Creeper

torsdag, maj 17, 2007

En bra och en dålig

- Vill Dansk Folkeparti förbjuda mig att ha en sjal i håret också, eller är det okej så länge jag inte är muslim? Var går gränsen? Breda nästan helt täckande hårband? Mössor?

- Sabuni och Sahlin är överens om ett avskaffande av partnerskapslagen och vill båda införa en könsneutral äktenskapsbalk. Det är en bra början, men borde kompletteras med införande av civiläktenskap och avskaffande av kyrkornas vigselrätt. Den juridiska delen av äktenskapet borde vara ett avtal man skriver under vid berörd myndighet, ingenting annat. Sen kan människor välja göra vad de vill själva.

Etiketter:

18 Kommentarer:

Anonymous Nyfiken sa...

Håller med dig, en är bra och en är dålig. Man undrar hur somliga tänker.

17 maj, 2007 19:12  
Anonymous Anonym sa...

"Vill Dansk Folkeparti förbjuda mig att ha en sjal i håret också, eller är det okej så länge jag inte är muslim? Var går gränsen? Breda nästan helt täckande hårband? Mössor?"

Det är värderingen bakom som är problemet. Syftet med slöjan är att man inom islam anser att kvinnan bär skulden för våldtäkter. Och dessa värderingar vill du väl motverka?

17 maj, 2007 19:32  
Anonymous Anonym sa...

Får några dagar sen kunde man läsa att Bolibompas program ledare följer ett mönster. Killar måsta vara kvinnliga och tjejer måsta vara manliga. Det är ju svenska statens ideologi att avveckla köns skillnader. Men det är en ideologi som kommer inte att funka. Varför ha vi delad toiletter? Varför finns det delad idrott? Skulle inte alla dessa blandas? Så klart även feminster skulle vill att skillnader finns kvar. Varför kan äktenskap inte diskriminera? Är det inte bara sundförnuft?

17 maj, 2007 23:28  
Anonymous Anonym sa...

Håller med om att förbud av slöja är dåligt. Man ska vara försiktig med förbud överhuvudtaget. Muslimska kvinnor i Sverige får dock finna sig i att visa ansiktet när det behövs för identifikation, och utan en massa krusiduller.

När det gäller äktenskapslagen så förstår jag inte varför det är så viktigt att homosexuellas samliv ska kallas äktenskap? Det leder bara till förvirring. Lagstiftningen kan gärna vara identisk, men i SAOL vill jag att "gifta" ska betyda man och kvinna. Man får hitta på ett annat ord för homosexuella relationer. Gärna ett för lesbiska och ett för bögar för tydlighetens skull. Försöker man "ludda till" begreppen kommer snart folket att hitta på egna termer i alla fall. Hur ska man beskriva att en man är gift med en man, inte en kvinna, om det kallas precis samma sak?

18 maj, 2007 01:46  
Anonymous Robban sa...

Idag kan man gita sej i kyrkan, man kan dessutom gifta sej i statshuset, det valen finns idag. Du vill avskaffa mojligheten att gifter sej i kyrkan, om det blir sa da kan folk inte valja som de sjalva vill, du tar ju valet ifran oss isafall. Vill du ha valfrihet eller inte? Om alla kan gifta sej hur som helst da ska ju 4 kvinnor kunna gifta sej med 2 man, eller 4 man med 1 kvinna, det blir typ harem infort i sverige. Jag tycker vi ska behalla traditionerna dar en man kan gifta sej med en kvinna, ovriga bo-former kan anvandas utan giftmal, det finns ingen anledning att andra pa det. Om muslimsk kladstil sa tycker jag gransen gar vid burka och ansikts forkladnad. Man maste ju kunna identifiera folk, det ingar i vasterlandsk kultur, hur ska man annars kunna kanna igen bekanta??? I var kultur halsar man pa folk, yes?

18 maj, 2007 04:00  
Blogger Johanna sa...

