Creeper

tisdag, september 09, 2008

Sex dagar, eller sex miljarder år?

Det finns många saker att kritisera om de olika presidentkandidaterna och deras VP-val. Men om det mest upprörande är att Sarah Palin tycker det är okej att lära ut kreationism (intelligent design), vid sidan av evolutionsläran, borde republikanerna ta hem en jordskredsseger i valet.

Kreationism må vara både löjligt och ovetenskapligt. Den bästa undervisningen om kreationism sker sida vid sida med den samlade vetenskapens uppfattning. Barn är inte dumma, och kan även vid låg ålder bilda sig en egen uppfattning. I vissa fall är det säkert bättre med skolundervisning i båda, än att barn när de kommer hem får lära av sina föräldrar att skolan ljuger helt och hållet.

Vad som är skrämmande är snarare svenska tyckares rädsla för annorlunda religiösa världsbilder. De allra flesta av oss är överrens med vetenskapen, men om man vill tro att världen skapades på sex dagar, varför skall samhället säga att det är fel? Är det verkligen ett stort samhällshot; att människor tror på Gud och att hon har ett finger med i spelet om hur vi blev till?

Det är ju knappast så att resten av skolundervisningen här eller på andra sidan atlanten inte är genomsyrad av olika övertygelser och ideologier, ta bara samhällsundervisning och historia som två exempel.

Jag kan förstå att man vill kritisera Palins ståndpunkter när det gäller dödstraff, aborter, miljö eller dubbelmoral. Det finns många frågor jag inte håller med henne i, men att hon tycker saker skall diskuteras i skolan, och att man inte skall vara rädd för information, i det har hon helt rätt.

Å andra sidan skrev jag om intellegent design och religionsförbud i undervisningen redan förra året, och har inte ändrat åsikt på grund av Palin.

Etiketter: , , , , ,

23 Kommentarer:

Anonymous Rebenga sa...

Jag förstår inte att du på nåt bakvänt vis faktiskt försvarar de tokar som tror att jorden skapades på sju dagar av nån osynlig gubbe i himlen.

Kreationism och liknande bibelstrunt ska inte läras ut i skolan. Inte under några omständigheter. Det ska inte ens nämnas som en "alternativ" uppfattning utan ska endast behandlas som vad det är - en vanföreställning av människor med klent psyke.

09 september, 2008 12:15  
Anonymous Jesper sa...

Är inte barn dumma? Det låter som en floskel.

Palins kreationism är nog endast upprörande för européer, i USA finns ganska hyfsat stöd för en sådan världsbild, där kan man näppeligen räkna det som upprörande. Snarare är det en tillgång för McCain, eftersom han själv haft svårt att gå hem hos evangeliska väljare.

Vidare hävdar Palin ju mer information, desto bättre. Kontextlöst är detta naturligtvis vettigt, men i kontexten av evolutionism/kreationism-debatten i USA brukar det snarare betyda att talaren stöder utlärning av kreationism i biologiundervisning.

Att karaktärisera kreationism som löjligt är att medvetet skriva ner faran av att irrläror och annan metafysisk förvirring skyfflas in i unga, okritiska sinnen. Liberaler brukar vanligtvis vara ganska positivt inställda till upplysningens idéer om vetenskap och folkbildning, men av något märkligt skäl tappar de svenska liberalerna helt besinningen i den här frågan. Förmodligen, som Isobel Hadley-Kamptz skriver, för att det handlar om the GOP.

09 september, 2008 12:44  
Anonymous Anonym sa...

Jag har länge sagt det att man löser problemet väldigt raskt genom att göra som de vill, nämligen lära ut ID som vanlig vetenskap, och också granska den som all annan vetenskap. När man sätter luppen på den så kommer de väldigt raskt vilja ha bort den från NO-lärarna ska du se. ;-)

09 september, 2008 12:45  
Anonymous Blogge Bloggelito sa...

