Creeper

lördag, mars 22, 2008

Är queer höger eller vänster?

Om det är i efterdyningarna av Zarambas diskrimineringsartiklar om lärarhögskolan och gaystudenterna, det vet jag inte, men det förekommer i alla fall en diskussion om queer och socialism, med avstamp från ett par artiklar i Aftonbladet.

I den första hävdas det att queer är socialism, något som efterföljande repliker säger sådär om. Bland de socialistiska bloggarna finns Svensson som inte alls tycker att queer har någonting med socialism att göra, och Röd Libertarian som visst tycker att socialism och queer hör ihop.

Eftersom jag själv inte är socialist, så tänker jag inte uttala mig om hur mycket socialism egentligen går ihop med queerteorier (det finns så många andra som är så mycket mer inlästa). Vad jag däremot vill hävda är att det går alldeles utmärkt att kombinera queerteori med andra politiska ideologier oavsett om det är på höger eller vänsterkanten, även om jag själv skulle vilja placera queerteorier bland liberaler, eller i alla fall individualister.

Problemet som queer har, är inte den politiska höger-vänster-skalan. Det är konservatismen bland de som är både ekonomiskt höger, och ekonomiskt vänster. Judith Butler* sätter fingret på fenomenet.

Butler tar upp problematiken bland de "mjuka" sociala frågorna, och hur fel det kan bli om de sociala frågorna särskiljs helt från de ekonomiska:
"Nostalgin efter en falsk och exkluderande enighet hör samman med ett nedvärderande av det kulturella och en sexuell och social konservatism inom vänstern"
och senare även:
"Nykonservatismen inom vänstern som söker avfärda det kulturella kan aldrig bli mer än en annan kulturell intervention, oavsett vad den är för övrigt."
Snarare än att påstå att queer är antingen vänster eller höger, så pekar hon på vikten av ett queerperspektiv i ekonomisk politik, som Butler själv lägger ett vänsterperspektiv på.

Själv tycker jag (även om Butler kanske inte skulle hålla med mig), att det går alldeles utmärkt att utgå från både queerteorier och feminism samtidigt som man gillar fri marknad och tycker att staten borde krympa till minimal nivå. Inte minst för att den statliga inblandningen i människors privatliv tenderar till att ytterligare befästa de normer queerteorierna vill bekämpa.

I stället är det de konservativa delarna av både vänster och höger som borde ses som queerteorins största fiende. De auktoritära och statskramande delarna av både högern och vänstern har svårt för queerteorin (här är Röd Libertarian inne på rätt spår), som på det stora hela faktiskt förespråkar "sann" individualitet i frågor som rör kön och genus.

Men, det är väl lätt att avfärda queerbegreppet som obegripligt resonemang om man vill det. Ärligare vore att ägna en liten stund åt att sätta sig in i det, och ge en riktig förklaring, till varför queerteorins människoperspektiv är så farligt.

---

*Citaten från Judith Butler är hämtade från kapitlet "Bara kulturellt?" i antologin "Könet Brinner" med texter av Judith Butler översatta till svenska, utvalda av Tiina Rosenberg.

---

Sen skulle jag egentligen vilja ha ett begrepp/teori som omfattar både det biologiska könet, det sociala genuset och det sexuella genuset. Jag är inte så säker på att de båda senare alltid hänger ihop. Om någon har lästips på området så får ni gärna delge det.

Etiketter: , , , ,

1 Kommentarer:

Anonymous Sanna sa...

Spännande blogg.Alltid roligt att leta runt i cyberspace.. Hittade precis den här, Vet inte om den mest är galen eller om den faktiskt är riktigt bra på allvar... Värd att kolla in iaf!

24 mars, 2008 02:27  

Skicka en kommentar

<< Home