Creeper

fredag, oktober 05, 2007

Könsneutrala äktenskap är INTE en bra idé

Det kan tyckas som en rätt bra påtryckning, att de tre partierna på vänsterkanten lämnat in en gemensam riksdagsmotion om könsneutrala äktenskap. Får de med sig fyra personer från borgerligheten, så kommer motionen gå igenom (förutsatt att alla i vänsterleden röstar för), och det borde inte blir en särskilt svår sak att genomföra. Inte minst eftersom att både folkpartiet och centerpartiet är på samma linje.

Det är bara att önska vänsteroppositionen lycka till, och en förhoppning om att det blir oppositionens första riktigt vettiga drag. Regeringen får faktiskt skylla sig själva som låter KD stoppa en proposition i frågan.

Dock så är det där med könsneutrala äktenskap inte särskilt radikalt, och egentligen inte särskilt önskvärt heller. Visst är det bra att de som ingår partnerskap faktiskt får exakt samma rättigheter som gifta (men det skiljer inte något nämnvärt i dag heller). Det största en könsneutral äktenskapsbalk skulle göra, är att tvinga kyrkorna med vigselrätt att även utföra vigslar för homosexuella.

Missförstå mig rätt nu. Jag tycker att alla ska ha samma rättigheter, oavsett sexualitet eller läggning. Lagen skall aldrig få diskriminera. Däremot så borde det inte vara en rättighet att gifta sig i en kyrka. För någon. Kyrkan borde ha rätt att neka en vigsel, begravning eller vilken religiös cermoni som helst. Om det sen anledningen är att paret som gifter sig har haft sex före äktenskapet, är av samma kön, eller helt enkelt inte är bekännande troende, bör inte spela någon roll.

Sedan är det givetvis upp till varje samfund att bestämma vilka regler man vill ha, och är man medlem i ett samfund så har man all möjlighet att påverka de reglerna.

Därför borde inte religiösa samfund (eller några som helst samfund för den delen), ha vigselrätt. Den juridiska biten hade inte varit svår att sköta genom tex. skattemyndiheten eller liknande organ, och skulle enkelt kunna genomföras genom att skriva under ett papper. Lägg därmed till en utvidgad avtalsrätt, och man skulle faktiskt i de fall det finns tre eller flera vuxna människor som bodde ihop, kunna se till att samtliga fick lika rättigheter. Inte bara de som var vigda.

Sen hade alla fritt kunnat få välja vilka cermonier man ville ha. Den lokala kommunpolitikerpampen, konfirmationsprästen, dagmamman, rabbinen eller imanen, skulle vara lika fria som alla andra att genomföra en vigselakt. Den som tycker att äktenskapet är förbehållet man och kvinna skulle kunna få fortsätta att tycka det (vi har faktiskt åsiktsfrihet i det här landet...ett litet tag till i alla fall), och den som bara ville ställa till med en jättefest hade sluppit att stå och lova en massa saker inför en kommunpolitiker i förväg.

Könsneutrala äktenskap må vara en fin tanke, men det är vare sig särskilt radikalt eller skulle göra så mycket skillnad. Att avskaffa äktenskapsbalken helt hade varit betydligt bättre, och hade gett fler valmöjligheter för samtliga.

---

Har skrivit en hel del om detta tidigare.

Etiketter: , ,

12 Kommentarer:

Blogger Lennart Regebro sa...

"Det största en könsneutral äktenskapsbalk skulle göra, är att tvinga kyrkorna med vigselrätt att även utföra vigslar för homosexuella."

Varför det?

05 oktober, 2007 16:41  
Anonymous Anonym sa...

Ja att ta bort den helt skulle göra alla lika för lagen....inte bara homo och hetro par, staten borde inte en sådan religiöas institution.

Spelar ingen roll vad man ändrar äktenskapgslagstiftningen till, man kan inte tvinga någon fri organisation, fotbollsklubben, kyrkan eller någon annan att införa nya cermonier.

05 oktober, 2007 16:44  
Blogger Johanna sa...

