Creeper

torsdag, oktober 19, 2006

Public service enligt partierna

Den senaste veckans debatt kring betalda och obetalda tv-licenser verkar till största delen utgå från att public service är någonting som är skrivet i sten, och att tv-licensen inte går att rubba på. Lite underligt när vi nu har en alliansregering som skall besluta om politiken, en allians som består av fler partier än kristdemokraterna.

En snabb koll på vad de olika partierna tycker om frågor som public service, tv-licens och filmcensur (det sista bara för att jag tycker det är så otroligt onödigt att den finns kvar), visar det här:
  • Folkpartiet är generellt för public service, men vill sälja ut Svt, avskaffa tv-licensen och ta bort filmcensuren.
  • Moderaterna har ungefär samma linje, vill att Svt skall finansieras med skattemedel, dvs. avskaffa tv-licensen. De vill också ta bort filmcensuren.
  • Vad centerpartiet tycker om tv-licensen, public service och filmcensuren är svårare att ta reda på, då deras media-avsnitt på webben är fantastiskt kort. Centern vill: "Ha en oberoende och fri media" samt "Verka för att medieutbudet blir tillgängligt för alla". Inte ett ord går att utläsa om ståndpunkten om tv-licens, och inte heller om public service (förutom att det är bra, men skall utvecklas, typ). När det handlar om filmcensuren är det enda jag hittar ett par motioner från 1993/1994, där man istället för filmcensur vill ha 18-årsgräns.
  • Kristdemokraterna däremot urskiljer sig rätt starkt från övriga alliansen. Censuren är viktig, man pratar om "skadligt medieinnehåll" och man påtalar att "Det är viktigt att censorerna som granskar film inte sitter för länge eftersom det finns en stor risk att de avtrubbas av allt våld de granskar". Kristdemokraterna vill också behålla både public service och är för tv-licensen.
Alltså; Folkpartiet och Moderaterna står för ungefär samma public service-politik. Avskaffa tv-licensen, begränsa public service (fp vill faktiskt sälja ut), och avskaffa filmcensuren. Kristdemokraterna med sin moraliserande politik tycker givetvis tvärtemot, och centern velar lite tryggt på mitten.

Frågan är om fp och m:s linje inte blir den som följs av alliansen, utan att de istället bestämmer sig för att behålla både filmcensur och tv-licenssystemet, så har vi helt plötsligt en mediepolitik som bestäms av kristdemokraterna (och på ett hörn kanske också ett velande centerparti). Någonting jag inte vill ska hända.

18 Kommentarer:

Blogger Läkerol sa...

Folkpartiet får väl ses som mest radikala i den här frågan eftersom de så tydligt vill sälja ut hela SVT/SR/UR och ersätta med "fonder". Jag har läst en fem år gammal debatt där (m) ville sälja hela UR och delar av SVT/SR, men inte mer.

Dock tycker jag det där med fonder än så länge mest verkar flummigt. Det har aldrig presenterats några hållbara modeller som kan garantera public service genom dessa fonder. Om en realistisk modell dyker upp kanske jag kan stödja den, men då detta troligen inte kommer hända förblir fondförslaget flum.

Möjligheten att sälja ut SVT under kommande mandatperiod torde vara väldigt liten, oavsett riksdagsunderlag. När borgarna tog makten i Danmark för fem år sedan sa det att de skulle sälja ut TV2 inom hundra dagar. Fem år senare är TV2 fortfarande statligt. Och danska TV2 är trots allt en kommersiell kanal, ungefär som TV4. Om de danska borgarna inte har kunnat sälja ut en kommersiell kanal på fem år trots i det närmaste total enighet i Folketinget, hur ska då en minoritet kunna vända upp och ner på TV-Sverige?

19 oktober, 2006 19:22  
Anonymous Anonym sa...

"Folkpartiet är generellt för public service, men vill sälja ut Svt, avskaffa tv-licensen och ta bort filmcensuren" Ursäkta men den ekvationen går inte ihop. Säljer man ut public service uppheör alltså PUBLIC service då det blir PRIVATE service. Hur man i informationsåldern kan tänka sig att sälja ut den enda oberoende källan är för mig obegripligt

19 oktober, 2006 20:01  
Blogger Läkerol sa...

Anonymous: Det beror på vad man har för syn och definition. En snäv definition är att public service är det som SVT/SR/UR gör och det kan ingen annan göra. Den definitionen verkar du och en stor del av befolkningen ha.

Ett vidare synsätt - som ligger närmare den ursprungliga filosofin - är att public service handlar om att det ska finnas en viss sorts utbud av medier och att detta utbud ska främjas. Det är den syn som Folkpartiet säger sig ha, med betoning på att formerna för utbudet inte är det viktigaste. Även TV4:s utbud kan därför ses som public service.

Sammanfattningsvis: Public service behöver inte nödvändigtvis göras av SVT/SR/UR eller dylikt.

19 oktober, 2006 20:43  
Blogger Johanna Nylander sa...

