Creeper

torsdag, februari 14, 2008

Arbetarklass och arbetarbakgrund

TCO-tidningen Studentliv droppar ner i min brevlåda vare sig jag vill det eller inte, eftersom jag får studiemedel från CSN.

Tidningen är rätt intressant att läsa, om inte annars för att påminnas om att studentkårer är politiska vid större lärosäten, och att studenter alldeles för ofta buntas ihop i någon sorts kollektiv grupp.

I det senaste numret (1/08) finns det också ett par artiklar som handlar om mångfald och lärosätenas förmåga att locka "nya studentgrupper". I artikeln granskas särskilt hur många studenter som har "arbetarbakgrund" (enligt tidningen så ska det bara börjat 16% studenter med arbetarbakgrund i Lund under läsåret 05/06), utan att begreppet definieras någonstans.

Så jag ställer en öppen fråga om vad "arbetarbakgrund" egentligen innebär.

För om Studentlivs definition av arbetarbakgrund hade varit att studentens föräldrar själva inte hade haft en akademisk utbildning, så borde det väl inte varit så svårt att klämma in i texten. Kanske kan man räknas till arbetare även om man pluggat på högskola. Omsorgsyrken tex. räknas ju inte alltid som någon högstatus, och inkomstnivån kan ligga klart under tex. en byggarbetares.

Om man har föräldrar utan akademisk utbildning, men som har eget företag, har man arbetarbakgrund då? Tittar man på hur stort företaget är? Eller handlar arbetarbakgrund om hur man definierar sig själv? Om inkomst? Om man bott i villa eller hyreslägenhet? Om situationen har varierat under uppväxten?

Ser fram emot nån sorts diskussion.

Etiketter:

5 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Definitionen av arbetarbakgrund är "En sådan gruppering som ger facket möjlighet att hävda att dom skall få pengar av staten för att genomföra åtgärder".

15 februari, 2008 00:32  
Anonymous Mikael Mattsson sa...

Nej, definitionen av "arbetarbakgrund" förändras hela tiden för att kunna styrka den tes man för tillfället driver.

Således finns ingen fast definition.

16 februari, 2008 09:53  
Anonymous aa sa...

I regel betyder det en person som organiserats inom LO-kolektivet.

17 februari, 2008 21:28  
Anonymous c sa...

så om vi förbjuder LO finns det inte längre några arbetare kvar då?

18 februari, 2008 23:28  
Anonymous Germán Bender-Pulido, chefredaktör, Studentliv sa...

Hej Johanna,

Kul att du kommenterar senaste numret av Studentliv! Du har rätt i att vi hade kunnat redogöra för vad Högskoleverket menar med arbetarbakgrund. Så jag citerar ur HSV:s bilaga till utredningarna vi använt oss av i artikeln:

"Utvärderingen fokuserar på den sociala mångfalden, eftersom tidigare studier visat att det är denna som är den huvudsakliga vattendelaren mellan de grupper som i hög respektive lägre utsträckning söker sig till högre utbildning. Det mått på social månfald som vi huvudsakligen fäster vikt vid är föräldrarnas utbildningsnivå. Detta eftersom det vid samråd med SCB framkommit att föräldrarnas utbildning är den indikator som säkrast skiljer mellan studenter med olika social bakgrund. Studenter med lågutbildade föräldrar utgör i hög grad den grupp som är föremål för arbetet med breddad rektrytering."

Om andelen med arbetarbakgrund skriver HSV: "Detta avser andelen i procent bland nybörjarna som kommer från arbetarhem enligt den socioekonomiska indelningen som SCB använder."

Jag hoppas att detta besvarar dina frågor. Och vad gäller det faktum att "att studenter alldeles för ofta buntas ihop i någon sorts kollektiv grupp", som du med fog skriver, hoppas jag verkligen inte att du tycker att våra artiklar är exempel på det! Vi är snarare alltid noga med att göra precis det motsatta.

22 februari, 2008 14:12  

Skicka en kommentar

<< Home