Creeper

fredag, december 12, 2008

Dags för datalagring

Beatrice Ask om datalagringsdirektivet...

i SvD, 8/10-2005:
"Som förslaget ser ut i dag kan inte vi stödja det. Regeringen kan inte visa vad det kostar och det är dessutom väldigt integritetskränkande."
i CS, 13/4-2005:
"Förslaget är dåligt. Jag är inte mycket till att tvinga operatörerna att lagra all information. Dels kostar det för mycket, dels ger det för litet tillbaka."
i Sydsvenskan, 21/2-2006:
"Nu ska man tillsätta en utredning i justitiedepartementet för att utreda hur det ska genomföras i Sverige. Om man driver ett sådant här förslag så hårt så lever man ju i föreställningen att det är tillräckligt klart för att genomföras i Sverige"
och
"Vi har ställt många frågor under resans gång utan att få några svar, alltifrån kostnaderna till hur avgränsningarna ska göras."
i GP, 27/7-2005:
"Förslaget förändras ju hela tiden, men hittills är jag väldigt tveksam, för att inte säga helt emot."
och
"Vi moderater tycker att man måste vara väldigt varsam med den personliga integriteten. Det finns bra argument för vartenda intrång men sammantaget kan det bli för mycket. När vi gör intrång ska det vara effektivt och nödvändigt. I det här fallet ser jag en risk att de vi vill åt bara låter sin trafik gå på andra vägar."
och
"Mitt intryck är att flera partier tycker att det är väldigt bra med brottsbekämpning, så att de bara följer med."

i CS, 23/9-2005:
"I det pressmeddelande jag har står att operatörerna ska lagra alla trafikdata i ett och ett halvt år. Jag har inte fått reda på vad kostnaden blir. För en och en halv vecka sedan fanns det inget underlag."
och
"Oss emellan vet han [Thomas Bodström, min anm.] ingenting om datorer. Han har sagt till mig att polisens kostnader är tolv miljoner kronor för lagring. Men det har ju ingenting att göra med de framtida kostnaderna."
och
"Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat."
och
"Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna."
Alla uttalanden ovan kommer från tiden innan Beatrice Ask blev justitieminister. Nu har datalagringslagen börjat diskuteras hos regeringspartierna inför implementeringen av lagen, och det är moderaterna som vill ha längre datalagring än EU:s miniminivåer. Bodström jublar (vad säger Sahlin om datalagring?), Advokatsamfundet är kritiska, och själv tycker jag det är en fråga Sverige borde ta strid för i EU. Om det är något direktiv vi skall vägra införa är det datalagringsdirektivet.

Etiketter: , ,

15 Kommentarer:

Blogger jenku sa...

Det kan nog bli svårt för Sverige att gå emot ett förslag i EU som man själv har tvingat fram och lagt på de andra medlemsländerna (Bodström).
Prestigeförlusten skulle ju vara gigantisk oavsett om man bytt regering emellan...

12 december, 2008 10:18  
Anonymous Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) sa...

Johanna, kan du hitta artikeln Charlotte Cederschiöld skrev tillsammans med Jonas Sjöstedt hösten 2005? Hittar den inte i SvD. Det var ett utnikt samarbete över bloggränserna.

Alla historiker borde titta närmare på proceduren: Hur gick det egentligen till?. Sen borde alla journalister intervjua alla MEPar som var med (tex Segelström och Anna Hedh). Sen borde alla nätnördar gräva fram alla videos på talen i EP. Här är ett fantastiskt inlägg av Sarah Ludford (ALDE).

Legitimiteten för det här direktivet är noll.

Här är f.ö. resultatet av processen:EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG.

12 december, 2008 10:28  
Anonymous arthur sa...

Det var samma sak med FRA-lagen. Den minoritetsbordlades vilket med vår regeringsform är det starkast tänkbara löftet om att inte införa den om de bir valda och det blev de. De svek. Ask verkar vara en såphal Halvan till statsministerns Helan. Vi kan naturligtvis lita på att hennes värdering före valet inte har någon som helst betydelse för hur hon kommer att handla nu. Hennes omsorg om integriteten då var bara charader och statsministern är ju en man som gjort principlöshet till kärnan i sin natur.

12 december, 2008 10:40  
Blogger gustav sa...

