Creeper

torsdag, mars 22, 2007

Låt kyrkan pyssla med religion istället för att agera myndighet!

Sådär. Nu har utredningen om en könsneutral äktenskapsbalk presenteras, och många är det som jublar över att homosexuella äntligen kan få gifta sig i kyrkan. Liksom dyslesbisk är jag dock kritisk till att ändra i trossamfundens rätt att viga överhuvudtaget, och tycker att myndighetsutövande inte skall blandas ihop med religion.

Jag tycker att kyrkor har rätt att diskriminera hur mycket de vill. Varje präst ska ha rätt att neka vigsel av par, oavsett om grunden är sexualitet eller om de helt enkelt inte tycker att paret i fråga tar en vigsel tillräckligt på allvar av trosskäl, utan att det bara är ett spel för galleriet. Hur många av alla de par som vigs i kyrkan är egentligen ute efter Guds välsignelse? Jag tror tyvärr att alldeles för många ser det mer som en sjysst gratis lokal som passar fint ihop med den vita klänningen.

Hur mycket jag än tycker att kyrkan ska välkomna alla människor, så har jag ändå respekt över att det är en kyrka, och vilka ceremonier de utför har staten ingenting att göra med (så länge de inte börjar offra småbarn, men det är en helt annan diskussion).

Istället så borde myndighetsutövning faktiskt tillfalla staten. Det juridiska avtal en vigsel innebär ska staten ha hand om och stifta, och sedan ska människor få genomföra precis vilka ceremonier de vill. Att en myndighetsutövande person skall få neka att utföra en vigselakt till en viss grupp människor är inte okej, medan andra myndighetsutövande personer blir tvingade. Den juridiska vigseln borde inte innebära mer än att två personer skriver på ett papper, och ett skriftligt avtal borde också vara säkrare än ett muntligt "ja" iklädd vit gigantisk klänning/frack.

Så avskaffa kyrkornas vigselrätt. Låt staten ha hand om juridiken, och sen kan varje trossamfund själva få bestämma vilka ceremonier man vill ha, och vilka människor de ska omfatta. Då kanske de kyrkliga äktenskapen kan få handla om det de var tänkta till från början (Guds välsignelse), och så slipper vi statligt sanktionerad diskriminering.

Etiketter: , ,

17 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

HÅLLER MED DIG.....Äktenskapet är av Gud instiftat ...
Staten behöver inte lagsstifta om det utan kan lagstifta om juridiken

22 mars, 2007 14:37  
Blogger Fred sa...

Eeexakt!

22 mars, 2007 15:17  
Blogger jimpan sa...

"Så avskaffa kyrkornas vigselrätt."
Helt rätt! Sedan gläds jag ändå åt att svenska kyrkan beslutat låta homosexuella par gifta sig.

22 mars, 2007 15:44  
Blogger Blissing sa...

Håller med dig, bortsett ifrån en sak. Nämligen att "kyrkor har rätt att diskriminera hur mycket de vill". Skulle det t.ex. vara rätt ifall en kyrka vägrade viga ett par där brudgummen var färgad eller kanske vägra döpa ett barn som är förståndshandikappad.

Nej. Vill ett samfund verka i samhället och kunna få ta ut skatt av sina medlemmar så skall de inte få diskriminera någon, oavsett ras, religion, hudfärg, handikapp eller kön.

22 mars, 2007 16:00  
Blogger Johanna sa...

Blissing, jag tycker inte att kyrkor har rätt att diskriminera hur som helst, men det är en diskussion som ska föras inom kyrkan, och har inte med staten att göra.

Det finns massvis med regler som bygger på religion redan idag som har med kyrkans interna arbete att göra. Pingstkyrkan har stränga regler kring vilka som får bli pastorer eller inte (du får inte vara skild eller haft sex före äktenskapet som exempel), inom katolska kyrkan får du inte bli präst om du är kvinna, etc.

Jag tycker ändå att denna typen av regler är någonting staten inte ska lägga sig i (sen tycker jag att de flesta är idiotiska, men eftersom jag tex. inte är medlem i katolska kyrkan kan jag inte heller säga någonting om att jag inte får bli präst där), och därför tycker jag inte heller att kyrkan ska få agera myndighet.

Vad beträffar skatten så tycker jag nog att kyrkorna skulle kunna ta ut sin medlemsavgift på något annat sätt än via skattesedeln, men idag är det i alla fall hyfsat enkelt att gå ur om man vill det.

