Creeper

lördag, januari 31, 2009

Blandad helgläsning

Bris senaste årsrapport skall visa hur dåligt många barn har det, men är fylld av bilder med klämkäckt leende vuxna. Om man bortser från det, rekommenderar jag sidorna 40-41 (pdf:ens s.21), som handlar om unga tjejer i destruktiva relationer. Fundera ett ögonblick på de människor du har runt i kring dig, och om det finns någon som skulle kunna vara i närheten av beskrivningen - se till att finnas där som stöd. För att ta sig ur ett destruktivt förhållande behövs det bra vänner, som kan påminna personen om hur den är i singular, och att kärlek faktiskt inte är allt.

---

Läs storyn om hur amerikanska Isis Theater kom över filmrättigheter till bla. Ingmar Bergman-filmerna. Nu funderar Isis på att sälja rättigheterna vidare. Via Kristoffer Nolgren.

---

FLM har en artikel om filmfans. Finns att läsa här.

Etiketter: , , , ,

torsdag, januari 29, 2009

Groominglagen verkar bli rätt okej ändå

Förslaget om att förbjuda grooming har blivit lagrådsremiss, och ser ut att bli den mest onödiga lagen hitintills.

Från att ha gått ut på att förbjuda "sexuella inviter" på nätet, har regeringen faktiskt lyssnat på kritiken och vill i stället kriminalisera försök till sexuella möten IRL. Lagrådsremissen konstaterar att det redan finns lagstiftning som kriminaliserar alla möjliga typer av brott som rör barn, sex och internet.

Det nya förslaget innebär i stället att den som med syfte att begå olika (i förslaget definierade) sexualbrott mot en person under 15 år och:
"träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år."
Det handlar alltså inte om att faktiskt träffa någon, eller faktiskt utföra något, utan bara främja ett "sammanträffande". För att blidka groomingförespråkarna tar man avsteg från vanliga rättsprinciper och utökar lagstiftningen till ett brott som knappt kommer kunna gå att bevisa. Samtidigt skriver man i bakgrundstexterna att regeringen inte utesluter att polisen skall få syssla med brottsprovokation för att ta fast eventuella "fula gubbar".

Förslaget kring grooming hade kunnat vara ännu värre. Thomas Bodströms organisation Ecpat vill i princip att alla sexuella kontakter med personer under 18 skall vara förbjudna, och att straffen skulle vara betydligt högre.

Sammanfattningsvis är det förslag som skickats ut till lagrådet en rätt harmlös kompromiss. Någon kanske får böter, men bevisläget kommer bli svårt. Så länge inte brottsprovokation tillåts och vi får en häxjakt på personer som kanske inte hade begått brott annars, är groominglagen om än onödig, så rätt okej. Tänk om regeringen kunde lyssna så här bra på kritiken i andra sammanhang som rörde nätet också?

---

Läs även Jakob Heidbrink på samma ämne.

Etiketter: , ,

EU vill censurera nätet på "olagliga" sidor och länkar

Rasmus Fleischer och Erik Josefsson har grävt i efterdyningarna av telekompaketet och hittat Medina-rapporten som i stora drag är ett förslag med en önskelista från upphovsrättsindustrin.

Medina-rapporten finns att läsa i sin helhet här, och om den går igenom kan EU i princip sätta sig över svensk domstol och bestämma att Piratebay är en olaglig webbplats och att verksamheten där skall stoppas. Detta innan rättegången mot sajtens grundare är avslutad. Jag har svårt att tolka punkterna 30-33 i Medina-rapporten på något annat sätt:
30. Europaparlamentet anser att verksamheten på webbsidor på Internet som erbjuder nedladdning av verk och tjänster som är skyddade av upphovsrätten och närstående rättigheter är olaglig, liksom fildelning (”peer to peer”) av verk eller tjänster utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke.

31. Europaparlamentet stöder inrättande i de olika medlemsstaterna av administrativa myndigheter som ska ha i uppdrag att vaka över att upphovsrätten respekteras på Internet, genom en stegvis process och på rättsinnehavarnas begäran.


32. Europaparlamentet är positivt till de olika nationella rättssystemens åtgärder mot webbsidor på Internet som olagligt sprider verk på nätet (t.ex. ”Pirate Bay”).


