Creeper

måndag, augusti 25, 2008

Skrota skolavgifter i grundskolan

Det är inte så ofta jag helt och hållet håller med Rädda Barnen i deras analyser, men när det gäller avgifter som grundskolor tar ut från elever, har Rädda Barnens ordförande, Inger Ashing helt rätt.

Det är inte okej att skolor, kommuner, rektorer och ministrar bara rycker på axlarna åt att barn av ekonomiska skäl inte kan delta i all undervisning. Oavsett om det handlar om en tusenlapp för en längre skolresa, sjuttio kronor för buss och inträde till äventyrsbadet, eller en hundring för en bättre skolbok, ska grundskolan vara tillgänglig för alla, och urdålig privatekonomi ska inte vara avgörande för att Stina, Kalle eller Berit skall kunna delta i undervisningen.

Lever man med hyffsat ekonomi är det lätt att tycka det rör sig om småsummor, men i såfall bör man fråga sig varför inte skolan kan stå för dem själv, omprioritera bland kostnaderna, och inte krasst utgå från att alla barn kommer från ordnade förhållanden med täta föräldrar.

Nej, så länge det handlar om den obligatoriska grundskolan bör man totalt skrota lagstiftningen som tillåter skolor ta ut avgifter. Skjut hellre till en till skattekrona.

Etiketter: , , ,

8 Kommentarer:

Blogger Martin sa...

Å ena sidan är väl dessa aktiviteter inte riktigt obligatoriska, eller? Å andra sidan skapar det säkert något slags "utanförskap" att inte delta. Å tredje sidan kan man fråga sig om grundskolan verkligen ska ha kostsamma aktiviteter i sådan mängd att fattiga familjer får svårt att delta.

26 augusti, 2008 08:39  
Blogger Johanna sa...

Grundskolan är obligatorisk. Det borde inte vara skolans uppgift att anordna aktiviteter som inte är obligatoriska.

Obligatoriska aktiviteter ska vara gratis för barn att delta i. Så nej, det finns ingen ursäkt för grundskolan att ta ut avgifter för något.

26 augusti, 2008 08:42  
Anonymous arthur sa...

När det gäller offentliga skolor kan jag hålla med Dig. Då skall Du i konsekvensens namn motsätta Dig att skolan har rätt att kräva att föräldrarna håller sina barn med dyra och förga användbara leksaker såsom skridskor och skidor.

Privata skolor skall naturligtvis få ta ut vilka avgifter de vill så länge de är i överensstämmelse med vad som överenskommits med föräldrarna. Att få mer genom att betala mer är en liberal rättighet. Inte heller finns det någon anledning att diskriminera dessa skolor genom att vägra skolpeng. Idag får fria skolor reducerad skolpeng.

26 augusti, 2008 21:13  
Blogger Johanna sa...

Arthur, jag håller inte med dig. Skolor med statligt stöd skall syssla med undervisning, och i grundskolan är den obligatorisk, oavsett huvudman. Då skall den också vara kostnadsfri för föräldrar/barn (förutom den uppenbara skolpengen, som givetvis borde vara lika för kommunala som fria skolor).

Att alla ska få lika möjligheter, är en liberal grundprincip. Att ett omyndigt barn inte får samma möjligheter i skolan pga. dess föräldrars ekonomi, är inte okej.

Det är det vi betalar skatt för.

26 augusti, 2008 21:21  
Anonymous frigolit janne sa...

Arthurs idéer om att man genom att betala mer ska kunna placera sina barn i finare skolor tycker jag låter riktigt otäckt. I ett äkta kommunistiskt samhälle ska alla ha det lika dåligt!

27 augusti, 2008 11:46  
Anonymous Anonym sa...

"Idag får fria skolor reducerad skolpeng."
Har du nån länk för det?
Där jag bor är det snarare tvärtom då
friskolor har fria lokaler med fria ombyggningar när man vill,vilket inte kommunala har.

27 augusti, 2008 19:52  
Anonymous arthur sa...

Om politikerna anser att skolan kan förbättras så har de den politiska makten att försöka. Deras insatser i den vägen under sjuttiotalet gav ett genomgående uselt resultat. Hade det varit föräldrarna som ordnade sina barns skolgång skulle katastrofen aldrig materialiserats. Mångfald och institutionell konkurens hade räddat oss liksom att makten inte skulle ha varit koncentrerad till SÖ.

Jag tycker snarare att om staten anser att skolan duger som den är medan föräldrarna inte gör det så är det ett ingrepp i föräldrarnas frihet att förbjuda dem att efter förmåga skapa bästa möjliga framtid åt sina barn. Att tvinga folk till att vara försumliga föräldrar är upprörande och inte speciellt liberalt.

De som inte vill eller kan betala och inte kan lösa problemet med något stipendium eler de diskreta arrangemang som privatskolor ofta tillhandahåller har de politikerstyrda skolorna att ty sig till.

Även i andra avseenden tvingar staten föränlrarna att svika sina barn. Förbudet mot "elitskolor", utom i struntämnen som sport, gör att det inte är tillåtet att starta skolor där man tillgodoser behoven för andra en den tiondel av eleverna som är mest obegåvade och ovilliga.

Det skadar på sikt hela landets framtid. Varför skall man ens gå till en skola där undervisningen aldrig kommer fram till någonting man inte redan kan? Så var det för mig, med något undantag, i hela grundskolan.

Fria skolor skall tillåtas bli bättre än statens. Det är det de är till för. Tillåts ingen bli bättre sjunker allt till vad som är sämst.

31 augusti, 2008 20:48  
Anonymous arthur sa...

"Idag får fria skolor reducerad skolpeng."

Uppgiften kommer från Svenska Dagbladet. Det är emellertid kopplat till att fria skolor är befriade från vissa plikter relaterade till socialt svåra miljöer. De menar emellertid att de i praktiken inte har andra kostnader.

Jag förstår inte riktigt anonym menar men det kan vara relaterat till att det är ett vanligt politiskt bovtrick att påstå att man öser guld över en verksamhet och sedan ta dem tillbaka i form av hyra på en fastighet som tidigare ansågs vara verksamhetens egendom. Ofentliga skolor vore idealiska för det tricket. Ofta är hyresgästen också förbjuden att flytta. Provata skolor kan däremot leta efter en lokal varhellst de kan hoppas finna en.

31 augusti, 2008 21:01  

Skicka en kommentar

<< Home