Creeper

tisdag, februari 05, 2008

Statliga religioner igen?

Utbildningsminister Leijonborg har intervjuats i SvD och meddelat att regeringen skall tillsätta en utredning över hur man skall kunna finansiera en Iman-utbildning statligt.

Tycka vad man vill om en Iman-utbildning, men börjar man inte i helt fel ände? Borde det inte vara de muslimska grupper/trosamfund som vill starta en utbildning för Imaner, som utformar en sådan och sedan ansöker om statligt stöd?

Leijonborg säger att:
"Min uppfattning är att vi bör hjälpa muslimerna med en svensk imamutbildning, eller åtminstone kompletterande studier i samhällskunskap och svenska. Det här är en rättvisefråga, och vi ska hitta fungerande former för detta."
vilket väl är behjärtansvärt, men är inte "muslimerna" Leijonborg refererar till lika kompetenta som vilken som helst annan person som vill starta utbildning i Sverige, eller varför skall man ha särskilt stöd?

De allra flesta prästutbildningar idag ligger ju på folkhögskolenivå, och om man inte skall göra en upprensning av folkhögskolestödet i stort, så finns det väl knappast något hinder att starta en folkhögskola med imanutbildning.

Vad beträffar de akademiska utbildningar som finns inom området teologi eller religionsvetenskap, så antar jag att de har precis lika hög grad vetenskaplig grund som vilken annan högskoleutbildning som helst. Har de inte det så bör man definitivt fundera varför man har statligt stöd till en sådan utbildning, liksom alla andra utbildningar som inte har en vetenskaplig grund. Om en högskola sedan vill kombinera kurser för att passa yrket för en framtida pastor, präst, iman eller rabbin, så borde den få vara fri att göra det. De allra flesta samfunden kommer ändå kräva någon form av kompletterande utbildning till den akademiska.

Personligen tror jag att en kurs som "Det kristna dopet, 7,5hp" kan få minst lika stor tyngd som kursen "Kroki och tredimensionell form, 7,5hp" jag själv läste för ett år sedan. För om det kan ge akademiska poäng att sitta i en ring med femton 20-30åriga män och rita av en naken balettdansös, så borde det vara helt okej att studera religion också.

Sen ska det inte vara statens uppgift att utreda fram utbildningar för särskilda religioner, utan det borde vara initiativ som kommer från utbildningssätet eller den som vill starta upp ett nytt utbildningssäte, för att sedan följa samma regler som alla andra. Är inte särbehandling något vi vill ifrån?

---

Uppdatering: Nej, flertalet präst/pastorsutbildningar ligger idag inte under folkhögskolor. Jag hade fått helt fel för mig. Jag vidhåller dock min huvudpoäng, att det borde vara upp till den som vill starta en utbildning att ansöka om det. Inte statens uppgift att utreda.

Etiketter: , ,

6 Kommentarer:

Blogger Mikael M sa...

Ja, vem får inte ett frågetecken över huvudet. Kan bli stor debatt om det här..., förvånar mig om det inte blir det.

05 februari, 2008 17:10  
Blogger Gubben sa...

Staten ska överhuvudtaget inte syssla med denna typ av utbildning. Självklart ska även prästutbildningen läggas ner. Det är hög tid att lämna medeltida värderingar bakom oss!

05 februari, 2008 20:45  
Anonymous Panteisten sa...

Vad jag vill ha svar på är varför varje söndag i radiokanalen P1 religiösa mässor av diverse slag tar upp programtiden. Jag vill inte betala för någon unken ökenreligion :(

05 februari, 2008 22:00  
Anonymous Slabbe sa...

Vilka prästublildningar ligger på folkhögskolenivå menar du. Så vitt jag förstår läser de blivande prästerna en tel. kand. och sedan ytterligare 40p antingen vid pastoralinstitutet vid universiteten i Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Umeå. Det finns även en variant att läsa via Johannelund i Uppsala, men även det på högskolenivå. Har du missuppfattat utbildningen till präst eller menar du några andra?

05 februari, 2008 23:17  
Blogger chall sa...

Det finns bara två pastoralinstitute, Uppsala och Lund, där man utbildas till präst. Går man på Teologiska högskolan Johannelund, I uppsala, kan man bli pastor men för att bli präst i Svenska Kyrkan måste man gå en liten kurs till eftersom Johannelund inte är riktigt lika universitetsmässig med 4 år teologistudier utan 5 år totalt.

Man kan däremot läsa teologi vid Gbg ohc Sthlms universitetet men inte sista året på prästutbildningen.

Diakon (yrke inom kyrkan och "nästan" präst) kan man utbildas till utanför pastoralinstitutet och har väl då typ folkhögskolenivå.

Värt att notera, Pastis ger CSN möjlighet _men_ det är inte många som tar csn för att gå där utan betalar själva. Dessutom blir det väl frågan om int epastis är mer av "hur du är ledare inom en organisation, förmedlare av budskap, träffa lite andra präster"?!?

07 februari, 2008 17:46  
Anonymous Svaje sa...

Jag anser att alla präster / pastorer innom alla religioner bör utbilldas tillsammans. Inte på grund av statlig inblandning utan för att de skall lära sig mer om varandras religioner och för att minska motsättningar mellan olika religiösa grupper. Det är svårare för en präst att predika "alla andra religioner är onda" om han personligen känner ett antal präster av andra religioner och vet att de är helt vanliga människor de också.

11 februari, 2008 10:09  

Skicka en kommentar

<< Home