Creeper

torsdag, maj 03, 2007

Nationella prov i alla ämnen

Varför kan inte skolorna få större handlingsfrihet i stället, och nationella prov erbjudas, men inte vara ett tvång för skolorna att välja? Så är det ju på gymnasienivå, där det för övrigt finns nationella prov i fysik, kemi och matematik, men inte i religionskunskap.

Ute på arbetsmarknaden är det inte prov och tentor som gäller, utan då jobbas det praktiskt, i projekt, eller med andra former av uppgifter du får tid att lösa och reflektera över. Björklund har fått en övertro på prov och tester, något som kan vara farligt då det finns en mängd andra sätt att inhämta kunskap på.

Nationella prov kan vara ett rätt bra inslag i skolan, både för elever och lärare. För en elev som kan mycket, men inte riktigt gått ihop med sin lärare kan ett nationellt prov bli ett bevis på att man faktiskt har kunskapen (jag klarade gymnasiekemin på det sättet). För en lärare ger det en möjlighet att jämföra med andra skolor och ta reda på om man betygsätter rätt.

Men, det är en kunskapskola vi borde eftersträva. Hur man tillförskaffar sig kunskapen borde vara mindre viktig, och borta från statlig styrning. Om skolorna vill ha nationella prov för att mäta kunskap, borde de få lov att ordna det, lika mycket som om skolor vill mäta kunskap genom mer verklighetsförankrade metoder så borde de få göra det.

Sen ser det väl bra ut i media att en folkpartistisk partiledarkandidat som Björklund gör utspel som passar perfekt in i kravtanken, oavsett vad det har för konsekvenser för niondeklassarna i skolorna.

---

En annan sak som rör skolan, men på högre nivå, är att intagningsproven till högskolan kommer få större betydelse. Det är ett välkommet inslag som skapar motiverade elever som också avslutar sin utbildning. En bra investering skattepengar, och ingenting VHS borde begränsa. Utöka och se till att det går att ha alternativa antagningsprocesser på kurser också, samt avidentifiera så stor del som möjligt, så slipper vi diskussionerna om att alternativa antagningsprocesser inte gynnar mångfalden.

Etiketter: ,

8 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Jag anser att nationella prov inte skall användas till betygsättning av enskilda elever. Utan för att skolverket skall kunna säkerställa att skolorna sätter betyg på lika grunder.

Man skulle kunna tänka sig att lärarna på skolan inte får tillgång till enskilda elevers resultat. Utan att proven rättades centralt och sedan får varje lärare bara veta vilket medelbetyg som hans undervisningsgrupp har uppnått. Ifrån detta medel bör varje lärare inte avvika alltför mycket. Om man gör detta är troligtvis betygsättningen för sträng eller för snäll.

På så sätt kan man ha kvar de nationella proven som en möjlighet för läraren att se att hans undervisning uppnår tillräcklig kvalite, samtidigt som elevernas kunskaper kan testas på andra sätt. Dessutom minskar det pressen på eleverna vid provtillfället.

03 maj, 2007 14:07  
Blogger Rainer sa...

Jag delar din tvekan till prov som lösning för alla problem i skolan och får blygt hänvisa till http://rainersblogg.blogspot.com/2007/05/nationella-prov-i-alla-skolmnen.html

03 maj, 2007 15:48  
Blogger Bearwalk sa...

Varför kan inte skolorna få större handlingsfrihet i stället, och nationella prov erbjudas, men inte vara ett tvång för skolorna att välja? Så är det ju på gymnasienivå
Det kanske är för att gymnasiet, till skillnad från grundskolan, är en frivillig skolform?

Björklund har fått en övertro på prov och tester, något som kan vara farligt då det finns en mängd andra sätt att inhämta kunskap på.
Prov används inte för att inhömta kunskap på, utan för att mäta kunskap. Folk har dock en tendens att prestera mer på de saker som mäts.

03 maj, 2007 15:52  
Blogger Politiski sa...

Nationella prov motsätter inte att man har en kunskapsskola.
I arbetslivet förväntas man kunna vissa saker, varför inte i skolan?

03 maj, 2007 18:34  
Blogger Rainer sa...

Politiski: I arbetslivet arbetar vuxna, till skolan går barn

03 maj, 2007 18:36  
Blogger Johanna sa...

Politiski, Finns det något förslag från din namne du inte tycker om? :)

03 maj, 2007 22:32  
Blogger RMgX sa...

Blissing, du tänker utifrån den gamla normalfördelningskurvan.
Den lärare som delar ut betyg på det sättet du beskriver följer inte det regelverk som gällt cirka ett decenium.

Läraren ska se om eleven lever upp till betygskriterierna och dela ut betyg därefter, ingenting annat.
Vad man däremot kan göra är att dela ut flera exempel på lösningar på varje fråga på ett nationellt prov och ange hur man anser att dessa svar visar på att man lever upp till ett visst betygskriterium.

04 maj, 2007 10:43  
Anonymous Anonym sa...

Utan att göra någon vidare bedömning av nationella prov..

Björklund gör antagligen det logiska misstaget att sätta likhetstecken mellan utbildning och kunskap. Utbildning _kan_ ge kunskap och man bör sträva efter att det är så i möjligaste mån, men det innebär inte att det per definiton är så. Misstaget leder oftast också till att man motsatt gör samma blunder i bedömningen av människor; att den outbildade på alla plan alltid är okunnig, vilket givetvis är lika fel. Ute i arbetslivet så har de flesta företagare, i synnerhet de mindre, lärt sig att inte göra det misstaget eftersom de då missar många russin i utbudet av arbetstagare. I större företag görs dock misstaget ofta pga. oansvar gentemot verksamheten, där personalrekryteraren avsäger sig sitt bedömningsansvar genom att uteslutande bekvämt peka på betyg istället för att ta det ofta svåra jobbet att bedöma kunskap. Fast det bör ju också påpekas, hos unga så finns oftast inget annat än just betyg att bedöma, men redan vid 25 års-åldern så kan det börja finnas en viss ryggsäck av annat än betyg som visar på kunnande och förmågor.

Prov är inte heller ett sätt att inhämta kunskap, det är i bästa fall endast ett försök att mäta kunskap (ibland förmåga), men fel använt så är det inte ens det. Många gånger mäter proven bara elevens stresstålighet och förmåga att memorera kortsiktigt. Stress genom den tyngd "vi" tillmäter betyg och kortsiktig memorering när prov utannonseras i förväg - Nu måste ni läsa på ditten o datten för i morgon har ni prov på det.. Ett prov måste alltid komma oförberett, och gärna långt efter inlärningen om det verkligen är kunskap man vill mäta. Ju mer eleven i förväg känner till om provets ämnesinnehåll och när det skall göras, desto mindre handlar det om att mäta kunskap, och desto mer om torr memoreringsförmåga och stresstålighet för just en sådan provsituation.

Sedan har många en lite skev bild av kunskap i kombination med förmåga, jag brukar säga så här för att underlätta "tänket": Det är fullt möjligt att lära en apa gångertabellen utantill, men kommer apan någonsin att kunna förstå och använda den på ett meningsfullt sätt? Näe, just det.. Matematik är logik, siffror och tabeller är abstraktioner och apan är inte tillräckligt intelligent för att verkligen kunna förstå det och räkna, i synnerhet då inte på det abstraka viset som människor kan lära sig att göra, även om de inte kan gångertabellen utantill.

//steelneck

05 maj, 2007 20:19  

Skicka en kommentar

<< Home