Creeper

torsdag, mars 06, 2008

Dialog mellan skola och föräldrar krävs

dagens DN Debatt skriver integrationsministern, utbildningsministern och folkpartiets partisekreterare om att de vill avskaffa möjligheten för elever och föräldrar att på grund av religiösa eller kulturella skäl avstå skolundervisning.

Jag tycker det är bra. Elever skall få samma undervisning oavsett vilka åsikter föräldrarna har. Men, genomförandet av förslaget måste ske på rätt sätt.

Om man inte vill att de elever som i dag är undervisningsbefriade skall anmäla sjukfrånvaro eller liknande, så måste man från skolans sida vara öppen för en dialog. Om till exempel, en elev av religiösa skäl bär heltäckande kläder, så borde det vara skolans uppgift att se till att eleven kan bära dem även vid t.ex. simundervisning. Undervisning i t.ex. mindre grupper, eller under andra former borde också diskuteras, så att de religiösa skälen kan tillgodoses utan att själva undervisningen uteblir.

Annars riskerar förslaget falla platt, med resultat att eleverna blir sjukanmälda, och skolan tappar respekt bland föräldrar som redan har synpunkter på undervisningen.

---

Uppdatering, 11:41: Lärarförbundet är inne på min linje om att dialog är det viktigaste. Att föra dialog om att anpassa undervisningen efter religiösa eller kulturella önskemål först är ju faktiskt inte en motsättning med att undervisningen är obligatorisk.

Socialdemokraterna är dock av en annan åsikt, och tycker lagen är bra som den är, utan deras vice ordförande i utbildningsutskottet är misstänksam mot utspelet eftersom att folkpartiet enligt henne har lagt fram förslag som "andas främlingsfientlighet".

Personligen tycker jag inte det finns en uns främlingsfientlighet i att kräva att skolbarn får samma undervisning oavsett bakgrund, kultur eller religion. Snarare tvärt om.

Etiketter: , , ,

12 Kommentarer:

Anonymous Skymt sa...

Egentligen borde det vara skolans uppgift att bota den hjärn-röta religion är.. men en sådan inställning uppmuntrar väl knappast religösa familjers vilja att utbilda sina barn.

Tänk om folk kunde komma med vettiga anledningar istället..
"Jag behöver så här mycket kläder för jag är så frusen" istället för
"Jag behöver så här mycket kläder pga mina föräldrars låtsaskompisar tvång".

06 mars, 2008 11:02  
Anonymous Jakob Heidbrink sa...

Jag kan hålla med religionens smått fördummande verkan, men den finns inget att göra åt: religiösa föreställningar har (tyvärr) alltid funnits och kommer alltid att finnas. Frågan är hur vi hanskas med dem.

Dialog mellan skolan och föräldrarna låter ju bra, men har man med en religiös fundamentalist att göra (oavsett vilken särskild religion det rör sig om), är det svårt att föra en dialog. Vi borde kanske fundera på och öppet diskutera vilka sanktioner vi kan tänka oss ta till om och när dialogen brutit samman.

Annars tycker jag att detta är en bra blogg.

06 mars, 2008 11:20  
Blogger Mats Dagerlind sa...

Att en kvinna som påstår sig vara för jämställdhet som denna bloggs innehavare vill sanktionera religiösa föreställningar om kvinnans underordning och kyskhet är lite märkligt. Kravet borde vara ingen särbehandling punkt slut.

I realiteten har lagen blivit liktydig med att flickor med muslimsk bakgrund konsekvent hindras delta i gymnastik, idrott, religions- och sexualundervisning samt i utflykter och resor där familjens manliga överhuvuden inte anser sig kunna utöva tillräcklig kontroll över flickorna. Möjligheten för en enskild elev att i undantagsfall kunna få dispens från viss undervisning har med tiden förvandlats till ett generellt verktyg för män i vissa invandrargrupper att upprätthålla patriarkala strukturer från hemlandet som inte är förenliga med det svenska samhällets jämställdhetssträvanden.

Det är bra att åtminstone ett av de etablerade riksdagspartierna nyktrar till i invandrings- och integrationsfrågor. Fler borde följa deras exempel. I synnerhet borde det vara angeläget för socialdemokratin eftersom denna problematik rymmer flera av 2000-talets kanske viktigaste demokratifrågor.

06 mars, 2008 12:56  
Blogger Johanna sa...

Mats, om du läser vad jag skriver så ser du också att jag inte tycker det ska gå att få dispens från någon undervisning.

Däremot tycker jag att skola och föräldrar skall prata med varandra, och att skolan skall kunna erbjuda att anpassa undervisningen så att en elev med särskilda religiösa krav också skall kunna delta. Givetvis inom rimliga gränser, men också med respekt.

