Creeper

onsdag, januari 21, 2009

Kristdemokraterna har rätt om äktenskap

Folkpartiet, centern och moderaterna har lagt fram en gemensam motion om könsneutrala äktenskap. Den grundar sig på den utredning som tidigare presenterats, och innebär att samkönade par kan ingå äktenskap, antingen borgerligt eller hos den religiösa vigelsförättare som vill genomföra en sådan cermoni. Det finns inget krav på de samfund som beviljas vigselrätt att de skall utföra vigsel för par oavsett kön, utan ändrar i princip bara partnerskapsbegreppet till äktenskap.

Samtidigt har kristdemokraterna lagt fram ett långt mer radikalt förslag, som visserligen grundar sig på stenåldersargument om äktenskapets bevarande, men som skulle särskilja kyrka och stat på riktigt. KD-förslaget innebär att själva ordet äktenskap försvinner från lagtexten, ersätts med giftermål, och att den juridiska biten klaras av med registering hos en myndighet. Staten skulle i så fall inte lägga sig i vad för cermonier som utförs, inte diskriminera någon, och respektera religionsfriheten på riktigt.

Det är sällan jag håller med kristdemokraterna, i synnerhet när det kommer till frågor om familjen, men när det gäller ny samlevnadslagstiftning har de träffat helt rätt. Förslaget är så liberalt och radikalt att jag inte kan förstå hur alla de andra partier som säger sig vara mer framsynta i familjefrågor kommer med knökigare förslag i frågan.

Är det så svårt att skiljas från svenska kyrkan?

---

Jag har skrivit en hel del om äktenskapsfrågan tidigare, läs här. Hanna Wagenius och Fredrik Segerfeldt har kommit till ungefär samma slutsatser. Rayman och Utbult resonerar lite annorlunda.

Etiketter: , , ,

20 Kommentarer:

Blogger Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jag har funderat på det. Hur ska man göra för att respektera religionsfriheten och samtidigt respektera rätten till sexuell läggning? Jag har också länge förespråkat en skillnad mellan juridisk vigsel och kristen vigsel. Om man nu skiljer dom borde man kunna passa på att inte bara tillfredställa homosexuella, utan kanske också polygamister till exempel?

...Fast det skulle ju inte vara särskilt PK.

21 januari, 2009 19:04  
Anonymous Eriya sa...

Polygami är inte särsklit PK nej men helt i min linje av vad lite verklig "frihet" innebär...

21 januari, 2009 19:12  
Anonymous Anonym sa...

@ Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam

Bara för att man har en viss sexuell läggning betyder inte det att man nödvändigt vis per automatik ska ha rätt att ingå äktenskap.

21 januari, 2009 19:16  
Anonymous Anonym sa...

Johanna

Du menar att kristdemokraternas alternativ med civilrättslig registrering där ordet äktenskap avskaffas från lagarna är bra. Jag ska förklara varför jag är helt emot det.

Själva syftet med förslaget är att kristdemokraterna inte tycker samkönade par är värda att ingå äktenskap och att det därför är viktigt att byta ord. Det är kränkande mot de samkönade par som vill ingå äktenskap.

Sverige hade även blivit det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 så har par rätt att ingå äktenskap. Däremot har förklaringen inte någon entydig definition om vilka som ska kunna ingå äktenskap förutom att det ska vara vuxna individer och att det ska vara frivilligt.

Förslaget från äktenskapsutredningen om en könsneutral äktenskapslag, som moderaterna, folkpartiet och centern är för, betyder att det blir en förbättring för homopar utan att det blir någon försämring för heteropar. Med kristdemokraternas alternativ så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Det är inte acceptabelt.

Kristdemokraterna har även försökt sprida myter om att RFSU, Humanisterna etc skulle vara för deras alternativ. Sanningen är att både RFSU och Humanisterna är för en könsneutral äktenskapslag men där bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Det senare är en annan debatt än om äktenskapslagen ska vara könsneutral eller inte.

Bengt Held

21 januari, 2009 21:14  
Anonymous Anonym sa...

Kul att höra att du insett att förslaget om giftermål är det absolut bästa. Jag är själv vigselförättare (pastor i Missionskyrkan)och skulle med glädje lämna i från mig min vigselrätt, till förmån för detta "bättre" upplägg. Det är hög tid, att vi inser och börjar justera våra lagar i linje med FAKTUMET, kyrkan är fri från staten. Så se till och rösta ner Alliansens usla förslag om könsneutrala äktenskap. Tack!