Anonym 1, Det stämmer inte alls. Slöja är någonting man som muslimsk kvinna kan välja att bära, och det är ytterst en sak mellan henne och Gud. Att i en demokratiskt stat ta bort det valet, tycker jag är oacceptabelt.

Vad beträffar äktenskap, så finns det ingenting som hindrar att man genomför en vigselcermoni i kyrkan, och att det juridiska avtalet skrivs under på det lokala skattekontoret eller annan myndighet. Jag vill skilja bort juridiken, och om man sen vill ha ett jättebröllop i en kyrka efteråt, låta den lokala politikern säga ett par ord i statshuset (det är oftast lokala politiker som blir borgerliga vigselförättare), eller hitta på något annat, så är det upp till var och en.

18 maj, 2007 07:34  
Blogger Mikael Åhman sa...

Om vikten av en könsneutral äktenskapsbalk är vi överens. Om vikten av rätten/möjligheten att kunna ingå äktenskap utan att blanda in kyrkan eller religionen är vi också överens.

Men i likhet med Robban frågar jag mig varför det skulle ligga något egenvärde i att förbjuda religiösa samfund från att företräda samhället vid äktenskapets ingående? I synnerhet som liberaler i andra fall brukar betona vikten av att stärka det civila samhället...

Att, som nu är fallet, tillåta religiösa samfund att företräda det allmänna vid äktenskapets ingående - det måste rimligen kunna jämföras med en slags "privatisering" av myndighetsutövning. Vad är problemet med det; givet förekomsten av ett slags "licensförfarande" där endast religiösa samfund som fullt ut accepterar äktenskapslagstiftningen tillerkänns rätten att företräda det allmänna.

För mig är det obegripligt varför liberaler vill socialisera de äktenskapliga ritualerna/cermonierna? Att diverse betongsocialister med ateistiska drivkrafter vljer att aktivt bekämpa kyrkornas möjlighet att företräda det allmänna är åtminstonde begripligt rent intellektuelt, om än i lika hög grad ett omyndigförklarande av medborgarna...

18 maj, 2007 12:01  
Blogger Knute sa...

Om det bara hade varit så enkelt att slöjan bara var ett klädesplagg, men den medför också politiska förpliktelser. Om en minister bar slöja skulle hon signalera att hon ville avskaffa demokratin och införa sharialagar. Myndighetspersoner med slöja signalerar att de inte godtar den svenska jämställdheten mellan män och kvinnor. Flickorna kan inbilla sig att de bär slöja av egen vilja men det är imamerna som definierar vad slöjan står för.

Jag kan tänka mig ett förbud för myndighetspersoner att vara beslöjade. Det är inte lätt att vara kvinnlig lärare för muslimska pojkar men att hänga på sig en sjal är att ge efter för islams krav- och hotmentalitet.

18 maj, 2007 12:05  
Anonymous Mattias Lönnqvist sa...

I Frankrike har kyrkan ingen vigselrätt, vilket innebär att många gifter sig borgeligt först, ofta i en enkel ceremoni med få gäster där man tar den juridiska aspekten av giftermål.

Därefter har man ett större giftermål i kyrkan, för att inför Gud och inbjudna gäster visa sin kärlek och sin ambition att leva tillsammans.

Detta fungerar alldeles utmärkt, och skulle fungera lika bra i Sverige.

Dessutom skulle man då få fördelen att varje trossamfund själva kan få välja sina regler. Om en kyrka enbart vill viga man+kvinna, fine, det är upp till dem. Om en annan kyrka enbart vill viga kvinna+kvinna så är det upp till dem.

Detta försvårar inte för de som vill gifta sig, och det lyfter den politiska diskussionen från den religiösa. Det finns ingen motsägelse mellan att tycka att det är rätt att homosexuella par kan gifta och samtidigt vara emot att de gör det i den kyrka man är medlem i.

Genom att lyfta bort vigselrätten från kyrkan så kan kyrkan ägna sig åt religion och politikerna kan ägna sig åt politik.

18 maj, 2007 12:07  
Blogger Knute sa...

