Creeper

torsdag, november 15, 2007

Slag mot relationsvåldet

Regeringen har beslutat att satsa 800 miljoner kronor extra för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I stort sett är det en välkommen satsning, men den har några brister som i stort sett utgår från att man kallar det för just "mäns våld mot kvinnor". Till skillnad från andra feminister, så tycker jag det är fel att prata om "mäns våld mot kvinnor" som en särskild brottstyp. Därför tänkte jag ge mig på lite begreppsförklaring/förvirring, beroende på hur man ser på det.

Det som oftast syftas när man pratar om mäns våld mot kvinnor, är våld som pågår i relationer. Problemet är att relationsvåld innefattar även samkönade relationer (vilket glädjande nog tas upp i regeringens handlingsplan), men också kvinnor som slår män. Det som är speciellt med just relationsvåld är att det föregås av en normaliseringsprocess, en sorts psykisk misshandel som gör att man som offer inte lämnar förövaren trots att man blir slagen.

Detta oavsett om våldet sker mellan familjemedlemmar eller mellan partners, och oavsett om det är en man eller kvinna som slår.

Om man bara använder begreppet "mäns våld mot kvinnor" utan att mena på relationsvåld, så skulle även vanliga krogslagsmål och rån blandas in i statistiken, trots att det är brottslighet som drabbar människor slumpartat och inte har med kön att göra.

I fall man med "mäns våld mot kvinnor" menar relationsvåld, så är man rätt ute i att försöka bekämpa det. Dock så får man inte exkludera de offer som inte är kvinnor, och de förövare som inte är män. Relationsvåld är ett stort jämställdhetsproblem, men det är ett lika stort jämställdhetsproblem de gånger det handlar om relationsvåld och det inte är en man som slår en kvinna.

Men, det är ju mycket enklare att påföra alla män kollektiv skuld, och prata om mäns våld mot kvinnor, som att det vore någonting som män sysslade med lite till vardags. Annars är handlingsplanen i stora delar riktigt bra. Det gäller bara att det blir handling av planen, och inte bara fina ord som samlar damm på papper.

Etiketter: ,

8 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Du har 100 % rätt i din analys!

16 november, 2007 00:19  
Anonymous Anonym sa...

Tack! Verkligen.

16 november, 2007 11:18  
Anonymous Mind sa...

Bra skrivet, kunde inte ha sagt det bättre själv.

16 november, 2007 13:47  
Blogger Johanna sa...

Tack!

16 november, 2007 13:52  
Anonymous Mia sa...

"...som män sysslar med lite till vardags". Det är just det som är problemet Johanna, att det ÄR det vissa män sysslar med till vardags. Jag har jobbat med dessa frågor på polistisk nivå och med kvinnojourer i många år och jag håller absolut inte med dig. Relationsvåld har inte alltid med kön att göra. Som du själv säger så förekommer även våld i samkönade relationer, liksom att kvinnor utövar våld mot män. men du tar inte itu med frågan varför våldsformen "man slår kvinna i relation" är sex gånger vanligare än alla de andra formerna som finns i relationer. Med andra former menar jag man- man, kvinna- kvinna. och din favorit kvinna som slår man. Varför är det vanligare att män slår kvinnor i ett förhållande? tycker du inte att denna problematiken ska synliggöras för vad den är?

18 november, 2007 20:49  
Blogger Johanna sa...

Mia, jo, det finns män som sysslar med det till vardags, men de allra flesta män sysslar inte med det.

Jag ifrågasätter inte att det är fler män som slår kvinnor än andra könsuppdelningar, utan att man exkluderar de andra formerna bara för att det inte är en manlig förövare och ett kvinnligt offer. Jag tycker att det är problematiskt att det inte finns särskilt mycket forskning på området (det hänvisas inte till särskilt mycket i debatten), och jag skulle också gärna vilja veta varför det är vanligare att män slår kvinnor. Om det nu inte beror på ren fysisk styrka och en demonstration av makt, snarare än y-kromosoner. och... vad är det för fel att prata om relationsvåld, istället för mäns våld mot kvinnor?

För övrigt tycker jag att meningen: "Jag har jobbat med dessa frågor på polistisk nivå och med kvinnojourer i många år och jag håller absolut inte med dig." är dålig debattstil. Eller har du koll på hur många år jag jobbat med frågorna på politisk nivå, kvinnojourer jag engagerat mig i, eller erfarenheter av relationsvåld jag har?

18 november, 2007 22:06  
Blogger Tomas sa...

Bra inlägg, håller med dig om att det är ett lika stort jämställdhetsproblem oavsett vem som slår när relationsvåld förekommer.

Tyvärr tycks det ha skett någon slags normaliseringsprocess i samhället sen de mest radikala feministerna började härja i debatten. Det är numera självklart att enbart prata om "mäns våld mot kvinnor" trots att väldigt många undersökningar pekar på att män i lika stor utsträckning eller t.o.m. i större utsträckning har blivit utsatta för våld från sin kvinnliga partner. Det finns ett flertal stora utländska studier som pekar på detta faktum. Hittills har det bara gjorts en svensk studie som fokuerar på både män och kvinnor som förövare, den som genomfördes på högskolan i Gävle. Där uppgav de manliga studenterna i högre utsträckning att de utsatts för våld från sin partner än vad kvinnorna i studien gjorde. Vad gäller det grövre våldet är män överrepresenterade men även där förekommer det kvinnor som gärningsmän.

Att förra regeringen och även den nuvarande blundar för detta faktum att våld förekommer både bland män och kvinnor är enbart tragiskt. Allt våld är dåligt och ska bekämpas.

För att hitta undersökningarna är det bara att googla på "domestic violence" eller "relationsvåld".

20 november, 2007 09:25  
Anonymous Mikael Ståldal sa...

Mia,

Det handlar inte om att ifrågasätta sanningen i den statistiska könsfördelningen (att man-slår-kvinna är överlägset vanligast), utan att ifrågasätta om det är relevant.

Det är väl inte ett större problem när en man slår en kvinna, än när en kvinna slår en man (eller en man en man eller kvinna en kvinna)?

Statistiken är relevant bara om våldet ser annorlunda ut i man-slår-kvinna än annars. Men så vitt jag förstått så har forskningen inte hittat några sådana skillnader, tvärt om visar den på likheterna.

22 november, 2007 20:25  

Skicka en kommentar

<< Home