Creeper

måndag, september 29, 2008

270 kronor i sjön

Dagens citat:
"Dessutom är studentkåren i Malmö en ganska röd kår. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår, men så länge jag har varit engagerad blåser det snarare vänstervindar än högervindar. Folk trivs bra med den struktur som vi har idag. Och det är svårt att driva blå politik om man representerar en så pass utsatt grupp som studenter. " - KristofferArvidsson, ordförande i kåren på Malmö Högskola. Min fetstil.
Den här organisationen är jag i lag tvingad att betala 270 kronor till nu i månadsskiftet för att få fortsätta studera på Malmö Högskola. Hur går jag ur?

Etiketter: , ,

Civilrätt i stället för kyrkjuridik

Nu har RFSU slutit sig bakom ett förslag jag skrivit om flera gånger innan här på bloggen, nämligen civilrättsliga äktenskap. Själv väntar jag på att samfunden också sluter upp bakom.

Att gifta sig i kyrkan är inte en mänsklig rättighet, men religionsfrihet är det. Politiker borde inte ha ett jota att göra med vad kyrkor och församlingar har för interna bestämmelser (så länge de följer lagen). Bara för att svenska kyrkan råkade vara statskyrka under en lång period, verkar politikerstyrningen finnas kvar i människors medvetanden och några samfund i Sverige får fortfarande agera myndighet.

Det vore faktiskt busenkelt att klara av den juridiska delen av ett äktenskap/partnerskap/samlevnadsavtal utanför kyrkan. Om man lägger in det som en del vid skatteverket och hindersprövningen hade man dessutom sluppit en extra process. Samfunden skulle sedan kunna ha sina egna bestämmelser i fred, och människor skulle fritt kunna få välja sina egna cermonier utan att behöva lova varandra evig trohet framför en kommunalpolitiker i rådhuset, eller framför en präst de ändå inte tror på.

Samtidigt skulle diskussionen om kyrka och samfund kunna lyftas förbi den semantiska metadiskussionen om ordet "äktenskaps" betydelse, och fler kanske skulle värdesätta betydelsen av att få Guds välsingnelse i stället för att enbart välja kyrkobröllop för att ha en snygg lokal.

Inför inte könsneutrala äktenskap. Lyft ur juridiken ur kyrkan istället.

Etiketter: , ,

fredag, september 26, 2008

Går FRA och rättsäkerhet att förena?

De senaste veckorna och månaderna har FRA-debatten handlat om myndigheten och statens befogenheter. Försvararna av lagen har berättat om alla inskränkningar som finns för att skydda medborgarnas integritet, och vi har lärt oss att en FRA-lag kommer hjälpa både våra utlandsstyrkor och kampen mot terrorister.

Vi motståndare av lagen har fyllt på med tekniska argument emot signalspaning i kabel, och försvararna av lagen har bemött den med ungefär samma tekniska argument, vad stat och myndigheter inte får göra.

Med de nya inskränkningarna i lagen har vi fått lära oss ännu fler saker som FRA inte kommer få göra.

Rasmus på Copyriot menar att FRA-frågan är binär. Antingen signalspanar FRA i kabel, eller så signalspanar FRA inte i kabel. Några vill inte signalspana i kabel alls, några tycker det är okej med de förslag till lag som finns nu, och några andra kanske kan tycka det är okej efter en till utredning.

Själv tycker jag det är dags att försvararna av signalspaning får försvara sig lite, och berätta varför vi skall signalspana i kabel överhuvud taget. Vad är det FRA skulle kunna åstakomma genom signalspaning utan massavlyssning? Går det att signalspana utan att samtidigt ha tillgång till all information? Varför förtjänar FRA en enda till skattekrona från mig och resten av befolkningen?

Terroristbekämpning, informationsutbyte länder emellan och hjälp till utlandsstyrkor har varit potentiella områden för FRA. Kommer det med de nya formuleringarna fortfarande kunna syssla med det? och i såfall hur? Var finns den person som tekniskt kan förklara för mig hur FRA är effektivt, och försvara myndighetens existens, om nu FRA är så rättsäkert med folkpartiets nya formulering?

