Creeper

måndag, februari 20, 2006

Rättssäkerheten avskaffad i Danmnark

Fildelningsdebatten har varit tyst det senaste, och hamnat i skuggan av diverse sportarrangemang och skolpolitiksuttalanden. Nu den blossat upp igen, då Danmarks högsta domstol gett den danska motsvarigheten till antipiratbyrån rätten att kräva nerstängning av en internetuppkoppling där det pågår fildelning.

Den svenska antipiratbyrån (APB) är inte sena med att stödja det Danska systemet, föga förvånade, eftersom APB redan tidigare velat använda sig av liknande metoder.

Det danska systemet är allt annat än önskvärt. Inte bara som fildelningsförespråkare, utan ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det finns faktiskt en andledning till att vi har en polis, och även om den inte alltid fungerar som den borde, så är det stor skillnad mellan att ge poliser befogenheter att utreda brott, och att ge en civil organisation med ett branschintresse befogenheter över människors privatliv. Någonting som faktiskt inte borde vara möjligt i ett rättssamhälle som värnar om ett säkert rättsligt förfarande och någon form av rättsäkerhet.

Eftersom att lagstiftningen om upphovsrätt håller på att gås igenom på justitiedepartementet , så är det heller inte otroligt att samma typ av lag kommer till Sverige. Det är som bekant Thomas Bodström som är ansvarig i frågan.

En annan skärpning gjorda av antipirater är Microsofts egna patruller. Det handlar om företag som sysslar med licensfusk i kommersiellt syfte, och inte alls den form av piratisering jag förespråkar. Bara ett klargörande.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home