Creeper

fredag, juli 25, 2008

Feghet borde inte vara brottsligt

Alla fyra regeringspartier är överrens om att en civilkuragelag skall införas innan valet 2010. Den kristdemokratiske partiledaren Göran Hägglund nämner det ofta och gärna, och tanken bakom är att få fler människor att gripa in när något händer, i stället för att bara bli ytterligare en tyst betraktare.

Självklart behövs det mer civilkurage. Den tysta stumma massan som vare sig ser eller hör, vill knappast ingen ha i ett samhälle. Problemet är att civilkurage inte kan lagstiftas fram.

Vad som är rätt eller fel handlade i en situation när brott begås är omöjligt att säga. Alla reagerar vi olika. Ta ett misshandelsfall på öppen gata som exempel. Någon blir rädd och lämnar platsen, en annan går emellan och riskerar sitt eget liv och hälsa, en tredje ringer 112. Alla tre kan vara rätt, samtidigt som alla tre kan sluta fel.

Under min tid som scoutledare fick jag gå en mängd kurser där civilkurage och krissituationshantering kom upp. Oavsett om det var brandskydd eller hjärt- och lungräddning som stod på schemat togs en viktig sak upp; det går inte att handla fel i en akut situation, just eftersom alla reagerar så olika, det viktiga var att reagera. Med en civilkuragelag hade vi helt plötsligt haft en lagtext som deklarerat vad som var rätt och fel handlande i akuta fall, med tyngd på situationer där brottslighet förekommer.

Det är tragiskt varje gång någon som skulle kunna förhindra ett brott bara står stilla och låter det passera. Det förhindras inte av att bötfälla någon som råkar vara rädd, är chockad eller av andra orsaker blir handlingsförlamad då det är minst lägligt. Feghet må vara moraliskt förkastligt, men det borde inte vara brottsligt.

---

Wagenius, Falkvinge och Fridén skriver tänkvärt, även om jag utgått från att det endast var i situationer när annans liv och hälsa var i fara som en eventuell lag skulle råda över.

Etiketter: , ,

11 Kommentarer:

Anonymous Rebenga sa...

Och snart kommer väl kristdemokraterna att börja vifta med sitt favoritargument: för barnens skull.

Det är deras perfekta argument, för säger man emot så är man en barnhatande idiot. Allting ska ske för barnens skull enligt dem. Fortsätt vara neurotiska vrak som står ut med värdelösa giftermål, anger sina grannar för minsta lilla småsak, kastar sten på alla som inte ingår i deras lilla IKEA-reklamfilm samt tror på en tomte i himlen som besvarar böner. Så vill KD ha Sverige.

25 juli, 2008 20:51  
Anonymous Duke sa...

Jag vet. Kd är jobbiga typer och min pappa röstar på dom för deras goda värderingar!
Suck!

25 juli, 2008 23:01  
Blogger Patrik "BP" Andersson sa...

"det går inte att handla fel i en akut situation, just eftersom alla reagerar så olika, det viktiga var att reagera."
Precis. Lagidén (eftersom det inte ens finns ett utkast än) säger att det är olagligt att inte reagera.

En människa som av rädsla för "att bli inblandad" eller likgiltighet gör ditt och mitt samhälle osäkrare. Varför skulle det vara orättvist att de får betala för deras stöld av vår trygghet?
KOm ihåg att samhället är du och jag, inte myndigheter eller skola.

26 juli, 2008 02:17  
Blogger Johanna sa...

Patrik, men vissa av oss reagerar med rädsla, i vissa fall med all rätt. Det borde inte vara straffbart att bli rädd, eller fega ur vid situationer man inte kan hantera. Vem är du att döma det?

26 juli, 2008 13:07  
Blogger Patrik "BP" Andersson sa...

Vem jag är?
Jag är en 184cm lång "bjässe" som släpar runt på 68 kg... inte riktigt bodybuilderidealet ;)
Vidare har jag varit målsägande fura gånger (misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, övergrepp i rättssak), samt inblandad i en del andra saker.
Men vet du vad? Det har inget med saken att göra.

För det första är det inte *jag* som ska döma, utan rättsväsendet.

