Creeper

torsdag, januari 19, 2006

Högskolorna måste rekrytera fler män

Att kvinnor tjänar mindre pengar än män är idag forthoppningsvis inte en nyhet för någon. Enligt en rapport från högskoleverket så är nästan två tredjedelar av alla studenter som går ut högskolan kvinnor, någonting som troligen också speglar av sig i den minskande möjligheten för utexaminerade studenter att få jobb.

Det finns en stor fara med att färre män lyckas på högskolan. För generellt så gäller det fortfarande att kvinnodominerade yrken har både lägre status och lön än mansdominerade, och om färre män tar examen från en högskola, så kommer statusen och lönen på de yrken en högskoleutbildning leder till att sjunka likväl.

Heterogena blandningar på arbetsmarknaden är önskvärda och nödvändiga för att inte kvinnor ska bli strukturellt diskriminerade, och ha en chans till att få upp sin lön. Det är också i demokratisk synvinkel oroande när det inte längre är lika självklart att man kan jobba upp sig genom en bra utbildning, utan är totalt beroende av de kontakter man har i samhället. "The american dream" blir någonting som inte längre är möjligt här, och det skapas klasskillnader som inte går att motarbetas genom hårt arbete.

Högskolorna måste bli bättre på att rekrytera studenter efter ett könsperspektiv. En tredjedel män är inte acceptabelt, speciellt när många av dem går program med ytterst få kvinnor.

13 Kommentarer:

Blogger Karl Dahlberg sa...

Att det handlar om "it´s not who you are, it´s about who you know" är inget nytt, långtifrån, dock så har det blivit mer "accepterat" de senaste 10 åren. Speciellt inom statliga myndigheter har detta varit tydligt.

Sedan tror jag defenitvit att utbildning kan bli en sk "kvinnofälla" i framtiden, då utbudet av utbildningar inte har något med aktuella arbetsmarknad att göra.

Sedan kan jag faktiskt tycka att det är bra att synen på utbildning ändras. Hellre 10 entrepenörer än 10 akademiker :)

19 januari, 2006 14:17  
Anonymous Peter Jönsson sa...

"För generellt så gäller det fortfarande att kvinnodominerade yrken har både lägre status och lön än mansdominerade, och om färre män tar examen från en högskola, så kommer statusen och lönen på de yrken en högskoleutbildning leder till att sjunka likväl."

Kvinnor dominerar inom de områden där det finns få andra arbetsgivare än stat/kommun. Att de lönerna är lägre än vad som finns inom det privata arbetslivet är väl inte speciellt konstigt?

Sedan förstår jag inte vad du menar med att om färre män går en utbildning så kommer lönerna och statusen på yrket att sjunka? Menar du att om det helt plötstligt skulle bli 70% som pluggar till civ.ing. inom maskinteknik så kommer lönerna sjunka?

Personligen ser jag absolut inga som helst problem med en övervikt att för tjejer i högre utbildning. Men det kanske beror på att jag är man. :)

19 januari, 2006 14:56  
Anonymous Anonym sa...

Moi PhD fysik
Moi lång time arbetslös
Moi djur/taliban/förtryckare
Moi inget sällsynt

vilka strukturer kan jag skylla på?
???

19 januari, 2006 15:55  
Blogger Johanna Nylander sa...

Karl;
Visst är det inget nytt. Däremot så blir det svårare att få jobb efter en högskoleexamen, vilket visar på en kanske ännu större utbreddhet. Entreprenörskap är bra, men det borde vara möjligt att även ta sig den akademiska vägen, sen borde verkligen utbildningarna formas så att de ger jobb i framtiden. Kontaktknytande är viktigt och ingenting man kommer ifrån helt och hållet (vilket inte är önskvärt heller), men någonting är fel när man efter en högskoleexamen inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. Då är det bättre med färre platser och högre utbildningskvalitét.

19 januari, 2006 18:11  
Blogger Johanna Nylander sa...

Peter;
Du har givetvis rätt i att bristen av privata arbetsgivare i offentlig sektor håller nere lönerna till framförallt kvinnor. Jag vill också ha en större del privat tex. vård och omsorgssektor. Dagens situation är en stor kvinnofälla.

Däremot så kan man se genom historien hur från början mansdominerade yrken fått lägre status när kvinnor tar sig in på området. Läraryrket är ett sådant. Hade 70% av maskiningengörerna varit kvinnor, så hade löneutvecklingen inte heller varit densamma. Redan idag ligger ingångslönen för utexaminerade kvinnliga civilingengörer på 1125kronor(civilingengörförbundet) lägre summa än vad deras manliga kurskamrater får.

