Creeper

måndag, april 17, 2006

Biståndspengar till abortturismen

Förslaget om att tillåta utländska kvinnor göra abort i Sverige är välkommet. Nu höjs det röster runt om att förslaget också skall innehålla en finansieringsdel med hjälp av biståndspengar. Förslaget är välkommet även om risken finns att det kommer falla helt just på grund av finansieringsfrågan. Det viktigaste är att man öppnar upp möjligheten till att kvinnor skall komma hit. Att sedan det kan finansieras av bistånd är en senare fråga, om än så viktig.

Skulle Sverige lägga biståndspengar på att låta kvinnor komma till Sverige och få göra aborter så visar vi en tydlig markering mot andra länder att även kvinnor har äganderätt över sina kroppar. Det är också en skarp markering mot alla de länder där abort idag är förbjudet och kvinnor dör eller skadas svårt av illegala aborter. Kvinnor har alltid gjort aborter på ett eller annat sätt, och oavsett vilken syn på foster man har, så borde samhället prioritera levande kvinnor före ofödda barn. Det kan vi lyckas med genom att erbjuda säker vård, och för många den enda utvägen som är möjlig.

Idag har vi biståndspengar som går rätt in i korrumperade länders ekonomier, eller till företagssatsningar i u-länder, så ekonomin att stödja utländska aborter finns definitivt. Biståndsmål på en procent hörs från både vänster och högerhåll, och skall vi kunna uppnå det så behövs det vettiga projekt att satsa de på. Under sextiotalet ordnade liberaler och rfsu abortresor till polen för svenska kvinnor. Vi har själva varit där, men vi nekar idag polska kvinnor att komma hit och få nyttja samma möjlighet.

Föreningen Ja till Livet argumenterar lite som byggnads gjorde när de skrek "goo home" till de polska byggarbetare som jobbade i sverige. Tydligen är inte vårdsökande polska kvinnor välkomna hit i vissa vårdingrepp, när de är det i andra. JTL skyller på att det blir det sena aborterna som hamnar i Sverige, och att det är förfärligt. Då kan jag upplysa om att ingen kvinna gör en sen abort om det inte är definitivt nödvändigt. För varför vänta när det är mycket smidigare ju tidigare det går. De sena aborterna görs främst av mycket unga kvinnor som inte fått reda på att hon är gravid förän mycket sent, men enligt "Ja till livet" så är ju uppenbarligen det ofödda barnets liv viktigare än hennes.

Slutligen vill jag citera min debattmotståndares uttalande i SvD:
"Det är absurt att det just är avbrytandet av graviditeten som ska subventioneras. Biståndet ska gå till att rädda liv, inte släcka liv."
Där håller jag med Berith. Med skillnaden att jag inte ser ett ofött foster som mer värt än en levande kvinna. En ändring i abortlagen med ökade möjligheter för fler kvinnor att göra abort i en säker miljö, kommer att rädda liv. Det är jag övertygad om.

20 Kommentarer:

Anonymous Pontus sa...

Hmm. Ibland undrar jag om man kan göra abort på fullvuxna människor? Bara släcka deras liv och kalla det 'en sen abort'. När börjar våra moraliska förpliktelser gälla för ett människoliv? Precis när det är fött? Du, Johanna, har varit ett foster precis som alla andra, vad är det som säger att du ska ha rätten att leva nu men inte när du var 8 månader gammal?

På viket sätt är en kvinnas liv värt mer än ett ofött barns? Eller om kvinnan dör i en av fem olagliga aborter, på vilket sätt är en kvinna värt mer en 5 ofödda barn?

Abort är mord. Det finns inga argument som rättfärdigar mord på en ofödd individ. Jag ser med glädje fram emot den dagen då aborter likställs med vilket mord som hälst och varje kvinna börjar ta ansvar för sin kropp. Jag vet inte vad du lärt dig på biologilektionerna men ett foster hamnar inte bara där av sig själv...

18 april, 2006 11:03  
Blogger Johanna Nylander sa...

Jag har inte sagt att ett åttamånaders barn inte har rätt att leva. Den abortlagstiftning vi har idag säger att du inte får abortera ett foster som kan överleva utanför livmodern, vilket idag är runt 22:a veckan.

Kvinnan lever. Det gör inte fostret förän det är fött. Det är skillnaden.

Ja, men då lever vi i din verklighet, å så hamnar vi i sydamerika, där det är viktigare att rädda en våldtagen nioårings foster, oavsett om det är stor risk att hon dör efter födseln, än att låta henne själv vara barn i några år till. eller hos påven som nyligen helgonförklarade en kvinna som valde att inte göra abort trots att hon visste att hon skulle dö om hon födde det. Fyrahundrafemtio kvinnor dör varje dag i illegala aborter. Ännu fler än de blir sterila. Ännu fler får allvarliga livmodersskador. För att några tycker att abort är mord, och att ett ofött foster är viktigare än de människor som lever idag.