33. Europaparlamentet önskar att verksamheten på dessa webbsidor ska stoppas av medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
Rapporten vill dessutom att medlemsstaterna skall ha en myndighet som ansvarar för att upphovsrätten följs på nätet, ålägger operatörsansvar för att bekämpa piratkopiering, och har vida uppfattningar om hur upphovsrätten är den "lämpligaste strukturen för en ekonomi grundad på kunskap och konkurrens".

Erik och Rasmus har detaljerna. Vi lyckades stoppa de värsta delarna i telekompaketets första omröstning. Dags att stoppa Medina-rapporten innan den går igenom av bara farten...

Etiketter: , , , , , , ,

måndag, januari 26, 2009

På fel plats vid fel tidpunkt

Polismetodsutredningen för "mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen" presenterades i slutet av förra veckan. Liksom flera andra förslag drar utredningen en ordentlig snara kring den personliga integriteten.
Oskyldiga behandlas som brottslingar och förslaget låter polisen lägga beslag på internet- och teleoperatörernas kundregister.
I dag skriver jag i Kvällsposten om polismetodutredningen som presenterades i fredags. Utredningens rubriken är "En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen", något missvisande, eftersom det nästan bara är för journalister som drabbas av hemlig teleavlyssning som villkoren blir mer rättsäkra.

Läs först artikeln, och sedan följande kommentarer för rätt ordningsföljd i resonemangen.

Karl Sigfrid har lyft upp att utredningen tangerar Ipred-direktivets område och gör en tvärtomvändning för förslaget. Eftersom att Ipred ger upphovsrättsinnehavare ökade befogenheter måste polisen få minst de samma. Pirater som Christian och Rick kommenterar på samma ämne.

DN har en ledare om mobiltelefonspårningen och varnar för att befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Om lagen går igenom kan det finnas goda poänger att lämna mobilen hemma under demonstrationen, kärleksmötet eller andra känsliga tillfällen.

Otyg lyfter fram två viktiga delar i utredningen. Den ena är att kravet på domstolsbeslut för hemlig teleavlyssning skippas som princip. Två stora undantag föreslås. Den andra delen är att med att utöka polisens möjligheter för att få fram abonnemagsuppgifter, frångår regeringen löftet om att inte "jaga en hel ungdomsgeneration". Småskalig fildelning, kopiering av enstaka filmer eller en handfull låtar, är upphovsrättsbrott som polisen nu tillåts jaga i större omfattning. Ungefär den ungdomsgeneration som Reinfeldt lovade undvika.

Sakta men säkert slår regeringen sönder allt som har med personlig integritet att göra. Snart har vi en vilande övervakningsapparat som vilken fundamentalist som helst skulle bli lyrisk över. Det enda som saknas är att några register skall samköras, i effektivitetens/säkerhetens/integritetens namn, för att få system som kan täcka geografisk plats någon befinner sig på, vad som sägs och vilka som kommunicerar.

Eller så slutar vi vara naiva och säger stopp direkt.

Etiketter: , ,

söndag, januari 25, 2009

Värt att bevara

Mikrobloggar och web 3,0 i all ära, men i dag nostalgitrippar jag om webringar, midifiler och comic sans på bevarainternet.se.

En längre text om polismetodutredningen är på väg.

torsdag, januari 22, 2009

Ännu en fildelningspositiv studie

Musik- och dataspelsindustrin gynnas av fildelande konsumenter. Det konstaterar en vetenskaplig studie från Holland. Tåls att tänkas på i diskussioner om Ipred-lagen och om hur mycket upphovsrättsinnehavare egentligen förlorar på kopieringen.

Etiketter: ,

onsdag, januari 21, 2009

Kristdemokraterna har rätt om äktenskap

Folkpartiet, centern och moderaterna har lagt fram en gemensam motion om könsneutrala äktenskap. Den grundar sig på den utredning som tidigare presenterats, och innebär att samkönade par kan ingå äktenskap, antingen borgerligt eller hos den religiösa vigelsförättare som vill genomföra en sådan cermoni. Det finns inget krav på de samfund som beviljas vigselrätt att de skall utföra vigsel för par oavsett kön, utan ändrar i princip bara partnerskapsbegreppet till äktenskap.

