Creeper

onsdag, september 17, 2008

I skuggan av FRA...

Som jag nämnde i förra inlägget har regeringen listat de propositioner (förslag) de tänker lägga under det kommande året. Här har jag saxat godbitarna med mina kommentarer vid sidan.


Dåliga förslag:

- Godkänna inrättandet av en europeisk polisbyrå, Europol. Kanske hade varit klokt att lösa problemen som finns bland polisen lokalt och nationellt först?

- Godkännandeproposition inför antagande av rådets rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder. Som att det vi behöver än ännu mera övervakning...

- Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. Förslaget är så dåligt att det fått ett helt eget inlägg.

- Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2007. Var är förslaget om att slopa hemlig övervakning helt vid förundersökningar?

- Förarbehörighet för moped, m.m. Ännu mera byråkrati från en frihetsivrande regering. Å andra sidan passar det kanske ihop med regeringens defintion av frihet...


Mittemellan:

- Ytterligare integritetsskyddsgarantier vid signalspaning. Det skulle kunna gå bra, men hela signalspaningslagförslaget behöver göras om helt, och det hinner man inte med på ett par månader.

- Djurförbudsregister. Tanken är god, men varför ytterligare ett register? Borde vi inte bötfälla djurplågarna ordentligt, och ha hårdare straff vid eventuella återfall istället?


Bra förslag:

- Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning. Kanske någon mer kan få bostad, eller slipper hyra svart, i tredje hand eller bo i en resväska.

- En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag. Företagsförenkling nummer 1.

- Äktenskapsbalk. Äntligen. Fast jag vill avskaffa den helt, och jag känner på mig att regeringen inte riktigt delar min åsikt. Separera juridik med religion nu!

- LOV – Lag Om Valfrihetssystem. Rolig bokstavskombination.

- Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Bra. Instutioner skall inte vara enda alternativet.

- Vårdval i primärvården. Hallandsmodellen tar över landet! Sjukvård som fungerar!

- Omreglering av apoteksmarknaden. Jag vill kunna köpa alvedon på ICA. Inte en dag för tidigt.

- Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga. Företagsförenkling nummer 2.

- Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. Lite mer integritet på privatekonomiområdet är alltid välkommet.

- Överföring av skogskonton vid generationsskiften. Företagsförenkling nummer 3.

- Vissa förenklingar på företagsskatteområdet m.m. Företagsförenkling nummer 4.

- Sänkt skatt på förvärvsinkomster. Skattesänkning nummer 1.

- Sänkt skatt för pensionärer. Skattesänkning nummer 2.

- Undvikande av internationell dubbelbeskattning. Skattesänkning nummer 3.

- Borttagande av teknisk kontroll för kassaregister. Företagsförenkling nummer 5.

- Sänkt bolagsskatt m.m. Företagsförenkling nummer 6.

- Sänkta socialavgifter. Företagsförenkling nummer 7.

- F-skatt åt flera. Företagsförenkling nummer 8.

- Sänkt expansionsfondskatt. Skattesänkning nummer 4.

- Avveckling av Stängselnämnden. Äntligen!

Summa: Fyra propositioner kommer handla om skattesänkningar, åtta om olika åtgärder som förenklar för företag. En myndighet läggs ner och ett monopol bryts upp. Ingen planerad proposition behandlar datalagringsdirektivet. Kanske har regeringen lärt sig något av FRA-debatten trots allt. Frågan är bara; vilket väger tyngst? Alla bra förslag, eller att regeringen säljer ut vår integritet på grund av ren prestige?

Etiketter: , , ,

3 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Var ligger ett problem med förare behörighet för moped med tanke på hur många som avlider i dessa olyckor.Senast igår blev jag omkörd av en såkallad EU moped där föraren skjutsade en annan person i ca 80 km/h när han blåste om en hel rad bilar på väg in till centrum ... !?.Ytterligare samma eftermiddag som en kom körandes på trottoaren för att sedan i full fart köra tvärs över kantstenen och rakt ut i trafiken till en trafik som tvärbromsade för att inte helt sonika köra på personen.Han trodde kanske att tricken i filmen Matrix kunde utövas på allmän landsväg ... !?.

Sandra

18 september, 2008 09:08  
Blogger Mikael M sa...

Jag håller med om att det finns ett mopedelände, förresten ibland cykelelände, man kan kör rakt ut på ett övergångsställe med den själpåtagna friheten.... att man har "förkörsrätt", det tas för givet att bilisten skall tvärnita, även på isigt vinterväglag.

19 september, 2008 18:18  
Anonymous apan sa...

Jag hade, i dessa FRA-tider, glömt bort att regeringen fortfarande kan prestera propositioner som inte är dåliga. Frågan är om det spelar roll eftersom, i alla fall ur liberal synvinkel, de katastrofala är av sådana pyramidala dimensioner.

21 september, 2008 12:15  

Skicka en kommentar

<< Home