18 april, 2006 11:16  
Anonymous Anonym sa...

Men frågan kvarstår, på vilket sätt är människan som lever imorgon mindre viktig än människan som lever idag?

Som den helgonförklarade kvinnan, hon offrade det som det som var kvar av sitt liv, hon hade levt, sätt, känt, för att ge sitt barn ett helt liv. Anledningen att jag finner det beklagligt att kvinnor gör aborter är de har levt sina liv, de ofödda barnen har dock inte fått en changs ännu. Människorna idag är födda foster.

Om vi ska stänga av känslorna i denna fråga och kolla på det rent matematiskt, detta förutsätter givetvis att man ger varje individ samma värde:
Förlosning
Alternativ 1:
Kvinna: 30 % changs att överleva förlossning
Barn: 90% changs att överleva förlossning

Alternativ 2:
Abort: 99% changs att överleva
Barn: 0% changs att överleva

I alternativ 1 finns det ca: 27% changs att båda överlever. 93% changs att någon överlever. 6% changs att båda går bort. Om man anser att alla människor har rätt att leva bör man inte prioritera att människor som levt halva sina liv framför människorna som har hela livet framför sig...

18 april, 2006 13:25  
Anonymous Anonym sa...

Anonymous d.ä:

Du medger ju att ett foster ännu inte lever (människan som lever imorgon) - hur kan du då anse att abort är mord? Mig veterligen kan man inte mörda något som inte lever (med liv hänvisar åtminstone jag till det som Johanna beskriver i inlägget). Abort åtminstone fram till graviditetens vecka 20-22 är alltså okej med dig? Coolt. Med mig också. Poff, diskussionen avslutad.

18 april, 2006 14:20  
Anonymous Anonym sa...

Jag har inga problem med att kvinnor kommer hit och gör abort som vilket vårdingrepp som helst, men är det så liberalt att finansiera "abortturismen" med skattepengar.
Om detta är en så behjäratnsvärd fråga kan det finansieras med frivilliga bidrag.

18 april, 2006 16:09  
Blogger AndersML sa...

Anonymous d y är klok.

Dessutom:
Men frågan kvarstår, på vilket sätt är människan som lever imorgon mindre viktig än människan som lever idag?

Detta må vara en retorisk detalj, men resonemanget är intressant att dra ut lite. Alltså: Om vi allmänt diskuterar människor som kan komma att leva imorgon, varför begränsar du ditt exempel till ett led (kvinna mot foster)? Om vi kan visa att

potentiella extrabarn(moder) * överlevnadschans(abort) > (1 + potentiella extrabarn(fostret, när det vuxit upp)) * överlevnadschans(icke-abort)

Alltså att kvinnan nog kommer sätta fler liv till världen än ett uppvuxet foster, när man justerat för bådas överlevnadschanser.

Säger inte din matematiska modell att vi då har en plikt att strunta i kvinnans beslutanderätt över sin kropp, och abortera fostret? Detta är ju den (väldigt märkliga utilitarist-pliktkristna) beslutskalkyl som skulle värdera framtida liv högst.

(Jag tycker naturligtvis inte att det är en rimlig modell, utan vill mest diskutera de bias och frågeställningar som byggts in i din beräkning.)

18 april, 2006 16:12  
Anonymous nrinqwwb sa...

Det hela handlar dock inte om att det ska föddas så många barn som möjligt. Jorden mår bra av minskad befolkning. Frågan handlar om hur man moraliskt kan försvara rätten att döda en individ, bara för att man känner för det...

Nästa fråga kvarstår, varför har någon som levt halva sitt liv prioriteras över någon som levt några veckor? Den frågeställningen hade kunnat vara ganska neutral, dvs. någon som levt halva sitt liv mot någon som levt hela, om det inte vore så att kvinnan faktiskt inte har blivi gravid av en slump. Om det är försvårt att skydda sig vid sexuella kontakter är det väll bara att knipa ihop benen och sluta göra sånt som man uppenbarligen inte är mogen att göra.

Jag tror inte någon människa som lever idag hade velat bli dödad i sin moders mage och inte fått leva idag eller bli dödad idag och inte få uppleva resten av livet. Det hela handlar helt klart om egocenterism, att de som lever idag övervärderar sig så till den grad att de anser sig ha rätt att bestämma över liv och död för att det är bekvämt.(jag kan inte få ett barn nu... Jag har ju en karriär...) Sådanna tankar visar helt brist på empati och värderingar. För om man kan döda ofädda barn för att det är behagligt, varför inte fortsätta med arbetslösa, uteliggere, utvecklingsstörda, mördare, tjuvar, pedofiler, homofiler, pundare/knarkare, liberaler och alla andra som mest är till besvär för sammhället och som vi vore bättre utan.

