Creeper

lördag, april 29, 2006

Religion, politik och makt

Efter att ordföranden i Sveriges muslimska förbund gått ut i ett brev och krävt allt ifrån separat simundervisning för pojkar och flickor, till specialregler för muslimska par som vill skilja sig, så har den islamistiska kvinnosynen i synnerhet och religionsfrihet i allmänhet fått mer utrymme i medabruset. Allt detta för att människor inte kan klara av att skilja religion och politik åt.

I Sverige är det politiskt korrekt att vara tolerant mot andra kulurer, men tolerans är inte samma sak som att diskriminera ett visst kön eller en viss grupp för att de har en annan kulturell syn i en fråga.

Personligen så värnar jag starkt om religionsfriheten, men jag gör det ur ett liberalt perspektiv. Ingen skall kunna få förbjuda mig att tro på någonting, men jag vill själv genom aktiva val bestämma över hur jag vill utöva min tro, och så lite lagstiftning inom området som det bara går är därför önskvärt. Som feminist kan jag dock inte blunda för lagstiftning som är tänkt att tillämpas olika för olika kön, eller jobba för en könssegreation i allmänhet.

Oavsett om fundamentalisterna är kristna, judar eller muslimer, så är det just fundamentalism som det handlar om när man blandar ihop religion och politik för att få särskilda lagar, eller lagstöd för diskriminering, eller försöker blanda bort de mänskliga rättigheterna i religionens namn.

Den positiva tro som många människor har, finner trygghet i och vill leva med, blir i fel händer ett maktens vapen, och blandas i många sekualiserade människors ögon ihop med fundamentalism.

---

Birgitta Ohlsson skriver bra om ämnet i Expressen idag.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home