I vetenskaplig undervisning kan man inte undervisa om ickevetenskapliga alster som ufologi, dianetik eller kreationism. Gör man det blir konsekvensen att det ovetenskapliga alstret legitimeras, att dess vetenskapliga fernissa tas på allvar. En annan konsekvens är att eleverna blir konfunderade när vetenskapliga metoder blandas med humbug. En tredje är att mycken tid ägnas åt trams, tid som kunde ägnas åt att stärka eleverna i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Man kan mycket väl undervisa om kreationism i skolan, men i så fall inte i biologin. Detta eftersom biologi är ett vetenskapligt ämne som faller under den vetenskapliga metoden med dess krav på empiri och upprepningsbarhet.

Kreationism får då läggas i antingen religion eller filosofi. Frågan är dock varför just kreationism ska behandlas där, med tanke på att det finns hur mångaläror som helst som inte har motsvarande privilegium. Varför inte undervisa i dianetik och ufologi när man ändå håller på? Varför inte strunta i alla rationella kriterier för vad som bör undervisas i, så att vi kan fylla eleverna med så mycket trams som möjligt istället för att ge dem färdigheter de kan ha nytta av i verkliga livet?

09 september, 2008 13:04  
Anonymous Martin sa...

Varför ska man undervisa om saker som inte är biologi i biologiundervisningen?

Ska vi diskutera teorin att förintelsen inte ägde rum i tyskaundervisningen? (Jag bjuder på lite Godwin)

Nåväl, jag ser det visserligen som ett problem om kvaliteten i amerikanska skolor försämras. Men personligen tycker jag att det är värre om de har en vicepresident som anser att ett anfallskrig är ett uppdrag från Gud. Att det mest upprörande skulle vara Palins stöd till kreationismen är alltså lite av en strawman.

09 september, 2008 13:08  
Blogger Johanna sa...

wysiwyg, precis. Det kanske snarare är så att det vore galet att i samhällen där ID är vida spritt, inte undervisa om ID, eftersom den inte får någon kritik mot sig alls i sådana fall.

Jesper, Palin stödjer utlärning av båda, och vill inte att diskussionen om ID skall förbjudas.

Blogge, Om det startat en friskola i sverige med inriktning på Ufon, borde det inte vara okej att ufologin fick genomsyra undervisningen, så länge man samtidigt når skolmålen och undervisar om vad vetenskapens bild om ämnet är också?

Hitta en objektiv samhällskunskapslärare eller en objektiv historielärare, så kan vi prata om att ID endast skulle höra religion till. Det är väl bättre att undervisa om ID på tex. biologilektionen och ha ordentliga diskussioner om vad ID respektive vetenskapen säger om saker och ting, istället för att ungarna får ett budskap hemifrån (ID är sant), och ett från skolan (vi nämner inte ID), utan att ens ha möjligheten att reflektera om det själva. Vad är det som är så farligt med lite information?

Martin, Jag har svårt för hennes vurmande för NRA och dödstraff samtidigt som hon är så antiabort det bara går. DÄR kan vi snacka dubbelmoral!

09 september, 2008 13:15  
Blogger Johanna sa...

För övrigt gillar jag inte detaljstyrning av skolan, utan tycker det gärna får vara mycket mer religion i skolan, så länge det diskuteras ordentligt. Det har jag tyckt länge, och jag skrev om ID och religiösa friskolor tex. förra året.

Religionsfriheten är en av våra viktigaste friheter, för vad har vi kvar av friheter och integritet när vi inte ens får tro på vad vi vill?

09 september, 2008 13:19  
Anonymous Mikael Ståldal sa...

Johanna,

Vad du missar här är att detta handlar om naturvetenskap. Det är något annat än samhällskunskap och historia. Det handlar om fakta, inte om värderingar eller ideologi.

Man kan inte bedriva seriös granskning av naturvetenskap i grundskolan, barnen är inte mogna för det i den åldern.

Möjligtvis skulle man kunna nämna kreationism/ID som ett löjligt och avskräckande exempel på att det finns idioter som inte har fattat, men det är knappast så Palin tänkt sig.

Religionsundervisningen är rätt ställe att ta upp kreationism och ID.

För övrigt så har jag svårt att se varför biologiundervisning i grundskolan fri från kreationism/ID skulle vara ett hot mot religionsfriheten.

09 september, 2008 13:31  
Anonymous Halvan sa...

Problemet är att man i de amerikanska skolorna vill lära ut ID som en vetenskap, när det inte är en vetenskap. Det är ekvivalent med att lära ut astrologi som om det vore vetenskap.

