Creeper

tisdag, augusti 05, 2008

Blanda inte ihop omskärelse med könsstympning

Jag tycker att man gärna får diskutera manlig omskärelse och var gränsen går mellan pojkars fria vilja och föräldrars rätt att i religionsfrihetens namn omskära pojkarna. Som en naturligt förhudsfri person kan jag heller inte riktigt föreställa mig situationen.

Vad som däremot blir helt osmakligt är när man jämför kvinnlig könsstympning med manlig omskärelse, eller som nu senast; jämför rekonstruerade "mödomshinnor" med omskärelse av pojkar.

Diskutera gärna frågorna var för sig, men att jämföra stygn i underlivet för att bevara en gammal myt byggd på okunskap, med att ta bort någonting som i allra högsta grad existerar blir absurt och trivialiserar lidanden. Inte minst med tanke på att den manliga omskärelsen kan ha medicinska orsaker.

---

Om du känner för att lämna en kommentar. Håll dig till ämnet (att inte blanda ihop omskärelse med könsstympning) och skippa försvarstalen/angripstalen för och emot manlig omskärelse.

Etiketter: , ,

25 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Man får bara hålla med, annars får man inte kommentera?

Jag rekommenderar dig att stänga av kommentarsfunktionen istället.

05 augusti, 2008 09:12  
Blogger Johanna sa...

Du får gärna tycka emot, förklara varför de två sakerna skall blandas ihop eller inte, men eftersom det här inlägget inte handlar om manlig omskärelses vara eller icke vara, bör brandtalen därom sparas till inlägg som handlar om just det.

05 augusti, 2008 09:17  
Anonymous Anonym sa...

Bara för att man tar upp de olika sakerna i en debattartikel samtidigt betyder inte att man tycker att de är jämnbördiga. Bara att de relaterar till varandra. Omskärelse av pojkar och könsstympning av flickor är uppenbart relaterade till varandra eftersom de är båda ingrepp som skär bort en del av någons kropp utan att den personen har något att säga till om det. Rekonstruerade mödomshinnor sker inte mot någons vilja men är relaterade till ämnet eftersom de också har en kulturell/religiös bakgrund och frågan var huruvida staten skulle betala för ingrepp motiverade på det sättet.

05 augusti, 2008 09:30  
Blogger Jörgen L sa...

Naturligtvis är det en enorm skillnad, konsekvenserna är inte alls de samma, men glöm inte bort att det även finns vissa principiella likheter.

Manlig omskärelse handlar också om ett icke medicinsk motiverat ingrepp som utsätter barnet för onödigt lidande och risk. Visst, detta lidande varar bara i ett par veckor medan såret läker, men ändå är det principiellt fel. Det strider mot grundläggande principer som rätten att bestämma över den egna kroppen.

Dessutom drabbas mannen sannolikt av nedsatt känsel i ollonet genom att det naturliga skyddet försvinner, även om det naturligtvis inte är alls lika allvarligt som de sexuella konsekvenserna av den kvinnliga könsstympningen, så är det inte helt utan konsekvenser.

Jag vill påstå att det inte är en artskillnad mellan ingreppen, även om det är en väsentlig gradskillnad.

Hade vi accepterat att man klippte bort örsnibbarna på små barn bara för att föräldrarna ville det? Det vore också ett relativt oriskabelt ingrepp som läkte snabbt.

05 augusti, 2008 09:34  
Anonymous Anonym sa...

Nej, du har fel. Tvångsomskärelse är en form av könsstympning som kan leda till men för livet och till och med döden om man bortser från den nedsatta känseln och det saknade skyddet för ollonet.

Omskärelse är ALDRIG medicinskt motiverad, då heter det något helt annat.

Det är intressant att se en kvinna förminska något som aldrig kan drabba henne själv. Uppskattar du när män beter sig sexistiskt på detta sätt? Inte? VArför gör du det?

05 augusti, 2008 09:36  
Anonymous Anonym sa...

