Creeper

måndag, februari 25, 2008

Dags att avskaffa nämndemannasystemet

"Det beror på hur man ser det. Man måste känna till lite om personerna och vad som låg bakom detta. Vi såg allmänt att Dan Jönsson i sig inte är någon mördare. Han är en mycket timid människa och fick mycket goda vitsord av sina arbetskamrater."
- Björn Alven, nämndeman (fp), om att en småbarnspappa som först slog, sedan ströp, och till sist dränkte sin sambo i diesel, blev dömd till minimistraffet för dråp (6år). Min fetstil.

En mycket timid människa som inte i sig är någon mördare. Det är beskrivningen på en man som inför sitt spädbarn hade ihjäl barnets mamma.

De andra nämndemännen försvarar sitt beslut med att offret inte var guds bästa barn och provocerade mannen, samt att det ju var en stor tragedi även för förövaren.

Även om lagmannen skyllde domen på att de bara hade en sida av historien (offret har blivit dödat), så är det här ett av många anledningar till varför vi borde avskaffa nämndemannasystemet genast.

Via Zaida.

Etiketter: ,

5 Kommentarer:

Anonymous Sandra sa...

Självklart var det kvinnans eget fel att hon blev mördad! Visst får hon skylla sig själv när hon provocerade den stackars perfekte mannen. Så underbart att vi lever i ett så fint patriarkalt samhälle.

Vad var det hon sa den där roks-kvinnan? "Män är..."? I såna här situationer är jag nästan beredd att hålla med!

25 februari, 2008 08:22  
Blogger Martin sa...

Eller så handlar det här om att nämndemännen i fråga generaliserar efter sina fördomar mot "timida människor" respektive offer de inte ser som "guds bästa barn" i stället för att döma (eller fria) den åtalade enligt föreliggande bevisning.

Det tror jag inte vi löser med andra generaliseringar och fördomar av den typ som sandra nämner.

25 februari, 2008 09:46  
Anonymous Kalle sa...

Frågan är vad vi skulle ha i stället för nämndemän? Jag jobbar i en domstol och jag tycker faktiskt att de fyller sin funktion. Visst kan de verka helt borta eller fulla av fördommar i bland men samtidigt känns det ganske rimligt att det är "vanligt folk" som dömer, med hjälp av den lagfarne domaren.

25 februari, 2008 16:29  
Blogger Johanna sa...

Kalle, jag har inget jättebra förslag, men antingen bara juridiskt utbildade, eller se till att det verkligen är "vanliga människor", och kanske ett par fler än tre.

För det är ju inte vanligt folk som är nämndemän, utan av partierna valda politiker. Oftast pensionärer, eftersom de är de enda som har möjlighet att närvara. Ska det vara vanligt folk så borde det inte vara knutet till partierna.

25 februari, 2008 17:53  
Anonymous Håkan sa...

Samtliga system som används i demokratier har sina för- respektive nackdelar. Jurysystemet som det tillämpas i USA t ex är om möjligt ännu mer utlämnat åt "vanligt folks" godtycke och fördomar. Att låta en renodlad domarkår döma kan funka men riskerar att få för stort steg mellan den allmänna rättsopinionen och juristerna. Något vi sett prov på gällande vissa höga rättstjänare även i Sverige.

Kanske nån form av medborgartjänst skulle funka? Där man använder jurysystemens slumpmässiga urval men där de tillsatta får ersättning motsvarande sin lön under 6-12 månader för att på heltid agera jury/nämndemän?

26 februari, 2008 13:14  

Skicka en kommentar

<< Home