För det andra så ska lagen inte skrivas efter extremfallen (där jag förmodligen representerar den andra ytterligheten), utan efter en generell bas, där det i förarbetena kan anges hur extremerna bör bedömas. (Svensk lag är smått unik i det att lagstiftningen inte bara utgörs av lagtexten i sig, utan även efter intentionerna med lagen som redovisas i förarbetena).

För det tredje så består samhället inte av vare sig statsmakt, skola, eller någon annan myndighet/organisation. Det är du, jag och alla andra medborgare som *är* samhället. Det innebär att varje individ har ett personligt ansvar för det egna samhället.
När en individ inte tar *sitt* ansvar i det här fallet så innebär det att *alla* får en otryggare tillvaro, eftersom våldsverkare som når sina mål med rädslan som vapen inte bara kommer att fortsätta, utan dessutom bli värre.

För det fjärde så är det inte straffbart att bli rädd. Jag har själv varit rädd vid ett antal tillfällen. Att låta rädslan hindra en från att handla är en helt annan sak.

Dock har jag två förbehåll som vi blir tvungna att vänta tills det åtminstone finns ett utkast till lagen färdigt:
1) Vad menas med "ingripa"? I sin vidaste betydelse innebär det vad som helst som kan ändra ett förlopp, t.ex. att larma polis och ambulans. Snävt tolkat innebär det att alla åläggs att handgripligen ge sig in i vad som helst. Enl. min uppfattning skulle den förstnämnda vara ett steg i rätt riktning, medans den andra snarast blir kontraproduktiv då vi är ett fegt land med en undfallande mentalitet.

2) mot *vad* ska alla ingripa? Rör det sig om situationer som faller under nödvärnsparagraferna (Brb. 24 kap.) är allt frid och fröjd. Visar det sig gälla all brottslighet (inkl. trafikförseelser, skattebrott etc) så är det en angiverilag som får STASI att likna en kvartersbutik i jämförelse med Kungens kurva.

27 juli, 2008 02:36  
Blogger Patrik "BP" Andersson sa...

Jag glömde en punkt...

En sådan lag skulle också göra det olagligt för arbetsgivare, hyresvärdar m.fl. att förvjuda en medborgare från att ingripa. Nog så viktigt.

27 juli, 2008 04:05  
Blogger Tim sa...

Jag är lite nyfiken på, om lagen införs, hur det är "rätt" att ingripa i ett fall av misstänkt polisiärt övervåld? Å ena sidan får du inte bruka våld mot polisen, å andra sidan får du heller inte låta bli att ingripa. Damned if... osv.

27 juli, 2008 10:15  
Blogger Patrik "BP" Andersson sa...

En mycket bra fråga faktiskt.

De fåtal gånger jag stått inför problemet har det räckt att prata med polismännen ifråga, men jag vet inte vad som skulle hända om det inte fungerar.

27 juli, 2008 18:59  
Anonymous Martin Eriksson sa...

De här löjligheterna är ju en ickefråga om man inte är en kristdemokrat som sitter i stugvärmen i utkanten av verkligheten. Det är så löjligt naivt o poserande att inngen riktig människa borde bry sig.
Var det nån här som såg hur det gick för Seinfeldt o hans kompisar i de sista avsnitten?

12 augusti, 2008 00:23  
Blogger Patrik "BP" Andersson sa...

Martin, utkanten av vilken verklghet?
Folkhemmet i Blomstermåla där du bor kanske?

Den enkla sanningen är att om vi tillåter oss att bli skrämda, så kommer vi att få mer och mer att bli skrämda av.

14 augusti, 2008 18:58  
Anonymous Makulerad sa...

Kristdemokraterna vet inte vad civilkurage betyder.
Tro mig på mina ord, efetrsom jag vet bättre än de flesta hur Kristdemokratiskt civilkurage ser ut!

Civilkurage är ingen medfödd egenskap utan en förvärvad. Civilkurage har med mod och dådkraft att göra. Man kan inte lagstifta att människor skall visa civilkurage eftersom många människor faktiskt är både rädda och ängsliga.

15 oktober, 2009 23:13  

Skicka en kommentar

<< Home