Bra sammanställning! Det är sådant här som nätet är finfint till. Svekfulla och ohederliga politiker - vilket torde inkludera ungefär varenda en på riksdagsnivån - kan inte komma undan eventuella tidigare yttranden på grund av källproblem. Sökmotorcache - flipflopping: 1-0 :)

12 december, 2008 11:17  
Anonymous Rikard sa...

Erik Josefsson:

De har plockat bort just den artikeln ur arkivet. Undrar på vems begäran?

Här finns den refererad:

Aftonbladet

Sydsvenskan

Newsdesk

SvD

Snarare än datalagring, så verkar vi (pga censur?) mer behöva artikellagring...

12 december, 2008 12:11  
Anonymous Eric sa...

Fint inlägg!

ASK BYTER SIDA

12 december, 2008 12:18  
Anonymous putte sa...

Charlotte Cederschiöld är en hjälte i detta sammanhang. Titta på hennes gamla uttalanden. Finns det någon som har sparat eposten med hennes nyhetsbrev som hon skickat ut i ett antal år?

Ps. Gamla artiklar finns i betaldatabaser som Affärsdata, Presstext och Mediearkivet. (och ibland i archive.org)

12 december, 2008 14:07  
Anonymous Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) sa...

Rikard, jag ringde SvD. Dom hänvisar till Kungliga Biblioteket...

12 december, 2008 14:22  
Anonymous Anonym sa...

Johanna, det finns fler finfina uttalanden i EU-nämndens sammanträde från 7 okt 2005:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3751&doktyp=eunprot&rm=2005/06&bet=4&dok_id=GT0A4

12 december, 2008 14:53  
Blogger Johanna sa...

Erik Josefsson, artikeln verkar ha legat i pdf-form. Den finns i alla fall att läsa i fulltext på Charlottes egen websida. [Länk] Letade i presstext och mediearkivet men hittade inget.

Charlotte har dock en annan brännpunktartikel från 2005 som ligger kvar på SvD:s webb.

12 december, 2008 15:30  
Anonymous Anonym sa...

Det är ett smygfascistiskt samhälle som håller på att byggas upp för att få alla att hålla käften när ekonomin slår i backen. Men det finns ett sätt att stoppa makteliten (glöm politikerna, de är bara “talking heads) - för nu måste vi hitta verkningsfulla sätt att rädda demokratin på.
Kolla min blogg:
http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/1049161

12 december, 2008 18:08  
Anonymous Rikard sa...

@anonym 18.08:

"Smygfascistiskt"?

Vad är det som smygs med menar du? Regeringspartierna är helt öppna med att vilja sluta samhället i allmänhet och internet i synnerhet.

12 december, 2008 23:09  
Anonymous onan sa...

I "smyg", kanske för att det sker i små steg, men visst är det helt öppet vad som sker.
Nästan så att jag saknar Palme som ändå gjorde Sverige unikt. Han, genom att (ofta) skita i andra länders agendor och förespråkade liten frihet för alla, i Sydafrika, i flera asiatiska, latinamerikanska länder, men också Cuba.
Jag saknar någon "intellektuell", snubba/e som kan göra Sverige till ett hyfsat fritt och öppet samhälle, framöver.
Reinfeldt, är inte!!
Det är jag säker på.

13 december, 2008 03:19  
Anonymous Telepatria sa...

SVD:s webb? SVD har ingen webb, de äger inte ett helt eget internet. De har en webbplats. Att kalla en webbplats för en webb är lika dumt som att kalla en varmkorv en varm eller en skruvmejselr för en skruv.

Terminologi är viktigt, särskilt sån terminologi som är närmast global. Jag har redan hört svenskar säga "You can heck it on our web" och orsaka oerhörd förvirring.

14 december, 2008 06:07  
Anonymous rodrigo.castillo@live.se sa...

" Telepatria sa...

SVD:s webb? SVD har ingen webb, de äger inte ett helt eget internet. De har en webbplats. Att kalla en webbplats för en webb är lika dumt som att kalla en varmkorv en varm eller en skruvmejselr för en skruv.

Terminologi är viktigt, särskilt sån terminologi som är närmast global. Jag har redan hört svenskar säga "You can heck it on our web" och orsaka oerhörd förvirring."

Relevant för artikeln?

07 januari, 2009 21:43  

Skicka en kommentar

<< Home