Creeper

tisdag, april 03, 2007

JO gör inte sitt jobb

I ett försök till att vara lite ambitiös så var det Hayek:s "Vägen till träldom" som fick agera färdlektyr på (går)dagens resa fram och tillbaka till huvudstaden. En fika i gamla stan och ett seminarium med Nigel Ashford om hur man får världen lite mera liberal gjorde att jag inte såg JO:s friande av polisen i piratebayrazzian förrän nu.

Egentligen är min enda kommentar till JO:s beslut en stor suck. Jag hade hoppats på lite bättre rättsäkerhet i det här landet, och att i alla fall de institutioner som har någon sorts funktion att granska rättsväsendet när de gör fel, också skall fungera. Istället för lite liberal ideologi och en och annan koppling just till Hayek, får det bli ett sunt-förnuft-baserat blogginlägg om JO:s utredning.

Beslutet går att läsa i sin helhet här. Några saker är faktiskt rätt anmärkningsvärda, och har inte ens med sakfrågan att göra:

- JO värderar att uppmärksamheten piratebay-razzian fick i media dels var "relativt stort" och dels "sannolikt bidrog" till de många klagomålen till JO. När jag JO-anmälde Lars Danielsson nämndes inte ens media som en anledning att utreda fallet. Det gjordes ändå.

- JO hämtar bara uppgifter från den anklagades sida. Polis och åklagare får komma till tals, men inte företrädare från piratebay eller från någon av de företag som också drabbades av tillslaget. I JO-utredningen om Danielsson får både den anklagade (Danielsson) och de som talade emot hans uppgifter (Dahlgren och Hirschfeldt) komma till tals, och JO pratade muntligen med alla.

- JO bryr sig inte om den plötsliga politiskt styrda prioriteringen av fildelningsbrott, eller det faktum att statssekreteraren Dan Eliasson i sitt brev till MPA lovar att följa polisens handlingar mot piratebay, och om de inte är tillräckliga, försöka skynda upp det. Istället så låter JO det vara, eftersom att Eliasson i samma brev berättar att man inte får utöva ministerstyre i Sverige.

- Inte ett enda ord nämns om att den opinionsbildande organisationen Piratbyråns server var en del av razzian. Trots att en av anmälarna som orsakade razzian öppet deklarerade i media att det främst var den organisationen som de agerade mot. Det är tydligen okej att tysta en opinionsorganisation bara de råkar ha sina servrar på fel ställe.

Till slut så borde JO faktiskt fundera på varför man beslagtar en bittorrenttracker överhuvudtaget. Det förekommer ju inget upphovsrättsskyddat material på dem, och fildelningsteknik i sig kan inte vara mer olagligt än Google. Har den då verkligen betydelse för polisutredningen?

Etiketter: , , ,

10 Kommentarer:

Blogger scuba sa...

Bra skrivet, hoppas att faktiskt någon som kan påverka kommer att läsa det! Åtminstone att det uppmärksammas mer i media.

03 april, 2007 09:57  
Anonymous Mind sa...

War is peace.

03 april, 2007 15:06  
Anonymous Mind sa...

Det är ju bara att konstatera att JO förmodligen också är köpta. Det finns bara en sak att göra nu. Rösta på piratpartiet nästa val. Eftersom ALLA andra partier ljög, och flertalet myndigheter verkar köpta, så är piratpartiet enda hoppet om demokrati och rättssäkerhet. Oavsett vilket politisk läggning man har så är det ju meningslöst att rösta på partier som hävdar sig ha en viss politik men som ljuger. Whats the point? Då kan man lika gärna fortsätta rösta Pirat, och det är ju inte som att det inte behövs heller.

03 april, 2007 15:29  
Blogger Joel Malmqvist sa...

"JO bryr sig inte om den plötsliga politiskt styrda prioriteringen av fildelningsbrott..."

Regeringen är i sin fulla rätt att styra polisens och åklagarnas prioriteringar. Däremot får regeringen inte avgöra enskilda fall, vilket inte heller har skett.

"Inte ett enda ord nämns om att den opinionsbildande organisationen Piratbyråns server var en del av razzian."

JO konstaterar att polisen har rätt att säkra bevismaterial vid sin husrannsakan och att det är omöjligt att avgöra vilka servrar som tillhör TPB och vilka som tillhör andra. Alltså måste alla tas med. Trist att det drabbar tredje man, men inget att göra åt. Polisen måste ju kunna ta in material som kan vara inlandat i brott.

Jämför en mördare som lägger sitt mordvapen, en kniv, bland tre fyra andra knivar och hävdar att ingen av de fyra kan skickas till SKL i Linköping för analys, då några knivar inte varit inblandade i brott.

"Till slut så borde JO faktiskt fundera på varför man beslagtar en bittorrenttracker överhuvudtaget."

