Creeper

tisdag, maj 30, 2006

Politikerbloggar, amnestykampanj och kulturstöd

Lite blandad tips, åsikter och länkar:

"Chattande kvinnor gör bäst i att kalla sig Bertil" är en rubrik hos idg.se från igår. Undersökningen som artikeln refererar till, visar mycket tydligt hur mycket vårt beteende utgår från könsrollerna, och inte efter hur vi beter oss eller är. Samtidigt så efterlyser Sakine brudarna i den politiska bloggosfären, och för ett par dar sedan så plockade Krohnman fram några (jag kom med!). Läs i synnerhet kommentatorfälten efter båda posterna.

För den uppmärksamma så finns också en ny banner längst ner i högerkolummen. Det är amnesty internationals kampanj mot censur av internet. Rasmus sammanfattar det bra, och efter ytterligare påminnelse av Kalle så är bannern på plats.

Piratparitets Rick har börjat blogga och fått en plats i fildelarlistan.

DN har frågat nitton personer i Sveriges kulturelit över vilken fråga som är viktigast i kulturpolitiken inför valet. Extremt stockholmsfokuserade svar (vilket hela kulturstödet tenderar till att vara), och en stor avsknad av fildelningen som fråga. Kulturutbyte för alla människor, eller kulurstöd till en elit?

Till sist måste jag bara göra reklam för mitt senaste biobesök; "X-men The last stand". En alldeles för kort film, men bra action och sån där lagom hollywoodiansk frihetspropaganda.

3 Kommentarer:

Blogger pelpet sa...

Jag skulle vilja fråga mig om kulturpolitiken faktiskt inte verkar konserverande på kulturen och hindrar utveckling.

Verksamheter som är beroende av statligt stöd brukar sällan vara särskilt innovativa, utan är istället mer intresserade av att vara tillräckligt politiskt korrekta för att få bidrag. Och det blir viktigare att vara populär hos makthavarna och administratörerna än att skapa konst som folk uppskattar.

Genom att hålla verksamheter som kanske inte är särskilt populära under armarna så hindrar man en omvandlig till kultur som faktiskt intresserar folk. Det är samma problematik som man ser då staten subventionerar företag som inte klarar konkurrensen på en öppen marknad.

Kanske är det så att vi betalar skattepengar och i gengäld får ett tråkigare kulturliv? En titt på svensk filmindustri, som i princip bara lyckas producera träiga beckrullar och Colin Nutley-filmer med Helena Bergström, talar för att det ligger till på det sättet.

30 maj, 2006 15:21  
Blogger rasmus sa...

pelpet: Men kulturpolitik är ju mycket mer än bara statligt understöd till proffesionella kulturarbetare. Dels har vi stödet till sådant som kommunala musikskolan eller olika slags bibliotek, och till sådant som festivaler och konferenser (gränsen är flytande mellan kulturpolitiken och politiken för områdena utbildning, forskning, ecklesiastik, arbetsmarknad!)
Dels ryms inom begreppet kulturpolitik en massa vägval som inte alls handlar om att pytsa ut pengar. Tänk t.ex. på hur lokala ordningsstadgor och tillståndregler för nöjesverksamheter påverkar svenskt kulturklimat.

SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, skriver:
"Kulturutredningen anser att upphovsrättslagen bör ses och användas som en av kulturområdets grundläggande lagar och att upphovsrättsfrågorna bör vara aktiva instrument i kulturpolitiken."

Upphovsrättens inriktning är i högsta grad ett kulturpolitiskt redskap, som alltid gynnar viss kultur och missgynnar annan.
Just därför är det, som Johanna påpekar, anmärkningsvärt att ingen tar upp det i DN:s enkät.

30 maj, 2006 16:12  
Blogger pelpet sa...

Artikeln i DN är väl ett enda stort exempel på de problem som jag räknar upp. Vad de intervjuda tar upp är främst multikulturalism/mångkulturalism och finkultur såsom teater och opera - sånt som ligger politikerna varmt om hjärtat och som kanske kan sorteras in under avdelningen "PK".

Kulturpolitiken är givetvis mycket bredare än så precis som du säger Rasmus.

Jag tror att en bra kulturpolitik är en politik som fokuserar på det grundläggande - exempelvis de saker som du räknar upp - som utgör grunden som man bygger ett levande kulturliv på.

31 maj, 2006 00:50  

Skicka en kommentar

<< Home