Creeper

torsdag, augusti 06, 2009

Chávez rätta ansikte

I går (dagens pappersexpressen) skrev jag ett sånt där viktigt inlägg om internet och yttrandefrihet. Ämnet var Chávez maktfullkommlighet och utvecklingen i Venezuela. Nätversionen av texten finns här, och innehåller matnyttiga länkar för internetaktivism och vad man faktiskt kan göra.

Läs och sprid vidare.

Etiketter:

7 Kommentarer:

Blogger Shaun sa...

! Du börjar uttrycka dig lite mörkt humoristiskt, snyggt.

Ska sprida så gott jag kan.

08 augusti, 2009 10:39  
Anonymous Alex sa...

Det handlar inte om "yttrandefrihet", den här cirkusen handlar om liberalernas sedvanliga rädsla för massan. Anledningen till att liberaler är så upprörda över utvecklingen i Venezuela är för att det är en demokratisk utveckling medan liberalerna alltid stått för meritokrati och åsikten att makt och inflytande är någonting som man bör vara försiktig med att anförtro åt pöbeln.

Jag tror dock inte att de flesta av er förstår detta själva, ni bara läser, tar in och för vidare utan att ifrågasätta. Jag tror inte att du ens för en sekund reflekterar över att det som Chavez gör är sådant som alltid gjorts i alla moderna länder. Även i Sverige så finns det lagar och regler för att nyttja det offentliga radio- och TV-nätet. Faktum är att vi i Sverige bara givit tillstånd åt ett enda privat TV-bolag och det är TV4, det är bra mycket färre än i Venezuela. . I USA har den arabiska TV-kanalen Al Jazeera flera gånger nekats marksändningstillstånd, och i Storbritannien finns det ett dominerande Public Service-bolag (BBC) och restriktiva regler för privata aktörer. Ändå ser jag inga rubriker om den hotande diktaturen i Storbritannien och hur Gordon Brown personligen beordrar bort oppositionell media från landet...

I Venezuela så har de fattiga framfört krav om att de också vill ha del av den mediala infrastrukturen. Således drar regeringen in tillståndet för de stationer som brutit mot reglerna (de kan förstås fortfarande sända via sattelit eller privat kabel som TV3, Kanal 5 och alla andra kanaler i Sverige) och ger till fattiga gräsrotsrörelser som tidigare helt saknat politiskt inflytande (precis som liberaler anser att fattiga ska eftersom fattiga människor tenderar att inte ha så "sunda och balanserade" åsikter som medelklassen).

För övrigt så tror jag inte att Chavez har varit med och beslutat i frågan ö.h.t. Det är Venezuelas motsvarighet till Granskningsnämnden som sköter sådant. Men medierna använder konsekvent formuleringar som "Chavez beordrade..." bara för att utmåla Venezuela som en diktatur styrd av Hugo Chavez.

Det är så jävla dålig stil. Svensk journalistik är skräp och ni alla borde skämmas för att ni helt utan kritik sprider politisk propaganda i syfte att smutskasta en demokratisk vald regering.

Det är av samma skäl ni skriver om Iran (vilket är bra) men inte om Saudiarabien (som är allierade med väst) och till att ni skriver om Zimbabwe och Sudan (vilket också är bra) men inte av de otaliga afrikanska terrorregimer som samarbetar med västvärlden.

Det handlar inte om "mänskliga rättigheter" eller något sådant, det handlar om ett stormaktpolitiskt spel och ni stackars journalister förstår inte ens att ni bara är pjäser eftersom ni konsekvent undlåter att göra ert jobb. Kanske har journalister inte ens någon reell självständighet i det här landet, i.s.f. ett demokratiskt problem om något. Betydligt närmare än Venezuela dessutom...

11 augusti, 2009 17:28  
Blogger Johanna sa...

Alex, har du ens läst vad jag skrev? Om att Chávez kallat twitter för terrorvapen, raidade journalisthem, stormade radiostationer, och medieregler som praktiserats innan de klubbats igenom i parlamentet.

Jag tycker mycket om svenska medieregler också (och kritiserar de regelbundet), men de går inte att jämföra med de som Chavez nu har infört.

Man riskerar fängelse om man bryter mot de nya reglerna, nätet har stramats åt och man har ökat den militära nätvaron. Jag tycker inte att det är okej, och vill hjälpa yttrandefriheten en bit på vägen. Inte minst genom att lyfta upp de kanaler som kritiska röster kan använda sig av. Det handlar om yttrandefrihet.

För övrigt grundar sig mitt inlägg i frågan på direktrapporter från venezuela samt internationell media, och har uppfattat min bild av situationen.

Fast det kanske är du som köpt vänsteranalysen rakt av?

11 augusti, 2009 17:39  
Anonymous Marc sa...

For they that are still in darkness...

