Creeper

måndag, november 07, 2005

Aborträtt i Sverige

Innan 1975 så åkte svenska kvinnor till Polen för att göra abort. Det var förbjudet här, och när den nya abortlagstiftningen kom tack vare den borgeliga regeringen, så gjorde det många kvinnors liv tryggare, och gav dem framför allt en större valmöjlighet.

Idag är Sverige det enda EU-landet med abort tillåtet, som inte tillåter kvinnor från andra länder att göra det här. Abort är också det enda medicinska ingrepet som en icke-svensk inte får lov att göra i Sverige. Alltså inte lite diskriminerande. Den enda möjligheten du har för att få göra abort här som utländsk kvinna är om du kan bevisa att du blivit gravid under din vistelse här, eller med en svensk man. Någonting som kanske inte är så lätt, speciellt om den svenske mannen inte har koll på noterna.

En totalt onödig reglering som nu äntligen håller på att ändras. Om det nu går igenom förståss.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home