Creeper

tisdag, januari 15, 2008

Fortsätt tillåta idiotisk reklam

Utredningen om könsdiskriminerande reklam har avslutats och presenterades idag. Den kom fram till att ett förbud mot könsdiskriminerande reklam kan införas utan en grundlagsändring.

Jag är inte jurist, så jag skall inte uttala mig om det korrekta i den slutsatsen, men jag tycker det är problematiskt att man i samma utredning konstaterar att en lagstiftning i frågan är önskvärd trots att man också säger att:
"Under vilka förhållanden reklam uppfattas som kränkande handlar till viss del om bedömningar med inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock i detta hänseende är svår att finna."
En lagstiftning emot könsdiskriminerande reklam skulle således bara vara moralistisk, och inte ha några objektiva grunder.

Det är skönt att höra den feministiska politikern Birgitta Ohlsson så upp för att man inte skall lagstifta bort idiotiska budskap. Tyvärr så finns det en stor risk att andra politiker inte delar hennes åsikt, när både vänsterpartiet och kristdemokraterna tycker det är ett bra förslag att förbjuda budskap på subjektiva grunder.

Även om könsdiskriminerande reklam inte är en grundlagsfråga, så måste det vara en yttrandefrihetsfråga. Var gränsdragningarna kommer gå och vilka det är som beslutar om vad som är kränkande eller inte kommer inte vara förutsägbart. Hur reklam som är gjort för att utmana, ironisera, och provocera kommer att påverkas blir godtyckligt, och skulle lätt kunna styras av särintressen som försöker skapa opinion mot reklamen.

Vilka premisser kommer innefattas av diskrimineringsförbudet sedan, när det blir förbjudet att kränka kön? Religiös tillhörighet? Sexuell läggning? Hårfärg?

Ett nära exempel är den reklamen som i höstas prydde stockholms tunnelbana, med budskap om att äktenskap borde vara exklusivt för monogama förhållanden mellan män och kvinnor. Hade det varit en reklam som skulle förbjudas om lagen varit genomförd och sexuell läggning varit en premiss? Knappast ett solklart fall, men med formuleringar som:
"Föreställningen om den allmänna synen kommer således främst att grundas på en måttstock kring normer i ”det goda samhället” som på ett ansvarsfullt sätt verkar för att uppnå jämställdhet mellan könen."
i utredningen om könsdiskriminerande reklam, finns det stor risk att reklam liknande äktenskapskampanjen hade fällts, bara tillräckligt skickliga opinionsbildare visar att deras syn på reklamen är den allmänna.

Så, snälla politiker där ute, låt oss slippa subjektiva lagar, och låt oss samhällsmedborgare vara myndiga nog att själva få avgöra om vi vill köpa varor eller inte från företag som är diskriminerande idioter. Könsdiskriminerande reklam är bara ett problem om man gör det till ett.

Etiketter: , , ,

1 Kommentarer:

Anonymous Niklas Smith sa...

"[Utredningen] kom fram till att ett förbud mot könsdiskriminerande reklam kan införas utan en grundlagsändring."

Om det är sant har vi en alltför svag försvar för yttrandefriheten i grundlagen. Reklam är ju ett sätt att yttra sig precis som en blogg eller tidningsartikel. Om (kd) skulle ställa upp affischer mot homoäktenskap under en valkampanj, skulle de då vara förbjudna? Eller sverigedemokraternas affischer? Dags att sluta moralisera; utredarna bör läsa Om friheten av John Stuart Mill, som argumentera väldigt starkt för att tillåta åsikter även om vi tycker att de är "fel".

Jag hoppas at (fp) kommer att stå emot sådana dåliga förslag. Det skulle vara besinnerligt att försvara rätten att publicera Mohammedteckningar men inte sexistiska reklam. Båda är ju "kränkande".

16 januari, 2008 12:11  

Skicka en kommentar

<< Home