Creeper

måndag, oktober 09, 2006

Konkreta förslag för att minska våldtäkterna

Att en våldtäktsman härjar i både Örebro och Västerås, är det inte många som har missat. Resurser sätts in, problemet diskuteras och ventileras, och samtliga vill att våldtäktsmännen skall gripas omgående.

Överfallsvåldtäkter är en riktigt läskig företeelse. Ingen skall behöva vara rädd för att bli våldtagen när man går hem på kvällen. Bara för att överfallsvåldtäkterna blir mer uppmärksammade, så får man inte glömma bort de våldtäkter som sker i skymundan, i relationer, eller där förövaren är någon närstående eller bekant.

Debatten brukar tyvärr bara fyllas av människor som framför att det är dåligt med våldtäkter (och vem håller inte med om det?), så jag framför härmed några enkla saker som skulle kunna förebygga våldtäkter (såväl i relationer och överfalls):

- Inför ett samtyckeskrav vid sex.
Idag kan du hävda att "hon sa ju inte nej, alltså ville hon" i en domstol och få rätt. När det handlar om sex mellan vuxna människor ska det aldrig vara någon tvivel om någon vill eller inte, därför är ett samtyckeskrav en bra början för att ändra synsätt i tex. domstolar.

- Subventionera kollektivtrafik/taxi sena nätter. Att ta sig hem en sen kväll i en sådär lagom mellanstor svensk stad är oftast inte världens lättaste. Taxi är oftast inte ett ekonomiskt hållbart alternativ om du är ung och studerar, och sista nattbussen går oftast alldeles för tidigt.

- Fler genusutbildade poliser ute på gatorna. Kanske ett uttjatat argument, men så länge både poliser och väktare sysslar med rätt saker (och inte med obefogat övervåld), så kan de göra skillnad. Genusutbildningen är viktig. Alla attityder som gör att en polis inte tar ett våldtäktslarm på allvar är attityder som inte alls borde finnas hos polisen.

- Feministiskt självförsvar i skolan (för alla). Inte med utgångspunkten att man själv ska kunna försvara sig den dagen man råkar ut för en överfallsvåldtäkt. Där hjälper troligen en "vanlig" självförsvarskurs bättre. Fokuset skall ligga på relationsvåld, hur man identifierar en relation som är skadlig, samt hur man tar sig ur den.

Sen finns det ju mer allmänna saker som fokuserar mer på våld än på våldtäkter (men väldigt många våldtäkter hör faktiskt ihop med relationsvåld):
  • Tillgång till en kvinnojour i varje kommun (dit både relationsvåldsutsatta kvinnor som män skall vara välkomna)
  • Obligatorisk vård av de som slår
  • Ett utrotande av konserverande könsroller som placerar människor i fack istället för att låta dem vara individer
Vad som också måste göras är att processen efter en polisanmälan förbättras enormt. Ytterst få våldtäktsanmälningar går idag till åtal, och många bryr sig inte om att anmäla, eftersom att de ändå aldrig skulle ha en chans i en domstol. Vilket annat brott resoneras det så om i samma utsträckning?

18 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Finns väl en stor risk med "samtyckeskrav", som någon kolumnist påpekade för ett tag sedan; nämligen att ett juridiskt godkännande ska utgöras av ett skrivet kontrakt med underskrift av såväl berörda parter som vittne. Känns kanske inte så aktuellt inför akten. Alternativet är ju att man enbart går på utsago, men då står helt plötsligt ord mot ord och vi har inte direkt kommit någonvart.

Poängen är väl att om vi inte antar att människor i allmänhet är mycket mer benägna att våldta än att ljuga och utpressa kommer ett krav på bevisat godkännande skapa en minst lika ohållbar rättssituation åt andra hållet. Enligt mig (och lyckligtvis juridiken... hittils) är det värre att döma oskyldiga än att låta skyldiga gå fria, därför har åklagaren bevisbördan och den anklagade ska inte behöva bevisa att han "hade godkännande".

Missförstå mig inte, något behöver definitivt göras men att utgå från att alla är skyldiga är ett steg i fel riktning. Bättre då att arbeta proaktivt som du också föreslår.

09 oktober, 2006 16:40  
Anonymous Anonym sa...

Johanna din socialistwannabe hitta på egna förslag :)

09 oktober, 2006 17:15  
Blogger Gudmundson sa...

Själv föreslog jag en gång i tiden att gudmundson: vi borde att beväpna tjejerna. Men det slog aldrig.

09 oktober, 2006 20:13  
Blogger Karl Dahlberg sa...

Eller helt enkelt börja bry sig om sina medmänniskor...

