Creeper

lördag, januari 21, 2006

Storebror Bodström ser vad du gör...

På dagens SvD brännpunkt debatterar Thomas Bodström mot Pär Ström om övervakning och lagringen av tele och datatrafik. Bodström hävdar att övervakningen bara kommer ske av misstänkta brottslingar, medan Ström försvarar den personliga integiteten, och konstaterar att även det mest regelskyddade systemet läcker uppgifter.

Igår så diskuterade jag och mitt lunchsällskap allmänna DNA-register och övervakning i allmänhet. Jag blev beskylld för att vara lätt paranoid och full av konspirationsteorier, medan jag hävdade min personliga integritet. Även om jag inte begår brott vill jag inte att staten ska veta om allt jag gör. Det är liskom min ensak.

En av de grundläggande liberala principen handlar om att få bestämma över sitt eget liv så länge det inte inkräktar på någon annans. Det handlar om att ta vuxna människors åsikter på allvar och tro på att de kan bestämma själva över sitt liv, helt enkelt en tro på människors förmåga att ta hand om sig själva.

När man talar om allmän övervakning så handlar det istället om att kollektivt bestraffa alla för att ett fåtal begår brott. Staten talar om att skydda offren, när det istället är de som får en inskränkt personlig integritet. Det måste finnas effektivare metoder i polisarbetet än sådana som drabbar en hel befolkning.

9 Kommentarer:

Blogger rasmus sa...

Principfast, rakt och tydligt.
Jag försökte ta upp några andra aspekter än det som omedelbart kan räknas till "individens rättighet" att slippa övervakning, som i vilka riktningar man skjuter utvecklingarna av dels hela den polisiära verksamheten och dels innovationen inom kommunikationsteknologier.

21 januari, 2006 16:29  
Anonymous kapten Krok sa...

Det verkar som om du tycker att det är viktigt att skydda brottslingar från att åka fast, så att dom kan fortsätta sin kriminella verksamhet. Varför är våldtäktsmannens personliga integritet viktigare än att han åker fast?

21 januari, 2006 19:02  
Blogger Johanna Nylander sa...

Det är inte våldtäktsmannens personliga integritet jag tycker ska skyddas (även om jag håller med det rasmus skiver), utan offrets och alla andras.

Varför ska din och min integritet kränkas för att en våldtäktsman går lös? Det måste finnas bättre sätt att bedriva polisarbete på.

21 januari, 2006 19:17  
Blogger sp3tt sa...

Mina kommentarer.

För övrigt är vapen ett bra sätt att bekämpa brott. Speciellt rosa 9mm-pistoler.

21 januari, 2006 19:52  
Anonymous kapten Krok sa...

Johanna, vilket tycker du är viktigast?

1. Att en våldtäktsman åker fast, även om det betyder användande av DNA-register och övervakningskameror?

2. Att offrets och gärningsmannens personliga integritet är viktigast, även om det betyder att gärningsmannen går fri?

Det blir ju så med automatik, ska man värna om den personliga integriteten så inbegriper det ju även gärningsmannens integritet.

DNA-analyser används ju också till att fria oskyldiga. Personligen ser jag inte vare sej DNA-register som övervakningskameror som något hot mot den personliga integriteten. Fast, det finns ju de som har anledning att se det som ett hot.

21 januari, 2006 19:59  
Blogger Johanna Nylander sa...

Jag tycker faktiskt att den personliga integriteten är viktigast, då det drabbar så många fler. Däremot så tycker jag (liskom sp3tt) att DNA-register över brottslingar är helt okej, vilket innebär att jag inte tycker att den dömda brottslingens integritet är lika värd att skydda.

Det finns andra sätt att bekämpa brott på än att uppföra register över alla medborgare. Att utsatta kvinnor ska kunna få licens för tex. tårgas/pepparspray är ett sätt. Det finns fler.

Även om inte jag begår brott, så vill inte jag att staten ska ha mina DNA-strängar i ett register, eller ha uppgifter över vilka jag ringer till, eller min internettrafik. Även om det inte innehåller någonting brottsligt så är den min ensak, och borde så förbli. Okej?

21 januari, 2006 20:36  
Blogger Åsa Mitt i Världen sa...

Äh, det spelar väl inte den minsta roll om staten har mitt DNA! Om allas DNA vore registrerat från start, skulle det t.ex. vara lättare att snabbt identifiera folk vid en katastrof.

Jag har faktiskt inte förstått hur just mitt liv skulle bli sämre om mitt DNA skulle finnas i ett register. Vari består integritetskränkningen?

Jag tycker det är mycket värre när Leader (som hanterar EU-medel) kräver rigid redovisning av företag där de tvingas visa kontoutdrag och alltså blotta sin ekonomiska status, fast uppgiften i sig inte har någon betydelse!

22 januari, 2006 10:12  
Anonymous Anders Gardebring sa...

Övervakningsförespråkarna har svårt att se skillnaden verkar det som. Jag tror inte att någon av oss som förespråkar frihet istället för övervakning och storebrorssamhälle tycker att brottslingar inte skall straffas, vi har heller inget emot övervakning och integritetskränkande åtgärder för de som de facto är misstänkta, eller fällda för brott. Problematiken ligger istället i den systematiska allomséende övervakningen av *alla* människor dygnet runt, överallt, alltid, UTAN någon som helst brottsmisstanke. Det hör helt enkelt inte hemma i ett demokratiskt samhällssystem, så enkelt är det. Förspråkar man det samhälle som Bodström med vänner vill ha så förespråkar man också per automatik en totalitär övervakningsstat med maktmissbruk, ändamålsglidning och allt annat otrevligt som det leder till.
Den som tycker jag är paranoid borde läsa på lite om vår justitieministers samlade förslag, uttalanden och pressmeddelanden det senaste året, det är en ganska otäck totalbild som träder fram.

23 januari, 2006 17:51  
Anonymous HiDe sa...

Anders Gardebring du summerade läget ganska bra.

Åsa mitt i världen, i en perfekt värld där ditt dna bara användes för sitt tänkta ändamål och alla människor som hanterar registret är goda så är integritetskränkningen minimal. Möjligen begränsad till den olustiga känslan man får av att vara registrerad.

Tyvärr så lever vi inte i en sån värld, här måste vi ta hänsyn till alla sätt ett sånt här register kan missbrukas och anta att det kommer inträffa. Sen får vi fråga oss om det är värt risken. När det gäller DNA så är risken för missbruk i framtiden enorm.. kan nämna den uppenbara.. ditt försäkringsbolag skulle säkert inte ha något emot att analysera ditt dna innan du skaffar livförsäkring..

24 januari, 2006 01:58  

Skicka en kommentar

<< Home