Samtidigt har kristdemokraterna lagt fram ett långt mer radikalt förslag, som visserligen grundar sig på stenåldersargument om äktenskapets bevarande, men som skulle särskilja kyrka och stat på riktigt. KD-förslaget innebär att själva ordet äktenskap försvinner från lagtexten, ersätts med giftermål, och att den juridiska biten klaras av med registering hos en myndighet. Staten skulle i så fall inte lägga sig i vad för cermonier som utförs, inte diskriminera någon, och respektera religionsfriheten på riktigt.

Det är sällan jag håller med kristdemokraterna, i synnerhet när det kommer till frågor om familjen, men när det gäller ny samlevnadslagstiftning har de träffat helt rätt. Förslaget är så liberalt och radikalt att jag inte kan förstå hur alla de andra partier som säger sig vara mer framsynta i familjefrågor kommer med knökigare förslag i frågan.

Är det så svårt att skiljas från svenska kyrkan?

---

Jag har skrivit en hel del om äktenskapsfrågan tidigare, läs här. Hanna Wagenius och Fredrik Segerfeldt har kommit till ungefär samma slutsatser. Rayman och Utbult resonerar lite annorlunda.

Etiketter: , , ,

tisdag, januari 20, 2009

Att välja sina bojkotter, del 2

Med anledning av tidigare bojkott-inlägg, och via Olle Wästbergs nyhetsbrev (av alla källor), uppmärksammas jag på Israels schlagerbidrag och att Bert Karlsson ville slänga ur landet från tävlingen.

Troligen blir det
en duett framförd av Noa och Mira Awad som representerar landet. Precis så fredsklyschigt bara ett schlagerbidrag kan vara, inte minst med tanke på att Awad (enligt wikipedia) blir den första palestiniern i festivalen.

---

Jag har skrivit utförligare om bland annat israelisk, libanesisk och palestinsk schlager som politiskt fenomen här.

Etiketter:

Mer upphovsrätt i riksdagen

Jag lyssnade på näringsutskottets öppna utfrågning om Ipred-lagens eventuella konsekvenser tidigare i dag. Missade lite av början men så här lät det på twitter:

den 20 januari 2009 10:10
nylander: lyssnar på riksdagsupphovsrättsdebatt från riksdagen.
den 20 januari 2009 11:14
nylander: "i samma dignitet som kränkningar mot mänskliga rättigheter" - en folkpartist om brott mot upphovsrätten
den 20 januari 2009 11:44
nylander: "Jag tycker att samhället generellt utvecklat någon sorts gratistänkande" - Björn Hamilton (m) under upphovsrättsutfrågningen
den 20 januari 2009 11:57
nylander: "det finns visst utrymme att prioritera detta och samtidigt prioritera alla andra brott vi redan prioriterar idag" - Magnus Graner
den 20 januari 2009 12:02
nylander: "om man har många böcker, är det då en indikation på att någon har stulit?" en ledamot frågasätter åklagaren

Folkpartisten som jämförde brott mot upphovsrätten med brott mot mänskliga rättigheter var Liselott Hagberg. Ledamoten som ifrågasatte kammaråklagare Fredrik Ingblads sannoliksbedömningar har jag tappat namnet på, men någon kanske kan fylla i vad hon hette. Magnus Graner är stadssekreterare statssekreterare som jobbat med att ta fram lagförslaget och sa också saker som att "man har rätt att få betalt för det man skapar".

Annars verkade debattörerna vara fast i Direct Connect-tekniken, och hyfsat överrens om att Ipred borde genomföras. Oppositionen mot var övertydligt frånvarande. Kryptering, anonym surf och öppna nätverk berördes, men igen gick riktigt in på det. Jan Rosén, civilrättsprofessor, verkade tycka att nätet skulle vara mer "transparent" och alla eventuella problem lagstiftas bort (läs: förbjuda anonymisering). Det var lite som att visst, det finns avägningar och problem med ipred, men att främja upphovsrätten är viktigare än alla invändningar.

I andra delar av världen har musikindustrin övergivit stämningar (tack david för tipset!) till förmån för diskussioner med operatörerna. Bredbandsbolaget vill ha film-spotify och spelföretaget Valve kommer till insikt om att fildelare är missnöjda kunder.

---

Uppdatering: Emma, projO och Rick kommenterar också ipred-debatten.