Om tex. en könsseparerad simundervisning i liten grupp med kvinnlig lärare är det enda sättet nämnda flickor kan få simundervisning på, så är det bättre att skolan kan komma överens med föräldrarna om att erbjuda sådan undervisning, än att flickan inte får någon simundervisning alls, för att föräldrarna sjukanmäler henne de dagar de är simning i skolan.

Dessutom så finns det faktiskt tjejer som har en helt egen religiös övertygelse och det måste också respekteras.

06 mars, 2008 13:09  
Blogger Mattias Holm sa...

Om man skall halla en dialog och anpassa undervisningen efter foraldrars religiosa krav pa detta viset, vad galler da for till exempel biologi-lektionerna om foraldrarna ser evolutionara mekanismer som nagot pahittat och inte kompatibelt med deras religion?

Undervisning och formedlande av kunskap kan inte begransas pa grund av vad ett barns foraldrar har for religiosa overtygelser.

Om ett barn konsekvent blir sjukanmalt fran simlektioner och klassresor sa borde foraldrarna bli botfallda for detta.

06 mars, 2008 13:27  
Anonymous Anonym sa...

Mmmmm, dialog.

Jag kommer ihåg den gamla goda tiden, då jag den 30:e november varje år åkte till Lund för att med järnröret i högsta hugg jaga nynazisterna från stan. På den tiden manade myndigheterna och de vuxna till dialog.

Idag är jag själv vuxen, och manar till dialog, medans jag ser staten och min omgivning allt mer kräva att hårdhandskarna plockas fram. Skulle inte förvåna mig alls ifall dödsstraffet hamnar på tapeten snart, ifall vi inte återgår till att uppmana folk att lyssna på varandra igen.

06 mars, 2008 14:26  
Blogger Mannen sa...

Skolundervisning i all ära. MEN...

När ska invandrarpojkar får möjlighet att växa upp med hela sin penis i behåll?

Det kom en lag år 2001 som legitimerar könsstympning av pojkar.
Vid en "omskärelse" är det den känsligaste delen av penis som skärs bort, se den medicinska artikeln:
http://www.nocirc.org/touch-test/bju_6685.pdf

För mer info om detta övergrepp, se:
http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/

Vänsterpartiet har som enda parti tagit kongressbeslut på att arbeta för ett förbud mot könsstympning av pojkar.

Staffan Danielsson (c) har en utmärkt motion i riksdagen om "könsstympning av barn", men den lär få avslag.

06 mars, 2008 21:26  
Blogger magister nyman sa...

Johanna, jag håller helt med dig i det du skriver. Det är alltför många som gräver ner sig i skyttegravarna direkt och skriker främlingsfientlighet från ena sidan samtidigt som man skriker andra tillmälen från den andra.
Din lösning med obligatorisk undervisning, men med möjlighet att anpassa den för att uppnå bästa resultat är precis rätt metod.

06 mars, 2008 22:45  
Anonymous MariaB sa...

Viktigt att komma ihåg då det rör sig om flickor som inte får vara med i undervisning pga hedersrelaterat våld/kontroll är att vara varsam med att dra in föräldrarna i dialogen.

Alltså när det i första hand inte handlar om religion utan om kontroll över flickornas liv/sexualitet.

06 mars, 2008 23:15  
Blogger Johanna sa...

Mattias Holm, om du läser vad jag skriver så ser du att jag vill att själva undervisningen skall vara obligatorisk, men att formerna skall kunna diskuteras. Tvång och böter kan aldrig vara en långsiktig lösning.

Mannen, håll dig till ämnet. Annars raderar jag kommentarer som den här i fortsättning (då jag hittat identiska på andra bloggar).

Magister Nyman, Tack!

MariaB, Jo, hedersrelaterad kontroll skall man vara varsam för. Dessvärre så är nog skolan i allmänhet dåligt rustad för att tackla det ensamt.

07 mars, 2008 10:18  
Blogger Mannen sa...

Hej Johanna.
Så diskriminering av pojkar hör inte till ämnet? Det är just typiskt.

Etiketterna på inlägget är: feminism, frihet, religion, skola.

Skolkuratorerna skulle kunna skydda pojkar från religiösa övergrepp ifall dom brydde sig. Em pojke i förskoleåldern har rätt att säga nej till stympning. Då behöver han stöd från vuxna. Att det skulle innnebära "frihet" att själv få välja om mna får ha kvar hela sitt könsorgan tycker iallafall jag.

Javisst ja! En etikett var ju "feminism"... Feminister har ju inte direkt gjort mycket för att få slut på könsstympning av pojkar.

07 mars, 2008 10:56  
Blogger Johanna sa...

Mannen, Nej, det här inlägget handlar om skolundervisning och folkpartiets förslag om att ingen skall kunna slippa delar av den.

Jag har skrivit om könsstympning/omskärelse i andra inlägg. Leta upp dem och diskutera där.

07 mars, 2008 12:27  

Skicka en kommentar

<< Home