Creeper

fredag, november 25, 2005

Noll tolerans mot våldet

I dag startar liberala ungdomsförbundet sin kampanj "Noll tolerans" mot våldet. Den tar upp det våld som varje dag drabbar kvinnor runt om i landet, om kvinnojourernas arbete, och det faktum att skulden oftast fortfarande läggs på kvinnan.

7 Kommentarer:

Blogger Fredrik Lindholm sa...

Vidrigt hjärtenyp. Ser inte ett ord till försvar för vapenliberalismen. Bara ett förnekande av det goda våldet.

28 november, 2005 00:20  
Blogger Johanna Nylander sa...

Eller så kör man på den mer naiva linjen att "våld föder våld" :)

28 november, 2005 00:37  
Blogger z999 sa...

Att påstå att våld föder våld är inte naivt, bara enfaldigt. Angående de låga straffen för våld mot kvinnor som en del retar upp sig på, i mer patriarkala samhällen så ser straffsatserna annorlunda ut. Det har gjorts undersökningar också som visar att män är mer benägna att tro på hårdare straff, dödsstraffet inkluderat.

Om man räknar bort kulturer där våld mot kvinnor är tillåtet, gissa vilket land som är mest förlåtande mot våld mot kvinnor? En ledtråd är att det landet brukar berömma sig av att vara mest feministiskt.

Vad jag egentligen vill påpeka är att kvinnor uppfostras att vara mer aggressionshämmade än män. Detta i kombination med att de i högre grad har fått positioner i samhället där de kan påverka vapenlagar, straffsatser och polisiära insatser anser jag har varit en negativ utveckling på flera sätt.

29 november, 2005 09:23  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

München 1938...

29 november, 2005 20:04  
Blogger z999 sa...

Fredrik:
" München 1938..."

Eh, mäste gräva lite i minnet. Var det då som Chamberlain sa "Peace in our time"? Fredrik, finns det någon sida i Sverige som vill ändra vapenlagarna? Utöver din eminenta blogg alltså.

29 november, 2005 22:03  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

Jadå, Skånsk Redneck och Frihetspropaganda & Prozac.

01 december, 2005 16:46  
Blogger z999 sa...

Tack för tipsen Fredrik.

01 december, 2005 22:46  

Skicka en kommentar

<< Home