Eller, är det så enkelt, att det är samma FRA-lag som tidigare, bara förpackad i några finare formuleringar?

Etiketter: , , , ,

torsdag, september 25, 2008

Men vad får de göra då?

Jag kan bara inte sluta undra, vad det är FRA efter den nya lagen faktiskt får lov att göra? Om de nya inskränkningarna är så heltäckande som det utmålas, vad är det FRA kommer göra som försvarar myndighetens existens?

All heder till Mark.

Etiketter:

Telekompaketet i gammelmedia, vända två

Dagens ledare är handlar om det förslag till telekompaket som Europaparlamentet röstade igenom igår. Förslaget ska nu till ministerrådet och sen möjligen en vända tillbaka till parlamentet igen, men ett par av de riktigt idiotiska formuleringarna försvann.

Riktigt bra är förslaget inte. Läs hela texten här.

onsdag, september 24, 2008

Det kollektiva ansvaret

"Det är lätt att från vänsterhåll kräva kollektivt ansvar när det gäller miljöförstörelse eller social rättvisa, men när enskildas egendom förstörs är det underligt hur snabbt ansvaret läggs över på individnivå."
Dagens ledare i Kvällsposten handlar om polisen, ESF, men framför allt om kollektivet och ansvaret. Du hittar den här.

tisdag, september 23, 2008

Telekompaketet i gammelmedia

Just nu jobbar jag tre dagar på Kvällspostens ledarsida, och skrivandet hamnar i huvudsak där. Dagens ledare handlar om telekompaketet och återfinns här.

söndag, september 21, 2008

2,5 miljoner för vänstersolidaritet

ESF (European Social Forum) här i Malmö lider mot sitt slut, och många har vädrat sina åsikter om evenemanget, inte minst med tanke på de polisinsatser (och brist på dem) som genomförts under helgen.

Personligen gillar jag inte att kommunen lagt två och en halv miljon på arrangemanget, men jag tycker å andra sidan inte att kommunen skall lägga pengar på den här typen av evenemang alls, oavsett om det handlar om ESF, Rotarykonvent, idrottstävlingar, Malmöfestivalen eller andra stora grejer som borde kunna bära sina egna kostnader. Att upplåta tomma lokaler eller parkplats är en annan sak.

Med det sagt, är jag faktiskt en smula avundsjuk på vänstern och den stämning som ESF lyckats uppbringa i stan under helgen. Musik i vartannat gathörn, intressanta seminarier, och en smula romantiserande syn på världen. Borgligheten har någonting att lära här. Att det sen kan verka en smula för högt i tak när LO har seminarium jämte grupper som vill legalisera kokain eller försvarar FARC, slår bara tillbaka på ESF:s trovärdighet.

Själv tycker jag det höga taket är intressant, och tycker det visar på lite yttrandefrihet och öppenhet i praktiken, även för ämnen som är politiskt inkorrekta, och frågor där jag har helt motsatt åsikt. Dock är det synd att det just är vänstern som definierar de sociala frågorna, när det finns både liberaler och konservativa som lätt skulle enas med vänstern i frågor som rör just social rättvisa.

Människovärde, integritet och rättvisefrågor går faktiskt att ena med ekonomisk frihet.

---

Alliansfritt Sverige, Fredrik Malm, Peace, Love and Capitalism, Pophöger, Johan Norberg, PJ, Johan Ingerö, Dibbuk, Tenghammar, Svensson, Arvid Falk, och många fler har också skrivit om jättekonventet.

Etiketter: , ,

Stoppa telekompaketet i EU

Under gårdagens seminarium på ESF (European Social Forum) här i Malmö diskuterades både FRA-lagen, datalagringsdirektivet och EU:s senaste telekompaket flitigt.

För er som missar historien bakom telekompaketet skriver både Oscar Swartz/Erik Josefsson, Mark Klamberg, Christofer Fjellner, EU-wiki och Henrik Alexandersson mer utförligare om det.