21 januari, 2009 21:17  
Anonymous Anonym sa...

Problemet med att Kristdemokraternas förslag är att kyrkorna då kan behålla sin uppfattning om äktenskapet utan att Farbror Staten kan göra något åt det. En förändring från vigselrätt till vigselplikt skulle annars kunna användas som påtryckningsmedel för att kyrkorna ska anpassa sin tro till homonormen.

21 januari, 2009 21:20  
Blogger Johanna sa...

Bengt, jo, jag vet att du tycker begreppet äktenskap är viktigare att bevara än en civilrättslig kompromiss. Giftermål, äktenskap, finns det någonting som visar att den internationella juridiska statusen skulle ändras? Annars är det semantik och ingenting annat.

Både RFSU och Humanisterna har klart sagt ja till civilrättsliga avtal. Varför skall man behöva gifta sig inför en politiker?

21 januari, 2009 21:50  
Blogger Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Anonym som besvarade mig:

Vem bestämmer vilka sexuella läggningar som är ok? Varför detta motstånd mot polygamister? Om alla parter är frivilliga och vuxna ser jag inget problem.

Nästa anonym:

Jag förstår inte varför orden är så viktiga. Måste det heta samma sak? Att man gör ett nytt ord (nytt och nytt, använder ett annat ord än innan i lagboken) är för att äktenskapet traditionellt är religiöst, och jag ser ingen anledning att ändra det. Däremot skulle jag vara positiv till att andra religioner skulle kunna använda termen.

Sista anonym:

Hur rättvist är det? Nu vet jag visserligen inte hur liberal du är, men jag kan inte tolerera att man gör ett religiöst moment till en plikt. Religion är kyrkans ensak, inte lagens. Låt prästerna viga vilka de vill. Min präst viger gärna homosexuella, och det är jag stolt över, men jag är minst lika stolt över hennes rätt att vägra de hon anser olämpliga.

21 januari, 2009 22:26  
Anonymous Anonym sa...

Jag är själv vigselförättare (pastor i Missionskyrkan)och skulle med glädje lämna i från mig min vigselrätt, till förmån för detta "bättre" upplägg. Det är hög tid, att vi inser och börjar justera våra lagar i linje med FAKTUMET, kyrkan är fri från staten. Så se till och rösta ner Alliansens usla förslag om könsneutrala äktenskap."

Men vem tvingar dig vara vigselförrättare idag? Det är inget som hindrar Missionskyrkan att säga att man inte vill ha vigselrätt juridiskt. Måste ni vänta på att staten ska avskaffa den rätten. Kan ni inte själv ta något initiativ och avsäga er den rätten?

"jo, jag vet att du tycker begreppet äktenskap är viktigare att bevara än en civilrättslig kompromiss."

Det måste vara kul för kd-politikerna att de får stöd av folk som dig. Deras motiv är att likadana som förr, att hindra samkönade par att ingå äktenskap, men nu försöker du mygla runt det för att få liberaler oeniga. Varför tror du de mest reaktionära delarna av kristenheten tycker kd-förslaget är bättre än m-c-fp.förslaget? För att kd:s är så sekulariserande och progressivt? Nej, de vill hindra homopar att gifta sig.

"Giftermål, äktenskap, finns det någonting som visar att den internationella juridiska statusen skulle ändras? Annars är det semantik och ingenting annat."

Om du inte kunnat konstatera att semantik faktiskt har betydelse så har du nog inte följt debatten så noga. Att hindra par att kunna ingå äktenskap är syftet.

"Både RFSU och Humanisterna har klart sagt ja till civilrättsliga avtal. Varför skall man behöva gifta sig inför en politiker"

Det är inget som tvingar dig till det. Du kan gifta dig inför någon i ett samfund eller någon icke-politiker som är borgerlig vigselförrättare.

Men ogillar du hela systemet kanske du ska skriva ett avtal istället och låta de som vill ingå äktenskap få göra det. Var det inte mångfald och valfrihet du var för?

Bengt Held

21 januari, 2009 23:11  
Anonymous Anonym sa...

Rättelse

"men nu försöker du mygla runt det för att få liberaler oeniga"

Men nu försöker DE (kd) mygla runt för att få liberaler eniga"

Bengt Held

21 januari, 2009 23:14  
Blogger Henke sa...

