Creeper

tisdag, juni 03, 2008

Var finns drevet och hetsjakten på FRA-lagen?

I dag är det exakt två veckor tills "Proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet", även kallad "FRA-lagen" röstas igenom i riksdagen.

Att lagen kommer röstas igenom råder det inga tvivel om. En stor majoritet av partierna i riksdagen är för förslaget, även om Socialdemokraterna hellre skulle vilja ha sina egna formuleringar. Om de liberala riksdagsledamöter som finns kvar, skulle ta och lägga ner sina röster, eller rösta emot förslaget den 17 juni, spelar faktiskt inte någon större roll. Om de skulle lyckas fälla förslaget kommer det återkomma, med socialdemokraterna som medförfattare, och i allra värsta fall efter valet 2010 och Thomas Bodström som avsändare.

Vid dagens ja till förslaget i försvarsutskottet ville nämligen oppositionen inte helt kasta det i papperskorgen, utan "att regeringen ska utreda saken bättre och återkomma till riksdagen". Den som trodde att socialdemokraterna var bättre i frågan än sittande regering bör läsa den här motionen av herr Bodström som klart och tydligt skriver så här om FRA-lagen:
"Vi inser att det finns ett behov av att kunna signalspana också via kabel för att skydda Sverige och svenska medborgare från grov brottslighet som terrorism."
Sossarna och alliansen sitter i samma båt.

Det är två veckor kvar till omröstningen i riksdagen som kommer ge försvarets radioanstalt rätt att avlyssna och övervaka all telefon- och internet-trafik. Personligen är jag en stor motståndare till förslaget, men jag vet inte om jag önskar mig ytterligare en uppskjutning av förslaget, stödd på konstjord andning. Riksdagsmajoriteten för att övervaka oskyldiga medborgare är helt enkelt för stor.

Det som verkligen skulle kunna förändra läget inför omröstningen om två veckor vore ett gammalt traditionellt mediedrev. Än så länge har tidningarna, med ett fåtal undantag, varit tysta. Var är kvällstidningsjournalistiken när den verkligen behövs? Var finns löpen om "hetsjakt på oskyldiga", "massövervakning" och "yttrandefriheten hotad". När det i går var tryckfrihetens dag skanderades det ut en bild över hur bra det var i Sverige, trots att FRA-lagen kommer påverka både källskydd och yttrandefriheten. Var är de långa skandalartiklarna om FRA?

För utan en riktig opinion i landet som dissar det där med massövervakning, handlar frågan om FRA-lagen endast om avsändare. Och finns det något som är värre än en FRA-lag om övervakning, så är det en FRA-lag om övervakning som Thomas Bodström står bakom.

---

Om ni inte redan läst vad Oscar Swartz, Rick Falkvinge, Emma Opassande, Christian Engström eller Projo har skrivit på ämnet, så gör det. NU.

Etiketter: , , , , ,

4 Kommentarer:

Blogger Peder sa...

Jag har pratat med lite folk i min närhet, vänner, bekanta och arbetskamrater ganska genomgående för dem är att de bryr sig inte svar som typ men det är väl bra om de kan komma åt lite kriminella är det normala.

Tyvärr är det nog så för det största flertalet, de bryr sig helt enkelt inte och det är väl en delförklaring till att media inte tar upp det. :-/

04 juni, 2008 08:54  
Blogger Dunder sa...

"Tyvärr är det nog så för det största flertalet, de bryr sig helt enkelt inte och det är väl en delförklaring till att media inte tar upp det."

Kan man inte vända på den steken? Alltså säga som så, att anledningen till att de inte bryr sig är att media inte rapporterat om det? Det tycker jag låter troligare. =)

05 juni, 2008 18:24  
Anonymous Jan-Åke Jönsson, Malmö sa...

Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12 angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00.

NEJ TILL FRA-LAGEN!

Man behöver ett sinne av stål, inkapslat i cement och begravt på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med "Problem-Reaktion-Lösning", har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att "någonting måste göras, gör något!", varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin "lösning". Denna "lösning" är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk - den globala, ekonomiska eliten - har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu "kriget mot terrorismen".