Etiketter: , ,

måndag, januari 19, 2009

Märklig prioritering av regeringen

Enligt SvD väntas ett regeringsbetänkande föreslå en lagändring som skulle göra det enklare för polisen att begära ut ip-adresser vid upphovsrättsbrott. Hur det kommer se ut och lyda får vi inte se förän på fredag, men om det stämmer finns det anledning att ifrågasätta varför.

Än så länge finns det inget fall med vanlig fildelning där vederbörande dömts till fängelse för sina brott, utan det har stannat vid böter. För att polisen skall få begära ut ip-adresser krävs det att brottet kan leda till fängelsestraff, något som spridning av ett handfull musikfiler inte kvalar upp till. Det gör det inte lagligt, men det försvårar för polisen att utreda den typen av brott.

I upphovsrättslagen finns det utrymme att straffa brott med fängelse i högst två år. Om det rör sig om brott som är så pass allvarliga att det finns risk för ett fängelsestraff har polisen full befogenhet att begära ut ip-adresser redan i dag.

I stället för att försöka få fatt i personer som skulle bryta så mycket mot upphovsrättslagen att polisen utan lagändring inte hade några problem med att få ut ip-adresserna, föreslår man att det skall bli ännu enklare att jaga småfildelare och de som bara sprider en handfull filer. För att inte tala om det obegripliga att det ens läggs ner energi på att jaga små brott en stor del av befolkningen någon gång har pysslat med.

Har inte polisen viktigare saker att göra?

Etiketter: , ,

torsdag, januari 15, 2009

Tv-tvång

"Medborgarna betalar sin tv-avgift för att få ett oberoende och trovärdigt alternativ till kommersiella medier. Det är vad de bör få, också när medieverkligheten förändras."
- Eva Hamilton, Kerstin Brunnberg och Christina Björk, alla VD på var sitt public service-bolag försvarar sin existens på Brännpunkt.

Jag trodde att medborgarna betalade tv-avgiften för att de inte hade något val. Slipper jag om jag inte vill ha alternativet som cheferna presenterar?

Etiketter: ,

tisdag, januari 13, 2009

Att välja sina bojkotter

S-kvinnorna vill stoppa en tennismatch mellan Sverige och Israel som kommer gå av stapeln i mars.

Jag ser fram emot att läsa om alla bojkott-krav mot Eurovisions-schlagerfestivalen i maj. Den hålls i Moskva, och om man inte borde spela tennis i Israel (eller för all del, delta i OS i Kina), borde man väl inte tävla i musik i Ryssland? Varför inte börja kräva bojkotter redan nu? Den nationella tävlingen är ju snart på väg...

---

För övrigt är sharonfrukter, goda, på säsong och billiga. I din frukthandel nära dig.

måndag, januari 12, 2009

"Change", fast åt fel håll...

Jag vet inte riktigt vad det var som fick det amerikanska Piratpartiet till att stödja Barack Obama i presidentvalet. Kanske hade de hoppas på förändring i den amerikanska upphovsrättspolitiken. Förändring kommer de troligen få, fast i så fall åt fel håll.

Obama har handplockat två jurister direkt från upphovsrättslobbyn, något som knappast är överraskande med tanke på att den något dåligt granskade vicepresidenten(nej, jag har inte varit bättre) Joe Biden, tydligen har en historia som anti-fildelningsaktivist.

Själv varnade jag för demokraterna i fildelningsfrågan tidigare i år. Både Hillary och Obama har nära kontakter med Hollywood med gigantisk nöjesindustri, och även om det säkerligen hjälper för att vinna val, lär stödet vara svårare att behålla med en restrektiv politik inom området. De stora lobbyorganisationerna RIAA och MPAA lär inte sitta tysta om de tror de har en chans att få igenom handelsavtal som ACTA eller hårdare krav mot fildelare.

Utnämningen av juristerna pekar på en utveckling åt fel håll. Återstår att se hur mycket det kommer påverka oss på hemmaplan. Utfallet kring ACTA-avtalet verkar bli viktigare och viktigare för varje dag som går...

Etiketter: , , ,

Betalt för mat

Fler köper städhjälp. Under rätt förutsättningar hade jag lätt kunnat vara en av dem. Till skillnad mot Mian Lodalen tycker jag inte att städning behöver vara ett andraklass-yrke eller särskilt kontroversiellt alls. Och jo, jag har både städat själv (inte i hem, men likväl fått torka bajs på toalettväggar), och har äldre släktingar som varit tjänstefolk i "finare" familjer.

