Creeper

söndag, juli 17, 2005

Därför feminist.

"Nej jag är inte feminst, men jag är för jämställdhet." Varför ska det vara så svårt att kalla sig för feminist? Vi kan enkelt konstatera, män och kvinnor behandlas inte lika dant. Det är i huvudsak män som sitter på maktpositioner i samhället, män som styr och det är det manliga som är normen. BBC har nyligen tagit fram en rapport som visar på skillnaden mellan män och kvinnor. Den går i huvudsak ut på att män ska vara mer tekniska och kvinnor mera känslosamma och människovänliga. Klart det stämmer när vi upppfostras så! Män och kvinnor förväntas bete sig olika, därför är vi också olika. En kvinna som är "kvinnlig" belönas av samhället för sin kvinnlighet, liksom en man som är "manlig" också får det lättare tack vare sin förväntade manlighet.
Svenska akademins ordbok defnierar feminism till: "åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipation(en), kvinnorörelse(n)." Skillnanden mellan att vara feminism och "bara för jämställdhet" är att feminismen blir ett aktivt ställningstagande och en handling. En handling som behövs.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home