Jörgen,

Hur stor gradskillnaden är beror på hur stort ingreppet är. Det finns många olika sorters kvinnlig könsstympning. Vissa tar bara bort "förhuden" till klitoris, vissa bara en del av klitoris, medan vissa tar bort klitoris och blygdläpparna. Man skall också komma ihåg att klitoris inte endast består av den synliga delen utan är ett ganska stort organ som fortsätter inåt. De kvinnor som har de mildare ingreppen verkar inte ha någon nedsatt sexuell förmåga (se wikipedias artikel om kvinnlig könsstympning), så detta kanske till och med kan jämföras i avseende av grad, inte bara princip, med omskärelse, i alla fall om man bortser från den större risken för komplikationer som finns för kvinnor (fast om staten utförde operationen kunde man ju säkert minimera den). Jag tycker naturligtvis att alla sådana ingrepp ska förbjudas.

05 augusti, 2008 09:46  
Blogger Rick Falkvinge (pp) sa...

Johanna, jag brukar hålla med dig i mycket, men här har jag väldigt starka känslor mot.

Att skära bort en bit av könsorganet på en liten pojke som inte kan säga emot, dessutom den del som har flest nervändar över huvud taget på kroppen, är ett oerhört övergrepp. Det är ingen principiell skillnad på att stympa pojkar eller flickor på detta sätt: båda är kulturellt betingade övergrepp som lämnar men för livet.

Att säga att "det läker på ett par veckor" är att förringa de män som varit utsatta för övergreppet. Det är inte svårt att hitta aktionsgrupper i framförallt USA av könsstympade vuxna män som försöker hindra praktiserandet.

Religionsfriheten innebär inte en rätt att stympa andra individer.

05 augusti, 2008 09:53  
Anonymous Anonym sa...

Jag förstår inte vad du menar:

"Diskutera gärna frågorna var för sig, men att jämföra stygn i underlivet"

Stygn i underlivet syftar väl på rekonstruktion av mödomshinnan.

"för att bevara en gammal myt byggd på okunskap, med att ta bort någonting som i allra högsta grad existerar"

Så stygn i underlivet jämförs med något som i allra högsta grad existerar. Vad är detta? Inte förhuden, i alla fall! För den togs ju bort. Eller vad menar du?

05 augusti, 2008 09:54  
Anonymous Anonym sa...

I sak håller jag med dig om att skillnaderna är så pass stora att det blir två olika sakfrågor.

Däremot; när det gäller mytbildning - är det inte så att de "medicinska skälen" till manlig omskärelse spelade ut sin roll när vi fick rinnande vatten, typ.

05 augusti, 2008 09:56  
Anonymous Anonym sa...

Skillnaden mellan återskapandet av mödomshinnan och omskärelse av spädbarn är.... vad? Att en tonårig tjej kan känna ångest, medan ett spädbarn inte behöver dina empatier? Väx upp...

Likheter: De är båda religiöst motiverade och medicinskt onödiga operationer.

Olikheter: Den ena operationen leder ibland direkt till döden. (Varje år dör flera spädbarn till följd av de sjukdomar som överförs då den sadistiska pedofil (mohel) som utför övergreppet avlägsnar förhuden genom att med munnen avlägsna den nääästan avskurna förhuden. (Vissa sekter) I den andra operationen så dör varje år ett antal flickor p.g.a. utebliven operation.


Den gemensamma nämnaren för de båda företeelserna är religion. Sluta tänka på religion som ngt gulligt och vackert. Religion dödar...mitt ibland oss. Varje dag. Även din granne...

Medicinskt motiverad kirurgi har f.ö. inte med saken att göra överhuvudtaget.

/ J L - antiteist

05 augusti, 2008 11:31  
Blogger Martin sa...

Givetvis kan man inte jämföra ditsömnad av en så kallad "mödomshinna" med omskärelse, det är en rent absurd jämförelse, precis som du skriver.

