Creeper

måndag, februari 13, 2006

Gudrun Schyman om kärlek och könsmaktsordningen

Den forna vänsterledaren och feministen Gudrun Schyman gästade idag Skövde Högskola med en föreläsning om feminism och Feministiskt Initiativ.

Föreläsningen blandades med ren valpropaganda ("bli medlem och skänk pengar, vi har inget valstöd") allmängiltlig feminism och vänsterretorik. Den var till en början mycket intressant, då Schyman är en duktig föreläsare och faktiskt har många vettiga synpukter och åsikter när det gäller könsmaktordning och patriarkala strukturer.

För även om det är att gå för långt genom att förklara svenska män som talibaner, så finns könsmaktsordningen i det svenska samhället, och när fortfarande den första frågan efter en födsel är barnets kön så är det någonting som är snett med samhället. Föräldrarledigheten tas fortfarande mest ut av mammor. Pappors barnledighet kommer fortfarande oftast i samband med större idrottsarrangemang, sommaren och jaktsäsonger. Schyman har rätt i att indivuduell föräldrarförsäkring är viktig, men hon brister i sitt synsätt. För Scyman är det viktigt med individuell föräldraförsäkring så att kvinnor kommer bättre in på arbetsmarknaden, men hon missar den viktigaste poängen och vinsten i det hela; att barn helt plötsligt också får rätt till sin pappa.

Ett stort bevis på F!:s vänsteranknytning (som Schyman i en direkt fråga förnekar att de har), är synen på hushållsarbete. Schyman konstaterar själv under föreläsningen "kvinnor gör mer obetalt arbete än män", men nämner ingenting om möjligheten att faktiskt både få betalt för det, eller betala någon annan för det. Det som män gör med sina "traditionellt manliga" sysslor och får det skattesubventionerat redan idag, medan någonting liknande inte finns för det hushållsarbete kvinnor i störst omfattning gör.

Föreläsningen Schyman har hänger i hop med att det är "alla hjärtans dag" i morgon, och hon återkopplar hela tiden till begreppet kärlek. Jag tycker det är synd att ett F! försöker spela på känslor i stället för på rationella beslut, även om Schyman ibland får till det när hon säger "en del kallar det kärlek, jag skulle kalla det för vård av frisk man i hemmet" angående att kvinnor börjar städa mer när de flyttar ihop med en manlig partner.

Trots allt tal om könsmaktsordning och kvinnors situation, så låter Schyman vid föreläsningens frågestund fler män än kvinnor komma till tals. Fem killar och tre tjejer får chans till en fråga, trots att det är ungefär lika många av varje som vill. Någonstans tycker jag att det är dålig stil att inte ens Schyman klarar av att ge kvinnor plats under sin egen föreläsning.

4 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Du har rätt i att det var ganska så mycket FI-propaganda under föreläsningen. Men å andra sidan så var det ett möte om och arrangerat av FI, så annat var väl inte att vänta. Det är också klart att det finns drag av vänsterpolitik i FI, men de har de facto plockat idéer från olika håll. Men är det verkligen så relevant? FI är väl knappast en kommunistisk rörelse.
Jag tycker också att Gudrun borde ha koncentrerat sig på att tala om vad männen har att vinna på feminism. Till exempel bättre känslorelationer till sina barn, till sin partner och som människa i stort. Det är dock en del av feminismen som verkar stå i skuggan av allt annat. Lite synd faktiskt, eftersom män behöver få veta att feminism också är positivt för dem.
Slutligen, om du inte redan vet det, så var det faktiskt Liza Marklund som först formulerade den braiga frasen "vård av frisk man i hemmet". :)

13 februari, 2006 23:05  
Anonymous Johan Richter sa...

Det är roligt att höra F! förneka att de är vänster. T ex Schyman i något tv-program:"De andra partierna representerar olika intressen i klasskampen men det gör inte vi."

Att de har en partiledare som är marxist gör dem tydligen inte till ett vänsterparti.

14 februari, 2006 12:27  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

Inte våldsgästade skolan då? Och vad hade ni gjort för att förtjäna henne?

15 februari, 2006 20:20  
Anonymous mmikael sa...

Undersökningar visar att kvinnor städar mer än män (singla som i förhållanden). Om männen ska "dela lika" med kvinnorna så betyder alltså det att männen ska anpassa sig efter hur städat kvinnan vill ha det.

Det finns ett otal feministiska myter. I stort sett all "fakta" som dagens genusfeminister grundar sig på är förvriden på många sätt eller rent påhittad. Det blir så när man redan förutsatt vad man kommer hitta innan man undersökt och när man bara söker bevsia det "alla redan vet" och struntar i vetenskaplighet.

Men myterna gör sitt, det är inte så svårt att hålla patriarkatsvanföreställningen vid liv idag.

Angående det du nu skrev så borde du nu t.ex. kolla in dom här länkarna om du inte vill höra till dom som sprider felaktigheter om könen;

"Kvinnor hindrar pappaledighet

Det är kvinnorna som hindrar männen att ta ut sin lagstadgade pappaledighet, inte papporna som är ovilliga att vara hemma. Det visar en färsk undersökning som presenterades på tordagen av regeringens utredare.

Det finns många myter om varför papporna inte utnyttjar sin lagstadgade rätt att arbeta hemma med barnen, till exempel att män tar ut sin pappaledighet när det är älgjakt."

"Det faktum att kvinnor tar ut längst föräldraledighet beror på inrotade könsroller, inte familjeekonomiska kalkyler, enligt Thorwaldsson."

"Trots att en majoritet av föräldrarna, 86 procent, vill att papporna ska vara lediga mer, är det fortfarande mammorna som har kontrollen över ledigheten. Sex mammor av tio har bestämt själva och i förväg hur ledigheten ska fördelas.

- I debatten har det alltid framhållits att det är papporna som väljer att inte vara ledig. Men vi har sett att det är mamman som är ovillig att släppa månader till pappan, säger Thorwaldsson.
"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=383166

Och angående dubbelarbete som du verkade nosa på, så visar ju SCB att män jobabr mer än kvinnor när både obatalt och betalt arbete är inräknat;

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27481.asp

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27499.asp

20 mars, 2007 19:28  

Skicka en kommentar

<< Home