Creeper

fredag, februari 17, 2006

Censur och brott mot mänskliga rättigheter

I ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle bör inte statlig censur förekomma. Ibland händer det. I Sverige senast i form av spelet Postal 2, men det är ändå ovanligt och handlar om enstaka händelser.

I Kina är situationen annorlunda. Människor fängslas för sina åsikter och kan riskera höga straff. Kina är ett land som västvärlden kommit fram till passar som en bra handelspartner. Visst. Kinas demokratiska obefintlighet påverkas knappast i negativ riktning av att landet blir öppnare på handelsfronten, så det finns väl en poäng i att det till och med kan vara bra att utomstående företag får finnas där.

Företag bör i det land de verkar också följa landets lagar och regler. Visst. Det påståendet kan nog de allra flesta människor köpa i de flesta fall. Men vad händer om ett företag hjälper till att ta fast brottslingar. Människor som gjort saker som anses brottsligt enligt landets lagar, men som enligt internationella konventioner är en rättighet. Som att använda sig av yttrandefriheten tillexempel.

Den statliga censuren i Kina är enormt omfattande, inte minst på internet. Den senaste tiden har också fler stora IT-bolag börjat etablera sig i landet, och anpassa sig efter landets regler. Stick i stäv mot internationella konventioner har också samma IT-företag lämnat ut sina kunders personuppgifter i jakten på brottslighet. Brottslighet som i Sverige (fortfarande) helt klart hade hamnat inom ramarna för yttrandefriheten. Microsoft har redan stängt ner en regimkritisk blogg, och på sökmotorn Googles sidor kan du inte söka på vare sig "dating" eller "homosexualitet", ens var för sig.

Givetvis slår företagen ifrån sig, och tycker att de gör rätt. Även om de markeringar Google kommer göra när saker och ting censureras kanske kommer göra en och annan mer uppmärksam över censuren, så skapar det en sorts accepterande över att det är okej att tjäna pengar på andra människors olycka. I samband med att berörda företag igår fick försvara sig inför USA:s kongress så fälldes det kopplingar mellan deras agerande i Kina, och IBM:s agerande under andra världskriget i Nazityskland. De kan kännas starka, men är verkligen inte långsökta. Under en debatt i veckan på svt24 så kallade en företrädare för Amnesty företagen som lämnat ut uppgifter för "medhjälpare till brott", och det är precis det de är.

IT-utveckling är någonting positivt, men människor måste kunna garanteras en personlig integritet. Därför är det allvarligt att ett företag går in i ett annat land och hjälper till att bryta den, allt i namnet av profit.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home