Creeper

fredag, november 10, 2006

Alla unga använder faktiskt inte Lunarstorm

Allt oftare används lunarstorm som undersökningsverktyg för att få tag i unga människors åsikter. Senast nu när det handlar om unga mellan 15-25 och deras ekonomiska vanor.

Det refererande media inte tänker på är att Lunarstorms referensgrupp knappast kan ses som representativt för befolkningen. Jag skulle tippa på att svar från lunarstorm skiljer sig från helgon.net, qruiser.se och andra forum rätt markant. För att inte tala om alla (som jag) som inte längre är särskilt aktiva på något forum.

När det talas om statistik annars så brukar det påtalas när det rör sig om undersökningar där det bara är en viss typ människor som deltar. För när kommer liknande undersökningar från andra typer av ungdomsforum få samma genomslagskraft?

1 Kommentarer:

Blogger Alexander sa...

Folk över 20 som använder lunarstorm är inte på något sätt representativ för den normala delen av samhället.

10 november, 2006 22:14  

Skicka en kommentar

<< Home