Visst kan man diskutera kreatonism och astrologi i skolan, exempelvis som ett inlägg i samhällsvetenskap om vad det har fått för konsekvenser i det amerikanska skolväsendet, eller i astrologins fall inom psykologin och varför det lätt går att få folk att "tro" på horoskop genom att berätta allmänna sanningar om folk. Men att lära ut dessa saker som rena vetenskaper är att undergräva vetenskapens fundamenta och dess prestige. Det är att göra eleverna en otjänst. Det råder redan stor förvirring om vetenskapen (exempelvis missuppfattningen om vad en vetenskaplig teori är) alldeles i onödan.

09 september, 2008 13:45  
Anonymous Anonym sa...

Är det verkligen ett stort samhällshot; att människor tror på Gud och att hon har ett finger med i spelet om hur vi blev till?

Nej, så länge det är enskilda människor som tror så är det inte ett hot. Om däremot staten tror så är vi snabbt på väg mot ett samhälle där heterosexuallitet inte bara är norm, utan lag, och där kvinnor som vill göra abort eller skilja sig ska stenas. I alla fall om det staten tror på är en abrahamitisk religion (andra religioner har andra problem).

Religionsfrihet är att varje medborgare får tro eller inte tro vad som helst. För att uppnå det är det nödvändigt att staten i sig är agnostisk.

Om skolor börja lära ut kreationism som likvärdigt alternativ till naturvetenskap så har staten tagit ett stort steg mot att vara kristen.

09 september, 2008 14:12  
Anonymous Anonym sa...

En detalj till ... Du kallar gud för "hon" i din text. Det är ju fint och modernt och så, men var medveten om att för kreationister, och andra som vill ha mer kristen grund i samhället, är gud Herren och definitivt en Han.

Kreationismens förkämpar är helt klart motståndare till både frihet och feminism (hur det är med fildelning vet jag inte, men jag misstänker spontant att de är negativa till det också).

09 september, 2008 14:22  
Anonymous abacus sa...

Det måste föreligga något missförstånd. Redan som i sin första kampanj för att bli borgmästare tog Palin avstånd från att undervisa i kreationism. Hon garanterade också att inte försöka placera kreationister i skolstyrelsen. Hon har hållit detta löfte.

09 september, 2008 17:38  
Anonymous sofia sa...

Kom tillbaka när du har något att blogga om.

09 september, 2008 17:56  
Blogger Jörgen L sa...

Skilj på att undervisa I och undervisa OM.

Det är klart att man ska undervisa OM kreationism, i religionsundervisningen till exempel, som ett exempel på där religiöst tänkande kommer i konflikt med observerbara fakta. Elller som åskådningsexempel på vad man får när man försöker bedriva vetenskap utan att tillämpa vetenskaplig metod.

Men när det gäller naturkunskapsundervisning, så vill jag att mina barn ska få presenterat sådana teorier som stöds av vetenskap som faktiskt bedrivits med vetenskaplig metod och granskats kritiskt, och där det finns en konsensus bland vetenskapsmännen om att det är mycket sannolikt att det som påstås stämmer.

09 september, 2008 21:48  
Anonymous liberal framtid sa...

Jag är t o m emot att man firar Lucia och jul i skolorna, men det får man inte vara, för det finns vissa som tycker att det är så fint med traditioner. Som den där kungen, t ex, han är också en gammal fin tradition vi måste bevara. Jag fetdiggar förtryck av alla de slag, kommunist som jag är.

10 september, 2008 12:28  
Blogger Jag vet sa...

Intressant att så många svenskar har synpunkter på amerikansk skolpolitik.

Någon som vet nåt om Nepals skola?

10 september, 2008 13:40  
Blogger Vitriol sa...

Dels är det så att det vi undervisar om i de naturvetenskapliga ämnena just bygger på vetenskap. En åskådning grundad på tro hör inte hemma bland de vetenskapliga föreläsningarna. Möjligen skulle jag bevekas den dag de spenderar hälften av tiden i kyrkan med att föreläsa om evolutionsteorins validitet.

10 september, 2008 23:02  
Blogger Johanna sa...