På tal om äktenskap. Ingen tänker på vad polygami innebär för muslimska kvinnor, nej det intressanta är att bögar och lesbiska ska få leva i trekants- eller femkantsäktenskap. Muslimska män som importerar kusiner från Mellanöstern, kvinnojourer som är överfulla med misshandlade muslimska kvinnor, nej minsta antydan till kritik av islam och invandring är tabu.

18 maj, 2007 12:09  
Anonymous Anonym sa...

"Anonym 1, Det stämmer inte alls. Slöja är någonting man som muslimsk kvinna kan välja att bära, och det är ytterst en sak mellan henne och Gud. Att i en demokratiskt stat ta bort det valet, tycker jag är oacceptabelt."

Detta är en värdering som finns inom islam, att kvinnan har ett ansvar att förhindra att våldtäkter begås. Detta synsätt leder till att kvinnor utan slöja löper större risk att bli våldtagna. Detta leder också till att kvinnor i muslimtäta områden i praktiken blir tvingade att bära slöja om de inte vill bli ofredade. För en kvinna som inte döljer sig saknar heder. Det är därför man i muslimska länder ofta straffar kvinnan lika hårt som mannen, eftersom hon är skyldig till att ha eggat mannen

18 maj, 2007 12:23  
Blogger Mikael Åhman sa...

Mattias Lönnqvist:

"Dessutom skulle man då få fördelen att varje trossamfund själva kan få välja sina regler."

På vilket sätt innebär en bevarad möjlighet att företräda det allmänna för de kyrkor som så önskar att ett religiöst samfund förlorar sin möjlighet att själv välja sina regler?

Kyrkomötet (i fallet Sv.K) fastställer vilka regler de vill ha. När dessa regler fastställts kan, om så önskas, Sv.K (eller vilket religiöst samfund som helst) ansöka om rätten att företräda det allmänna om så önskas. Vilket naturligtvis enbart bör beviljas om samfundet ifråga accepterar äktenskapsbalken. Det finns inget som helst tvång eller ofrihet i detta!

"Det finns ingen motsägelse mellan att tycka att det är rätt att homosexuella par kan gifta och samtidigt vara emot att de gör det i den kyrka man är medlem i."

Nej, givetvis inte. Å andra sidan finns det ingen motsättning mellan att vara exempelvis troende kristen och anse att det är viktigt att homosexuella likabehandlas med heterosexuella i just den kyrka man är medlem i. Detta eftersom en del kristna - däribland jag - är för samkönade äktenskap i kyrkan just eftersom det är vad Bibeln rimligen får anses förespråka...

18 maj, 2007 12:40  
Anonymous Mattias Lönnqvist sa...

Mikael: Eftersom det alltid finns en risk (eller möjlighet, eller vad man nu vill beskriva det som) att samfunden anpassar sig till staten, i strävan att behålla en vigselrätt.

Jag är själv agnostiker, och går ytterst sällan i kyrkan. Däremot är jag fortfarande medlem (huvudsakligen för att jag anser att svenska kyrkan gör en utmärkt insats i att bevara kulturvärden) och det spelar ur den synvinkeln ingen roll vilka grupper kyrkan viger.

Däremot anser jag att det är bättre att kyrkan väljer att viga homosexuella för att de fört en religiös diskussion och kommit fram till att det är i linje med samfundets värderingar, än för att de gjort en anpassning till en samhällsmoral som de inte till 100% delar.

Dessutom vill jag inte att religiösa samfund ska ha samhälliga funktioner; de ska inte kunna skapa juridiska enheter eller splittra dem.

Visst, man kan prata tills man blir blå om kärlek och familjens roll, men till syvende og sidst är äktenskapet en juridisk konstruktion, med syftet att sammanfoga två individer till en enhet; kort sagt vad som i företagsvärlden skulle beskrivas som en fusion.

Jag ser inte riktigt vad kyrkan fyller för funktion i det sammanhanget.