Läkerol, håller med om att fonderna låter flummiga. Jag har heller inget bra svar på vad som borde ersätta dem. Själv skulle jag gärna se en sorts kulturstödssystem som gick ut på att vilken tvkanal/radiostation som helst skulle kunna söka bidrag för att sända tex. utbildande barnprogram utan reklampaus, nyheter på samiska, eller smala produktioner som är svåra att förena med ett vinstintresse. Någon sorts kulturstöd även till tv alltså.

Allra helst skulle jag dock vilja se att utbildande barnprogram utan reklampaus, nyheter på samiska och andra smala produktioner kunde sändas utan någon form av statligt stöd alls, men det ligger nog tyvärr för långt fram i framtiden...

19 oktober, 2006 21:18  
Anonymous Anonym sa...

Johanna Nylander skrev: "Allra helst skulle jag dock vilja se att utbildande barnprogram utan reklampaus, nyheter på samiska och andra smala produktioner kunde sändas utan någon form av statligt stöd alls, men det ligger nog tyvärr för långt fram i framtiden..." Men kära nån det är ju precis så det fungerar idag! Det är ju lixom hela vitsen med TV-AVGIFTEN! Att programmet ska vara fritt från marknadsintressen och politiska pekpinnar! Välkommen till framtiden...

19 oktober, 2006 21:35  
Blogger Johanna Nylander sa...

anonymous, skillnaden är att man integrerar avgiften i skatten, något som skulle gynna tex. ensamstående med barn och låginkomsttagare, då tv-avgiften är en obligatorisk avgift som krävs av alla som äger en tv och som baseras per hushåll och inte inkomst. Hade det varit ett skattefinansierat system så hade man betalat efter hur mycket man tjänat.

För övrigt så skulle det också göra att kostnaden för public service blivit betydligt mindre, då underhållning som tex. stora sportevenemang, dramaserier och melodifestivalen inte längre finansierades med tv-avgiftspengar, utan istället blev något man kunde välja att betala för.

19 oktober, 2006 21:42  
Anonymous Anonym sa...

Johanna jag tror inte riktigt du har förstått tvavgiften och vikten av oberoendet från stat & marknad så jag gör ett sista försök. Anledningen till att tvavgiften inte är någon skatt är att det skulle påverka utbudet på ett mycket negativt sätt. Rent konkret betyder det att SVT/SR inte skulle vågat stöta sig mot nuvarande makthavarare av rädsla för reprisalier dvs mindre klirr i public service kassan.

19 oktober, 2006 21:53  
Blogger Johanna Nylander sa...

Anonymous, jag skulle inte säga att det är så stor skillnad på svt/sr:s statliga oberoende, än vad det är för grupper som tar emot kulturstöd. Svt/Sr har (och ska ha) riktlinjer att följa, något mottagare av kulturstöd också ska ha.

19 oktober, 2006 22:10  
Anonymous mufflonfåret sa...

Att sälja ut public service vore århundradets misstag. Jag vill helst slippa vara trvingad till reklamavbrott, fördumning (ja ta en titt på kanaler som TV 3,4 o 5) och höra journalister som är politiker (typ Fox news). Vi ska vara hjärtligt glada för att vi har public service med SVT 1,2, 24,UR och radio i Sverige. Tack vare det har vi fortfarande en relativt hög kunskapsnivå hos allmänheten. Jämför tex med USA där ingen public service finns och där 60 % av befolkningen inte ens vet var Irak ligger - trots att de har varit där och bombat.

19 oktober, 2006 22:41  
Anonymous Mattias Lönnqvist sa...

Det spelar ingen roll om man kallar tv-licensen för en licens eller en skatt; den är likförbannat inte frivillig eller kopplad till brukande.

Alltså är det en skatt; oavsett vad man kallar den för, och alltså drivs SVT med statligt stöd.

Alla försök att prata om "fri tv" eller "inga statliga stöd" är att språkligt försöka blanda bort korten. Ungefär samma princip som när man kallar a-kassan för en försäkring istället för bidrag eller när man kallar en skatteminskning för att "ta från de fattiga".

19 oktober, 2006 23:22  
Anonymous Anonym sa...

Mattias Lönnqvist: Din retorik är tröttsam och felaktig.
1) "A-kassan" är en arbetslöshetsförsäkring precis som vilken annan försäkring som helst.
2) Tv-avgiften är ingen skatt och den är dessutom frivillig, det är nämligen inte tvång på att ha tv.

20 oktober, 2006 10:29  
Anonymous Max sa...

Jag tycker man ska utnyttja övergången till digital-tv och införliva tv-licensen i avgiften för avkodningskortet.

20 oktober, 2006 10:56  
Anonymous Mattias Lönnqvist sa...

Anonym: det är du som inte förstått. En avgift är kopplad till nyttjande, inte ägande. Man betalar parkeringsavgift för att man parkerar, man betalar trängselavgifter för att man passerar en betalstation, man betalar en förseningsavgift för att man är sen med någonting, osv.