// Pontus

19 april, 2006 08:29  
Anonymous P.B sa...

Pontus, då återkommer vi till frågan när ett barn kan räknas som en individ, är det omdelbart efter att cellen börjat att dela sig?
Det skulle vara den logiska konsekvensen av ditt resonemang.

Håller för övrigt med anonym 16:09 att aborter inte bör betalas med bistånd. Jag har inga moraliska problem med aborter, men jag har ett moraliskt problem att använda abortmotståndares pengar till att betala dessa.

19 april, 2006 16:33  
Blogger Johanna Nylander sa...

Jag tror att en finansiering av aborter med biståndspengar vore bland det vettigaste vi skulle göra med biståndspengarna överlag. Det är pengar som finns, och som jag har moraliska problem med att pytta i korrumperade länders statskassor, eller finansiera sydamerikasatsningar...

Viktigaste är dock att det är två olika diskussioner. En huruvida en abortturism skulle finansieras. Det allra bästa är väl om den skulle klara sig runt utan statliga pengar, samt en diskussion över att öppna gränserna även för aborter.

Jag vill definitivt klargöra att jag helst skulle se så aborter som möjligt, men att orsaken till det scenariot skulle vara människors aktiva och fria val, och inte lagstiftning, samt att alla oönskade graviditerer skulle hindras redan innan befruktningen. Det scenariot skulle troligtvis vara bäst för alla. Tyvärr så hänger tyvärr ett preventivmedelsmotstånd i många fall ihop med ett abortmotstånd om man tittar globalt, detta eftersom att synen på kvinnors sexualitet (jag vet, det kanske är en överraskning, men den finns!) ofta i de fallen är helt förlegad och ska helst förkvävas med alla medel...

19 april, 2006 20:36  
Anonymous Pontus sa...

Om vi nu tittar på Sverige,

1) När får en individ ett värde? Kan man säga att varje individ är unik och varje liv skall beaktas eller kan man rättfärdiga mord på inte bara ofödda barn utan andra som är till belastning för sammhället? När får en individ ett värde? När den utvecklat händer och fötter? När den börjat jobba? När den lärt sig alfabetet? När den precis är född? När den börjar känna intryck och minnas? När den är gammal nog att klara sig utanför sin moders mage?
Att sätta olika värden på människoliv efter olika aspekter låter mer som något från nazi-tyskland än något som bör försikomma i en modern demokrati. Varje individ bör få samma changs att uppleva livet. Varje ofödd individ har redan börjat utveckla sina säregenskaper och bör ha samma rätt som alla andra till ett värdigt liv där han/hon kan gifta sig, leva, känna...

2) En kvinna som har haft sex frivilligt och valt att inte skydda sig, varför skall hon få ta en individs liv?

3) Vad skulle du tycka om din mamma gjort abort, du, precis som alla andra är oaborterade barn. Vad skulle du tycka om att förlora livet idag? Din mamma, du, dina vänner och varje unik individ är faktiskt ett resultat av en födesel, dvs. någon som inte gjort abort. Jag tror att de flesta av oss är glada över det, uppskattar livet och skulle inte vilja mista det för något i världen. Så frågan kvarstår, varför ska du eller någon annan ha rätt att leva och ett foster inte? För att han/hon inte kan utrycka sina åsikter? För att du tycker att du har rätt att leva? Eller varför?

Jag börjar nästan undra om man ska omyndighetsförklara kvinnor i allmänhet.

19 april, 2006 21:48  
Anonymous P.B sa...

Pontus, jag förstår att du har en tämligen dogmatisk inställning gentemot abort, att då diskutera etik med dig framstår som poänglöst då en sådan ordväxling knappast leder någon vart.
Vad vi däremot kan diskutera är om ett förbud skulle ge de konsekvenser du tror, man kan t.ex. spekulera i huruvida kvinnor skulle finna sig i det.
Vi behöver inte använda fantasin det finns en mängd exempel både i den närliggande historien och i nutid hur gravida väljer att göra abort på den svarta marknaden eller med metoder bortom all kontroll, det var den verkligheten som en gång ledde till att abort blev tillåtet.
Min åsikt är att det är kontraproduktivt att införa en lag som inte kommer att ge önskvärt preventivt resultat men som en vän av ordningen vill jag att du beskriver hur du hade tänkt dig hur det teoretiska förbudet skulle utformas. Om vi nu tittar på Sverige

1) Du antyder i punkt 2 att kvinnor som inte har haft frivillig sex skall vara undantagna, hur skall det bevisas i efterhand?
2) Vad hade du tänkt dig för straffsats för kvinnor och läkare som bryter mot lagen?