I korta drag handlar det om att Europaparlamentet nu på onsdag (24/10) (24/9) skall rösta för eller emot det som kallats för telekompaketet. Förslaget innehåller både internetfiltrering, övervakning (privata aktörer skall få tag i enskildas internetkommunikation) och förslag om att helt kunna stänga av personer från internettillgång. Alldeles för många dåliga förslag för att passera igenom nästintill obemärkt.

Det är dags att skicka iväg ett mail eller telefonsamtal till europaparlamentarikerna. Mark Klamberg har ett exempel här.

Etiketter: , , , , ,

fredag, september 19, 2008

I gammelmedia och IRL...

I dag skriver jag min andra krönika i Kvällsposten med rubriken "Teknik är inte neutralt". Än så länge bara i papperstidningen, men jag slänger upp en länk när det dykt upp här.

I morgon skall jag paneldiskutera på European Social Forum i Malmö. Ämnet är FRA, platsen är festsalen i Folkets hus, Rosengård. Paneldiskussionen är mellan 10:30-11:30, och hela seminariet börjar 09:30. Piratpartister står bakom arrangemanget och andra paneldeltagare är Maria Ferm, Peter Sunde och Ricardo Cristof Remmert-Fontes. Mer information hittar du här.

Etiketter: , , ,

onsdag, september 17, 2008

I skuggan av FRA...

Som jag nämnde i förra inlägget har regeringen listat de propositioner (förslag) de tänker lägga under det kommande året. Här har jag saxat godbitarna med mina kommentarer vid sidan.


Dåliga förslag:

- Godkänna inrättandet av en europeisk polisbyrå, Europol. Kanske hade varit klokt att lösa problemen som finns bland polisen lokalt och nationellt först?

- Godkännandeproposition inför antagande av rådets rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder. Som att det vi behöver än ännu mera övervakning...

- Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. Förslaget är så dåligt att det fått ett helt eget inlägg.

- Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2007. Var är förslaget om att slopa hemlig övervakning helt vid förundersökningar?

- Förarbehörighet för moped, m.m. Ännu mera byråkrati från en frihetsivrande regering. Å andra sidan passar det kanske ihop med regeringens defintion av frihet...


Mittemellan:

- Ytterligare integritetsskyddsgarantier vid signalspaning. Det skulle kunna gå bra, men hela signalspaningslagförslaget behöver göras om helt, och det hinner man inte med på ett par månader.

- Djurförbudsregister. Tanken är god, men varför ytterligare ett register? Borde vi inte bötfälla djurplågarna ordentligt, och ha hårdare straff vid eventuella återfall istället?


Bra förslag:

- Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning. Kanske någon mer kan få bostad, eller slipper hyra svart, i tredje hand eller bo i en resväska.

- En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag. Företagsförenkling nummer 1.

- Äktenskapsbalk. Äntligen. Fast jag vill avskaffa den helt, och jag känner på mig att regeringen inte riktigt delar min åsikt. Separera juridik med religion nu!

- LOV – Lag Om Valfrihetssystem. Rolig bokstavskombination.

- Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Bra. Instutioner skall inte vara enda alternativet.

- Vårdval i primärvården. Hallandsmodellen tar över landet! Sjukvård som fungerar!

- Omreglering av apoteksmarknaden. Jag vill kunna köpa alvedon på ICA. Inte en dag för tidigt.

- Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga. Företagsförenkling nummer 2.

- Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. Lite mer integritet på privatekonomiområdet är alltid välkommet.

- Överföring av skogskonton vid generationsskiften. Företagsförenkling nummer 3.

- Vissa förenklingar på företagsskatteområdet m.m. Företagsförenkling nummer 4.

- Sänkt skatt på förvärvsinkomster. Skattesänkning nummer 1.

- Sänkt skatt för pensionärer. Skattesänkning nummer 2.

- Undvikande av internationell dubbelbeskattning. Skattesänkning nummer 3.

- Borttagande av teknisk kontroll för kassaregister. Företagsförenkling nummer 5.