Där kan man verkligen tala om att någonting är fel!

19 januari, 2006 18:18  
Blogger Johanna Nylander sa...

anonymous;

Är du ett djur så borde du ju verkligen få jobb med en PhD i fysik, är du en taliban så får du vända dig till någon i afghanistan (jag har inte koll på dem) och förtrycker du så kanske du ska fundera på ditt beteende? ;)

Gissar på att du menade man, och allt går inte att förklara med strukturer, vare sig för män eller kvinnor. Många kvinnor skulle själva kunna förbättra sin situation, men här talade jag om de strukturer som faktiskt inte bara går att bortförklara som specifika omständigheter (vilket många gärna vill).

Lycka till i jakten på jobb :)

19 januari, 2006 18:23  
Blogger Karl Dahlberg sa...

Givtvis rör du poängen... den otroliga inflationen på utbildningar i svenska samhället... Sedan, en Akademisk utbildning är ju faktiskt inget mer än ett "skriftligt bevis" på att du kan ett visst antal saker i kombination med ett ämnesområde... Och om marknaden inte efterfrågar utbildat folk? En utbildning i sig är inte värt något i dagslägget... Och jag kan inte påstå att det är "fel" på något sätt...

19 januari, 2006 19:05  
Anonymous Anonym sa...

mxLyssna på vad du säger:
"Är du ett djur så borde du ju verkligen få jobb med en PhD i fysik"
Skulle jag säga: "mallig bimbo studerande datorgrfik för att nån studierektor på gymnasiet tyckte att det skulle vara bra", då gick du väl i taket, så jag säger inte det.
Hmm...
en poäng är väl att strukturer kan förklara allt dvs ingenting.

Ungeför som: varför finns giraffer? Därför att gud ville det!
Man förklarar ett mysterium genom att införa ett större mysterium.
de funkar junte!
Detaljer, precisa orsak/verkan resonemang är allt vi har att hålla oss till, jag vet, det gör ont att tänka, jag menar det INTE som en ironi!

inget trams nu...skärpning

19 januari, 2006 19:43  
Blogger Johanna Nylander sa...

anonymous;
Sorry att jag inte gjorde min ironi tillräckligt tydlig. Ville bara poängtera att det var du och inte jag som kategoriserade dig som ett djur, och att det inte borde vara där som problemet låg.

Strukturer finns. Eller vad är det som gör att kvinnor blir systematiskt diskriminerade ute på arbetsmarknaden? Tillfälligheter?

Sen kan blunda och inte tro att de finns, eller så försöker man förändra det.

Mallig bimbo? Wihoo :) Alltid spännande att höra vad man blir kallad som för att försöka uppmärksamma människor på att en heterogen arbetsmarknad är nödvändig inom alla sektorer.

19 januari, 2006 20:41  
Anonymous ab sa...

............Ett problem med färre män på höga utbildningar är att vi får fler obildade män som chefer.

20 januari, 2006 02:19  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

Det var första gången problemet var för lite män.

Men ge faen i KTH, era statistikgnidare. Datalinjen är det nästan bara grabbar och kemilinjen har en majoritet tjejer. För de inblandade är det inget större problem. Det är ett "billigt pris" att betala för bra datorprogram och bättre kevlarvästar, s.a.s.

22 januari, 2006 21:13  
Blogger Johanna Nylander sa...

Medveten rekrytering tror jag inte alls är fel, eftersom alla studenter inte kan känna till alla program, och säkert missar ett gäng i ansökningsprocessen. Vilket jag oftare tror är de man inte förväntas vara intresserad av.

Vi är 7% tjejer på min dataspelsutbildning. I branchen jobbar det 11%. Det finns procent att ta, och jag tror faktiskt det ger bättre spel.

23 januari, 2006 21:23  
Blogger Fredrik Lindholm sa...

Det tog mig, bokstavligen talat, flera år att inse att jag ville läsa just Farkostteknik. Ingen charmig "här är vi"-kampanj hade kunnat få upp det ljuset för mig.

Att det är en minoritet tjejer kan bara ses som ett problem om man ser en utbildning som ett stort koppleri. Att jämna ut andelen män-kvinnor kommer inte heller att råda på dräggigt beteende i den mån det finns. Kvinnor kan också vara djupt osympatiska personer de med.

Och det är en gåta för mig att det skulle "ge" bättre spel. Det är våra vänner grosshandlarna vi skall tacka för att det blir fler och bättre "tjejspel". Och jag antar att du föredrar ett avkopplande actionspel som designats av någon som gillar svartvitt tänkande framför någon som gillar massa "kvinnligt" flum.

24 januari, 2006 17:20  

Skicka en kommentar

<< Home