Att däremot jämföra kvinnlig könsstympning, alltså där man skär bort (synlig del av) klitoris och blygdläppar i olika grad, med manlig omskärelse är relevant då det i bägge fallen handlar om avlägsnandet av något befintligt. För att trampa farligt nära debatten om omskärelsens rätt eller fel tror jag dock att könsstympningens konsekvenser är något allvarligare än omskärelsens.

05 augusti, 2008 11:44  
Blogger Johanna sa...

Så fort man diskuterar båda sakerna samtidigt kommer det upp jämförelse och analyser över vilket som är "värst". Jag tycker det är osmakligt.

Religion eller kultur, oavsett orsak, förtjänar de både diskussionerna sina egna debatter, om inte annat för att känsloargumenten inte skall ta över helt.

05 augusti, 2008 12:11  
Anonymous Anonym sa...

Jag håller med om att jämförelsen mellan omskärelse på pojkar och flickor är onödig och förminskar problematiken med båda övergreppen.

Men jämförelsen i SvD är jämförelsen mellan hur Socialstyrelsen behandlar medicinskt omotiverade ingrepp på bar beroende på om de är pojkar eller flickor. Han jämför ju inte främst "mödomshinnerekonstruktioner" med omskärelse av pojkar. Han belyser ett inkonsekvent agerande från Socialstyrelsen.

Han använder Socialstyrelsens egna argument mot "mödomshinnerekonstruktioner" mot omskärelse av pojkar. Och om man bara är lite konsekvent ser man snabbt att Socialstyrelsen inte kan stödja omskärelse av pojkar om de menar allvar vad de skriver. Annars hyckar de bara i feminismens och religionens namn.

Omskärelse av pojkar måste omedelbart förbjudas!

05 augusti, 2008 14:14  
Anonymous Anonym sa...

"Så fort man diskuterar båda sakerna samtidigt kommer det upp jämförelse och analyser över vilket som är "värst". Jag tycker det är osmakligt."

Jaha, Johanna, men du skriver ju själv att om man jämför de två så trivialiserar man könsstympning av kvinnor. Så du har ju redan bestämt dig för vad som är värst.

05 augusti, 2008 18:23  
Anonymous Anonym sa...

vad ska man säga? Jag är själv "omskuren" dock ej av religiösa skäl utan medicinska (inflamation). Om jag har fått minska känsel vet jag inte men trots att det är över 30 år sen så minns jag hur ont det gjorde. tycker att känns svårt att jämföra de olika företeelserna då det är olika gradskillnader, manlig omskärelse är ju en mindre "stympning" medan kvinnlig är mycket värre. Mödomsrekonstruktion är väl ganska onödig, men för de kvinnor som vill ha det kanske de känner att det är viktigt, Precis som vissa kvinnor måste förstora brösten för att de känner att samhällets krav är sådana att det behövs.

05 augusti, 2008 22:27  
Blogger MS sa...

Fredrik R Krohnman:
Däremot; när det gäller mytbildning - är det inte så att de "medicinska skälen" till manlig omskärelse spelade ut sin roll när vi fick rinnande vatten, typ.

Här har du ju helt enkelt fel, med tanke på att manlig omskärelse dramatiskt minskar risken för hiv-infektion.

Detta inte sagt som ett försvar för företeelsen.

05 augusti, 2008 22:31  
Blogger MS sa...

Och för att förtydliga: "dramatiskt" betyder i detta sammanhang ungefär halverad risk för spridning kvinna->man:

The World Health Organization (WHO) stated that studies of three trials provide compelling evidence that male circumcision provides a 50–60% reduction in HIV transmission from female to male.[85] All three trials were stopped early by their monitoring boards, because it was judged that the significant reductions in HIV incidence made it unethical to continue following control group participants without offering circumcision.[86]
http://en.wikipedia.org/wiki/Male_circumcision#HIV_and_other_sexually_transmitted_diseases

05 augusti, 2008 22:39  
Blogger Erik Jonsson-Glans sa...

