Creeper

tisdag, maj 29, 2007

Men med lite övervakning och mer auktoriteter så löser sig allt ju!

Polisförbundets ordförande, Jan Karlsen skriver i dag på DN debatt om brottsbekämpning och samhällsstrukturer. Hans poäng verkar vara att få en bättre polisutbildning, men debattartikeln slutar inte där, utan Karlsen analyserar hela samhällsutvecklingen.

Var Karlsen har fått sina belägg vet jag inte, men han verkar vara hotad av en ökad individualism, och vill ha tillbaka samhällsauktoriteter. Tydligen är det individualismens fel att folk testar droger, själv skriver han:
"Även om sambanden kan vara svåra att bevisa finns starka skäl att tro att de individualistiska, icke auktoritära värderingar som växer fram i kombination med att det är lättare att få tag på narkotika leder till en mer avslappnad attityd gentemot det smörgårdsbord av trender som man som individ kan haka på."
Eller så kanske det är drogernas fel att människor blir mer individualistiska. Han verkar tycka att det går utför i alla fall. Eller så är det demokratins fel:
"Ett modernt demokratiskt samhälle är en skör konstruktion i den meningen att det bygger på att en tillräckligt stor del av befolkningen frivilligt ser sig som en naturlig del av samhället som helhet."
(Min fetstil).

Jag vet att det är två citat och inte hela debattartikeln, men hela artikeln verkar gå ut på att om vi bara hade lite fler auktoriteter, lite mer övervakning och lite mindre individualism, så hade vi inte heller haft så mycket brottslighet.

Jag har mycket, mycket svårt att tro att det stämmer.

---

För övrigt tycker jag det är ett stort brott mot människors personliga integritet att polisen skall få registrera vänner och bekanta till kriminella utan misstanke. Det rör sig visserligen bara om umgängeskretsen till ett hundratal människor, men bara för att du råkar känna, eller vara familj till någon som begått ett brott, hur grovt det än må vara, så är du inte en brottsling själv. Då borde du få ha ditt liv i fred.

---

Dessutom så tror jag att polisen skulle få lite mer respekt om man sysslat med att bekämpa riktiga brott, och inte prioritera fildelare framför barnporrsförövare, eller övervakning framför utredningar av sexualbrott. Jag vet att det är en generalisering (och jag vet att jag använder mig av Bodströms debattknep och nämner både barnporr och sexualbrott i samma mening), men om man från statligt och polisiärt håll börjar respektera medborgarna, så kommer medborgarna också respektera stat och polis.

Etiketter: , ,

4 Kommentarer:

Blogger Lennart Regebro sa...

"Ett modernt demokratiskt samhälle är en skör konstruktion i den meningen att det bygger på att en tillräckligt stor del av befolkningen frivilligt ser sig som en naturlig del av samhället som helhet."

Men eftersom lla andra samhällskonstruktioner bygger på att man ser sig själv som en del av en nation, etnisk grupp eller "undersåte" vilket är betydligt mindre grupper, så är det där väl ändå den MINST sköra konstruktionen. Enbart psykopater eller sociopater ser inte sig själva som en del av samhället om helhet.

29 maj, 2007 07:50  
Anonymous Anonym sa...

Att inse att man är del av ett samhälle innebär inte med nödvändighet att man finner det önskvärt att bevara detta samhälle.

Vilket inte har något som helst att göra med brist på empati att göra. En sådan absurd slutsats kan man bara komma till om man är av uppfattningen att samhället består att oavhängiga, jämlika individer med samma möjligheter och resurser och vars begär och behov motsvaras av nationalstaten och den liberala demokratin.

Demokratins skörhet har har inget att göra med attityder eller välvilja att göra utan dess oförmåga att hantera social förändring när denna inbegriper en attack på dess fundament, i form av egendomsrätt, våldsmonopol och dess avgränsande och exkluderande subjekt; demos. Fundament som är och förblir uttryck för kanoniserandet av en grupps intressen, till andra gruppers förfång.

29 maj, 2007 15:01  
Blogger Adam sa...

"barnporrsförövare"? Vad menar du med det? Det är inget 'riktigt' brott, jag hoppas du menas bekämpa sådana som förgriper sig på barn.

29 maj, 2007 18:58  
Blogger Johanna sa...

Förgriper sig på barn, tar bilder och aktivt sprider vidare.

29 maj, 2007 19:09  

Skicka en kommentar

<< Home