Lennart Regebro, för att med en könsneutral äktenskapsbalk hade kyrkor som hade velat ha vigselrätt varit tvungna att viga samtliga (medlemmar i alla fall) och inte göra urskiljning efter sexuell läggning.

05 oktober, 2007 17:34  
Anonymous Anonym sa...

En könsneutral äktenskap innebär inte att alla kan ingå äktenskap och fortfarande görs en urskiljning pga sexuell läggning.

Homo och hetro par är inte alla människor, exempelvis människor som inte har en sexuell relation (sexuell läggning) utesluts fortfarande från äktenskapet.

Även med en könsneutral äktenskapslagstiftning är ingen fri fotbolssklubb att börja inrätta nya cermonier.

05 oktober, 2007 18:40  
Anonymous Klaus sa...

Ta bort kyrkans rätt att viga helt och hållet.

Gör det hela till en civil, juridisk ceremoni och sedan kan man få gå och bekräfta sin vigsel i kyrkan, moskén, eller på balkongen om man så känner att det ger den mer legitimitet.

06 oktober, 2007 00:46  
Anonymous Anonym sa...

En könsneutral äktenskapslagstiftning är hur jävla bra som helst. Förrhoppningsvis kommer lagförslaget slutligen låta kyrkorna fortsätta vara rädda för homosexuella om de nu vill det, eller tvärtom, staten som sådan ska i alla fall inte låta sin lagstiftning vara sådan att den särskiljer mellan människor av olika sexuell läggning.

Dvs. fram för månggifte oxå.

06 oktober, 2007 05:13  
Anonymous Anonym sa...

Fredde här. Kan inte vänstern tvinga katolska kyrkan att anställa kvinnliga präster också? Så får jag gå på underjordiska mässor i Stockholms kloaker. När jag är hemma i knäpplandet.

07 oktober, 2007 17:12  
Blogger SideShow Surfer sa...

Om man nu inte har minsta lilla pyttelilla tro varför ska man då gifta sig i kyrkan när det går lika bra att genomföra denna ritual på annat håll.Lite som att äta kakan och sedan gnälla över att den inte är kvar.

08 oktober, 2007 19:05  
Blogger RMgX sa...

Att man vill vigas i en kyrka behöver ju inte vara konstigt, snygga ändamålsenliga lokaler som man har varit med att betala för, orgel klockor o.s.v.

10 oktober, 2007 10:42  
Anonymous Anonym sa...

Könsneutrala äktenskap provokerar ju uppenbarligen en hel del människor. Jag tycker att det är naivt att bortse den strukturella diskriminering som ligger bakom politiken och kyrkornas avslag. De präster som kommit att bli villiga att utföra kyrkliga vigslar för homosexuella är ett bevis för att kristendom och homosexualitet sannerligen går ihop. Det är att diskriminera då man anser att kristna homosexuella (eller någon för den delen) inte ska kunna viga sig i kyrkan.

14 oktober, 2007 13:12  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ sa...

I SOU 2007:17 förelås ingen vigselplikt för trossamfunden. Inte heller idag har vi någon vigselplikt.

Utredaren är mycket noga med att påpeka att staten inte lägger sig i trossamfundens inre angelägenheter.

20 oktober, 2007 11:58  
Blogger alenna alison sa...

Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att doktor ODUMODU tog tillbaka min man som skilde sig åt mig under ett bra år. Är ALENNA med namn från RUMÄNIEN. Trots att jag har munnar över hela kroppen, kommer det inte räcka för att tacka doktor ODUMODU för hans hjälp i mitt liv. Min man separerade med mig i ett år och har varit i smärtor och ångest utan honom. Så jag sökte hjälp överallt men ingenting fungerade inte förrän jag menade doktor ODUMODU. Jag förklarade min situation för honom och han lovade att min man kommer tillbaka till mig inom 48 timmar så långt att mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig exakt när doktor ODUMODU sa. Han bad och sa att han behöver mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen för de senaste 9 månaderna. Alla där ute läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ... Email: drodumodusolutions@gmail.com

08 februari, 2018 09:42  

Skicka en kommentar

<< Home