- Sänkt bolagsskatt m.m. Företagsförenkling nummer 6.

- Sänkta socialavgifter. Företagsförenkling nummer 7.

- F-skatt åt flera. Företagsförenkling nummer 8.

- Sänkt expansionsfondskatt. Skattesänkning nummer 4.

- Avveckling av Stängselnämnden. Äntligen!

Summa: Fyra propositioner kommer handla om skattesänkningar, åtta om olika åtgärder som förenklar för företag. En myndighet läggs ner och ett monopol bryts upp. Ingen planerad proposition behandlar datalagringsdirektivet. Kanske har regeringen lärt sig något av FRA-debatten trots allt. Frågan är bara; vilket väger tyngst? Alla bra förslag, eller att regeringen säljer ut vår integritet på grund av ren prestige?

Etiketter: , , ,

Fildelarregister på gång i regeringskansliet

Med anledning av riksdagens öppnande har regeringen gått ut med en lista på vilka propositioner de planerar lägga under det närmaste året. Fler spännande ämnen verkar komma upp, och bland det mer intresanta är proposition nummer 15: "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG" som planeras till november.

Direktivet har varit uppe på diskussion tidigare, men nu börjar fildelarregisterna bli verklighet.

Bland de civilrättsliga sanktionerna som planeras finns möjligheten för upphovsrättsinnehavare att upprätta IP-adressregister över fildelare, samt rätt för upphovsrättsinnehavare att få ut personuppgifter från internetleverantörer - efter domstolsbeslut.

Privata ekonomiska intressen kommer gå före rättsäkerhet, och personuppgiftsregister som tidigare krävde tillstånd från datainspektionen att upprätta, kommer bli tillåtna för alla som vill driva en upphovsrättslig tvist. Det är inte bara staten som med FRA får upprätta register, utan med den här lagen, kommersiella företag med stora ekonomiska intressen.

Hur propositionens exakta formuleringar kommer låta vet vi inte än, men den bygger på renforsutredningen kom upp på diskussion i samband med renforsutredningen som diskuterades flitigt tidigare i år. Då ville man från början kunna stänga av fildelare helt från internettillgång.

I praktiken kommer de stora jättarna i upphovsrättsindustrin, som IFPI och Antipiratbyrån få rätt till att bedriva verksamhet som i dag sköts av polis och åklagare. Internetleverantörerna tvingas utelämna sina kunder, och en liten större snara stryps åt möjligheten att surfa anonymt.

Till råga på allt skall den som dömts för ett upphovsrättsintrång bli skyldig att betala för att sprida information om domen; "exempelvis kostnader för att publicera den i en tidning".

I november skall propositionen läggas fram. Det är dags att visa vad vi tycker om direktivet redan nu.

---

Hela promorian om EU-direktivet som skall implementeras hittar du här. Den är på 452 sidor och innehåller säkerligen en hel del mer viktigt än jag lyckats sammanfatta här.

---

Uppdatering (18/9 2008 kl. 08:40): Rasmus på Copyriot påminner om att EU-direktivet varit uppe i EG-domstolen som slog fast att medlemsländerna inte alls behöver ge upphovsrättsinnehavarna tillgång till personuppgifter eller IP-adressregister. Direktivet kräver inte det.

---

Uppdatering (18/9 2008 kl. 12:08): En kommentator uppmärksammade mig på att propositionen inte bygger på renforsutredningen, men diskuterades flitigt i samma veva tidigare i år. Rätt ska vara rätt.

Etiketter: , , , ,

Borgarbrackor mot FRA

Statsminister Fredrik Reinfeldt tror sig kunna tiga ihjäl FRA-frågan genom hålla den långt borta från sig, och hans förhoppning är att vi alla ska glömma bort frågan lagom tills valet 2010.

Kanske har han en poäng. Gårdagens demonstration i Malmö lockade inte ens hälften så många som demonstrerade i somras, och den maratondemonstrationen i Stockholm var heller inte särskilt befolkad. Inte så konstigt egentligen (många var ju på jobbet). Vi är nog många som är rätt trötta på FRA-frågan sådär i allmänhet.