18 maj, 2007 13:08  
Blogger Mikael Åhman sa...

Mattias Lönnqvist:

Det är väl möjligt att kyrkan i någon mån väljer att anpassa sig till samhällsnormer. Och visst - det kan tänkas att möjligheten att få företräda det allmänna vid äktenskapets ingående i så fall utgör ett skäl för det ena eller andra belutet. Än sedan?

Vi talar inte om tvång, inskränkningar i religionsfriheten eller några andra otillbörliga ingrepp i de religiösa samfundens suveränitet; vi talar om att låta de religiösa samfunden själva avgöra om de vill få företräda det ällmänna...

Och det pågår en teologisk diskusion inom Sv.K. (där jag själv är aktiv) om just synen på homosexualitet. De enda inomkyrkliga debattörer som gapar om "samhällsanpassning" är de mest extrema homofoberna som lider av en närmast patologisk oförmåga att inse att även vi HBT-vänliga kristna faktiskt är just kristna som debatterar utifrån kristen tro och Bibeltolkning. Gå inte på de inomkyrkliga homofobernas vrångföreställningar!

Slutligen: Vi är helt överens om att äktenskapet, ur samhällspolitisk synvinkel, är en juridisk konstruktion. Vi är helt överens om att juridiska fusioner företas på grundval av den sekulära statens regelverk. Till sin yttre cermoniella roll kan denna fusion förverkligas av och inför kommunalrådet.

Vad frågan gäller är om de som så önskar skall få lov att ingå äktenskapet med en präst som cermoniföreståndare i stället för ett kommunalråd, vad frågan gäller är varför i hela friden kommunalrådet skall ha monopol på rollen som företrädare för det allmänna.

Samhällsuppdraget att på statens uppdrag företa en civilrättslig fusion är en form av myndighetsutövning på uppdrag av staten. Jag kan se goda skäl till varför den myndighetsutövning som utförs av poliser och socialsekreterare skall vara just samhällelig och inte privat. Men jag kan inte se varför den myndighetsutövning som utförs av företrädare för religiösa samfund i samband med att äktenskap ingås måste vara samhällelig.

Det finns inga problem, vrken praktiskt eller principiellt, med att låta religiösa samfund få företräda det allmänna vid äktenskapets ingående. Den omständigheten i kombination med det faktum att vissa samfund, till följd av de egna trosföreställningarna, önskar bevara möjligheten att gifta sig (juridiskt bindande) i en kyrka - det borde räcka som argument för att fortsätta tillåta det...

18 maj, 2007 14:17  
Anonymous ml sa...

robban: "Man maste ju kunna identifiera folk, det ingar i vasterlandsk kultur, hur ska man annars kunna kanna igen bekanta??? I var kultur halsar man pa folk, yes?"

Du hälsar aldsrig på okända, icke identifierade, vänner eller... Ingår xeonfobi i västerländsk kultur, är det vad du menar?

18 maj, 2007 17:08  
Blogger Mikael M sa...

Nämen, vad passligt. Just nu har jag ett naturligt inlägg i beslöjningsdebatten (klicka, du är fast)

20 maj, 2007 12:02  
Blogger Mikael M sa...

http://zagolandet.blogspot.com , tänk att man numera måste skriva det, vilken blogg det gäller

20 maj, 2007 12:04  
Anonymous Anonym sa...

Detär onödigtatt vara aktivt avvisande mot kyrkan. Det civiläktenskap vi faktiskt i praktiken har kan mycket väl ingås hos betrodda samfund i samband med att de enligt sina normer förklarar en man ich en kvinna gifta. Ingenting oönskat kan komma av det. Möjligen kan det irritera dem som ser vill bekämpa kyrkor i vilket sammanhang som hellst.

Dessutom ser jag hells att lagen snarare talar om registrerat gemensamthushåll. Staten skall inte lägga sig i vilken natur relationen har. Kyrkan kan däremot fritt göra detta.

27 maj, 2007 00:13  

Skicka en kommentar

<< Home