20 april, 2006 01:41  
Anonymous pbuvqr sa...

p.b, jag, precis som de flesta andra är medvetna om att ett förbud vore omöjligt. Visserligen skulle det kanske fungera i avskräckande syfte till viss del men frågan är om det skulle överväga nackdelarna med olagliga aborter.

Jag tror inte att ett förbud vore teoretiskt möjligt eller ens önskvärt. Men sammhället kan göra mycket mer än vad som sker idag. Arbeta både i förebyggande syfte, med information och preventivmedel, vilket dock sker idag i stor utsträckning kanske även försvåra aborter och sänka abortgränserna, men även för att ge varje ofött barn en changs till ett liv genom att erbjuda kvinnor som söker abort andra vägar, adoption, bidrag och stöd, osv. Många ser abort som ända utvägen, inte sista utvägen.

Sammhället bör göra sitt yttersta för att ge varje individ en changs att leva och ge alla individer ett värde.

// Pontus

20 april, 2006 13:46  
Anonymous Anonym sa...

Varför är det ett brott att lägga ut ett nyfött barn i skogen för att dö, när det inte är ett brott att döda ett ofött barn?

21 april, 2006 22:10  
Blogger Johanna Nylander sa...

Det där är en diskussion du får ta med Torbjörn Tännsjö... i övrigt hänvisar jag till tidigare kommentarer/posten...

21 april, 2006 23:06  
Anonymous Mikael Ståldal sa...

Jag förstår inte hur situationen i fattiga länder blir bättre av att gravida kvinnor åker till Sverige och gör abort här? För syftet med bistånd är väl att förbättra situationen i fattiga länder?

För övrigt så verkar diskussionen här utgå ifrån att abort bara utförs om kvinnans liv är i fara. Så är det väl inte alltid?

23 april, 2006 22:04  
Blogger Johanna Nylander sa...

För de gravida kvinnor som lever i fattiga länder och som skulle få en möjlighet till just abort i sverige, tror jag att situationen kan bli markant bättre för.

25 april, 2006 21:31  
Anonymous Mikael Ståldal sa...

Javisst. Men de är väl ändå väldigt få jämfört med alla människor som har det svårt i fattiga länder?

Frågan är alltså om subventionerad abortturism är ett effektivt sätt att använda våra biståndspeongar.

01 maj, 2006 15:13  
Anonymous Findus sa...

Den etiska problematik som målas fram ovan bygger helt på tanken att det existerar några klara linjer mellan liv och icke-liv, person och icke-person, barn och foster. Lösningen på problematiken är helt enkelt att skjuta undan den. Det existerar inga sådana gränser. Vi drar godtyckliga gränser mellan liv och död baserat på vad som passar oss, något som vi alltid gjort. Alla mänskliga samhällen har av nödvändighet haft öppna möjligheter att döda sin nästa, eller rentutav utdefiniera henne ur mänskligheten. Många skräms av denna insikt och stannar kvar vid sina moralistiska snuttefiltar. Många skräms inför sakernas egentliga tillstånd och tar sin tillflykt till metafysiska eller religion

15 september, 2006 15:10  
Anonymous Anonym sa...

Jag blir mycket rädd när jag förstår att du skulle kunna skära av armarna och rycka av benen och dra ut tarmar krossa hjärtat och huvudet på en baby som lever. Det här är folkmord värre än Hitlerfasoner. En baby ser ut som en baby, förresten gubben i butiken var född 2 mån för tidigt därhemma och har inga fel, han fick vara hemma med mamma och pappa. Det är riktiga babysar som dödas. Det finns ett helvete och dit hamnar mördarna.

10 maj, 2007 15:52  
Anonymous Angelica sa...

Jag har läst hela nu och jag tycker abort är helt enkelt mord....jag har gjort en abort 1 gång och kommer aldrig mera förlåta mig själv....jag dödar något som lever i min kropp....nä uscha...det tog 6 år innan jag kunde bli med barn igen,,,Kommer aldrig förlåta mig att jag har dödat någon som är så försvarslös...skulle du vilja ha det på ditt samvete att DU har släckt ett liv....nä jag tror inte det...dom som inte har genomgått en abort vet inte vad det gäller... jag har fortfarande mardrömmar av det lilla knytet som bara forsade ut ur mig...hoppas innerligt att folk tänker om när dom märker att dom är gravida... så fort man vet att man är gravid så är det levande organismer som du tar bort. kommer aldrig ändra min uppfattning

27 december, 2007 11:17  

Skicka en kommentar

<< Home