Creeper

torsdag, november 06, 2008

Prestigen kring äktenskapsfrågan

Könsneutrala äktenskap blir en riksdagsfråga. Okej, regeringen kommer inte överrens på grund av kristdemokraterna, och släpper därför frågan vidare för att kunna få ihop någon sorts resultat. Bättre än ingenting, men vad handlar det om egentligen?

Jo; Svenska Kyrkans maktrelation till staten.

Länge var Svenska Kyrkan statskyrka och en reell maktfaktor i den politiska världen. I dag får kyrkan fortfarande hjälp av skatteverket för insamling av medel, men är formellt politiskt frikopplad från staten. Det innebär inte att politiker slutat vilja ha inflytande över landets största kyrka, även om Sverige som helhet är sekulariserat och många av de som faktiskt utövar någon form av religion gör det inom andra samfund än Svenska Kyrkan.

En könsneutral äktenskapsbalk är ett medel för att bruka makt mot framför allt Svenska Kyrkan. Oavsett om det blir ett krav, eller om det blir frivilligt kommer diskussionen huruvida en präst inom kyrkan vill eller måste viga homosexuella par vara både stor och känslig. Svenska Kyrkan vill inte förlora sin vigselrätt (många icketroende som är medlemmar är det fortfarande för att få en "gratis" lokal att gifta sig i), och kommer troligen landa i att präster inom kyrkan måste viga även homosexuella par.

För en person som är medlem i Svenska Kyrkan och tycker att prästerna där skall viga homosexuella par är det en fördel om det beslutet tas i riksdagen. Hela den obekväma diskussionen förs i så fall där, och kyrkan har inte längre något större val. Med tanke på att Svenska Kyrkan styrs av politiker från främst samma partier som sitter i riksdagen kommer ledningen troligen följa riksdagens linje för att undvika bli av med vigselrätten.

Det ställningstagandet kan vara förståeligt, men har ingenting med religionsfrihet att göra, eller lagstiftning utan påtryckningar från intresseorganisationer. Även om jag tycker att homosexuella visst borde få lov att vigas i kristna kyrkor, har jag som inte är medlem i svenska kyrkan, ingenting att göra med vilka de viger eller inte viger.

Den diskussionen borde föras inom alla kyrkor i stället.

Därför är den enda rimliga lösningen att en gång för alla lyfta ur juridiken ur kyrkan. Myndighetsutövande skall inte vara godtyckligt, och religiösa instutitioner borde få vara fria att göra sina egna beslut. Därför borde ett religiöst samfund inte få agera myndighet, och civilrättsliga avtal för samlevnad borde vara en självklarhet för våra lagstiftare.

Inte minst för att det är ett förslag som lyckades ena både kristdemokraterna, RFSU, humanisterna och flera av de stora frikyrkorna. När senast hände det i en fråga som rörde familjepolitik? I stället är det prestige hos både regeringspartier och oppositionen, samt Svenska Kyrkans maktfaktor som sätter käpparna i hjulet för en samlevnadslagstiftning som var både liberal och tjänade religionsfriheten.

Förhoppningsvis kan det komma ett tillägg till regeringspropositionen som låter riksdagsledamöterna få en chans att enas om just civilrätt i stället för kyrkojuridik. I värsta fall faljerar hela frågan i ett prestigeslag mellan regeringspartierna och oppositionen om vilka som är mest homovänliga. Det är nu det finns en chans att en gång för alla särskilja mellan religion och stat. Till alla riksdagsledamöter: Ta den chansen! Lämna sedan diskussionen om cermonier, exkludering och inkludering till varje kyrka och samfund. Det är där den hör hemma. Inte bland lagstiftare och politiker.

---

Mer på samma ämne.

---

Till sist anser jag fortfarande att FRA-lagen bör rivas upp, och att IPRED-förslaget skall kastas i papperskorgen.

Etiketter: , ,

4 Kommentarer:

Anonymous Tomas sa...

Skulle inte tro att det kommer något tillägg om att lyfta äktenskapet från kyrkan. Regeringen har ju nu slagit knut på sig självt för att undvika att trossamfundens roll ska förminskas. Jag har skrivit lite om de förvaltningsrättsliga omständigheterna. Jag är faktiskt lite imponerad av alliansens krumbukter för att verka enigt i denna fråga.

06 november, 2008 23:40  
Anonymous Olov sa...

men kd har ju som sagt lagt ett förslag som gillas av både humanisterna och rfsu (och luf, enligt hp). då är det väl rimligen inte de som är anledningen till att regeringen inte kommer överens?

07 november, 2008 16:15  
Anonymous arthur sa...

Varför skall man bekämpa guds kyrka bara för att en intolerant och självdestruktiv bögmaffia försöker skada alla utanför deras eget kotteri? Även om äktenskapet inte ursprungligen är religiöst så är det fullt rimligt att staten skall erkänna att två människor som gift sig i en reputabel kyrka, synagoga eller dylikt också är precis så gifta som de själva och alla vettiga samhälsmedlemmar inser att de är.

Däremot är det ett helt ohemult krav att tvinga en gudsman att sammanvige personer som enligt hans tro inte kan vigas. För statens fulla erkännande av könsneutrala äktenskap räcker det med att erkänna samkönade äktenskap som ingåtts där det finns en för detta villig vigselförättare, eller ingen alls som paret föredrar det. Att på samma sätt tillåta bigami eller andra familjekonstruktioner är naturligtvis också rimligt.

Skulle det bli möjligt för den militanta bögmaffian att tvinga sin vilja på kyrkans präster så kommer utan tvekan de destruktiva aktivisterna snart använda detta för att angripa och förstöra för andra.

Dessa som bara för några decennier sedan räknades som sinnesjuka behöver lära sig att tåla att det finns plats på jorden för andra än dem, annars kan de förlora vad de vunnit.

07 november, 2008 17:24  
Blogger Johanna sa...

Tomas, förhoppningsvis kommer någon, men visst chanserna är nog rätt små.

Olov, Nja, enligt resten av regeringen är det KD:s fel. Fast det snarare är de okompromissvilligas fel, eller de som gillade utredarförslagets fel. Första meningen var mest för att visa hur det uppfattas av omvärlden. typ.

Arthur, påståenden om den "militanta bögmaffian" får stå för dig, men med civilrätt hade din version också funkat. Om sen det juridiska avtalet skrivs under hos en myndighet eller på plats med en person som agerar "vigselförättare" vore sak samma, men när staten förhandsbestämmer ett fåtal politiker och religiösa personer till att vara det, och utesluter andra bådar det till konflikter, minskad religionsfrihet och diskriminering. Utan juridik i kyrkan, och kyrkorna/samfunden kan bestämma själva och ingen blir tvingad till någonting.

07 november, 2008 17:35  

Skicka en kommentar

<< Home