"Vad som däremot blir helt osmakligt är när man jämför kvinnlig könsstympning med manlig omskärelse"
Som någon redan tidigare nämnt så är det en principiell fråga, i likhet med frågan om stöld. Oavsett om du snattar en godisbit eller stjäl någons bil så är det samma typ av brott och bägge är fel. Så när man diskuterar huruvida det ena eller det andra skall vara tillåtet så kan man inte skilja dem åt.

"...den manliga omskärelsen kan ha medicinska orsaker."
Att det kan ha medecinska orsaker är inte relevant. Att amputera en arm kan också ha medecinska orsaker men det ger inte föräldrar rätten att godtyckligt låta skära av armarna på sina barn.

07 augusti, 2008 14:07  
Anonymous GZ sa...

MS:
skulle du rekommendera omskärelse istället för ett paket kondomer?

07 augusti, 2008 21:30  
Blogger MS sa...

gz:
Naturligtvis inte! Hurså?

08 augusti, 2008 00:52  
Anonymous Bella sa...

Könsstypning av kvinnor minskar risken för alla former av könssjukdomar. Kvinnor som inte känner något eller t.o.m. får ont av att ha samlag kommer att ha färre samlag med färre partners, vilket minskar risken att få alla former av könssjukdomar och minskar risken att sprida dessa vidare till andra.

Detta är alltså positivt för kampen mot könssjukdomar att könsstympa kvinnor.

13 augusti, 2008 17:54  
Anonymous jonas sa...

Båda ingreppen är ett övergrepp på en minderårig som inte har en talan i saken.

Bara det i sig borde väl vara nog för att förbjuda bägge ingreppen.

23 augusti, 2008 12:41  
Anonymous Anonym sa...

lilla gumman!pojkar bebisar som bli skurna utstar alsa ett mandomsprov tycker du.om nu feminismen som du star bakom ar for kvinnans kroppsliga intigritet sa borde val du vara for pojken kroppsliga integritet oksa.vistt ar den kvinnliga mkt mkt varre,men filosofin bakom ar densamma.

29 november, 2008 13:50  
Anonymous Jerry sa...

Omskärelse eller könsstympning - i grunden samma sak. Samma idéer som ligger bakom. Uråldriga traditioner som inte hör hemma i en modern tid. Tillåter man omskärelse av pojkar så har man också öppnat dörren för omskärelse av flickor i framtiden.

I Sverige är det inte tillåtet att skära det minsta i flickor. För att ändå bevara traditionen är det vanligt att man prickar klitoris med en nål så att det kommer en droppe blod. Ett harmlöst ingrepp jämfört med det som görs på pojkar och enbart symboliskt.

Förr var det vanligt att göra ingreppet på flickor i smyg men efter att samhället skärpt sina lagar och jagat könsstympare med blåslampa så har det i stort sett upphört i Sverige. Inte när det gäller pojkar dock.

Du säger att man inte ska jämföra ingreppen. Håller med om att stympning av flickor är ett allvarligare ingrepp rent fysiskt men attityden kring det är den samma oavsett om det gäller flickor eller pojkar. För att förhindra stympning av flickor i framtiden så bör man säga helt nej även när det gäller pojkar.

27 april, 2009 18:14  
Anonymous KlabbE sa...

Ni tjejer har visst förhud och även smegma aka lubrikation som kommer från alla håll!
Vid en stympning av klitoris så är det endats glans klitoris som skärs bort, altså bara toppen av det synliga.
Klitoris skärs inte bort i någon kultur! iaf inte hela.
Liksom penisen är lång är okså klitoris det eftersom den går in i kroppen minst 9 cm.
Om etniskt svenska barn har rätt att välja bland sexualitetens olika nyanser så borde väl även barn till religiösa okså få välja?

06 september, 2009 11:15  

Skicka en kommentar

<< Home