Skatteavdrag kan vara kontroversiella, men i fallet hushållsnära tjänster, lär det bli bra vinst i längden för de uteblivna skattepengar det kan kosta i första led. Hur många andra brancher nyanställer mitt i lågkonjunkturen? Dessutom är kritiken mindre mot andra brancher med skatteförmåner, som det ROT-avdrag som nyligen återinförts och ger en skattereduktion på t.ex. ombyggnationer i hemmet.

I Sverige är vi rätt duktiga på att leja bort sånt jobb som karlar traditionellt stod för nån gång på femtiotalet. Det är lätt att betala dyra pengar för att låta en maskin tvätta bilen, men svårare att betala en faktisk person för att tvätta hemmet. Visst är det många som äter mat ute, men restaurangmat skattas med dubbel så hög moms som maten som säljs i affär. Kanske inte så konstigt att matlådan spås göra comeback under året.

Äta rätt, hinna med allt, vara jämställd i hemmet, arbeta långa dagar för att göra karriär, och inte bli utbränd innan 40 är svårt att hinna med om man samtidigt måste tänka på e-ämnen, ekomat, närproducerat, GI-värden och långsamt tillagad mat från grunden. Eller att upptill städa, vara en bra förälder, ha ett socialt liv, eller vilka andra delar som hör till att få ihop livspusslet.

Att de hushållsysslor som finns kvar kapitaliseras och kommer ut på marknaden tror jag är sunt både för jämställdheten och för ekonomi. Städning och matlagning är sysslor man borde få betalt för att utföra. Få kvinnor och män vill jobba gratis.

Etiketter: , ,

Ett naivt hopp om fred i världen, eller i alla fall en vapenvila i Gaza

När det kommer till fiktion är jag lite av en våldsromantiker. Jag gillar action, stora vapen och mycket blod. Helst snyggt al'a film noir, en vacker stark kvinna i huvudrollen, serietidningshjältar och ett ädelt frihetsbudskap. Ett av världens bästa spelögonblick är ljudet och känslan när man i början American McGees Alice skär kortlekssoldaterna mitt itu med en kniv. Jag tror att spelvåld kan vara hälsosamt och bortsett från att knyckla ihop disketter är nog nån timma fps framför datorn ett av de bästa sätten att ta ut aggressioner på.

Det är dock stor skillnad mellan våld i fiktion som dataspel och filmer, och det våld som sker på riktigt. Alla människor måste ha rätt till att försvara sig, men i en konflikt, som den mellan Israel och Palestina, och kriget som just nu utspelar sig i Gaza är inte bara ena sidans fel. Jag är både upprörd, arg och kluven över Gazakriget. Inte minst efter att ha följt den svenska debatten kring det, där påhejarna av de olika sidorna verkar ha ett kapplöpningslopp där den som lyckas ta hem flest smaklösa politiska poänger innan nästa vapenvila vinner.

Jag tycker inte att det är okej att döda civila i jakten på militärer, och jag tycker inte det är okej att hindra hjälpinsatser eller press att komma in i ett område där civila uppenbart har skadats av attacker som hamnat fel. Det är inte okej att marchera in med militär i ett område med civila bara för att den ledande gruppen skjutit på motståndarna, eller tvinga människor hålla sig borta från fel personer för att själva klara sina liv. Jag tycker att Israels militär och regering har gått alldeles för långt från både folkrätt och medmänsklighet när de fortsätter trappa upp den långa konflikt som följt landet under i princip hela dess existens. Människor dör i onödan.

Samtidigt förstår jag inte någon som för fem öre kan försvara Hamas agerande, eller den organisation som står bakom. Hamas må vara folkvalda, men kan knappast sägas stå för vare sig mänskliga rättigheter, eller medmänsklighet ens till sitt eget folk. Med Hizbollah och Iran i ryggen kämpar inte Hamas för att uppnå någon sorts demokrati eller fred. Israels ledare må ha sagt att de vill utrota Hamas, men Hamas vill utrota hela Israel.