22 mars, 2007 16:16  
Anonymous Mind sa...

Helst av allt skulle man avskaffa alla sekter såsom kristendomen, islam osv och skicka dem som tror på det på avprogrammering, åtminstone så länge som de försöker propsa på andra det.

23 mars, 2007 02:05  
Blogger Peder sa...

Håller med mind, alla som vill tvinga sin tro på andra skall skickas på avprogrammering, håll tron för er själva ni som tror på den!

Sedan håller jag helt med dig Johanna om att staten inte skall in och tvinga kyrkan till dittan eller dattan men samtidigt så gäller naturligtvis det omvända, låt trosamfunden få samma status som en idrottsföreningen i statens ögon.

23 mars, 2007 07:51  
Blogger Jimmy sa...

Civilrättslig registrering är det enda rimliga (alltså skild myndighetsutövning och ceremoni). Att vara gift i statens mening borde inte kräva mer än att båda personerna infinner sig med legitimation vid lämplig myndighet. Sen kan man gärna få ha sin ceremoni på månen eller whereever. Diskrimineringen inom kyrkan får man bekämpa med diskrimineringslagstiftning.

Många kloka tankar som kommer fram här.

23 mars, 2007 08:02  
Blogger Blissing sa...

Sören Andersson på RSFL sammanfattar på att bra sätt ungefär samma sak som jag ville ha sagt i mitt ovanstående inlägg.

Vill ett samfund ha vigselrätt så får de INTE ha rätt att diskriminera. Men som många andra här har skrivit så vore det bäst om man separerade ritualen ifrån samhällets registrering av äktenskapet.

23 mars, 2007 10:22  
Blogger RFrid sa...

Självklart ska religiösa ritualer skiljas helt från civila funktioner, och det är upp till varje enskild sekt/kyrka/förening att inför restriktioner för sina övningar. Passar det inte så är det bara att bryta sig ut och formulera egna regler. (eller ändra det egna samfundets genom dess interna form av medlemspåverkan)

Det som jag tycker borde införas i den nya äktenskapslagstiftningen är även ett stöd för alla former av polyamorösa förhållanden. Varför begränsa sig till par i den civilrättsliga delen?

23 mars, 2007 10:47  
Blogger Ludvig Hoffman sa...

mind och peder:
Då kan ni skicka "humanisterna", socialdemokraterna, moderaterna och många andra på avprogramering med för den delen.

Johanna:
Mycket bra skrivet.

24 mars, 2007 01:41  
Blogger Vidde sa...

Ludvig: Jag skickar dem gärna på avprogrammering när deras svar på frågan "varför tillhör du ditten eller datten?" är lika svävande och verklighetsfrånvänd som vissa kristna. "För att min släkt alltid har varit det" eller dyligt är liksom inte en bra förklaring till partitillhörighet eller livsfilosofi. Det kommer inte innifrån.

25 mars, 2007 03:00  
Anonymous Mind sa...

Ludvig, så fort de av dig nämda grupperingarna har nog gravt felaktig verklighetsuppfattning ska jag rekommendera dem med för avprogrammering men just nu skiljer sig deras ideologier mest åt i vad man sätter värde på samt vad man tror att de värderingarna kommer att leda till i framtiden.. nog för att det är svårt att förutse framtiden. Men just nu så tycker jag inte det går att jämföra dem med en religion. Vissa grenar av kommunismen eller fascismen däremot börjar påminna mer om religion och det kanske också säger lite om min syn på religionen och vad som är fel med den.

Folk dör säkert i onödan baserat på vilken ideologi som de styrande har, men då försöker man åtminstone göra något saker bättre och det eftersträvas åtminstone att det är baserat på verkligheten, men när folk dör i onödan på grund av religion så har man inte ens försökt göra så bra man kan, det enda man har gjort är att ha överseende med myter och sagor för vuxna barn för att inte såra någons känslor. Och det dör folk för.

Den enda anledningen att de största religionerna inte klassas som sekter är för att de är så stora och har funnits så länge. Hjärntvätt, död och förintelse på stor skala. Jag begriper inte hur man kan förespråka sånt om man inte själv redan är hjärntvättad av det.

25 mars, 2007 06:09  
Blogger Mikael Åhman sa...

Till att börja med: Ni som vill frånta Sv.K. möjligheten att företräda det allmänna vid äktenskapets ingående - Inser ni att ni de facto gynnar homofoberna inom Sv.K? De vill nämligen också avskaffa den möjligheten. För att göra det enklare att utöva inomkyrklig diskriminering.

