Creeper

onsdag, oktober 24, 2007

Juridiken borde ut ur kyrkorna

Könsneutrala äktenskap verkar vara den hetaste politiska frågan för tillfället. Moderaterna kommer ta ställning till frågan under deras kongress/landsmöte/partistämma i helgen, och Svenska kyrkan tar beslut på torsdag.

Samtidigt har en grupp vid namn "Bevara äktenskapet" fått hård kritik mot de affischer de prytt stockholms tunnelbana med. Bättre reklam än protest mot reklam kan man knappast få, och jag antar lite att sidan i skrivande stund inte fungerar på grund av den överbelastning uppmärksammandet borde ha orsakat.

Några saker i det här är intressanta. Dels beslut om könsneutrala äktenskaps varande i sig, dels om kyrkan skall ha vigselplikt eller inte, dels RFSL:s agerande i sig.

Jag gillar det där med lika rättigheter för alla, vilket innebär att om vi skall ha en äktenskapsbalk bör den vara samma för par oavsett vilken sexuell läggning de har. Eller hur många de är för den delen heller.

Jag tycker också, att om vi skall ha en äktenskapsbalk som tillåter religiösa samfund att agera myndighet (få vigselrätt), så ska de inte få välja och vraka bland vilka som får använda det religiösa samfundet som vigselförättare. Jag tycker vi ska ha vigselplikt för vigselförättare. Är man präst/pastor/iman/rabbin så klarar man att utföra största delen av sitt arbete utan att viga folk, så om man inte klarar av att viga alla, så borde det inte vara någon förlust att inte få viga någon. Myndigheter skall inte få diskriminera.

Dock vill jag helst inte ha någon äktenskapsbalk alls, och tycker inte att kyrkor skall få viga någon. I alla fall inte i juridisk mening. Kyrka och religion bör vara separerad, och en sak som äktenskapet borde inte handla om några cermonier alls. I synnerhet inte den juridiska delen av det.

Den juridiska delen av ett äktenskap skulle enkelt kunna klaras av på skatteförvaltningen. En blankett med ett enkelt standardavtal (med möjlighet att ändra på/utöka avtalet), så fort hindersprövningen var klar, och that´s it. Skriftliga underskrifter på svart och vitt, och det hade inte varit svårare än så. Vilka kön personerna som skrivit under samlevnadspappret hade varit irrelevant. Likaså hur många det var. Det hade kunnat skötas juridiskt och enkelt, utan att man blandade in vare sig Gud eller allah under processen.

Då hade man kunnat välja precis vilka former man ville av cermonier i efterhand. Svenska kyrkan hade kunnat ha en regel för vilka man gör vilka cermonier för, likaså evangeliska alliansen som vill ha äktenskap bara för män och kvinnor.

Det kan aldrig få bli en rättighet att gifta sig i en kyrka, det är någonting man får klara av med kyrkan, gud och vigselförättare, med den skillnaden att kyrkan inte längre hade pysslat med något juridiskt.

Sen så borde RFSL och alla andra som protesterat mot Bevara-äktenskapet-kampanjen fundera lite på det där med yttrandefrihet, och att vi faktiskt har religionsfrihet i det här landet. För även om jag inte håller med bevara äktenskapet-gruppen i vare sig teologi eller politik, så kan jag ha en förståelse för varför man vill ha kvar äktenskapet mellan just man och kvinna. Det borde vara okej. För alla äktenskapscermonier som görs i någon av Evangeliska Alliansens församlingar skulle kunna få fortsätta vara mellan bara män och kvinnor. De skulle kunna få vara mellan bara deras medlemmar också, och om medlemmarna i Evangeliska Alliansen vill ha en annan ordning, så får de se till att kräva det, eller gå med i någon annan församling.

Det måste få vara okej att ha åsikter som inte faller alla i smaken. Religion och politik skall inte blandas ihop och inte religion och juridiska avtal heller.

Etiketter: , ,

13 Kommentarer:

Blogger Barbaselo sa...

Nu är det så här att äktenskapet är ett av de sju kristna, heliga sakramenten. Det är ett av kristendomens mest centrala heliga delar.

Att äktenskap och juridik har mixats ihop har enbart med arverätten att göra. Och att staten lagt sig i har förmodligen med sambeskattning att göra.

I grunden är äktenskapet en kristlig bekräftelse inför gud på kärlek mellan en man och en kvinna.

Visst kan äktenskap mellan två samkönade tillåtas, men då måste det ges ut en ny omarbetad utgåva av bibeln.

Det finns en förening i Stockholm som kallar sig Kristna HBT. Det är lika motsägelsefullt som att starta en förening som kallar sig Veganernas nötslakteri.

24 oktober, 2007 06:38  
Anonymous Anonym sa...

Barbaselo: Du kanske borde läsa litet historia, eftersom du verkar ignorera att vi haft äktenskapslagstiftning i detta land långt innan den kristna tron infördes med tvång.

24 oktober, 2007 07:13  
Anonymous Anonym sa...

RFSU har en ståndpunkt som liknar din i väldigt stora delar, vilket ju som sagt är en rätt stor kontrast till RFSL:s ståndpunkt.

24 oktober, 2007 07:26  
Anonymous Anonym sa...

Bra skrivet, jag kan inte annat än hålla med dig.

Skilj på vigsel(cermonin) och äktenskapet. Äktenskap ingås helt religionsneutralt som en juridisk överenskommelse mellan två vuxna människor.

