Creeper

tisdag, november 29, 2005

Hatbrotten ökar och Åke Green frias

I skuggan av domen mot Åke Green publicerar Säpo en rapport om att antalet hatbrott i samhället ökar. Speciellt är det hatbrotten mot homosexuella som står för ökningen, och Säpo befarar att det kommer att trappas upp ytterliggare. Det handlar om brott som personer fått utstå enbart för att de har en viss sexuell läggning.

Att Åke nu frias tror inte jag kommer underlätta bekämpandet av hatbrott, som har samma ursprung som Åkes predikan. Yttrandefriheten är viktigare, men jag tvivlar på att hetslagstiftningen är det bästa sättet att förhindra att människor kränks. Så länge vi har rådande lagstiftning borde vi dock använda oss av den. Att säga att hets mot folkgrupp skulle vara förbjudet, inkludera en grupp som folkgrupp ( i detta fallet homosexuella) och sedan inte kunna döma efter lagen, känns inte vidare verkningsfullt.

Antingen så har man en lag som man kan följa. Eller så skrotar man lagen och kommer på ett bättre sätt för att människor ska slippa bli kränkta. Någotning annat funkar inte i ett rättssamhälle.

5 Kommentarer:

Blogger Elizabeth sa...

LLH i norge anmelder en norsk pastor for å støtte Åke Green sine uttalelser.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=298034

http://www.bt.no/innenriks/article224983.ece

Elizabeth

29 november, 2005 23:58  
Blogger z999 sa...

Det var synd att det var en så tafflig undersökning av om hatbrotten mot homosexuella har ökat. Det hade varit intressant för mig om man hade kunnat se om våldsbrott mot homosexuella stod för ökningen eller om det "bara" handlar om smädelser och ickekvåldsamma kränkningar(=hot). Men det ger inte säpo något svar på. Finns det någon sådan statistik någonstans?

Vidare så skulle det vara intressant att se om homosexuella upplevt någon skillnad efter att de blivit en priviligierad folkgrupp(?).

30 november, 2005 01:02  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

Bara så att ni vet så hoppas jag att jag kränker riktigt många med min blogg...

01 december, 2005 16:42  
Blogger z999 sa...

Hittade en förträfflig sammanställning av hatbrotten på expo (www.expo.se).
"En anledning till att antalet hatbrott ökat är att man har utvecklat metoden när man registrerar hatbrott med homofobiska, antisemitiska och främlingsfientliga motiv."

och

"Misshandel, ärekränkning, olaga hot och ofredande är de vanligaste brotten och sex procent av brotten är med säkerhet utförda av vit makt-anhängare. "

Hela 94% är alltså brott utförda av personer som inte tillhör extremhögern. Jag är inte förvånad över resultatet men det var ju intressant att få det bekräftat.

Och mer
"Det gjordes 151 anmälningar av hatbrott med antisemitiska motiv år 2004, en ökning med 44 procent från föregående år. Av de brotten är 27 procent kopplade till vit makt-miljön och det vanligaste brottet var hets mot folkgrupp."

Lite förvånande eftersom jag trodde att siffran 27% skulle ligga på över 50%.

I anslutning till artikeln så poängterar expo också att homosexuella ses som en egen folkgrupp som inte har någon koppling till oss sunda heterosexuella. En syn på homosexuella som expo delar.

Expo bekräftar också att det är självaste säpo som sysslar med så allvarliga brott som smädelse av homosexuella. Något som bestämt förnekades av en antirasist som jag diskuterade med för en tid sedan. Tyvärr så kände jag inte till expos artikel då och kunde inte källhänvisa.

01 december, 2005 23:30  
Blogger karolina lassbo sa...

Bra inlägg, men hets mot folkgrupp kommer tyvärr alltid att stå emot yttrandefriheten. Det blir alltid en samlad bedömning vilket som väger tyngst i den snkilda fallet, ifall det är hets eller ifall det är yttrandefrihet. Yttrandefriheten finns i både svensk grundlag och Europakonventionen, och Europakonventionen gäller som svensk lag i Sverige i och med att den är inkorporerad i svensk rätt. Spelar ingen roll att inte riksdagen har stiftat den. Men visst kan jag hålla med om att pastorns uttalanden är ett gränsfall!

03 december, 2005 00:39  

Skicka en kommentar

<< Home