Som inomkyrklig aktivist finner jag det högst beklagligt att liberala humanetiker går i ohelig allians med homofoberna. Men den ateistiska kampen kanske är viktigare än arbetet mot homofobi?

För resten; eftersom den här bloggen ändå förefaller attrahera borgerliga liberaler: Varför skulle man inte kunna "privatisera" myndighetsutövningen i samband med äktenskap? Ni vill ju i alla andra sammanhang privatisera så mycket som möjligt. Eller är det den militanta ateismen igen, som slår ut varje form av religiös och/eller politisk konsekvens?

Undrar Mikael Åhman som själv är kristen socialdemokrat.

06 april, 2007 18:02  
Blogger Johanna sa...

Mikael Åhman, du har en poäng i att fråntar man kyrkorna vigselrätten, så blir det också lättare för dem att diskriminera i kyrkan. Ett fel berättigar dock inte ett annat, och jag tror faktiskt att det finns en rätt stor poäng i att det är kyrkans medlemmar som får avgöra saken, istället för sveriges befolkning (som till största delen består av en massa icke-kristna).

Som troende kristen själv så är jag medveten att det är en tuff kamp att ta inom kyrkan, men det öppnar faktiskt upp för möjligheten att de präster/pastorer som vill agera vigselförättare åt samkönade par att faktiskt vara det. Utan att staten skall lägga sig i det heller.

Och vad beträffar myndighetsutövningen så borde ett äktenskap handla om att skriva under ett juridiskt avtal som sedan skickas in till berörd myndighet. Det är knappast någonting man kan privatisera särskilt enkelt i det byråkratiska sverige vi har idag.

07 april, 2007 01:04  
Anonymous AA sa...

Du går enligt mitt vis att se det både för långt och inte tillräkligt långt. Visst kan man renodla ett civilt äktenskap men varför stanna där. Snarare skall staten se det som ett gemensamt hushåll och bortse från vilken natur gemenskapen har. Det kan vara en mamma-pappa-barn-familj, ett homosexuellt par eller två gamla änkor.

När ett betrott religiöst samfund har sammanvigt Honom med Henne finns det ingen anledning att betvivla detta. Det kan ses som helt meningslös administration att kräva ytterligare rutiner hos civilförvaltningens myndigheter.

08 april, 2007 02:05  
Blogger Mikael Åhman sa...

Johanna, jag instämmer till fullo i att medlemmarna i Sv.K. själva ska avgöra om samkönad vigsel skall förekomma i kyrkan. Och i den innomkyrkliga kampen är du & jag - som ickehomofoba troende kristna - rimligen helt eniga.

Men det är ju svenska folket som utifrån ett medborgarperspektiv avgör om religiösa samfund bör ha möjligheten att få företräda det allmänna i samband med äktenskap. Och då är visserligen principen om åtskillnad kyrka/stat ett argument MOT, men rincipen om att stödja de som bekämpar homofobi ett starkt argument FÖR. Ur ett medborgarperspektiv borde rimligen det sistnämnda argumentet väga tyngre. Vi lever trots allt inte i Vatikanstaten eller Iran, utan i ett hyffsat sekulärt samhälle (vilket är bra.)Däremot lever vi i ett homofobiskt samhälle.

Med privatisering menar jag så här: Religiösa organisationers möjlighet att företräda det allmänna vid äktenskap är en form av privatiserad myndighetsutövning. Vilket jag gillar såsom medborgare: Kan privaträttsliga objekt sköta myndighetsutövning utan att det blir risk för godtycke eller särbehandling så är väll det bra? Synnerligen liberalt i vart fall. Att mina s-kamrater ogillar privatiserad myndighetsutövning kan jag i.o.f.s förstå - men för mig verkar det bakvänt när liberaler vill förstatliga en väl fungerande privat verksamhet.

En möjlighet att företräda det allmänna vid äktenskap skall givetvis vara vilkorad av att organisationen ifråga fullt ut accepterar gällande äktenskapslagstiftning. Homofoba prästers eventuell obstruktion blir då en inomkyrkligt arbetsrättslig fråga om arbetsvägran.

Så länge staten ensamt avgör vad som räknas som äktenskap så inser jag inte varför det skulle vara ens ett principiellt problem att låta religiösa organisationer föreräda det allmänna?

08 april, 2007 12:30  

Skicka en kommentar

<< Home