Vigselcermonin får man genomgå om man vill enligt valfri religions tradition eller genom annan cermoni som man önskar sig.

Det är också upp till varje samfund eller församling att bestämma vilka man, med stöd av sin religion önskar hålla cermonin för. Enligt religionsfriheten så bör det stå dem fritt!

Vad inte RFSL verkar ha reflekterat över är att i och med att vi har religionsfrihet så kommer det då stå dem helt fritt att skapa en församling/samfund som endast genomför en vigselcermoni för samkönade par. Och det skall de ha rätt till utan att anklagas för diskriminering!

24 oktober, 2007 08:44  
Anonymous Blogge Bloggelito sa...

"Äktenskap ingås helt religionsneutralt som en juridisk överenskommelse mellan två vuxna människor."

Du missförstod Johannas inlägg. Ordet "två" kan du stryka. Tvåsamhet är en kristen grej, inte en universell.

Själv ska jag gifta mig med både Johanna och Sakine när jag blir stor.

24 oktober, 2007 10:21  
Anonymous Anonym sa...

Ordet "två" kan du stryka.

Knappast. Överenskommelsen är mmellan två personer. Om man sedan skall kunna ha flera sådana överenskommelser och om personer man tidigare har överenskommelse med skall ha vetorätt mot nya överenskommelser, samt andra juridiska aspekter kan ju diskuteras.

Om man skall kunna ingå flera överenskommelser (polygami enligt nuvarande språkbruk) så bör nog en hel del juridiska asperkter utredas som arv, gemensam egendom o.s.v.

Men överenskommelsen bör vara 1 till 1 förhållande!

24 oktober, 2007 11:56  
Anonymous Anonym sa...

Tvärtom äktenskapet är en religiös grejj som staten inte borde syssla med. Homo och hetro par är inte alla människor, och även om homosexuella kan ingå äktenskap så får alla fortfarande inte ingå äktenskap.

Finns idag inte ens ett förslag att göra äktenskapsbalken sexuelltnetural.

24 oktober, 2007 12:34  
Anonymous Anonym sa...

snart får man ingå äktenskap med djur också.. flera stycken om man vill..

24 oktober, 2007 13:12  
Anonymous Anonym sa...

Äktenskapsbalken är ett fornminne. Den enda aspekten av äktenskap (eller parterskap) som rimligen berör staten är att säkra att människor tar ekonomiskt och socialt ansvar för eventuella barn. Låt lagen fokusera på det och strunta i resten. Vem som ska få soffan eller volvon vid skilsmässa reglerar man lämpligast med ett privat avtal mellan parterna. Hur och med vem folk vill leva i övrigt ska staten ge blanka sjutton i.

Om sedan religiösa samfund pådyvlar sina medlemmar allsköns ceremonier och reglementen är irrelevant. Gillar man inte att Svenska kyrkan policy så går man enklast ur svenska kyrkan.

24 oktober, 2007 15:56  
Anonymous WysiWyg sa...

Nineve: du måste skilja på de två delarna när det gäller äktenskap; dels det lagtekniska (vem som ska ärva vad osv) och dels det religiösa. Det religiösa borde inte regleras i lagen nej, däremot borde inte heller samfunden ha något att göra med den lagtekniska biten. Och nej, det finns inget förslag om en "sexuellneutral" äktenskapsbalk, men däremot en könsneutral sådan.

Anonym: nej, man kommer med största sannolikhet inte få ingå äktenskap med djur, av samma anledning som man inte får ingå äktenskap eller skriva några andra kontrakt med barn heller; de är inte myndiga. Man måste vara myndig, eller ha specialstillstånd, för att få ingå det avtal som äktenskapet utgör. Det är det ingen som föreslagit att vi ska ändra på, iaf inte så vitt jag vet.

Roland: varför blanda ihop äktenskap med barnuppfostran? Det finns gott om personer, i olika familjekonstellationer, som tar hand om barn utan att ingå äktenskap, och folk som ingår äktenskap utan att vilja/kunna skaffa barn.

24 oktober, 2007 23:19  
Blogger Norpan sa...

Att protestera mot kampanjen betyder inte nödvändigtvis att man vill förbjuda den, eller hur? Att argumentera mot är en protest, att gå med i en facebookgrupp är också en protest. Att vara emot en specifik reklam innebär inte att man är mot yttrandefrihet.

25 oktober, 2007 17:21  
Anonymous Gustaf sa...

För att inte vara en förespråkare av "Bevara Äktenskapet" så skriver du riktigt bra. Jag är personligen för ett äktenskap mellan man och kvinna och emot att homoäktenskap. Men skulle inte ha något emot att den juridiska del lyftes av kyrkorna... bara ordet äktenskap fortsätter att vara en reserverad samlevanadsform mellan man och kvinna

26 oktober, 2007 01:38  
Blogger Johanna sa...

Norpan, givetvis måste man få protestera, jag syftade främst på de som faktiskt ville förbjuda (en av facebookgrupperna nämnde det).

Gustaf, tack. Själv tycker jag att kyrkorna måste få välja fritt. Vill man inte viga något par för att de inte är troende tex. så borde det också vara okej. Sen är det nog svårt att reservera ett specifikt ord, men det är ju lite av en bagatell i sammanhanget.

26 oktober, 2007 08:05  

Skicka en kommentar

<< Home