Creeper

måndag, oktober 30, 2006

Godtyckligt internet-avstängda studenter

I Växjö stängs studenter av från sin personliga internetuppkoppling i hemmet på grund av att amerikanska upphovsrättsorganisationer tycker det.

Visst, universitetet i Växjö har sin fulla rätt att göra så, men det är så fullständigt idiotiskt, integritetskränkande och godtyckligt, så jag hoppas att växjöstudenterna protesterar ordentligt. Det borde knappast heller vara ett beteende som lockar fler studenter till växjö, för vem vill studera och skaffa studentlägenhet på en skola som helt godtyckligt kan bestämma att man inte längre ska få tillgång till sin internetuppkoppling?

Bakgrunden till godtyckligheten är sunet:s etiska regler. De var från början tänkta att gälla den datoranvändning elever gör i skolan, datorsalar och liknande. Där är de rätt okej, och går i princip ut på att man ska visa hänsyn och att utbildningsrelaterade grejer är prioriterade.

Problemet blir när samma regler gäller för elevers internetuppkopplingar i hemmen. Där finns det ingen anledning att ha några andra regler än den svensk lag som ändå råder. Istället så råder det någon sorts godtycklig censur över vad man får och inte får göra på nätet, en censur som dessutom amerikanska skivbolag av alla aktörer fått stå för.

Annars tycker jag det är förvånansvärt tyst från SFS, dit Växjös studentkår är ansluten. Är inte det här en sån där typisk fråga där studentkårerna borde reagera? om de inte gör det nu, varför finns de då?

5 Kommentarer:

Blogger Karl Dahlberg sa...

Samma sak har hänt i Skövde ett antal gånger...
SHS har, på uppdrag av HiS, stängt av folk som har "åkt fast" genom att sprida sådant man inte får...

Så detta är inget nytt...

30 oktober, 2006 16:15  
Anonymous Rasmus Kaj sa...

I stort sett håller jag med dig, men samtidigt tycker jag att om man ska vara inkopplat på Sunet så ska naturligtvis sunets regler gälla.

Skolan som sådan har att välja mellan att antingen koppla in studentlägenheter på Sunet och tvinga dem som bor där att följa Sunets regler eller låta bli att koppla in dem på Sunet.

Sedan kan man tycka att reglerna borde ändras, men man kan också tycka att de inte borde det. Hur som hellst så är det inte upp till universitetet i Växjö.

Sunet är det Svenska skattefinaniserade forskningsnätet, och finns till för att underlätta verksamhet och samarbete vid de svenska lärosätena. Annan användning kan vara en bonus eller något som inte borde förekomma ...

30 oktober, 2006 16:28  
Anonymous Blogge Bloggelito sa...

Det finns inget i Sunets regler som försöker åsidosätta elementära juridiska rättigheter som att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad eller åtminstone skäligen misstänkt för en viss verksamhet. Problemet här är alltså inte att studenter åsidosätter regler, utan att amerikanska multinationella kartellorganisationer dikterar för svenska högskolor vilka de ska stänga av, utan annan bevisning än IP-nummer (IP spoofing är ganska lätt att ordna).

Vore jag dekanus eller ansvarig för dylika frågor hade jag hänvisat till polisen i första hand. Först när en oberoende utredning föreligger skulle jag agera, och då inte med en avstängning, utan först en varning, så som god sed föreskriver.

31 oktober, 2006 05:05  
Blogger Rick Falkvinge sa...

Nja, Växjö universitet är faktiskt inte alls i sin fulla rätt att göra så. Det är en myndighet, och därmed är det ganska hårt reglerat hur högskolan får agera.

Och det här bryter mot i stort sett alltihop.

31 oktober, 2006 10:22  
Blogger Martin sa...

Hm... Jag kollade igenom lite snabbt (Sök-funktionen), och det finns ingenting i reglerna för anslutning och användning av SuNet som säger att man behöver följa svensk lagstiftning. Det nämns inte någonstans, och speciellt inte under de etiska reglerna...

09 november, 2006 18:12  

Skicka en kommentar

<< Home