På höskolan här i Skövde så har man ju bildat en "organisation" för att gå hemmåt i grupp efter sena kvällar på kåren. Dessutom har den fått det "piffiga" namnet Slayers. Lite föräldrar på stan i grunden.

Hellre sådana lösningar än massa pengar och statligt *brr* ingripande.
Vi måste ta makten över våra egna liv och våran egna områden, med egna iniativ...

dax att plocka fram punisher-albumen igen :)

09 oktober, 2006 20:56  
Blogger Johanna Nylander sa...

Anonymous 1, jag är inte jurist, så jag vet inte om det praktiskt skulle vara möjligt, men det borde alltid vara helt solklart att alla parter vill ha sex innan man hamnar i sängen, än att det skall vara någon tvekan.

Anonymous 2, jag är gärna socialistwannabee om det innebär att våldtäkter och relationsvåld minimeras. Ser dock inte så mycket specifikt socialistiskt i mina förslag...

Gudmundson, jag är egentligen för att våldsutsatta kvinnor skall få rätt till att bära typ pepparspray/tårgas (eller nåt liknande), missade det som punkt, men är lite för pacifisitisk för att tycka att alla ska få det.

Dahlberg, The Slayers är ett bra initiativ, och de har fantastiskt snygga affischer uppsatta på skolan (min design) :) Tyvärr har inte gruppen fått så bra genomslag än.

10 oktober, 2006 01:45  
Blogger isecore sa...

Tycker det var bra och konkreta förslag på förbättring. Våldtäkter är en skamfläck på det som kallas för "civilisationen" och det här var några intressanta saker som kanske minskar det hela.

10 oktober, 2006 03:08  
Blogger Rick Falkvinge sa...

Intressant läsning, men jag funderar lite på om du tänkt över det där med samtyckeskrav?

Till att börja med är det ju så redan idag. Om någon inte samtycker, så blir en sexualakt per definition antingen våldtäkt (om våld eller hot om våld används för att kompensera bristen på samtycke) eller sexuellt utnyttjande (om det inte är så).

Den betydelse som oftast används i samband med ordet "samtyckeskrav" är att det domstolsförhandlingarna ska vändas. Från den utnyttjades bevisbörda att hon demonstrerade en brist på samtycke, till den anklagades bevisbörda att visa att det fanns ett samtycke. Det speciella med det är att det vänder bevisbördan. Från att det blir åklagarens sak att visa att den åklagade är skyldig, så blir det plötsligt den åklagades sak att visa att han (eller hon!) är oskyldig, att ett samtycke fanns.

Det bryter en tvåtusenårig tradition av rättssäkerhet, och skapar en hel del riktiskt läskiga hållhakar. För precis som det finns psykotiska män som behandlar kvinnor illa, så finns det psykotiska kvinnor som behandlar män illa. Det är egentligen bara sättet som skiljer - båda sorterna slår på ett område där motparten inte kan försvara sig. Vad skulle man gå med på om tjejen kunde ringa ett telefonsamtal och sätta en i fängelse i fyra år, bara för att man själv INTE kunde styrka något? Skulle man våga göra slut? Knappast. Det skulle mer eller mindre vara kört, med rättsväsendets goda minne.

Våldtäkter och andra våldsbrott är ett problem, men jag kan inte se kriminell-by-default som en reell lösning. Det kan hända att du menade annorlunda, och i så fall förstod jag bara dåligt. :-)

10 oktober, 2006 09:00  
Blogger Per Bylund sa...

Johanna Nylander:
jag är gärna socialistwannabee om det innebär att våldtäkter och relationsvåld minimeras.

Vore intressant att få höra hur långt du vill dra detta resonemang--och om det gäller fler frågor än våldtäkter. (Att "målet helgar medlen" har aldrig attraherat mig.)

Ser dock inte så mycket specifikt socialistiskt i mina förslag...

Inte? Här är dina förslag:
Subventionera kollektivtrafik/taxi
Översättning: "Se till att staten med hot om våld tar folks rättmätiga egendom och använder den för att godtyckligt finansiera vissa tjänster."

Fler genusutbildade poliser
Översättning: "Se till att politiskt detaljstyra den utbildning som poliser får och gör den politiskt korrekt."

Feministiskt självförsvar i skolan
Översättning: "Nyttja den politiska makten för att ytterligare detaljstyra utbildningen och utöka densamma med ytterligare tvångsmässiga moment för godtyckliga mål."

Du ser kanske inte så mycket socialism i detta. Jag frågar hellre: Vari ligger det liberala?!

10 oktober, 2006 09:05  
Anonymous Anonymous 1 sa...