Det är ju det som ska prövas nu. En åklagare gör bedömningen att det handlar om brott och tar saken till en tingsrätt för prövning. Det är ju så det fungerar i vårt rättssystem. En misstanke prövas, de åtalade blir fällda eller friade. Eventuellt går det till högrerätt för vidare prövning. Efter det vet vi mer hur torrent-tekniken ska bedömas juridiskt.

03 april, 2007 20:53  
Blogger Johanna sa...

Joel, Eliassons svar pekar helt klart åt styrning i enskilt fall. Vad som egentligen skett har inte JO visat något intresse att ta reda på då han borde hört en större krets och inte bara gått på åklagares/polisers ord.

Att du jämför beslagtagandet av piratbyråns server med en mordutredning talar för sig självt.

Att tysta landets mest kritiska upphovsrättsorganisation samtidigt som man gör en razzia mot en organisation som man påstår begår "medhjälp till upphovsrättsbrott" borde till och med du tycka vara olämpligt.

Bittorrentteknik i sig är inte olaglig. Det som finns på piratebay är indexeringsfiler som även finns på google. Har man grund att misstänka att en torrentfil i sig som pekar till ett upphovsrättsskyddat material hade det räckt med betydligt mindre material än hela serverparker och en polisstyrka alá 50 poliser. Någonstans borde det finnas rättsäkerhet också.

03 april, 2007 23:40  
Anonymous Stocken sa...

Glöm inte att de tog med sig kazkav (stavning?) centers server också, trots att man påpekade för polis & åklagare att den omfattades av grundlagsskydd pga nån form av nyhetsförmedlig. Kommer inte ihåg den exakta orsaken till varför den var grundlagsskyddad just nu...

04 april, 2007 00:35  
Anonymous Stocken sa...

Uppdatering:

Det gällde kavkazcenter.

Mer info för den nyfikne finns i Oscar Swartz blogpost i ämnet: http://swartz.typepad.com/texplorer/2006/06/bloggscoop_rosw.html

04 april, 2007 00:45  
Blogger Joel Malmqvist sa...

Johanna,

Här är det regeringsbeslut som ger polis och åklagare i uppdrag att prioritera upphovsrättsbrott. Du får gärna tycka att det är fel beslut och fel prioritering, men regeringen är i sin fulla rätt attt styra på detta sätt. Bakgrunden till regeringsbeslutet kan vara klagomål från amerikanska myndigheter och industriintressen, men det är inte heller ett juridiskt problem. Sen är det en enskild åklagare som beslutar att gå vidare med husrannsakan och beslag.

När polisen får i uppdrag att säkra utrustning som misstänkts användas vid brott måste man ju ta allt. I fallet serverhotell måsta man ju ta in alla servrar för att undersöka innehållet. Under tillslaget kan inte polisen utreda vilka servrar de ska ta. Minst av allt kan de ju lita på de misstänkta brottslingarnas uppgifter. Det är ju väldigt enkelt att säga att "den här servern tillhör inte oss" för att ungå att de egna servrarna plockas med. Polisen kan ju inte under själva razzian utreda om det finns TPB-material på en server eller bara material från en fristående organisation. Alltså måste allt med.

Min liknelse om knivarana handlade om just detta. Det går inte att utreda brott och säkra bevismaterial om man inte få göra beslag och undersöka utrustningen. Tredje man drabbas dessvärre ofta när beslag sker, men det finns inte mycket att göra åt detta. I det här fallet klagade ju dessutom ett antal erverägare till tingsrätten, men fick nej. Frågan prövades alltså noga, och polisens behov av att kunna utreda ett eventuellt brott ansågs viktigare än serverägarnas intresse av att få utnyttja sin utrustning.

Varken du eller jag vet något om huruvida bittorrent-tekniken anses olaglig i Sverige av det enkla skälet att saken inte prövats. I mina ögon är det väldigt uppennbart att TPB åtminstånde är skyldiga till medhjälp.

04 april, 2007 16:12  
Anonymous toxi sa...

Bittorrent tekniken kan inte vara olaglig i sverige, om så är fallet skulle det få helt bizzara konsekvenser. Bittorrent tekniken eller även kallad trackern har ingen som helst vetskap vad som överförs lika lite som switchar och routrar vet vad för data som färdas genom nätet.

Det som möjligen kan vara olagligt är publiceringen av torrent filer som uppenbarar sig som en websida/sökmotor eller den såkallade indexeringen av torrent filer. Det är absolut inte uppenbart att TPB begår medhjälp, man kan knappast påstå att kaxighet och attityd är en brottslig handling.

Lustigt nog tog det väldigt långtid för media maffian att komma på att youtube faktiskt begår upphovsbrott då man kan lägga upp video filer direkt på deras servrar.

04 april, 2007 21:53  
Anonymous Anonym sa...

Polisanmäl JO och åklagaren för tjänstefel. Det skulle placera saken i en helt annan position.

08 april, 2007 00:54  

Skicka en kommentar

<< Home