Creeper

onsdag, december 19, 2007

Nya lagar 2008

Nästa år kommer ytterligare förordningar och lagar träda i kraft. Jag har läst igenom dem, och tänkte dra några av de som inte handlar om arbetsmarknadsåtgärder, och som jag tyckte var noterbara. De flesta är inte heller tillräckligt viktiga för att TT och Expressen skulle vilja skriva om dem.

- Buggning, eller "hemlig rumsavlyssning" tillåts. Nyår blir lite av en sorgens dag.

- För särskilt allvarliga brott så tillåts även, hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning samt postkontroll. Lagen kommer gälla till och med 2010.

- Underrättelseskyldighet införs, och de som blivit övervakade med ovanstående medel skall bli underrättade om det. Ifall det inte råder sekretess, eller om det ligger under Säpos område. Vad nu det innebär.

- Den temporära lagen från 1952 om hemlig kameraövervakning förlängs ännu ett år. Mycket temporär lagstiftning...

- Det skall bli lättare att drogtesta värnpliktiga. Det kommer alltså helt oskyldiga och omisstänkta män som inte har ett val ifall de skall lämna ifrån sig sina kroppsvätskor. Integritetskränkande. Å andra sidan är så är hela värnpliktssystemet det.

- Man kommer få fota hela Sverige från flygplan så länge det inte råder höjd beredskap.

- Man kommer inte längre behöva ha högskolebehörighet för att bli officer. Dvs, man behöver inte längre ha gått ut gymnasiet. Jag som trodde det var mer kompetens som behövdes inom försvaret, och inte mindre.

- Pensionärer kommer få mer bostadstillägg om de arbetar. Jag som trodde grejen med pension var att man inte arbetade längre...

- Arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg från första dagen du är sjuk. Själv hade jag gladeligen besökt en läkare om det hade inneburit att jag kunde sjukskriva mig från mina studier även de gånger jag bara är sjuk i ett par dagar.

- Aborter kommer inte längre vara förbehållet kvinnor som bor i landet eller är svenska medborgare, utan kommer omfattas av samma regler som all annan vård. Äntligen!

- Den statliga fastighetsskatten blir kommunal.

- Skatten på arbete sänks. I stället för miljöpartiets gröna skatteväxling kör alliansregeringen på moralistisk skatteväxling. Skattesänkningen på arbete kommer finansieras genom höjda skatter på tobak, öl och koldioxid. Gissningsvis så kommer ingen att protestera, men i södra sverige kommer ännu mera tobak och öl importeras från länder med lägre skatter, och ingen av dessa skattekronor kommer falla svenska staten till del...

- Förmögenhetsskatten slopas. Jag tänker bli rik, någon gång i livet. Då vill jag också få vara det.

- Skatteavdraget för hushållsnära tjänster införs. När jag blir rik, så hoppas jag kunna utnyttja avdraget. Jag har städat för pengar (vita), och vill gärna någon gång i livet kunna betala pengar för att någon annan ska städa.

- Det ska bli lättare att begära avdrag för dubbelt boende om man arbetar på annan ort, men avdraget för ökade levnadskostnader tidsbegränsas till en månad.

- Reklamskatten sänks för samtliga tidningar till en nivå som innan bara nyhetstidningar man behövde betala för hade. Kanske dags att avskaffa presstödet när man ändå håller på?

- Skatten på koldioxidutsläpp, bensin och diesel höjs, liksom skatten på energi. Allt i ett "klimatpaket". Tydligen så räknas skattehöjningarna på öl och tobak in där också. Vad nu de har med klimatet att göra.

- Lärlingsprogrammen på gymnasienivå införs på försök. Historia blir obligatoriskt kärnämne medan estetisk verskamhet och naturkunskap försvinner som sådana. På lärlingsprogrammen skall kärnämnena tydligen kunna kortas ner till mindre kurser och det skall räcka med 500 gymnasiepoäng i dessa kurser istället för 750.

- Människor skall kunna få hundförbud, och polisen kommer få möjlighet att omhänderta hundar som orsakat skada.

- Arter kommer inte längre bli fridlysta, utan hamna i en skyddsförordning hos regeringen istället.

- Blyammunition totalförbjuds inte.

- Det blir mer avgifter om man vill ändra något i någon sorts vägtrafikregister.

- Ytterligare en myndighet införs; Energimarknadsinspektionen. Som att vi inte hade tillräckligt många redan.

- Produkter som förbrukar el skall designas efter viss eu-standard på energiförbrukning. Lagen beräknas införas 1 april 2008. Byråkratisnårigt värre.

- Tv-avgiften höjs med 36 kronor. Den borde avskaffas.

- Tv-kanalerna får sända mer reklam. Istället för antal avbrott pratar man numera bara minuter. Själv skulle jag inte vilja ha några regler alls, utan välja att titta på de tv-kanaler som har mindre reklam. Ett reklam-max-tak, resulterar tyvärr nästan bara i att samtliga kanaler följer det, i stället för att behöva ta beslut om hur mycket reklam som egentligen är lagom.

Det här var av de "viktigare" lagarna som regeringen presenterade. Vilka de mindre viktiga lagarna är, vet jag inte. Några av de nya lagarna innebär ett förenklat system, men jag hade faktiskt hoppats på att en regering som består av minst två partier som stundom kallar sig liberala, skulle avskaffa lite fler lagar, och stifta lite färre nya.

Frihetsreformer, var är ni?

Etiketter: , , ,

2 Kommentarer:

Anonymous Johan Svensson sa...

TV-licensen är ett förbannat otyg som borde ha självdött för länge sen. Jag hade TV förr, men bara för att leka TV-spel på, och det kände jag absolut inte för att betala licens för - så det gjorde jag inte. (nu har jag en 22" widescreenskärm till datorn att leka xbox på i stället.)

Nu när vi går över till digitalt nät borde det dessutom bli lättare - det är tekniskt möjligt att sälja tv-licens som en prenumeration i stället, till varje individuell digitalbox. Vill någon se statlig TV? Varsågod, fritt att betala för det. Men nej, lagen är fortfarande fast i 90-talet.

Och så är avgiften ju en fast summa också. Som student var ~1900 spänn om året inte något som var lätt att trolla fram.

19 december, 2007 16:40  
Blogger Erik Jonsson-Glans sa...

Problemet är ju att det finns en viss risk att den statliga televisionen kommer att bli utkonkurrerad (eller i alla fall få det svårare). Personligen så ser jag det som en bra anledning till att avskaffa tv-licensen, staten skall inte syssla med propaganda det klarar den privata sektorn alldeles utmärkt.

Kärnämnena är också ett otyg som vi borde slopa helt, speciellt nu som vi har så kallade liberaler som utbildnings- och skolminister. Större valfrihet i skolan och allt som man "måste" lära ut gör man i grundskolan.

19 december, 2007 17:40  

Skicka en kommentar

<< Home