mars, 2008 23:07  
Anonymous Demokrat sa...

JorgenL: Fast det föds ju knappast för få barn. Möjligtvis i Sverige, men globalt så är vi ju snarare farligt nära överbefolkning.

29 mars, 2008 11:14  

Skicka en kommentar

<< Home