Eftersom Master förvridaren Johan Norberg stänger sina kommentarer får jag publicera detta om Venezuela och Chavez

Johan Norberg said: “Venezuela’s increasingly dictatorial president Hugo Chávez has just turned 32 opposition radio and two television stations. At the same time, he wants to push through a law that makes it possible to throw critical journalists in prison.
Now we wait just to see if these 17 Swedish left profiles, SSU: are and Left again to write a petition in support of Chávez and call the attack on the media a step in the democratic direction. As they wrote two years ago:
“We believe that the crucial problem in Venezuela is that a very few multi-millionaires controls the overwhelming part of the media … still dominated the media landscape in Venezuela sharply by a strong criticism against the government, while the vast majority of the population that supports Hugo Chávez has been more difficult to discard heard. ”

NOW my question to the master and paid propagadist (for an economic system which collapsed after all) is:
Can you broadcast radio or TV in Sweden without a permit? Can you broadcast radio or TV without a named and legal publisher? Could Swedes defame someone without penalty? Is not there something in Sweden called Psychological Defense who oversees what is disseminated in the media? Is there not in Sweden rules say that if a media disseminates false or incorrect information must the media company correct the mistake as soon as possible publicaly? Is not there a proposal to censor the Internet in the European Parliament? (by fabricated laws that will give operators the right to select a number of web sites you may subscribe and you are allowed to visit, the so-called Telecom Package) and there are no laws in Sweden (and certainly without support in law) to intercept the telephone and internet communication betwen the citizens. Is it in Sweden allowed agitating people to violently overthrow the elected and constitutional government? Is it allowed in any country in the OECD to make any of those things? The answer is that everyone knows is: NO. But the propagandists, paid and voluntary, useful idiots, hypocrites, and right fanatic (even though their economic neoliberal system collapsed) continue to disseminate their views. But of course this is about Venezuela. A country that the West would like to continue to see without laws, without order, without rules. why? Maybe then the foreign miscreants can act completely free. The freedom they seek and, if necessary, for by force of arms. This is not new. England bombed China apart and together in the name of free trade. The Chinese would indeed buy the English opium!. And so it is today too.

11 augusti, 2009 18:44  
Anonymous Marc sa...

Maybe do you think people around the world do not see this? Maybe they do … or maybe they start slowly notice that all the talk does not match the actual behavior. Venezuela is exporting less oil today than ten years ago, says in Newsweek in July and it is not good or? But no one says it does matter because all the money ended up in foreign companies pockets! What matters for the Venezuelans? and why would something that is in the ground belonging to a foreigner? What is sovereignty? The United States refused to sell to China some installations it regarded as strategic (The Chinese wanted to test that with free trade and received a reply). But Venezuela is a country that you should plunder. Or?

Can you tell me if it is allowed to broadcast radio without having a valid permit from the authorities in Sweden? No, But the tiny Venezuela must allow the miscreants at any time, also with foreign financing to start or operate a radio station or television channel. Venezuela is a country that is doing better without rules and laws or perhaps better so for the foreigners who want to take it back. Note also writings about Venezuela’s’ big defence spending:If you look at the military spending in Latin America is Venezuela on the 4th or 5th place despite the fact that their GDP is the second largest in South America,not including Brazil, but nobody writes about for exemple Chile with almost double so much weapons spendings despite that their economy is just one-fifth of Venezuela, but it clearly: Venezuela is buying from Russians (who had also begin to believe that with free trade) and not from the U.S., and probably not from Sweden or no after that Swedish weapons ended up with the guerrillas in the neighboring country (actually the U.S. contacted Sweden already a few years ago and asked Sweden not to sell arms to Venezuela, more specific Bamse system). Of course, there is no black market in arms and if it did exist, the Swedish companies never participate in such illegal business right? Hehe.

11 augusti, 2009 18:45  
Anonymous Marc sa...

fall om skojaren och historie förfalskare Norberg skulle läsa detta bifogar jag också ett inlägg från mig som jag tycker är underbar! God läsning skojarna!

Open Letter to Dick “Darth Vader” Cheney about the Economic-Financial Crisis and the PPIP (or PPIF), Please Stop Johan Norberg Right Away!
Posted in Blogroll on April 1, 2009 by marcleon009
Posted in Blogroll on March 26, 2009 by D-Train

Dear Dick,

I write to you seeking some advice. I explain my problem. As you know we had a great time since the 80´s when Ronny took the White House…maybe do you remember all the fun we had with the guys, especially Milton, when we planned how to get out all those idiots and get theirs money. The plan was terrific: tell them that anyone could be rich if they let us to become even richer! It was a master move! Since tell them that if we got even more money some will “trickle down to them” haha and the “positive growth trend” hihi we created with “our own money creation approach” for 30 years ago or “The cash machine” as Milton used to refer it. Oh, Boy what a time!! Great Fun!! I had to recognise that Milton was a genius, R.I.P old boy! What a story!