>Johanna: Det är ju semantik hela debatten handlar om!? Visst skulle man kunna låta kyrkan ha ordet "äktenskap" i fred, men då ger man också bort alla de konnotationer ordet bär på i det gemensamma språket; betydelsen "livslång bindning","ömsesidig offentlig kärleksförklaring" osv. Äktenskapet är något som finns i alla kulturer, det vore märkligt att låta just kyrkan ha det ordet för sig själv. Mer om detta på min egen blogg, om någon är intresserad!

21 januari, 2009 23:26  
Blogger Johanna sa...

Jag gillar civilrättsliga avtal, i synnerhet när det gäller samlevnad, och om jag får välja mellan att särskilja religion och stat, och att ha kvar ordet "äktenskap" i lagtexten, väljer jag skilsmässan mellan stat och religion alla gånger.

22 januari, 2009 00:30  
Blogger Henke sa...

Absolut, men varför formulera problemställningen som ett val? Staten bör separeras helt från kyrkan, och ordet "äktenskap" bör förbli i offentlig ägo.

22 januari, 2009 00:38  
Blogger Jörgen L sa...

Jag håller med Bengt i detta.

Hela diskussionen är baserad på att samkönade par ska ha rätt att definiera sig som "vanliga" äkta makar som lever i samlevnadsformen äktenskap med alla de konnotationer detta har avseende varaktighet, älska varandra i nöd och lust etc.

Giftermål är inte det, det är själva handlingen att gifta sig. Man lever inte sedan i giftermål, man lever i äktenskap. Det är därför man ingår äktenskap, man inleder något som är avsett att vara livet ut.

Om ordet inte varit viktigt så hade man kunnat nöja sig me partnerskap, som ger samma juridiska status som äktenskap.

Själva vitsen med debatten är alltså att ge samkönade par samma status som särkönade.

Och det är detta homofoberna i kd tycker att de hittat en väg runt.

Genom att ge kyrkorna monopol på att använda "äktenskap" för sin ceremoni, så skulle man genom det omdefiniera begreppet så att de enda som kan säga att de lever i ett riktigt "äktenskap" är de som gift sig i kyrkan, eftersom äktenskap inte skulle nämnas i lagen.

Självklart håller jag med om att kyrkan inte ska syssla med myndighetsutövning, är kyrkan skild från staten så ska den vara det fullt ut. Men för den sakens skull så ska vi inte ge upp begreppet äktenskap i lagen.

22 januari, 2009 01:43  
Anonymous Anonym sa...

Jag vill förtydliga att jag princpiellt och på sikt är för en könsneutral äktenskapslag där bara borgerliga vigslar har juridisk effekt.

Men att gissa att det är möjligt att genomföra den reformen i år är naivt av flera orsaker.

1. Enligt en opinionsmätning som äktenskaputredningen gjorde så är det bara 14 % som är för att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Däremot är det många inom media och bland bloggare som tycker det är bra. Men det har inte någon folklig legitimitet och det här är ett viktigt område för många människor. Jag menar inte att man måste följa senaste opinionsmätningen för alla reformer men 14 % för en sådan central reform är inte ett tillräckligt stöd. Men det är ju möjligt att förändra och jag ska själv lobba för civiläktenskap när vi väl fått en könsneutral äktenskapslag.

2. Ska s, m, c och fp byta åsikt och säga ja till en könsneutral äktenskapslag så bedömer jag det att de krävs kongressbeslut. Det är inte något regeringspartierna kan göra hur som helst. Och inte sossarna heller. Det lär dröja flera år innan partierna sagt ja och det vore helt oacceptabelt att vänta med att införa en könsneutral äktenskapslag till dess.

Men kd och Hägglunds syfte är bl.a. just det. Att man ska starta en ny utredning i flera år för att fördröja en reform med en könsneutral äktenskapslag.

3. Det vore helt fel att genomföra civiläktenskap samtidigt som man inför en könsneutral äktenskapslag. Många skulle då mena att det homosexuella pars fel att de inte får behålla rätten att viga sig juridiskt i ett samfund utan även måste gifta sig borgerligt.

Bengt Held

22 januari, 2009 02:33  
Blogger Peter sa...

Det rimliga är ju att inte ha någon statlig vigselförrättare utan att man anmäler det juridiska avtalet på lämplig blankett. Varför ska politiken lägga sig i kärleken? Varför måste det finnas en performativ handling.