Rick formulerade det jag försökte säga på ett mycket bra sätt så jag behöver knappast förtydliga mig, men det tål att påpekas att det inte alltid är "helt solklart att alla parter vill ha sex" eller tvärtom. Kanske i synnerhet inte i hemmet.

Grupptryck eller en vilja att vara till lags kan spela in. Berusningsmedel eller helt enkelt stundens hetta kan vara tillräckligt övertygande för att just där, just då går den ena parten med på det för att nästa morgon - eller kanske t o m halvvägs in i akten - ångra sig. Eller så missförstår man helt enkelt varandras lust, känner man inte varandra väldigt väl sedan innan är det lätt hänt (och jag vet att du inte försöker förbjuda one-night-stands)

Jag förespråkar verkligen inte att man ska uttnyttja människor i svaga eller osäkra stunder, men sex är bland det mest primala behov vi har. Sådant är mycket sällan solklart antingen eller.

10 oktober, 2006 10:13  
Blogger Erik Hultgren sa...

Ett visst mått av samtyckeskrav är visst rimligt, även om det naturligtvis inte får gå till överdrift. Om någon slår mig på käften och han hävdar att jag samtyckte är det upp till honom att bevisa det, helt enkelt därför att det inte är troligt alls att jag skulle gå med på något sådant.
Likadant är det inte särskilt troligt att en kvinna väljer att helt förstrött ha sex med en okänd man i en buske på hemvägen, eller vill ha sexualakter som bifogar permanenta skador på kroppen.
Skulle jag slå en kvinna hade jag varit tvungen att bevisa att hon vill det. Om jag misshandlar henne och samtidigt har sex med henne, är det kvinnan som måste bevisa att hon inte ville.

Så ett samtyckeskrav är inget jättekonstigt och kommer inte gå att använda i ett normalt förhållande för att sätta dit den ena parten.

10 oktober, 2006 10:42  
Blogger Rick Falkvinge sa...

Visst ja, en sak till som är väldigt viktig med samtyckeskravet i rättssäkerhetssammanhang:

Sexualbrott är en väldigt trasslig historia för åklagare. De är faktiskt helt unika i brottsbalken. Alla andra brott består av "om du genomför handling X, så har du begått det här brottet". Sexualbrott är annorlunda på det sättet att handlingen är laglig eller olaglig beroende på vad de inblandade tänkte och kände när den inträffade.

Det gör också en annan aspekt väldigt viktig. Det är visserligen inte en giltig ursäkt att inte känna till att en handling var olaglig - men det måste ha funnits ett uppsåt att begå handlingen för att någon ska dömas till ansvar, kunskap om lagen ovidkommande. Man behöver inte ha valt att begå ett brott (om man inte visste att det var brottsligt), men man måste ha valt att begå själva handlingen för att dömas till ansvar.

You can see where I'm going with this.

Hur visar man uppsåt vid sexualbrott? Hur visar man att förövaren väljer att begå handlingen att inleda en sexuell handling trots brist på samtycke? För det är det som krävs. Att förövaren förstod, eller borde förstått, att det inte fanns samtycke. (Det räcker med "borde förstått". Svensk lag gör tack och lov ingen skillnad på "förstod" och "borde förstått".)

Alternativet till det här förfarandet är kriminell-by-default. Alternativet är att förövaren kriminaliseras för en handling som han eller hon inte valt att genomföra (trotsandet av samtycke).

Tankar och kommentarer?

10 oktober, 2006 10:44  
Blogger Rick Falkvinge sa...

@Erik:

Det jag är ute efter är lite exakt vad Johanna menar med "samtyckeskrav" - jag tycker det är en intressant diskussion. Visst är det så att omständigheterna kan göra saker väldigt tydliga, så att bevisbördan automatiskt hamnar på förövaren att visa att de går att förklara. Finns det en massa skador eller ett överfall inblandat, så är det väl en sak. Men de flesta sexualbrott sker inte så.

En käftsmäll eller annan misshandel, som du tar som exempel, är automatiskt en kriminell handling. Ett samlag är det inte.

10 oktober, 2006 10:50  
Anonymous Anonymous 1 sa...

@Erik:

Visst är det så, och ingen tror väl att allmänt folk *vill* bli utsatta för överfallsvåldtäkter.

Men Johannas argument rörde just relationsvåldtäkterna och de fall där gärningsmannen var bekant med offret. Har man väl någon form av närmare kontakt med en annan människa är det svårt att veta var man står även för de inblandade, och närmast omöjligt att bedriva någon form av bevisning. Som Rick var inne på.

10 oktober, 2006 11:10  
Blogger Johanna Nylander sa...