Jag säger inte att någon skola SKA lära ut ID, men jag har fortfarande svårt att se varför ett förbud skulle vara vettigt på de skolor där det efterfrågas. Hur dumt vi än kan tycka det är, borde det vara bättre att låta det diskuteras och ventileras snarare än att förbjuda det.

Jag tycker inte det är en särskild kontroversiell åsikt.

Dessutom är det knappast så att en lärare som bara matar på om evolutionsteorin och Darwin kommer få någon av de ungar som hemma lärt sig att Darwin är båg, att ändra sig. Med diskussioner kanske någon mer börjar tänka.

10 september, 2008 23:08  
Anonymous Matte sa...

Johanna: Anser du att Id/kreationism ska läras ut som vetenskap i skolan?

11 september, 2008 16:46  
Blogger S R LARSON sa...

Kan ni for en gangs skull forsoka och fokusera pa vad Sarah Palin faktiskt har uppnatt i sin politiska karriar hittills? Eller forsoker ni forminska henne for att hon ar kvinna? Jag forutsatter att atminstone du, Johanna Nylander, har tagit reda pa lite om Sarah Palin. Du ger inte uttryck for det har, och jag undrar varfor. Du borde, exempelvis, veta att hon ar USA:s popularaste guvernor, att hon har bekampat korruption inom oljeindustrin och politiken i Alaska, osv.

14 september, 2008 01:35  
Blogger Johanna sa...

S R Larsson, jag tycker du ska läsa det här inlägget innan du säger något. Bara för att jag gillar Palin innebär det inte att jag håller med henne i alla frågor.

14 september, 2008 20:00  
Anonymous Anonym sa...

"Jag säger inte att någon skola SKA lära ut ID, men jag har fortfarande svårt att se varför ett förbud skulle vara vettigt på de skolor där det efterfrågas."

Därför att det enligt amerikansk grundlag är förbjudet med religionsundervisning i allmänna (public) skolor. Tillåter man undervisning om kreationism/ID måste man först erkänna detta som vetenskap som inte har något med tro att göra alternativt ändra på grundlagen - och det lär knappast ske. Det vore väldigt farligt eftersom den amerikanska skolan redan idag håller så låg standard.

Ja, jag har pluggat i USA ifall det spelar någon roll.

19 september, 2008 16:41  
Anonymous Anonym sa...

Två frågor i en ... Dels huruvida det är ok att behandla kreationism som naturvetenskap i skolor, och dels vad Sarah Palin har för åsikt i frågan.

Vad gäller vad Palin tycker så vet jag inte, men å andra sidan har folk inte uttalat sig om det i någon större utsträckning här.

Vad gäller att behandla kreationism som naturvetenskap så har det ingenting med frihet att göra. Om men lärare i matte konsekvent lär ut att 2 + 3 = 7 så kommer hen att få sparken tämligen omgående. Om en lärare i samhällskunskap lär ut att nazismen var en bra idé som kommer hen att bli åtalad. Båda dessa punkter är tämligen okontroversiell i både svensk och amerikansk skola. Så vad är det för skillnad mellan dessa exempel och att påstå att bibeln är boksavligt sann naturvetenskap?

Om en lärare står och säger att en religion är sann så är det inte religionsfrihet -- det är förtryck av alla andra religioner.

Samtidigt har jag svårt att se vad ID-folket egentligen bråkar om. Om man faktiskt tror på en *allsmäktig* gud så är det inga problem att förena teorierna. Visst, gud skapade världen på sex dagar. Och när han var klar var världen flera miljoner år gammal. Lätt som en plätt! Att tro på en allsmäktig gud underställd naturlagarna kanske är svårt att förena med naturvetenskap. Men om nu gud är allsmäktig och har skapat allt, då har gud skapat naturlagarna, och då har han naturligtvis skapat dem just så som naturvetenskapen säger att de verkar vara (naturvetenskapen gör inte anspråk på att veta exakt hur naturlagarna ser ut, bara på att ha ganska bra approximationer och på att veta ungefär hur bra approximationerna gäller, så inte ens kravet på en outgrundlig gud faller).

06 oktober, 2008 22:09  

Skicka en kommentar

<< Home