I Sverige har judiska samfundet i Helsingborg råkat ut för bränder. I Köpenhamn visas nazisthälsningar på öppen gata och två israeler har skjutits. De svenska Hizbollah-supportrarna har till och med hittat till Linköping.

Om hatet i en konflikt kan sprida sig ända hit, hur ska man kunna hoppas på att det någon gång skall bli en lösning? Jag vill vara naiv, strunta i att välja sida, och fortsätta tycka krig är dåliga. Båda sidor kommer behöva uppoffra sig för att åtminstonde få till ett vapenstillestånd. Heder och principer i all ära, men den part som inte gör allt för att stoppa våldet i Gaza, är minst lika skyldig som motparten.

Etiketter:

fredag, januari 09, 2009

EU, datalagring och webmail

Jag fick ett mail idag. Från ett EU-finansierat projekt som handlar om att genomföra någon sorts medborgar-låtsas-konferens för att öka "delaktigheten" inom unionen. Mailet skickades via en gmail-adress, kanske för att undvika det där med datalagring (men fastna i FRA:s filter), som Wille uppmärksammar med en intressant twitter-konversation.

Tål att tänkas på, för varför skulle någon som är ute i ett (någorlunda) officiellt ärende, annars skicka saker via en webmailadress som inte ens är anknyten till organisationen det rör sig om?

---

För den som missat det finns jag på twitter. Där har jag funnits sedan typ april (och nu börjar fler och fler invadera tjänsten), men det som skrivs är snarare personliga saker än politiska. Länkar blandas med vad jag gör i skolan/jobb, äter till mat och funderar över för stunden. En microblogg som jag inte tänker förvandla till något annat än just privata och sporadiska grejer (varnar för slentrian och tråkigheter). Så det så.

Etiketter: ,

onsdag, januari 07, 2009

Varning för självcensur

I dag skriver jag om datalagring och självcensur i Kvällsposten:
"Fast det är väl enklare för regeringen att lagstifta om ett massomfattande datasystem, lassa över kostnaderna direkt på konsumenterna och slippa ta tag i problemen på allvar.
Det är ju bara det öppna samhället och den personliga integriteten som drabbas av datalagringen. Något som få verkar värdera särskilt högt.
Eller?"
Samtidigt kör Storbritannien på ännu mer omfattande register och kränga ut verksamheten till privata operatörer. På hemmaplan vill socialdemokraterna förbjuda öppna nätverk för upphovsrättens skull.

Etiketter: , ,

söndag, januari 04, 2009

Hur man pratar bort ett valresultat

Jag har inte engagerat mig något särdeles i frågan om ny EU-konstitution, utan grundar hela min EU-syn på att så få områden som möjligt skall vara överstatliga. Därför är det rent ut sagt skrämmande att läsa hur Margot Wallström i en intervju helt pratar bort frågan om det finns någonting unionens medborgare kan göra om de inte vill att förslaget på ny konstitution skall gå igenom.

Hela utdraget som följer är saxat från HAX (som också har videoklippet). Två svenska översättningar finns; här och här.
GE = Gavin Esler, BBC Newsnight
MW = Margot Wallström

GE: ...and I'm joined now from Brussels by Margot Wallström, vice president of the European Commission. And your boss, José Manuel Barroso said that the treaty isn't dead, the treaty is alive. Can you explain to voters what they have to do to kill it?

MW: (3s pause) I think, first of all, if we are serious about democracy I think we have to understand why the Irish people voted no. That must be, sort of, the first stage, and this is what the Irish, and what we will contribute to, to do until the heads of states and governments meet.

GE: Presumably they voted no because they don't like the treaty, but you boss is saying...

MW: Well, you don't know that!

GE: ...will go on. I'm just asking you: what would they have to do not to have it?

MW: I think you just have to find out and that the Irish government will make the analysis and we will also, through the Eurobarometer, try to find out more.

GE: ...but are there anything?

MW: ...exactly as we did after the French and the Dutch votes as well. And the answers were very different actually, if you compare what the voters in France and in the Netherlands said, so thats the...

GE: Well they said no! ... but is there anything voters could do...

MW: ...first stage and then they'll have to discuss what to do.

GE: But is there anything voters could do to get rid of this treaty? ...in a democracy?

MW: In a democracy, then you listen to the concerns, and you see is there anything we can do to meet those concerns? What, exactly, was it that they were worried about and made them say no?

