Creeper

tisdag, september 25, 2007

Kvinnor mer positiva till fildelning än män

Snubblade på lite siffror som SOM-institutet publicerade tidigare i år. En av delfrågorna som besvarades tyckte jag var intressant med tanke på bloggens teman, nämligen hur könsfördelningen ser ut bland personer som tycker förslaget "tillåt all fildelning" är ett mycket bra eller ganska bra förslag.

Det är bara i en åldersgrupp, 30-40-åringar där männen är mer positiva till att tillåta all fildelning än kvinnorna. I samtliga andra åldersgrupper är siffrorna lika (eller okej, mellan 70-80år skiljer det en procents övervikt till männen), eller så är kvinnorna mer positiva än männen. Störst skillnad är det bland 40-60-åringarna, där det är 8-9 procentenheter fler kvinnor än män som är positiva till fildelning.

Det där med fildelning och feminism kanske inte är så ointressant ändå...

---

Undersökningen hittar du här (sidan 17).

Etiketter: ,

1 Kommentarer:

Anonymous toxi sa...

Förutom könsrelaterade statistiken kan man ju dra slutsatsen att denna undersökning återigen visat att sk. "fildelare" även är storkunder till mediaindustrin.

Därmed ter det sig synnerligen underligt hur branchen agerar på ett aggressivt och kundfientligt sätt i både debatt och i den juridiska dimensionen.

Det är nog dags att sluta jaga sina bästa kunder och idka kundvård istället, annars kommer nog kunderna att uppfylla branchens fabricerade påstående och sluta gå på bio osv.

26 september, 2007 02:12  

Skicka en kommentar

<< Home