En avgift som är kopplad till ägande, där nyttjandet är irrelevant, blir ingen avgift utan en skatt (dold eller öppen). Man betalar skatt på sitt boende; där är ägandet grunden för skatten, inte huruvida det nyttjas. Likaledes betalar man skatt på tobak när den inköps, huruvida man sedan röker/snusar/tuggar upp tobaken eller ej är ointressant.

Hade tv-licensen varit kopplad till att man faktiskt ser på tv så hade det också varit en avgift. Detta skulle dessutom vara enkelt att införa nu när det analoga nätet är på väg att släckas ner.

Men, visst, jag förstår att vänstermänniskor ofta försöker få det att låta som om tv-licensen är en avgift. Då kan man låtsas som om det var en valfri avgift, samtidigt som man tvingar andra att betala för någonting de inte vill ha.

Du har även missförstått vad en försäkring innebär. En försäkring är en riskspridningsmodell där man delar på risker. Som en del av detta ingår att riskdelarna delar på risken fullt ut, dvs att de pengar som går in i systemet täcker det som betalas ut.

Detta gäller inte för a-kassan och därmed är det inte heller en försäkring. Den tilläggsförsäkring som jag har genom mitt fackförbund, som de första hundra dagarna täcker den del av min lön som överstiger maxbeloppet är däremot en försäkring eftersom kostnaderna där finansieras av intäkterna.

Skulle a-kassan hanteras som en försäkring skulle vi dessutom antagligen få se olika premier beroende på hur mycket man ska få ut, dvs någon som tjänar 10.000 skulle ha lägre premier än någon som tjänar 20.000.

20 oktober, 2006 11:18  
Anonymous Anonym sa...

Mattias Lönnqvist: Så du påstår alltså att tvavgiften/licensen är en skatt? Har du semester från verkligenheten? :D
När det gäller a-kassan är det fortfarande en försäkring mot arbetslöshet, tröttsamma människa ;)
Bostadsbidag och socialbidarg är som namnet antyder bidrag däremot (men de betalar man ju till genom skatten)

20 oktober, 2006 11:56  
Anonymous Mattias Lönnqvist sa...

Anonym: Jag är fast förankrad i verkligheten. Det är därför jag inte godtar när man försöker dölja verkligheten genom att kalla någonting för något som det inte är.

A-kassan är dessutom varken en försäkring eller mot arbetslöshet. Den ger en viss inkomst vid arbetslöshet, men skyddar inte mot arbetslöshet.

Den finansieras dessutom via skattsedeln, vilket gör att du borde hålla med om att det är ett bidrag eftersom du skrev att bidrag betalas till genom skatten.

20 oktober, 2006 12:23  
Anonymous Mind sa...

Det enda jag har emot TV-licensen är att man måste betala den för ägandet av tv, inte för nyttjandet. Jag skiter fullkomligt i det som är på tv, det är mest dokusåpor och annat skit som inte förtjänar min uppmärksamhet. Nyheter får jag över nätet ändå. Det jag däremot nyttjar är radio, så hade man kunnat betala en radiolicens eller liknande hade jag gjort det frivilligt eftersom det kommer mig till gagn.

DÄREMOT vill jag absolut inte betala tv-avgift för att spela tv-spel eller se på en dvd-film. Är det tv-spels licens det är frågan om eller? Och att de dessutom tänker ha kvar den här urbota dumma avgiften/fascistfasonen efter att de släckt ned det analoga nätet vittnar ju om deras verkliga intentioner. De vill införa tv-licens för att äga en dator också, men tjohej då. Jag kanske ska börja kräva dem på licens för min hemsida, för med deras retorik SKULLE de ju kunna gå in på den och titta, även om de inte vill. Och då måste de ju betala.

Ska de hålla på sådär kan de lika gärna lägga det på skatten. Sen förstår jag ju att de vill ha public service som är oberoende av den sittande regeringen men med tanke på den massiva mängd vänsterpropaganda som kommer via SVT tvivlar jag på att det är så i dagsläget, men det kanske ändras nu då? (Och ja, jag är ändå ideologiskt för en vänsterpolitik, hade röstat på vänsterpartiet om inte Piratpartiet funnits).

20 oktober, 2006 22:12  
Blogger Martin sa...

Granskar inte filmcensuren nästan uteslutande porr idag? Har för mig att jag hörde det på radio för... ...snart två år sen...

23 oktober, 2006 15:57  
Anonymous sigge sa...

Mattias Lönnqvist, a-kassan finansieras inte via skattesedeln. Det är alfakassan du tänker på. Den kan man få även om man inte är berättigat till a-kassa. För att få a-kassa måste man gå med i den och vara medlem i ett antal dagar, dessutom arbeta mer än 70% eller något sånt(minns inte exakta numret). Det är det som är så hemskt med de borgerligas förslag till ny a-kassa. Nu måste man helt plötsligt betala a-kassa även om man inte kan få ut någon, detta kommer påverka många studenter som måste arbeta för att ha råd att studera. Dessutom ska avgiften fördubblas eller tredubblas. Snacka om att sparka på de fattiga. Med de borgerligas förslag så blir det mer som en skatt eftersom det är obligatoriskt.

25 oktober, 2006 14:31  

Skicka en kommentar

<< Home