Sen försvinner poängen. För även om vi är trötta på FRA-frågan, handlar det snarast om att vi är trötta på regeringens ignoranta handlande, än att vi inte orkar diskutera mer. FRA-frågan kommer inte glömmas bort till valet 2010, och regeringens tystnad om FRA kommer påverka mångas syn i alla andra frågor. För att inte tala om att Piratpartiet kommer segla in på junilistans gamla mandat i Europaparlamentet...

Själv hoppas jag dock på att FRA-frågan kommer vara borta från diskussionen vid nästa riksdagsval, och jag hoppas att jag har de liberala kvinnorna att tacka för det. Camilla Lindberg, Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström, Solveig Hellquist, Agneta Berliner och Maria Lundqvist-Brömster har alla deklarerat att de vill riva upp FRA-lagen, och med anledning till att det bara behövs fyra röster för att lyckas med det, är chansen stor att de drar hem omröstningen.

Jag tänker inte ta ut någon seger i förskott, men kanske kan det finnas en poäng att gå och rösta om två år, när det finns ett gäng liberaler i riksdagen som fortfarande har ryggrad.

Etiketter: , , , , ,

tisdag, september 16, 2008

Bilder från dagens Malmö

Mobilbilder från Möllevångstorget, FRA-demonstrationen:

Etiketter:

måndag, september 15, 2008

FRA-demonstrationer!

Missa inte demonstrationerna mot FRA-lagen i morgon. I Malmö är det Möllevångstorget som gäller klockan 17:30. Läs mer om det här.

Det arrangeras även demonstrationer i Göteborg och Stockholm. Bara att välja den som är närmast.

Etiketter: , , ,

onsdag, september 10, 2008

Kunskapsskola eller ordningsskola?

Jag som trodde att kunskapsskola innebär att man fokuserade på vad eleverna hade för kunskap, och inte på att registrera hur många timmar de befunnit sig utanför klassrummet...

Etiketter: ,

tisdag, september 09, 2008

Sex dagar, eller sex miljarder år?

Det finns många saker att kritisera om de olika presidentkandidaterna och deras VP-val. Men om det mest upprörande är att Sarah Palin tycker det är okej att lära ut kreationism (intelligent design), vid sidan av evolutionsläran, borde republikanerna ta hem en jordskredsseger i valet.

Kreationism må vara både löjligt och ovetenskapligt. Den bästa undervisningen om kreationism sker sida vid sida med den samlade vetenskapens uppfattning. Barn är inte dumma, och kan även vid låg ålder bilda sig en egen uppfattning. I vissa fall är det säkert bättre med skolundervisning i båda, än att barn när de kommer hem får lära av sina föräldrar att skolan ljuger helt och hållet.

Vad som är skrämmande är snarare svenska tyckares rädsla för annorlunda religiösa världsbilder. De allra flesta av oss är överrens med vetenskapen, men om man vill tro att världen skapades på sex dagar, varför skall samhället säga att det är fel? Är det verkligen ett stort samhällshot; att människor tror på Gud och att hon har ett finger med i spelet om hur vi blev till?

Det är ju knappast så att resten av skolundervisningen här eller på andra sidan atlanten inte är genomsyrad av olika övertygelser och ideologier, ta bara samhällsundervisning och historia som två exempel.

Jag kan förstå att man vill kritisera Palins ståndpunkter när det gäller dödstraff, aborter, miljö eller dubbelmoral. Det finns många frågor jag inte håller med henne i, men att hon tycker saker skall diskuteras i skolan, och att man inte skall vara rädd för information, i det har hon helt rätt.

Å andra sidan skrev jag om intellegent design och religionsförbud i undervisningen redan förra året, och har inte ändrat åsikt på grund av Palin.

Etiketter: , , , , ,

Sju dagar kvar

Det är sju dagar kvar tills riksdagen återsamlas. Det är dags att FRA-lagen rivs upp och görs om. Allt för mycket fakta kring lagen har mörkats för att senare avslöjas. Under hösten kommer även datalagringslagen återigen dyka upp på agendan, vilket kan bli intressant inför det stundande EU-valet nästa år.