26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för "opatriotiska". Lagen använder "kriget mot terrorismen" som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen "terrorist". Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: "The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects - US citizens and noncitizens alike - may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say." Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: "Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas."

Terroristlagarna är inte till för att bekämpa "terroristerna". De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige... Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för "vanliga människor". Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det...

Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några "terroristhot" överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten - "The New World Order". Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som "eliten" och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: "It is infiltrating everything we do. And it's meant to. It is planned to happen everywhere".

Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför "nationella databaser". De påstår att de måste "bekämpa brottslighet" och "slåss mot terrorismen". Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har "rätt" DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har "rätt" DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning... Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att "uppfinna" den. Täckmantlar används då för hur den eller den "nya uppfinningen" utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med USAs.

Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska - först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. "Verichip" saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: "safeguarding what's important to you". Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett "säkerhetsverktyg". Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?

Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en "event" som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att "go after Chavez in Venezuela". Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli "an endless war on terror where there's no real enemy" och att allting är "a giant hoax". Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag...

Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order - den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole... [se bifogad bild]

Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor.

I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar.

Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen!

"The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." - Niels Bohr

"I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist" - John Judge

"Never do anything against conscience, even if the state demands it" - Albert Einstein

13 juni, 2008 10:46  
Anonymous Eric sa...

mitt brev till riksdagsledamöten för Västra Götaland:

"
Hej!
Mitt namn är Eric och jag är bosatt i Skövde. Som ledamot för
Västra Götalands län representerar du mig i riksdagen.

Jag kan inte på något sätt godkänna att "FRA-lagen" blir en realitet
den 17 juni. Denna lag om "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" kränker både din och min personliga integritet och kränker våra rättigheter som individer. Att ge FRA detta undantagstillstånd skulle vara ett farligt steg som för Sverige närmare ett kontrollsamhälle där allt och alla övervakas för att sedan registreras i databaser.

Denna nedmontering av själva demokratin motiveras främst med att det vore ett nödvändigt ont mot eventuella "yttre hot". Att montera ner de demokratiska värdegrunderna, meddelarfriheten, brevhemligheten, källskyddet, rätten till ett privatliv och medborgarnas integritet på detta sätt är inget annat än att låta demokratins motståndare vinna! FRA-lagen är ett hot mot ett fritt sverige!

- Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.
- Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.
- Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer.
- Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.
- Det finns redan idag kraftfulla metoder för att försvårar eller rent praktiskt omöjliggör avlyssningen vilket givetvis kommer användas av de med kriminella avsikter. Därmed blir förslaget tandlöst.

Försvarets Radioanstalt bryter sedan länge rutinmässigt mot både svensk grundlagen och Europakonventionen vilket självaste överdirektören för FRA, Anders Wik, själv erkänt i en bandupptagning. Detta gör att de inte förtjänar förtroendet att ta på sig ett sådant ansvar som denna lag innebär - oavsett hur man i övrigt ställer sig till förslagets innehåll!

I remissvaren från Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, Lagrådet och till och med från SÄPO framkommer stark kritik till förslaget!

Historien har lärt oss att information hamnar i fel händer. IB-affären är ett exempel på hur hemlig spaning har använts för politisk maktkamp och åsiktsregistrering med långtgående konsekvenser för privatpersoner. Den nyliga skandalen kring f.d. generalmajor Tony Stigsson visar att inte ens "kvalificerat hemliga" uppgifter är säkra.


Jag hoppas att jag varit tillräckligt tydlig i att förmedla min åsikt
till dig. Jag vill att du röstar nej till detta lagförslaget.

Mvh
Eric
"

skriv eller ring till en riksdagsledamot du också och säg ifrån! Alla uppgifter hittar du här: http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1150

läs mer här: www.stoppafralagen.nu
(en del saxat material därifrån här ovan)

14 juni, 2008 18:00  

Skicka en kommentar

<< Home