Sedan får man ordna eventuella riter och ceremonier skäl, i en kyrka eller hur man vill.

Giftermålsbalken hette det fram till 1988 så att ändra till det upphäver en blott 20-årig parentes.

22 januari, 2009 09:49  
Anonymous Anonym sa...

Peter

Så du gissar att ordet äktenskap inte var med i giftermålsbalken före 1988? Då har du fel.

Det är möjligt att återigen ha med lagarna om äktenskap i en balk som vi kallar giftermålsbalk om det är det som är viktigt för dig. Det betyder inte att ordet äktenskap försvinner från lagarna.

Bengt Held

22 januari, 2009 13:41  
Blogger Johanna sa...

Henke, nu är det ett antingen eller bland de förslag som ligger. KD föreslår civilrättsliga avtal och stryker ordet äktenskap. De andra partierna vill ha kvar kyrkan som myndighetsutövare och ändrar bara partnerskap till äktenskap.

JörgenL, du skriver: "Genom att ge kyrkorna monopol på att använda "äktenskap" för sin ceremoni, så skulle man genom det omdefiniera begreppet så att de enda som kan säga att de lever i ett riktigt "äktenskap" är de som gift sig i kyrkan, eftersom äktenskap inte skulle nämnas i lagen."
fast vilka är det som skulle omdefiniera begreppet? ordet äktenskap är just ett ord, varför skall vi så tvunget hålla fast vid det? Är det inte lite fånigt att som princip hålla kvar vid ordet, bara för att kyrkan inte ska få "rätt"?

Bengt, för något år sedan var det en majoritet emot könsneutrala äktenskap också. Vill du verkligen dra in opinionens åsikt i den här frågan?

"Ska s, m, c och fp byta åsikt och säga ja till en könsneutral äktenskapslag så bedömer jag det att de krävs kongressbeslut"
Är det inte den här åsikten de har idag? Vad är problemet?

Och nej, jag vill inte ha en ny lång utredning, men när vi nu har en chans att ändra lagen borde det göras ordentligt istället för att nöja sig med en halvmesyr som bara byter ut ett ord.

och grejen med civilrättsliga avtal är att man inte behöver gifta sig vare sig borgerligt eller kyrkligt utan skriver de juridiska avtalen hos en myndighet och sen kan ha vilken cermoni man vill.

22 januari, 2009 17:32  
Anonymous Anonym sa...

Vad ska vi med liberaler till när de sågar det liberala förslaget civilrättsligt avtal för äktenskap?

"Som ett led i att garantera individen frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären." (Wikipedia)

Den civilrättsliga lösningen innebär att staten inte blandar sig i den privata sfären vad gäller äktenskapsceremoni/-välsignelse.

Lasse

22 januari, 2009 19:59  
Anonymous Anonym sa...

Johanna

"Bengt, för något år sedan var det en majoritet emot könsneutrala äktenskap också. Vill du verkligen dra in opinionens åsikt i den här frågan?"

Nu har det varit en majoritet för en könsneutral äktenskapslag ett antal år, i alla fall sedan 2004, men jag tycker att det även varit problematiskt att införa en könsneutral äktenskapslag om bara 14 % varit för reformen. Då får man ju börja jobba för en opinionsförändring och det har jag gjort när det gäller homoäktenskap och det ska jag göra när det gäller civiläktenskap. Sådana här beslut måste ju ha en viss folklig legimitet, därmed inte sagt att det alltid måste vara mer än 50 % i opinionsmätningar men att genomföra en reform med 14 % stöd är jag mycket tveksam till. Likadant resonerar jag för övrigt när det gäller NATO, jag är själv för att Sverige ska bli medlem där men då måste fler svenska bli positiva först.

"Ska s, m, c och fp byta åsikt och säga ja till en könsneutral äktenskapslag så bedömer jag det att de krävs kongressbeslut"
Är det inte den här åsikten de har idag? Vad är problemet?"

Nej, i riksdagen är det bara v och mp (och nu kd) som är för civiläktenskap. M, c och fp har på sina respektive kongresser sagt nej till civiläktenskap. Sossarna har varken sagt ja eller nej men jag vet att sossarna inom svenska kyrkan är emot civiläktenskap.

Bengt Held

22 januari, 2009 21:36  

Skicka en kommentar

<< Home