Riksdag och regering borde göra om och göra rätt, skicka datalagringsdirektivet i papperskorgen, och göra om FRA-lagen från grunden med alla kort på bordet direkt.

Etiketter: ,

måndag, september 08, 2008

Offentliga obehagligheter

Jag hade inte tänkt skriva någonting om Arbogamorden alls, eftersom jag tycker det finns alldeles för många som gottar sig i andras olycka redan, och mass-sorg inte tjänar något syfte, utan man borde lämna den drabbade familjen i fred. Därför vill jag poängtera att följande diskussion handlar om offentlighetsprincipen som princip, och inte syftar till att dra upp händelsen igen.

Många röster har höjts efter det tidningar och tv berättade att förundersökningen till den uppmärksammade arbogarättegången låg ute på nätet. Sensationsjournalistiken var stor, och den traditionella media som basunerade ut händelsen såg till att långt fler personer än tidigare tillgodogjorde sig förundersökningen, och rena sakfel; som att obduktionsbilderna skulle vara publicerade på piratebay, figurerade i den media som omgärdas av publicistansvar och etiska regler.

Den principiella diskussionen handlar om offentlighetsprincipen som sådan. Borde hela förundersökningen säkerhetsklassas i det här fallet, eller borde alla förundersökningar ligga sökbara på domstolsverkets webbsida, tillgängliga för alla? Är det förenligt med offentlighetsprincipen att det skall kosta 120 kronor för att ta del av ett dokument, när digitala kopior inte har en kostnad? Skall offentlighetsprincipen bara gälla journalister med pressleg, eller skall alla kunna granska makten och besluten?

Jag har haft möjlighet att i ett par uppmärksammade rättegångsfall läsa både förundersökningar och domslut. Detta tack vare att jag kände en person som fick ta del av handlingarna gratis via sitt universitet. Som oberoende bloggare och student själv utan några inkomster för bloggen funkar det inte att betala de avgifterna som offentligheten ibland kräver för sina dokument, i synnerhet inte om man skall kunna göra det på regelbunden basis.

För ett så öppet samhälle som möjligt borde alla offentliga dokument vara offentliga, enkla att få tag på, och de sökbara registrena hade kunnat spela en fantastisk roll. Problemet kommer när offentlighetsprincipen krockar med den personliga intregriteten. När personuppgifter sprids för öppen vind, eller när personerna som figurerar i registrerna inte hamnat där frivilligt.

Att digitalisera alla offentliga dokument från våra lagstiftande politiska församlingar borde vara en självklarhet. Att det handlar om dokumenterat maktutövande är tydligt, och det finns en stor demokratisk poäng i att allt skall vara tillgängligt. En större gråzon är personuppgifter och rättegångshandlingar. När det gäller den senare behöver det finnas en avvägning, samtidigt som det skulle vara enkelt att göra fler dokument lättåtkomliga genom att ta fram en stor svart tuschpenna och stryka personuppgifterna (och klippa bort personbilder) innan dokumenten hamnade i digital form. Om någon sedan ville åt dokumentet i ursprunglig form hade det varit lätt att hänvisa till dagens tågordning.

För mer läsning i ämnet rekommenderas ursäkten från Pirate Bay, bakgrunden hos Marcin, Floodis, Gunnar Hökmark och Blogge.

Etiketter: , , , , ,

fredag, september 05, 2008

Om censur i Kvällsposten

Min första krönika i Kvällsposten hittar du här. Ämnet är censurlagstiftningen och statens biografbyrå(krati). Jag har dock inte flyttat till Lund, utan bor fortfarande i Malmö.

Som kuriosa kan nämnas att biografbyrån klippte i en ickepornografisk film senast 2002. Det var i den här, och den senaste ickepornografiska filmen som förbjudits helt var den här.

Etiketter: , ,

måndag, september 01, 2008

En malmögata, måndagförmiddag

Urban vildmark.