GE: ...but you see...

MW: And the political leaders have invested so much political capital and time and energy to try to get a new machinery, to make the EU work better. So ofcourse they will not give up easily. They will try to find...

GE: ...right...

MW: ...a way forward because we need to make it more democratic and more open... and more effective.

GE: ...but do you see, the fundamental problem here is that many voters throughout Europe think that the EU is an undemocratic imposition. And they don't object to membership of the EU, they just object to the way it's been run and things are imposed on them. And when voters say no you say we gonna go on and on and try find a way to make you say yes.

MW: No. I think that what we have done here is ofcourse that member states decide themselves on how they want ratify a new treaty. All the leaders have ofcourse signed up to this particular treaty and in Ireland, according to the national constitution, they have to have a referendum. And if there is 18 member states having said yes...

GE: Without asking the voters!

MW: ...and one member state said no, then I think all member states will want to have a say in all of this and ofcourse you have to analyze why there was a no. Is there anything we can remedy? Is there anything that can be corrected? And that analasis has to take place first of all.

GE: But to go back to the point: for the voters, the only voters that have had a say on this treaty. The only ones, the Irish voters. Very intelligent, very well informed people. Quite a big turnout. They said no and yet the process still goes on. So therefore... That is absolutely what people mean by the democratic deficit.

MW: But lets leave it to the leaders to discuss whats to do in a situation like this. And remember, the problems, they have not gone away because the Irish have said no. The problems of a european union with a democratic deficit, with a number of new challenges, with 27 member states and not 12, and with a machinery that was designed for 12 and not 27 the problems have not gone away. And this is still what we expect our political leaders to tackle. If we want to be effective fighting climate change or dealing with high oil prices then we better equip the European Union to do that. Effectively and more democraticly. And that was the starting point of this whole discussion and I think thats where we have to focus our efforts right now.

GE: Ok. Margot Wallström, thank you very much for joining us from Brussels.
---

För övrigt borde krig vara någonting som genast förpassas till fiktionens värld. Skjuter på varandra gör man i spel - inte IRL.

Etiketter: ,

lördag, januari 03, 2009

Siffror, placeringar, grafer och protokoll

Tre dagar in på det nya året. FRA avlyssnar nu med lagstöd allt som passerar landsgränsen i kabel. Inklusive det här flödet, även om FRA redan förra året titt som tätt var inne här. Men tills dess att jag lär mig vettig kryptering får jag passa på att hälsa FRA välkommen till både mail och annan kommunikation. Nu till några iaktagelser a´la 2009:

- I slutet av förra året, närmare bestämt i tisdags hade jag en ledare i Kvällsposten som handlade om det skifte som skett i jämställdhetspolitiken. Alliansen har faktiskt lyckats med att snacka mindre siffror och tillämpat mer allvar och handling. Nu visar det sig att handlandet i utnämningspolitiken också återspeglat sig i just siffrorna. När regeringen rekryterat till statliga positioner har större fokus legat på meriter istället för kompisskap, vilket lett till att cheferna i större grad har bakgrund som speglas i befolkningen. Fler kvinnor och invandrare har fått statliga toppjobb med en regering som lutat åt höger.

- Enligt Bloggen Bents omröstning är denna bloggen landets femtonde bästa politiska blogg. En placering ner från förra året, men med mer än dubbelt så många poäng. Tackar och bockar alla som röstat. Med tanke på att jag vare sig gjort någon reklam för omröstningen eller utmärkt mig något särskilt under året är det smickrande att fortfarande stabilt hänga med i det där som kallas för toppen. HAX vann välförtjänt om man nu kan jämföra bloggar med varandra.

- Leo Erlandsson har satt ihop en tredje axel till Political Compass-grafen. Du hittar de något subjektiva, men nyttiga frågorna här. Jag är tveksam till att direktöversätta lagar från cyberspace till IRL, annars är jag så långt åt det integritetsvänliga hållet det går.

- Jag har börjat läsa igenom den långa förundersökningen till piratebay-rättegången. Den finns som pdf-fil här, och Marcin skriver mer. Själv hade jag gärna sett någon av alla juridik-bloggar kommentera det tekniska i att åtala någon för att tillgängliggöra länkar (eller filer som i sig länkar vidare).

Etiketter: , , ,