Anyway, as you probably had heard some stuff had not been working properly the last year. Some of the guys from “the Street” got high with so much easy money and begun to sell some “insurance” to everyone without a penny in reserve, I think that they called the papers CDS or something like that. They got to idea from some Chinese guy that was working with the probability of a kid get cancer, his parents divorced, his best mate killed and his dog poison in the same time…almost zero. So they used the same arguments to sell a lot of those papers to idiots around the world, now saying that the probability that they papers loose all their value was zero, according to the formula! Great idea! READ THE WHOLE ENCHILADA

Well, the problem was, as you know now, that the prices went down…you know I think the guys had a debt mountain of some trillions and had no a single penny… well , no some money they are prepared to take back from the Cayman islands anyway. So we talked with the guys in Washington and told them that they had to pump up some cash or otherwise the whole enchilada would explode in the front of their face! They believe us again the jackasses!! Incredible! I asure you that tall will be fine. The guys from D.C. presented no problem as expected, you know that they are good people, decent people…our people.

No, the problem is that now the idiots from “main street” as we call them now have begun to protest and to ask a lot of questions…Why the government has to support us, where the money is coming from, what about the schools and the pensionfunds and a lot of shit…I’m completely convinced that the idiots that have nothing more to do and are sitting all the day in front of theirs computer surfing and bloging are part of the problem and I think that we have to address this issue rather sooner than later…we can not permit, after lying hundreds of millions in TV stations , newspapers and other stuff, that some frustrated commies take down all this “educational afford”! You know, as a security measure we employed only “people with the right mental disposition” i.e. people that support our way of seeing the world (most of them unfortunately are not “true believers” but only people seeking our gratifications…bonuses they call them now I believe), but the blogers are taking down the charade…We have certainly stop them asap!

11 augusti, 2009 18:46  
Anonymous Marc sa...

Even worst is the fact that some jackass are arguing in public that we had to leave the “free market” works! It is quite worrying that there are some idiots out there that still believe all the crap we talked them. We had successfully pumped up theirs brains with some illusions that those jackasses still defend, but now there are others time my friend! We told the idiots about “free markets” and we talk about something about “democracy” and “liberty”… which of course we mean “liberty of action for us”…as when we talk about “free markets” we mean of course ” free for us” …As you explain for us for long time ago.I don’t remember exactly how we put the whole charade, cause I had at the time a terrible hangover…Well I can tell you that as we own almost all media it was not difficult to pumping out all this bullshit without any problem… But now we are experience some problems with those “hard core” people that still is arguing about “the free market” and other stuff…they are really making a hell for us! They don’t understand that the time for such rubbish is over…We have to stop them before they damage us! This is what happens when you mix idiots with the people that really know what is all about!! I hate those amateurs!

They are talking a lot of crap: That our guys in Washington don’t need to give us some cash, that the “market” is going to solve the whole thing and other bullshit! Ok, we told them to say that the last 30 years and it was working pretty well until it doesn’t… but those idiots don’t understand the point: it was as long as we got the money…and if we don’t get the cash in this way there is not point in continue with the charade! Now, we have to argue that Uncle Sam has to help us for the benefit of everyone and the nation (of course just help us …not take our money and leave us naked) …but those people, the market “liberals”, are really causing us some problems with their rubbish about the “free market”, the “invisible hand” and other stupidity!

I ask you what we can do now. We have certainly shut up those idiots before they damage us seriously and more and more people begin to ask questions!

For instance, lately the mob had begun to ask about the bonuses! That it was too much money and stuff like that…you know…the problem is that before we could tell them that it was necessary to do a “good job”…you know…but now when every idiot knows that we lost control ( and some trillions of dollars) what can we say?

We have to be really creative this time! The piece of art will be to explain to the mob why they have to give us their tax money, without requiring anything from us and respecting the sacred “private property” i.e. our property! Ours banks! and in the same time we get our “well deserved share” of this money!

It will require a lot of inventive talent and audacity. It is because of that I write to you dear Dick.

Sincerely yours

P. Wolfowitz or Wolfi for you…;=)

PS: Say Hello to Donald and “Georgi” when you see them!

PS2: The good news are that last Monday the guys from Washington come with a genial idea how to give us some money without so much questions: they called the giving away for “ Public-private-Investment –Fund” PPIF, I tell you it is a terrific deal. They give us say between 90 and 95 cents for buying something that as most is worth 5-20 cent, but with the face value of 1 dollar. If some idiots pay in the future say 1 dollar and 5 cent, we keep the diff of 10 cent (105-95), this is a 100 % return to our “investment” of 5 cent!! But, here is the magical with the arrangement: if we can not find some jackass that buys the junk paper we have not to pay at all the 95 cent we “borrow” to buy them in the first place!! Genial! All to save the economy (our economy dude) !! Hehe. Ohh these boys in Washington!!

11 augusti, 2009 18:47  

Skicka en kommentar

<< Home