Jag utvecklade begreppet om samtyckeskrav något i ett nytt inlägg istället för att förklara här (kommentaren blev för lång). Fortsatta oklarheter tas gärna i den tråden.

10 oktober, 2006 11:43  
Blogger Johanna Nylander sa...

Per Bylund:

Översättning: "Se till att staten med hot om våld tar folks rättmätiga egendom och använder den för att godtyckligt finansiera vissa tjänster."
En diskussion om skatt kan vi ta någon annan gång, men eftersom att jag är för att vi betalar i alla fall lite skatt, så tycker jag att den skall gå till att upprätthålla folks säkerhet. Att kunna ta sig hem på kvällen säkert är en sån sak.

Översättning: "Se till att politiskt detaljstyra den utbildning som poliser får och gör den politiskt korrekt."
Jag skulle översätta det till "se till att poliser lär sig hur man bemöter 100% av befolkningen och inte bara 49%"

Översättning: "Nyttja den politiska makten för att ytterligare detaljstyra utbildningen och utöka densamma med ytterligare tvångsmässiga moment för godtyckliga mål."
Jag tycker inte att någon skola skall tvingas erbjuda feministiskt självförsvar, och ingen elev skall tvingas delta. Däremot skall det vara möjligt för samtliga skolor att erbjuda det, och möjligt för samtliga elever att delta. Jag utnyttjar möjligen den lilla politiska makt jag har till att försöka få någon form av opion för att fler skolor ska ta chansen att erbjuda det som kurs.

10 oktober, 2006 11:53  
Blogger Per Bylund sa...

Johanna:
En diskussion om skatt kan vi ta någon annan gång, men eftersom att jag är för att vi betalar i alla fall lite skatt, så tycker jag att den skall gå till att upprätthålla folks säkerhet. Att kunna ta sig hem på kvällen säkert är en sån sak.

Menar du verkligen allvar? Att lite skatt (i ditt fall tror jag inte att det blir speciellt lite alls...) ska tas ut och att den då ska gå till att subventionera kollektivtrafik? Varför inte avgiftsfri, skattefinansierad taxi för alla som vill åka hem efter kl 18?

Jag skulle översätta det till "se till att poliser lär sig hur man bemöter 100% av befolkningen och inte bara 49%"

Vilken planet kommer du ifrån? Varför skulle genusteori göra poliser bättre på att bemöta de "51%" av befolkningen?

(Vad jag vet har polisen stora problem att förhålla sig till åtminstone 99% av befolkningen.)

Jag tycker inte att någon skola skall tvingas erbjuda feministiskt självförsvar, och ingen elev skall tvingas delta.

Jaha, om det är vad du menar när du skriver för alla så får jag väl godta det. Men jag skulle nog använda andra ord i sammanhanget.

10 oktober, 2006 14:17  
Blogger Johanna Nylander sa...

Per:
Menar du verkligen allvar? Att lite skatt (i ditt fall tror jag inte att det blir speciellt lite alls...) ska tas ut och att den då ska gå till att subventionera kollektivtrafik? Varför inte avgiftsfri, skattefinansierad taxi för alla som vill åka hem efter kl 18?
I de flesta städer/landsting/regioner idag så är all kollektivtrafik subventionerad, men går inte på sena kvällar. Jag skulle kunna acceptera lite mindre lönsamhet för att folk skulle kunna ta sig hem lite tryggare.

Sen finns det ju faktiskt taxibolag som körde med tex. "tjejtaxi" (oftast billigare resa om man proppade en bil full med tjejer), men det togs bort när man införde lagen om att man inte fick ha särskilda villkor för tjejer/killar.

Vilken planet kommer du ifrån? Varför skulle genusteori göra poliser bättre på att bemöta de "51%" av befolkningen?

(Vad jag vet har polisen stora problem att förhålla sig till åtminstone 99% av befolkningen.)

Hrm, jag håller nog med dig om det sista. Problemet är att både poliser och andra i rättsväsendet är dåliga på att ta hand om sexualbrott överhuvudtaget, så lite mer kunskap i ämnet hade knappast skadat.

10 oktober, 2006 15:15  
Anonymous Anonym sa...

Bra vinkling om feministiskt självförsvar.

Jag är kritiskt till hur FS framhävs idag just när det kommer till övertron att "liten flicka kan försvara sig mot starka män" genom ett par timmars träning.

Dremot är relationsvåld jätteviktigt att lära ut/diskutera kring tidigt för båda könen. I skolan.

Gillar attityden och gränssättningar med just FS.

10 oktober, 2006 23:46  

Skicka en kommentar

<< Home