Creeper

måndag, augusti 06, 2007

Att göra fria val till slaveri per automatik

En arbetsgrupp inom kristdemokraterna, och ungdomsförbundets ordförande, Ella Bohlin kräver en lagändring för lagen om människohandel. De vill gå hårdare åt hallickar, och ändra så att koppleri blir samma sak som människohandel. En person som hjälper en person att prostituera sig, skulle i så fall dömas för människohandel, oavsett hur frivilligt prostutitionen i sig sker.

Jag tror att tanken från KD och Bohlin är god. Av 27 anmälda fall av människohandel utfärdades 11 domar, jämfört med 58 anmälda fall av koppleri och 8 domar (BRÅ). Det är svårt att bevisa att prostutitionen inte är frivillig, och därmed svårt att faktiskt få fast de stora bovarna som förstört livet genom den slavhandel som ofrivillig sexhandel innebär.

Dock, så har jag mycket svårt att tro, att KD och Bohlin har rätt lösning på problemet. Att minska gränsen mellan frivillig sexhandel och ofrivilligt slaveri hjälper ingen på någon sida, utan förminskar brottet människohandel, och skapar onödiga offer bland den frivilliga prostutitionen.

Om man i stället accepterar den frivilliga prostutitionen som de arbetandes eget val, ser till att underlätta för de som jobbar med det, och inte låter det hamna under jorden på grund av att kunderna är automatiska brottslingar. Så finns det större chanser att se en skillnad på vad som faktiskt sker frivilligt, och vad som är slaveri. För om vi tillåter prostutitionsverksamhet så kan man lägga resurser på att sätta dit de riktiga asen, i stället för att göra prostituerade som samarbetar sinsemellan till människohandlare.

---

För övrigt kommer Liberala ungdomsförbundet ta ställning i frågan om sexköpslagens avskaffande/kvarvarande nu till helgen under stundande kongress. Sist den var uppe var 2005. Det var lika röstetal (jag röstade blankt, eftersom jag fortfarande tvekade i frågan), och kongressen valde att stryka punkten ur handlingsprogrammet. Jag tror inte att det kommer bli samma utfall i år.

Tre motioner emot sexköpslagen (bla. en som jag tillsammans med Saga, Fredrik, Klara, Douglas och Mikael skrivit) har kommit in. Förbundsstyrelsen har avslagit alla tre, och i stället bifallit en som vill att vi ska verka för rådande sexköpslag i hela Europa. Vad Luf tycker vet vi efter helgen.

Etiketter: , ,

1 Kommentarer:

Anonymous Martin sa...

ja du kanske har rätt i att det finns en risk att underminera sexköpslagen.
men i övrigt (trodde jag aldrig jag skulle säga) så tycker jag att de galenreligiösa har mer rätt än du eller framförallt Luf och dom impulser som fick dig att rösta blankt den gången.
Vad jag med min avseliga livserfarenhet vil påstå är att nästan ingen prostituerad prostiuerar sig av fri vilja. det är en djävla skillnad mellan fri vilja och "fri vilja".
Men du är inteligent som fan o en dag när du växt till dig kommer att luta väldigt mycket åt socialliberalistiska hållet, att du även om du inte är en kan förstå varför en riktig sosse är en sosse, o varför man är en fast det är konfliktfyllt som fan.

jag försöker uppfostra dig igen. förlåt

nmeriksson@gmail.com

23 augusti, 2007 01:20  

Skicka en kommentar

<< Home