Creeper

fredag, december 19, 2008

Individer eller kollektiviserande könsroller?

Jag håller med Tanja Bergqvist på SvD Brännpunkt om att flickor inte skall tvingas ifrån rosa vollanger bara för att de är flickor, men förutom att Bergqvist varit med om ett inkompetent fall har jag svårt att se vad hon vill ha ut av att klumpa ihop alla genusvetare till någon sorts onskefull röra. Bergqvist försvarar samtidigt könsrollerna, menar att flickor och pojkar är biologiskt olika. Hon menar att det inte är något problem:
"Olika roller är inget problematiskt så länge dessa värderas lika."
Något jag tycker man skall fundera närmare på. För visst skall pojkar och flickor behandlas lika, men även om det finns skillnader, finns det också individuella skillnader. De är ofta betydligt större. I synnerhet hos små barn. Problemet med könsroller kvarstår om de värderas lika, så länge de är påtvingade.

Om man utgår från att en flicka alltid leker med rosa dockor och pojkar alltid leker med blåa bilar för att de är just flickor och pojkar, drabbar det den flicka och den pojke som vill göra det motsatta. Om dagispersonal alltid utgår från invanda mönster och ser till kön före individ blir det ett problem, liksom i övriga samhället. Det är knappast flum att då och då tänka på pojkarnas mjukare sida och flickornas hårdare, eller vad det nu är för vanor som finns på dagis och i samhället. Hur utfallet sen ser ut blir mindre relevant (jag gillar både snygga bilar och snygga rosa klänningar), men skall det egentligen vara så upprörande att behandla barn som individer?

Etiketter:

8 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Feminister och genusvetare förvränger och mörkar fakta som talar emot deras egen uppfattning.
Respektera människors fria val, genusteori= pseudovetenskap.

19 december, 2008 19:13  
Anonymous Anonym sa...

"finns det också individuella skillnader. De är ofta betydligt större."

Ja? Vi talar om huruvida det finns ett tydligt mönster i biologisk betingad skillnad mellan unga kvinnor och män. Inte huruvida det finns ännu större individuella skillnader - även om sådana finns (vilket de uppenbarligen gör) så betyder det inte att man behöver låtsas som att skillnader mellan kvinnor och män inte finns, eller?
Ditt inlägg känns helt spekulativt, har du några undersökningar att referera till eller är det din "best guess"?

19 december, 2008 20:25  
Anonymous Magnus Ahlkvist sa...

Anonym 20:25: Låt oss anta att det ÄR så, att det FINNS tydliga biologiska skillnader mellan unga kvinnor och män.
Behöver dessa skillnader då förstärkas för att bli riktigt ordentligt tydliga? Dvs, måste vuxenvärlden hjälpa de här könsrollerna på traven genom att förutsätta att pojkar och flickor agerar på förutbestämt vis? I så fall kan man ju verkligen fundera över hur biologiska de här skillnaderna egentligen är..

19 december, 2008 22:53  
Blogger Björn Fridén sa...

Bergqvist tycks verkligen ha problem att respektera skillnader då hon grupperar barn preferenser efter kön, vilket direkt inkräktar på barn möjligheter att vara sig själva. Det är mer än lovligt uppenbart att hon tycker att konsroller, som ju är begränsande för individen per se, är helt i sin ordning.

20 december, 2008 02:23  
Anonymous arthur sa...

Genusvetenskap bygger helt på tesen att de genomsnittliga rollskillnaderna mellan könen uteslutande är inlärda. Sedan länge vet man att så inte är fallet. Hur mycket som är biologi och hur mycket som är kultur diskuteras men inte bland genusvetare som är helt insnöade på att idisla sin osanning.

Genusvetenskap är en kvasivetenskap på samma sätt som till exempel parapsykologi men har tyvärr på grund av starkt politist stöd kommit i position att tvinga på sina dumheter på andra.

20 december, 2008 16:40  
Anonymous jeffer sa...

Det centrala är individens val. Individens rätt att göra val och leva sitt liv på sitt eget sätt, så länge man inte hindrar andra att göra sina val och leva sina liv. Om tio procent kvinnor är pojkaktiga - har de rätt vara det. Samma gäller om det bara är en procent. Och framför allt om en enda kvinna i hela världen vill vara pojkaktig, så har hon rätt till det. Samma sak för alla andra individer.

20 december, 2008 19:43  
Anonymous Anonym sa...

Jag tycker att genusvetare och feministforskare öppet skall redovisa sin politiska agenda. Mansförakt och andra dolda motiv borde granskas.

Johan.

20 december, 2008 22:14  
Blogger J sa...

Johan: så länge forskningen håller vetenskapligt är det väl ointressant vad forskarna har för politiska sympatier vid sidan om?

Varken genusvetare eller dagispersonal är nog speciellt intresserade av att förbjuda flickor att ha volangkjolar. Däremot är man kanske intresserade av varför rosa volangkjolar på pojkar väcker en sådan uppståndelse.

26 december, 2008 17:25  

Skicka en kommentar

<< Home